Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07201 Тамақ өнімдерінің технологиясы в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Шикізат пен дайын өнімнің сапасын, технологиялық процестердің параметрлерін және өңдеу әдістерін бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру;
  • Өнімді өндірудің технологиялық процестерін жетілдіру бойынша іс-шараларды әзірлеу қабілетін көрсету және зерттеулерді жобалау және жүргізу кезінде процестерді математикалық модельдеу заңдылықтарын пайдалана білу;
  • Техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес кәсіби қызметте технологиялық жабдықтардың әртүрлі түрлерін қолдана білу;
  • Білім беру бағдарламасы бойынша кәсіби деңгейде тілді меңгеру, сала бойынша терминдерді еркін аудару, еркін коммуникативтік дағдыларды меңгеру;
  • Кәсіби қызмет саласында заманауи техникамен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру, техникалық сызбаларды орындау және оқу;
  • Тамақ және қайта өңдеу саласы кәсіпорындарында технологиялық процесті ұйымдастыру, ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер қабылдау, стандарттау және өнімді кәсіби қызмет саласында сәйкестікті растау рәсімін жүргізуге дайындау жөніндегі жұмыстарды орындау;
  • Тамақ саласы кәсіпорындарын жобалау және реконструкциялау саласындағы қызметтердің сапасын бағалау;
  • Өңдеу саласының және тамақ өнімдері өндірісінің тиімділігін арттыру үшін өнімді өңдеу, сақтау және қайта өңдеу технологиясының негіздерін пайдалану;
  • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері мен тыныс-тіршіліктің кәсіби және әлеуметтік-экономикалық салаларында іргелі және қолданбалы жаратылыстану-ғылыми білім негізінде қойылған міндеттерді шешуге қабілеттілік пен әзірлікке ие болу;
  • Шикізат ресурстарын ұтымды пайдалануды, жаңа тамақ өнімдерінің кең ассортиментін алуды қамтамасыз ететін жаңа технологияларды іске асыру;

Ұқсас БББ

Top