Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05201 Экология в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ұйымдастыру, экологиялық карталармен және кадастрлармен жұмыс жасау білімдері мен дағдыларын қалыптастырады; экожүйелердегі өсімдіктердің, жануарлар мен микроорганизмдердің тіршілік әрекетінің жүйелік топтары мен процестерінің өкілдерін сипаттайды.
 • Халықтың экологиялық қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік бақылауды және қоршаған ортаны стандарттаудың және қоршаған ортаны басқару саласындағы сертификаттаудың негізгі ережелерін қамтамасыз ету үшін кәсіби білімін қолданады.
 • Негізгі экологиялық ұғымдар мен жүйелік талдау әдіснамасының ерекшеліктері, экологиялық және географиялық жүйелерді модельдеу және талдау процестері туралы идеяларды синтездейді.
 • Болашақ эколог мамандарға кәсіби шет тілін, менеджмент пен көсбасшылық қабілеттерін меңгеруге мүмкіндік береді, "Ұлттық руханият" қағидаларын түсіндіреді және ғылыми зерттеу дағдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар, цифрлық және компьютерлік технологияларды практика жүзінде экологиялық мәселелерді шешуге бағыттайды.
 • Қоршаған ортаның құрамдас бөліктері мен объектілерін зерделеуде химиялық талдау әдістерін, сондай-ақ өнеркәсіптік кәсіпорындардың биосфераның түрлі компоненттеріне әсері, экологиялық процестерді болжау және модельдеу үшін технологиялық есептерді жүргізу.
 • Халықтың экологиялық мәдениеті мен білімін арттыруға бағытталған іс-шаралар өткізеді, рухани құндылықтар жүйесі мен ұлттық болмысты қолдаудың маңыздылығын көрсетеді. Табиғаттағы адамның биологиялық және әлеуметтік-демографиялық аспектілерін және қаланың экологиялық мәселелерін түсіндіреді.
 • Экологиялық жүйелердің жұмыс істеуі мен эволюциясының негізгі принциптері, оларды жіктеу принциптері, тірі организмдердің географиялық таралуының жалпы заңдылықтары, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану; топырақ жамылғысының экологиялық жағдайы және топырақ түзілу процестері туралы білімді қалыптастырады.
 • Әр түрлі өнеркәсіптік шығарындылардан туындаған биосфера компоненттерінің тозу себептері мен салдарын анықтайды және экологиялық талаптарды, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану принциптерін, табиғатты пайдалануды басқаруды, су экожүйелері мен атмосфералық ауаны зерттеу әдістерін ескереді.
 • Қоршаған ортаның нормативтік-құқықтық базасын ескере отырып, қоршаған ортаның сапасын сараптамалық бағалауды жүзеге асырады, қауіпті және зиянды қоршаған орта факторларының деңгейлерін бағалау үшін экологиялық құжаттаманы, жобаларды, есептерді дайындайды және дұрыс мониторинг жүргізу үшін әдістерді, объектілерді және іріктеу нүктелерін кәсіби түрде қолданады.
 • Тірі тест объектілерін пайдалана отырып, далалық және эксперименттік экологиялық жұмыстарды ұйымдастырады және жүргізеді, бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру бойынша жобалау - сметалық құжаттаманы және жаңа экологиялық жобаларды әзірлейді, ғылыми зерттеулер жүргізу процесінде қоршаған ортаның радиоактивті ластануын бағалау әдістерін пайдаланады, зерттелетін салада ғылыми зерттеулер әдістерін қолданады.
 • Өндіріс қалдықтарын кәдеге жаратуға және қайта өңдеуге байланысты қалалар мен аудандардың қоршаған орта жағдайы мен экологиялық проблемаларын бағалау және талдау.

Ұқсас БББ

6B05201 Геоэкология

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

6B05201 Экология

Инновациялық Еуразия университеті

6B05201 Экология

Орталық Азия Инновациялық Университеті (ОАИУ)

6B05201 Қолданбалы экология

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

6B05201 Экология

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

6B05201 Экология

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

6B05201 Экология

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

6B05201 Экология

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

6B05201 Экология

Торайгыров университеті

6B05201 Экология

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

6B05201 Экология

Нархоз Университеті

6B05201 Экология және табиғатты пайдалану

Астана халықаралық университеті

6B05201 Экология

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

6B05201 Экология

Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

6B05201 Экология

Қызылорда "Болашақ" университеті

6B05201 Экология

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті

6B05201 Экология

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

6B05201 Экология

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

Top