Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04105 Индустриалдық менеджмент в Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

 • Корпортативтік басқару
  Несиелер: 6

  Магистранттарды кәсіпорынды ұйымдастырудың корпоративтік формасын ірі масштабты ұйымдар қолданады және бұл форма әлемде жетекші орын алады. Кәсіпорынның тиімді жұмыс жасауы оның таңдаған корпоративтік басқару жүйесіне байланысты. «Корпоративтік басқару» пәнінің мақсаты- корпоративтік басқару теориясында студентте фундаментальды ғылыми білімді және бұл салада тәжірибелік қабілеттерді қалыптастыру; корпоративтік басқарудың жаңа жүйелік қағидалары мен ақпараттық жүйелер мен ақпараттық технологияларды қолдануды негіздеу.

  Селективті тәртіп
 • Инновацияларды басқару
  Несиелер: 6

  Инновацияның, инновациялық қызметтің, инновациялық процестің, инновациялық менеджменттің маңызы; технологиялық тәртіптің мәні, олардың ауысуы және өркениетті дамытудағы рөлі; инновация мен технология теориясының негізгі анықтамалары; жаңа технологиялар мен инновацияларға инвестиция тартудың тәсілдері мен нысандары; инновациялық қайта құрулар технологиясы ретінде инновациялық стратегияны таңдау және іске асыру технологиясы.

  Селективті тәртіп
 • Өткізу саясаты және кәсіпорынның сату құралдары
  Несиелер: 5

  Пәнде маркетинг бөлімінің қызметкерлерінің күшімен, сондай-ақ үшінші тараптың жарнамалық агенттіктерінің қатысуымен ұйымдағы сауда жүйесін құрудың теориялық және тәжірибелік негіздері көрсетілген. Кәсіпорынның заманауи тактикалық құралдарын тәжірибелік қолдануға ерекше көңіл бөлінеді.

 • Корпоративтік стратегиялық басқару
  Несиелер: 6

  Пән жүйені әзірлеудің заманауи тәсілдерін зерттейді, компанияның стратегиялық корпоративтік басқаруына негізделген құрылымдық ұйымның принциптері мен модельдерін талдауға негізделеді. Заманауи механизмдер саласындағы білімді меңгеру компания бекіткен стратегиялық бағдарлар мен мақсаттарды практикалық іске асыру корпорацияның таңдап алынған даму стратегиясының ерекшеліктерін ескере отырып, корпоративтік басқару контурының негізгі параметрлері және оның эволюциялық дамуының тиісті кезеңі.

  Селективті тәртіп
 • Өндірістік логистика
  Несиелер: 6

  Логистикадағы ұйымдастырушылық жоспарлаудың принциптері мен әдістерін ; логистикалық тұжырымдаманың мазмұны; логистикалық қызметтің функциялары, мақсаттары мен міндеттері; материалдық және онымен байланысты ақпарат пен қызметтің ағындарын басқаруға логистикалық тәсіл ерекшелігі; тұтас логистикалық стратегияны зерттеу; логистикалық қызметтің тиімділігін талдау және бағалау оқытылады.

  Селективті тәртіп
 • Өнертапқыштық міндеттерді шешу теориясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән жалпы ғылыми әдіснаманы, өнертабыстарды жасаудың логикасын және технологиясын, өнімдердің әртүрлі нысандарында өңдеу нәтижелерін зерттеуге, сондай-ақ техникалық жүйелерді дамытудағы үлгілер мен үрдістерді анықтауға және қолдануға мүмкіндік береді. Негізгі міндет - кез-келген күрделілік пен бағдарлаудың шығармашылық және өнертапқыштық міндеттерін шешу және техникалық жүйелердің дамуын болжау.

 • Кәсіби қызметтің жарнамасы
  Несиелер: 6

  Пән B2B және B2C саласындағы компаниялардың жарнамалық кәсіби қызметін ұйымдастырудың теориялық негіздерін және практикалық әдістерін, жарнамалық ақпарат тарату әдістерін және оларды іріктеу әдістерін, маркетинг және жарнама стратегиясының өзара әрекеттесуін, жарнамалық агенттіктердің функцияларын, сандық медиада жарнамалауды қарастырады.

 • Кадрлық менеджменттің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән Кадрлық менеджментті қамтамасыз етудің құқықтық негіздері саласында теориялық білім жүйесін, сонымен қатар ұйымдастыру-басқару қызметін тиімді жүзеге асыру үшін қажетті еңбек заңнамасының нормаларын қолдану тәжірибесін және қазіргі кезеңдегі еңбек қатынастары тараптарының мүдделерінің тепе-теңдігіне қол жеткізуді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Оқыту курсы магистранттардың лингвистикалық, дискурсивтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін қалыптастыруды, оларды оқытылатын тіл елдерінің мәдениетіне баулуды, шет тілінде кәсіби сөйлеу дағдыларын қалыптастыруды, мамандық бойынша мәтіндерді аудару дағдыларын дамытуды көздейді. Курсқа кіретін тақырыптары: грамматикаға шолу, оқу және жазбаша жұмысқа дайындалу әдістемелері, эссе жазу, тындау және сөйлеу әдістемелері.

 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында мамандық бойынша басқа курстармен өзара байланыста жобаларды басқару мәселелері, инновациялық жобаларға тартылатын инвестициялардың тиімділігін арттыру жолдары, бизнес-жоспарларды, желілік кестелерді және стратегиялық жоспарларды әзірлеумен танысу қарастырылады.

 • Бизнес үрдістерді басқару
  Несиелер: 6

  Курс компанияның мақсаттары мен бизнес-стратегияларына қол жеткізу үшін автоматтандырылған, сондай-ақ автоматтандырылмаған процестерді көрсету, жобалау, орындау, құжаттау, өлшеу, мониторинг және бақылау үшін жүйелі тәсіл болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Пән магистрдің кәсіби дайындығының маңызды элементі болып табылады. Психологиялық-педагогикалық мәдениет арнайы дайындық (жоғары оқу орнынан кейінгі) нәтижесінде қалыптасатыны белгілі. Жоғары мектеп педагогикасының қазіргі өзекті мәселелерінің бірі - жоғары оқу орны магистрантының оқу-танымдық қызметі жағдайында өзіндік тұлғалық сипатын қалыптастыру.

 • Персоналды басқару
  Несиелер: 6

  Ұйымның персоналын басқарудың негізгі тәсілдерін зерделеу және персоналмен жұмыс істеу әдістері мен технологияларын игеру; персоналды басқарудың мәні кәсіпорын деңгейінде жұмыс күшін қалыптастыру, бөлу, қайта бөлу процесіне, кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету және онда жұмыс істейтін қызметкерлердің жан-жақты дамуын қамтамасыз ету мақсатында қызметкердің еңбек сапасын (жұмыс күшін) пайдалану үшін жағдай жасауға өзара байланысты ұйымдық-экономикалық және әлеуметтік шаралардың көмегімен жүйелі, жоспарлы ұйымдастырылған ықпал ету болып табылады.

 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  Корпоративтік қаржы – батыс және отандық университеттер мен бизнес мектептерінде экономикалық білім беру жүйесіндегі негізгі және міндетті курстардың бірі. Оның мазмұны дамыған қаржы нарықтарында құнды қағаздардың құнын қалыптастыру мәселелерін маңыз бере отырып, қаржының жалпы теориялық тұжырымдамаларын және акционерлік компанияларды қаржылық басқарудың тәжірибелік әдістерін құрайды.

  Селективті тәртіп
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі заманда қоғамның басқару қызметінде тұрақты кездесетін өзекті әртүрлі әлеуметтік мәселелерді шешуге қажетті психологиялық терең теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруды кеңінен қарастырады. Мекеме персоналын басқару негіздерін меңгеру, персоналмен жұмыс жасау және басқару техникасын игеру туралы білім беріледі.

 • Ғылыми зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курста ғылыми-зерттеу қызметінің ұғымдары мен ерекшеліктерін анықтауға басты назар аударылады; ғылыми зерттеудің жалпы әдіснамасы қарастырылады; ғылыми танымның қазіргі заманғы әдістері зерттеледі; әлеуметтанулық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу практикасында қолдану.

  Селективті тәртіп
 • Еңбек заңнамасы және оның персоналды басқаруға әсері
  Несиелер: 5

  Пән еңбек қатынастарын және еңбек қатынастарына тікелей байланысты қатынастарды құқықтық реттеу туралы кешенді түсінік қалыптастырады, сондай-ақ персоналды басқару процесінде қолданыстағы еңбек заңнамасының нормаларын қолдану дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Қаржылық менеджмент (ілгерілемелі курс)
  Несиелер: 5

  Курс активтерді бағалау, айналым капиталын басқару, инвестициялық шешімдер және қаржыландыру бойынша шешімдер қабылдау үшін қаржылық менеджменттің негізгі әдістерін қолданудың теориялық білімі мен практикалық дағдыларын алуға мүмкіндік береді. Болжау құралдары, басқару шешімдерін жоспарлау және әзірлеу әдістері, сондай-ақ Ұйым қызметін үйлестіру және бақылауды қамтамасыз ету тәсілдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылым феноменін арнайы мәселе және талдау пәні ретінде қарастырады. Ғылым теориясы мен техника және олардың постиндустриалды қоғам жағдайында дамуы туралы түсінік береді. Курстың өзектілігі ғылым философиясы мен жаратылыстану-техникалық ғылымдары интеграциясы негізінде ғылыми білім және ғылыми зерттеу әдістемесі саласында болып жатқан үрдістерге бағдармен байланысты.

 • Менеджменттегі зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәнде менеджменттегі әдіс пен әдіснаманың тұжырымдамалары, басқарудың жалпы ғылыми және нақты ғылыми (арнайы немесе арнайы) зерттеу әдістері зерттеледі. Басқарудағы бейресми (логикалық) және формальды (математикалық) зерттеу әдістерін, сондай-ақ менеджмент жүйесіндегі басқарудың зерттеу әдістерін: теориялық, логикалық-интуитивті, эмпирикалық, кешенді аралас. Кибернетикада қолданылатын жалпы зерттеу әдістері және т.б.

  Селективті тәртіп
 • Инновациялық кәсіпкерлік
  Несиелер: 6

  Өндірісті басқару, басқаша айтқанда, өндірісті басқару қағидалары мен әдістері, құралдары мен нысандарының жиынтығы және нарықты зерттеу арқылы тұтынушылардың мұқтаждықтарын қамтамасыз ету деген мағынаны білдіреді. Олар өндірістің тиімділігін арттыру және пайданы көбейту мақсатымен жасалып қабылданады№

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Ғылыми зерттеу әдістерін, психологиялық-педагогикалық іс-әрекет негіздерін және тереңдетілген коммуникативтік дағдыларды, атап айтқанда кәсіби салада өзін-өзі жүзеге асыру үшін шет тілді білім беруді меңгеру және әлемнің философиялық және ғылыми көріністері, адам санасының нысандары және қазіргі қоғамда оның көрініс ерекшеліктері туралы білімді қолдану.

 • Код ON2

  Жаңа жағдайларда зерттеу ғылыми есептерін шешу үшін әр түрлі пәндер шеңберінде алынған білімді қолдану.

 • Код ON3

  Басқарудың барлық түрлеріндегі ұйымдардың қаржылық талдауын жүргізу, оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау үшін оның нәтижелерін пайдалану

 • Код ON4

  Корпорацияны басқаруды ұйымдастыру ерекшеліктерін бөліп көрсету және корпорацияның жұмыс істеу тетігін сипаттау; корпорацияның меншік иелері мен менеджерлерінің тиімді өзара іс-қимыл жасау құралдарын пайдалану; корпоративтік басқарудың ішкі Құжаттамалық жүйесінің құрылымын құру; компаниядағы корпоративтік басқарудың тиімділігін бағалау; корпоративтік басқару жүйесін арттырудың стратегиялық бағыттарын әзірлеу.

 • Код ON5

  Персоналды басқару үшін құқықтық негіздер мен еңбек заңнамасы туралы түсінікке ие болу, әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың қызметін ұйымдастыруды білу.

 • Код ON6

  Өз бизнесін құру және оны басқару негіздерін білу, тауарлар мен қызметтерді табысты іске асыру үшін маркетингтік қызметтің негіздерін меңгеру.

 • Код ON7

  Жаңа өнімді жасау және жылжыту үшін креативті ойлауға ие болу, проблемаларды шешу бойынша маркетингтік зерттеулер жүргізу.

 • Код ON8

  Ақпаратты сын тұрғысынан бағалай білу, жинақталған тәжірибені асыра бағалай білу және ақпаратты жинақтау негізінде конструктивті шешім қабылдау; сыни ойлау қабілеті.

 • Код ON9

  Мотивацияны жүзеге асыру, персоналды іріктеуді бағалауды жүргізу, командада жұмыс істеу қабілеті.

 • Код ON10

  Инновациялық жобалардың бизнес-жоспарларын құрастыра білу кәсіпорынды басқару стратегиясының экономикалық негіздемесін және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыруды есептеуді жүргізу.

7M04105 Менеджмент 2 ж
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04105 Менеджмент
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04105 Менеджмент (ПБ_1ж.)
Магистратура

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04105 Халықаралық менеджмент
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04105 MBA (Master of Business Administration)
Магистратура

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04105 Менеджмент (ғылыми-педагогикалық)
Магистратура

Қайнар академиясы

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04105 Кәсіпкерлік және құқық
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04105 Менеджмент
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04105 Менеджмент
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04105 Менеджмент
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04105 Адам ресурстарын басқару
Магистратура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04105 Жобалық менеджмент
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04105 Іскерлік әкімшілендіру Global Executive MBA
Магистратура

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04105 Құқық тәжірибесіндегі менджмент
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04105 Денсаулық сақтаудағы менеджмент
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04105 Тау-кен металлургия кешенінде MBA
Магистратура

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top