Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04102 Менеджмент в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты экономиканың әртүрлі салалары, әлеуметтік сфера мен бизнес үшін заманауи менеджмент пен экономикалық ғылымның білімдерін және дағдыларын меңгерген, нарықтың өзгермелі жағдайында тиімді жауап қайтара және бейімделе алуға қабілетті жоғары білікті басқарушылық кадрларды дайындау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M072 Менеджмент
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Стандартты емес жағдайларды сыни тұрғыдан талдайды және тексереді, оңтайлы басқару шешімдерін әзірлейді, олар үшін этикалық және корпоративтік-әлеуметтік жауапкершілік көтереді. Іскерлік кеңестерді, іскерлік келіссөздерді ұйымдастырады және қатысады, қызметтік хат алмасуды жүзеге асырады және электрондық коммуникацияларды қолдайды.
 • Экономикалық саясат, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік, инновациялық менеджмент және халықаралық деңгейде стратегиялық шешімдер қабылдау саласындағы іс-шараларды бағалау үшін талдамалық есептілікті дайындайды. Шетелдік ғалымдардың ғылыми еңбектерін аудару үшін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынаста шет тілін меңгеруді пайдаланады.
 • Басқару және бизнес саласында өзіндік ғылыми ізденістер жүргізеді, зерттеудің әдіснамасы мен түрлі әдістерін қолдана отырып, басқару қызметі мен бизнес тиімділігінің әлеуметтік, қаржылық және техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтау үшін есептеулер жүргізеді.
 • Практикалық қызметте кәсіпорындар активтерінің құнын бағалау моделін және кәсіпорындар мен бизнес құрылымдардағы басқару қызметі тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін анықтау әдістерін қолданады.
 • Интернет-ресурстармен жұмыс істеу үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, кәсіби саладағы қазіргі заманғы ғылым жетістіктері контексінде жобалау қызметін жүзеге асырады, деректерді талдауды, түсіндіруді және алынған нәтижелерді таныстыруды дербес жүргізеді.
 • Инновациялық жобаларды, бизнесті дамыту стратегиясын, бренд тұжырымдамасын әзірлеуге, оларды іске асыруға бағытталған корпоративтік іс-шараларды жоспарлауға қатысады. Бизнестегі әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып, мінез-құлық психологиясын, іскерлік этиканы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті дамытады.
 • Қазіргі заманғы бизнес жоспарлауды, фирмаішілік жоспарлауды қоса алғанда, жоспарлау әдіснамасын іске асырады; дамудың жалпы және функционалдық стратегияларын (маркетингтік, өндірістік, қаржылық, кадрлық және т. б.) әзірлеу әдістері мен технологияларын пайдаланады.

Ұқсас БББ

7M04102 Менеджмент HN

«Тұран-Астана» университеті

7M04102 Менеджмент

Сулейман Демирель атындағы университеті

7M04102 Менеджмент

Сулейман Демирель атындағы университеті

7M04102 Менеджмент

Инновациялық Еуразия университеті

7M04102 Менеджмент

Торайгыров университеті

7M04102 Менеджмент

«Тұран» университеті

7M04102 Менеджмент

Қазақстан-Американдық еркін университеті

7M04102 Менеджмент

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

7M04102 Салалар бойынша менеджмент

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

7M04102 Менеджмент (бейіндік бағыт)

Халықаралық білім беру корпорациясы

7M04102 Менеджмент

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

7M04102 Менеджмент

Кенжеғали Сағадиев атындағы Халықаралық Бизнес Университеті

7M04102 Менеджмент

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M04102 Менеджмент

Қазақ-орыс халықаралық университеті

7M04102 Менеджмент

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті

Top