Инновациялық білім беру бағдарламасы

7M01103 Аралас оқыту жүйесін ұйымдастырушылық-педагогикалық қамтамасыз ету в Yessenov University

Оқыту нәтижелері

  • Цифрлық контент құру, оқу үдерісін цифрлық трансформациялауды жүргізу, ғылыми және педагогикалық міндеттерді шешу үшін деректерді зияткерлік талдаудың цифрлық технологиялары мен технологияларын қолданады.
  • Жүйелік тәсілді және барабар әдістемелерді, ақпаратты ғылыми іздестіру негіздерін және патентологияны қолдана отырып, пәндерді гибридті зерттеу процесінде оқу-танымдық құзыреттілік бойынша зерттеу қызметін ұйымдастыру және жүргізу үшін зерттеудің заманауи әдістерін қолданады.
  • Білім беруді цифрландыру мен компьютерлендірудің, білім беру жүйесін жобалаудың заманауи үрдістерін бағалайды, ғылыми ақпараттың, патенттік зерттеулердің негіздерін, цифрландыруға қатысты білім беру процесін реттеуге бағытталған нормативтік құжаттарды талдайды.
  • Электрондық сервистер мен технологияларды пайдалана отырып, электрондық оқытуды ұйымдастыру және қашықтықтан білім беру технологияларын енгізу дағдыларын меңгере отырып, аралас оқытуды педагогикалық сүйемелдеу процесін ұйымдастырады.
  • Менеджмент психологиясының теориялық және әдіснамалық негіздерін, аралас оқытудың инновациялық формаларын, әдістері мен құралдарын анықтайды, төңкерілген сыныптың ерекшеліктерін біле отырып, мақсатқа жету үшін педагогикалық құралдарды қолдана отырып, оқытуды жүзеге асырудағы педагогикалық қызметтің нәтижелерін сыни тұрғыдан бағалайды.
  • Ғылым тарихы мен философиясының негіздерін, жоғары мектеп педагогикасын, басқару психологиясын, зерттеудің инновациялық әдістерін, білім берудегі менеджментті, ақпараттық-білім беру технологияларын басқаруды терең түсіну және қолдану негізінде аралас оқытуды іске асыру кезінде инновациялық және креативті ғылыми, әдістемелік, ұйымдастырушылық-басқарушылық міндеттерді шешеді.
  • Тұлғааралық өзара іс-қимыл және ынтымақтастық, коммуникация, әлеуметтік-психологиялық мәселелерді шешу қабілеттері арқылы кәсіби-педагогикалық қызметтің тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін ғылыми ойлау стилін, "жұмсақ" дағдыларды дамытады.
  • Білім беру мекемесі басшысының кәсіби-педагогикалық қызметінің ерекшелігін көрсететін коммуникативтік дағдылар мен дағдылардың, Кәсіби құзыреттіліктер мен Кәсіби этиканың жоғары деңгейін қалыптастыра отырып, мектептің тұтас педагогикалық процесін және білім беру мекемесін басқару бойынша практикалық қызметті жүзеге асыруды басқарудың онлайн-курстарын, бейне сабақтарын, сондай-ақ бағдарламаларын әзірлейді.
  • Онлайн-курстарды дайындауды, білім беру курстарын ілгерілетуді, платформалар шеңберінде оқытушылар мен студенттердің қарым-қатынасын модерациялауды, әзірлемелерді сараптамалық және талдамалық сүйемелдеуді, онлайн-курстар мен бейне сабақтарды әзірлеу дағдыларын меңгере отырып, басқа платформалармен өзара іс-қимылды сүйемелдеуді ұйымдастырады.

Ұқсас БББ

7M01103 Білім берудегі менеджмент

«Тұран-Астана» университеті

7M01103 Білім берудегі көшбасшылық

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

7M01103 Инклюзивті білім беру жағдайындағы заманауи технологиялар

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

7M01103 Білім берудегі Менеджмент (бейіндік)

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M01103 Педагогика және психология

Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

7M01103 Білім беруді басқару психологиясы

Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

7M01103 Педагогика жəне психология

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

7M01103 (IP) Білім берудегі менеджмент және көшбасшылық

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

7M01103 Педагогика және психология: Білім берудегі менеджмент

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M01103 Білім берудегі зерттеулер (IP)

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

7M01103 Білім берудегі менеджмент және көшбасшылық (IP)

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

7M01103 Білім берудегі көшбасшылық

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

7M01103 Білім берудегі менеджмент және лидерлік (IP)

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті

7M01103 Білім берудегі менеджмент және көшбасшылық(IP)

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

Top