Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01102 Педагогика және психология в Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

  • оқыту пәнінде (пәндік құзыреттілік) оқытудағы жеке тәсілді жүзеге асыру үшін (пәндік құзыреттілік) оқушыны, студентті түсіну мәселелерінде құзыретті болу
  • мектеп педагогының, қосымша білім беру мен жоғары оқу білім беру ұйымдарының дүниетанымдық, аксиологиялық, мінез-құлық параметрлерінің жеке-кәсіби қасиеттерінің қалыптасуын сипаттайтын білімнің, іскерліктің, дағдылардың қажетті көлемі туралы, басқарушылық құзыреттілігі туралы түсінігі болуы тиіс.
  • білім беруді дамытудың алғышарттарын білуге тиіс
  • үздіксіз, жүйелі білімді іске асыра білу, білім беру жүйесі үшін оқу және оқу-әдістемелік материалдарды жасау әдістемесі мен әдістемесін қолдана білу, Оқу-тәрбие бағдарламаларын іске асыруды ұйымдастыру, этно және көпмәдени ортада толерантты қарым-қатынас механизмдерін пайдалану, білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесінің ғылыми-негізделген диагностикасын жүзеге асыру; оқытудың қазіргі заманғы әдістерін шығармашылықпен пайдалана білу, тактикалық және жедел басқаруды жүзеге асыруы тиіс.
  • педагогикалық міндеттерді шешуге байланысты шешімдер қабылдауда құзыретті болу
  • студенттің оқу міндетін және оны шешу тәсілдерін (іс-әрекет тәсілдерін) түсінуге; іс-әрекеттің ағымдағы және қорытынды нәтижелерін бағалауға құзыретті болу
  • іс-әрекет пен мінез-құлық бағдарламаларын әзірлеуде құзыретті болу; оқу қызметін ұйымдастыруда: іс-әрекет жағдайларын ұйымдастырудағы құзыреттілік, ең алдымен қойылған оқу міндетіне барабар ақпараттыққа ие болу
  • студенттің оқу іс-әрекетін уәждеуде, нақты оқу курсы мен нақты сабақтың оқу материалының тұлғалық мәнін ашуда құзыретті болу; оқу іс-әрекетін мақсатқа бағыттаудағы құзыреттілікке ие болу
  • педагогика және психология негіздерін, оқыту теориясын, педагогикалық және психологиялық пәндерді оқыту әдістері мен құралдарын, білім берудегі инновацияны, заманауи білім беру технологияларының мәнін, кәсіби білім беруді ұйымдастырудың халықаралық және отандық тәжірибесін білуі тиіс
  • қазіргі білім беру саясатының басымдықтарын, Мемлекет пен қоғам ұсынатын маманның тұлғасына қойылатын кәсіби талаптарды; білім беру мекемелерінде оқытудың, тәрбиелеудің және дамытудың теориялық-әдіснамалық негіздерін; тұтас педагогикалық процесті басқару негіздерін білуі тиіс

Ұқсас БББ

7M01102 Педагогика және психология

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

7M01102 Педагогика және психология (1 жыл)

Өмірхан Аймағамбетұлы Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

7M01102 Педагогика және психология

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

7M01102 Педагогика және психология

Шымкент университеті

7M01102 Педагогика және психология HN

«Тұран-Астана» университеті

7M01102 Педагогика және психология

Қызылорда "Болашақ" университеті

7M01102 Педагогика және психология (1,5 ж)

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

7M01102 Педагогика және психология

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

7M01102 Педагогика және психология

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

7M01102 Педагогика және психология: педагогикалық өлшемдер

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M01102 Педагогикалық менеджмент және психология

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

Top