Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01503 Информатика в Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

  • мектеп жасындағы балалардың мақсатты тілдердегі қарым-қатынасқа бейімделуі үшін жағдай жасайды;
  • оқушылардың жас және физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, психология мен педагогиканың теориялық негіздерін жұмыста қолданады, тәрбие жұмысын жоспарлай және жүргізе алады;
  • компьютерлік жүйелердің архитектурасы, операциялық жүйелер, деректер қорын жинақтау мен талдау, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мобильді қосымшаларды құруда практикалық дағдыларын жүзеге асырады;
  • роботтық жүйелердің нобайын жобалауда, 3D моделдеу принциптерін, мультимедиалық және виртуалды білімдік ресурстарды жобалауда оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын басқару, кәсіби салада зерттеу жүргізу дағдыларын көрсетеді;
  • информатика, іргелі математика, заманауи ақпараттық технологиялар саласындағы теориялық білімдерді таратады;
  • білім беру жүйесінің даму тенденциялары, адал азамат құндылықтарын, экологиялық мәдениет және кәсіпкерлік қызметті жоспарлау мен ұйымдастыру негіздерін біледі;
  • ақпараттық және коммуникациялық технологияларды, цифрлық білім беру ресурстарын, компьютерлік желілер мен бұлтты технологиялардың құрылысы мен жұмыс істеу принциптерін, смарт-технологияларды, қашықтықтан оқыту технологияларын қолданады;
  • информатиканы оқыту әдістемесін, физикалық есептерді шешу жолдарын, бағдарламалау тілдерінің құралдарын, технологиялары мен әдістерін, критериалды бағалау әдістерін, инклюзивті білім беру негіздерін меңгергендігін көрсетеді;
Top