Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01401 Дене шынықтыру және спорт в Қазақстан-Американдық еркін университеті

 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән адам мен биосфера өзегі болатын жалпы экологиялық мәселелерді қарастырады. Білім алушыларда экологиялық ойлауды қалыптастыруға бағытталған экологиялық қауіпсіздік, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі, биосфераның ластану көздері мен деңгейлері, халықты қорғау тәсілдері, құтқару жұмыстарын ұйымдастыру, төтенше жағдайларда олардың жұмысының тұрақтылығын арттыру жөніндегі іс-шаралар, халықтың іс-әрекеттері, азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары мен олардың құрылғылары, халықты Азаматтық қорғаныс бойынша оқыту бөлімдері не бағыт береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән экономикалық ғылымның даму кезеңдерін, меншіктің формалары мен заңды аспектілерін, баға қалыптастырудың тетіктерін, шағын кәсіпкерліктің рөлі және экономиканың дамуын қарастырады. Ерекше назар кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру және кәсіпкерлердің несиелік мекемелермен арақатынасына аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гимнастиканың теориялық негіздері
  Несиелер: 4

  Курс болашақ дене шынықтыру мұғалімдерімен және педагогикалық қызметтің мәні бойынша спорт түрлері бойынша жаттықтырушылардың, мектептегі дене шынықтыруды ұйымдастырушы-мұғалімнің тұтас функцияларын және мұғалім қамтамасыз ететін және түсіндіруі бойынша гимнастиканың теориялық бөлімдерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән құқық ұғымдарын, қайнар көздерін, субъектілерін, әдістерін зерттеуге арналған. Қазақстан Республикасы құқығындағы жауапкершілік институтына сипаттама беріледі. ҚР Ұлттық құқығының конституциялық құқық, Әкімшілік құқық, қылмыстық құқық, Азаматтық құқық, Отбасы құқығы, еңбек құқығы, Халықаралық құқық салалары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздер
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлықтың пайда болу себептерін, мәнін және түсінігін қалыптастырады; сыбайлас жемқорлық қылмыс үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары туралы білім қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гимнастика
  Несиелер: 4

  Пән гимнастикалық жаттығулардың теориялық және практикалық көп функционалды бөлімдерін зерттеуді қамтиды. Гимнастикалық және энергетикалық мәдениетінің болашақ дене тәрбиесі және педагогикалық қызметтегі спорттық жаттықтырушы-лардың дене тәрбиесі, спорт мектебіндегі дене шынықтыру жұмысын ұйымдастырушы және бүкіл процесті жүзеге асыратын мұғалім-тренер функцияларының көрінісі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пәннің оқыту негіздері: спорттың даму тарихы, спортты басқару құрылымдарының ұйымдасу тарихы, спорттық бағдар мен іріктеу, спорттық жаттығулардың тәсілдері, спорт дамуының негізгі мәселелері, спортшының жарысқа түсу мәселелері, спорттық дайындық түрлері және оларды жоспарлау әдістері, спорттық дайындық кезіндегі бақылау үрдісі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жеңіл атлетика
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – спортшыларда кәсіби педагогикалық жаттықтыруды үйрету, теориялық білімді, кәсіби педагогикалық дағдыларды жетілдру, ол дағдылардың жұмыс барысында, спорт мектептерінде, жалпы білім беретін орта мектептерде, гимназияларда дене шынықтыру пәнінен жаттығулар жасату барысында қажет болатындығы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жеңіл атлетиканың теориялық негіздері
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты – спортшыларда кәсіби педагогикалық жаттықтыруды үйрету, теориялық білімді, кәсіби педагогикалық дағдыларды жетілдру, ол дағдылардың жұмыс барысында, спорт мектептерінде, жалпы білім беретін орта мектептерде, гимназияларда дене шынықтыру пәнінен жаттығулар жасату барысында қажет болатындығы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Футбол
  Несиелер: 3

  Пәнде футбол ойынының ережелерін, төрешілік етуді, футболшылардың жалпы және дене қуаты дайындығын дамытуды және жас-жыныстық ерекшеліктерін ескере отырып, футбол ойынының техникасын және тактикасын зерттеуді және жетілдіруді қамтиды, футбол ойынының негізгі әдістері мен тәсілдерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Пән студенттерді болашақ мамандық бойынша кәсіби-бағдарлы оқытуды жүзеге асырады. Оқытудың кәсіби бағыттылығы принципін жүзеге асыру, студенттердің болашақ мамандығы үшін коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, орыс тілінде барабар кәсіби қызмет үшін қажетті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: оқушыларды тәрбиелеу және оқыту үрдісі; педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері; тұтас педагогикалық үрдістің формалары, әдістері, құралдары; педагогикалық үрдістің мәні мен құрылымы; педагогикалық үрдісті жоспарлау және ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет тілі: тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Пән білім алушылардың коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілігін дамытуға және күнделікті және кәсіби-бағытталған қарым-қатынас жағдайында тілдік қарым-қатынастың мәдени-барабар стратегиясы мен тактикасын қалыптастыруға ықпал етеді, студенттердің мәдениетаралық қарым - қатынас субъектісі ретінде шет тілде сөйлеу мәдениетінің дағдыларын қалыптастырады, сөздік қорын кеңейтеді, тіл тасымалдаушылармен және басқа да мәдениет өкілдерімен қарым-қатынаста тілдік кедергінің алынуына ықпал етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Футболдың теориялық негіздері
  Несиелер: 3

  Пән футбол ойынының ережелері бойынша төрешілік етуді, футболшылардың жалпы және дене қуаты дайындығын дамытуды және сабақ өткізе алу дағдысы бойынша футбол ойынының техникасын және тактикасын зерттеуді және жетілдіруді қамтиды, футбол ойынының негізгі әдістері мен тәсілдеріне бағытталған Әдістемелік үйретуді дұрыс құру және футболдан сабақ өткізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шаңғы спортының теориялық негіздері
  Несиелер: 3

  Пән теория, оқыту және тәрбиелеу әдістерін, тәжірибелік дағдыларды, кәсіби педагогикалық дағдыларды, дене шынықтыру және спортпен шұғылданудың дене тәрбиесі және сауықтыру жұмыстарына спорт құралдары арқылы денсаулық сақтауды шаңғы спорты амалдарымен үйретудің бағыты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 4

  Бұл пән, балалар мен жасөспірімдердің әртүрлі даму кезеңдерінде ағзаның тіршілік ету ерекшеліктерін, ағзалардың функцияларын, ағзалар мен ағза жүйелерін, зерттейді. Алған білімдері студенттер балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын қорғау жұмыстарына белсенді және саналы түрде қатысуы, дене шынықтыру және рухани күштерді үйлесімді дамытумен мықты жас ұрпақты тәрбиелеуі үшін оңтайлы жағдай жасауда қажет.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шаңғы спорты
  Несиелер: 3

  Пән дене тәрбиесі оқытушылары меңгерген теория, оқыту және тәрбиелеу әдістерін, тәжірибелік дағдыларды, кәсіби педагогикалық дағдыларды, дене шынықтыру және спортпен шұғылданудың дене тәрбиесі және сауықтыру жұмыстарына спорт құралдары арқылы денсаулық сақтауды шаңғы спорты амалдарымен үйретуді көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дене мәдениеті және спорт педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пән әртүрлі спорттық мекемелерде дене тәрбиесі және спорт үрдісінде оның педагогикалық міндеттер білім беру және тәрбиелеуде шешім қабылдауга оқу бітірушінің кәсіби – педагогикалық құзыреттілігін дамытуға бағытталған

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағдарланған шет тілі
  Несиелер: 3

  Бұл пән білім берудің мәдениетаралық және кәсіби бағыттылығын жетілдіруді, қарым-қатынасты�� кәсіби саласында коммуникация дағдыларын қалыптастыруды, шет тілінде кәсіби маңызы бар ақпаратты іздеу және ауызша және жазбаша беру, тілдік дайындықтың жалпы танылған жалпы ғылыми және кәсіби деңгейіне қол жеткізуді көздейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Анатомия, спорттық морфология негіздері
  Несиелер: 5

  Тәрбие дене тәрбиесінің теориясы мен практикасының міндеттеріне қолданылатын адам денесінің құрылымын, оның жеке мүшелерін және жүйелерін, сондай-ақ жас және спорт морфологиясының мәселелеріне арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Спорт түрлері мен дене тәрбиесінің физиологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Спорттық іс-әрекеттің әртүрлі түрлерінің физиологиялық сипаттамасы және адам ағзасының жағдайы, жаттығу сабақтары немесе жарыстар барысында, спортшының ағзасының әртүрлі бағыттағы дене жүктемелеріне бейімделу механизмдерін зерттеу негізінде оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Спорт және қозғалыс іс-әрекетінің физиологиясы
  Несиелер: 5

  Пән балалар мен жасөспірімдердің физикалық даму ерекшеліктеріне, қазіргі кезеңдегі жеке жас кезеңдеріне, ағзаның жас ерекшеліктерін білуге, оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру бойынша гигиеналық ұсыныстар мен оқыту-тәрбие үрдісі кезеңдерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: білім беру саласында мақсатты қою,жоспарлау немесе басқару шешімдерін қабылдау, ұйымдастыру, бақылау, реттеу (немесе түзету). Пәннің негізгі мақсаты студенттерді білім беру менеджментінің негізгі түсініктерімен және бағыттарымен, оның типтік міндеттерімен және оларды шешу тәсілдерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында педагогиканың келесі аспектілері қарастырылады: жалпы білім беретін мектепте тәрбие үдерісін жоспарлау, ұйымдастыру және жүзеге асыру, сынып жетекшісінің қызметі мен міндеттері, тәрбие әдістері мен формаларын таңдау, тәрбие үрдісін ұйымдастырушылардың мектеп құжаттарын жүргізуі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Адам анатомиясы
  Несиелер: 5

  Пән физикалық тәрбиенің практикасы мен теориясының мақсаттары мен спорттық морфологияны, және олардың жас ерекшеліктеріне байланысты сұрақтарын адам ағзасының жүйесі мен бөлімдерінің негізгі сұрақтарына арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі ғылыми және оқу пәні мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың, Қазақстан Республикасының дене тәрбиесі жүйесін оқытады, сонымен қатар студенттерге қажетті әртүрлі оқу орындарында дене тәрбиесін оқытудың әдістерін қалыптастыруды оқытады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән көпшілік, әуесқойспорт және кәсіптік спорт, өзбетімен ғылыми-әдістемелік дағды мен іскерлікке әдеттену, дұрыс ғылыми тәжірибе жүргізуге дағдылану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Бұл пән мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеудің жалпы сипаттамасын, олармен педагогикалық үрдісті жоспарлау мен ұйымдастырудың ерекшеліктерін, сондай-ақ білім беру мекемелеріндегі түзету-дамыту жұмыстарын қамтиды. Пәнді оқу барысында «ерекше» балалардың психикалық және физикалық жағдайы, түрлері туралы толық түсінік беріледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Баскетболдың теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән баскетбол ойынының ережелері бойынша төрешілік етуді, баскетболшылардың жалпы және дене қуаты дайындығын дамытуды және сабақ өткізе алу дағдысы бойынша баскетбол ойынының техникасын және тактикасын зерттеуді және жетілдіруді қамтиды, баскетбол ойынының негізгі әдістері мен тәсілдеріне бағытталған. Әдістемелік үйретуді дұрыс құру және баскетболдан сабақ өткізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Баскетбол
  Несиелер: 5

  Пәнде баскетбол ойынының ережелерін, төрешілік етуді, баскетболшылардың жалпы және дене қуаты дайындығын дамытуды және жас-жыныстық ерекшеліктерін ескере отырып, баскетбол ойынының техникасын және тактикасын зерттеуді және жетілдіруді қамтиды, баскетбол ойынының негізгі әдістері мен тәсілдерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білім берудегі IT технологиялар
  Несиелер: 5

  Бұл пән оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды қолдану мәселелерін қамтиды; қазіргі білім беруде ақпараттық технологияларды қолдану бағыттары мен мүмкіндіктерін ашады; оқытудың дәстүрлі әдістерімен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануды қарастырады. Оқушылар мен мұғалімдердің функционалдық сауаттылығын жетілдіру үшін әлеуметтік желілер мен электрондық оқытуды пайдалана білуді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі кезгі сауықтыру технологиясы мен дене мәдениеті жүйесіндегі валеологиялық мониторинг
  Несиелер: 5

  Теориялық анализ методологиялық негіз заманауй денешынықтыру-сауықтыру технология оқу пәні. Актуалды акпарат талдау казіргі сауықтыру технологиясын казіргі қоғамда әртүрлі топ тұрғындарына сауықтыру жұмыстарын заманауй сауықтыру технологиясын пайдалану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дене мәдениеті және спорттың тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пән негізінен студенттің спорт және дене шынықтыру жаттықтырушысы немесе мұғалім болып қалыптасу жоланыдағы оның көкжиегін, дүниетанымын ашуға, дұрыс бағыт-бағдар беруге бағытталған, оның қоршаған ортамен қарым-қатынасын, мәдениетін зерделеп, бір жолға қояды, дене шынықтыру және спорт саласындағы оның жетістіктерін, ерекше қабілетін ашуда еңбек атқарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көпшілік сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру және ғылыми зерттеу жұмыстары
  Несиелер: 5

  Пән теориялық білім қабылдауға, әр түрлі денгейдегі спорттық және білім беру мекемелерінде педагогикалық және әлеуметтік зерттеулер жүргізуде кәсіби дағдылар мен шеберліктер, көпшілік – сауықтыру жұмыстарына бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Спорт медицинасы
  Несиелер: 3

  Пән жеке спецификалық бағыттағы медициналық ғылым мен практикасына арналған, денсаулық сақтаудың мәселелерін оқытады, және спортшылардың дене шынықтыру кезі мен спортшылардың денсаулығы мен физикалық дамуының мәселелерін, диагностикалауды, емдеуді, спортпен шұғылдануға байланысты сабақтар барысында аурулар мен зақымданулардың алдын алуды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Cуға жүзу
  Несиелер: 4

  Пәнде дене тәрбиесінде заманауи білімде жүзудің орны мен маңыздылығы дене тәрбиесі жүйесінде кәсіби-педагогикалық дағды, мектеп мекемелері, колледжде, гимназия әртүрлі звенодағы дене тәрбиесі қозғалысы, ұйымдастыру және көпшілік және спорт жұмыстарын басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дене шынақтыру және спортты оқытудың жаңа технологиялары
  Несиелер: 4

  Пән оқушыларға жеке бақылауды, жеке әдіспен қарауды, олардың психикалық ерекшеліктерәін ескере отырып, ерікті сабақ, дәріс жүргізу жұмыстарын қарастырады, пәнде сонымен бірге, спортқа байланысты коммуникативтік технологияларды қолдану түрлері де оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дене тәрбиесі мен спорттың гигиеналық негіздері
  Несиелер: 3

  Пән дене шынықтырумен және спортпен шұғылданушылардың ағзасына қоршаған ортаның түрлі факторларының, сонымен қатар кәсіби қызметтің және оны жүзеге асыру шарттарының әсер ету мәселелерін қарастырады. Бұл жерде таза гигиеналық, сондай-ақ денсаулық жағдайының бұзылу қаупінің қосымша факторлары да қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дене мәдениеті медицина-биологиялық негіздері және емдік дене мәдениеті
  Несиелер: 4

  Емдік дене шынықтыру өзіндік медициналық-педагогикалық пән ретінде , емдеу және оңалту үшін, сондай-ақ ағзалар мен жүйелердің аурулары мен зақымданулары кезіндегі асқынулар мен асқынулардың алдын алу үшін емдік дене шынықтыру әдістерін пайдаланады.Денсаулық сақтау ұйымдары. "Емдік дене шынықтыру" функционалдық патогенетикалық терапия факторы және медициналық, әлеуметтік және еңбектік оңалту құралы ретінде оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Спорттық метрология
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты студенттерді метрология, стандарттау және спортпен шұғылдану негіздерімен таныстыру; дене шынықтыру және спорт саласында пайдаланылатын өлшем құралдарын метрологиялық сипаттамалары мен сертификаттауымен; физикалық жағдайлардың, техникалық және тактикалық дағдылар мен оқу жүктемелерінің есепке алу әдістерін метрологиялық қамтамасыз ету және талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дене тәрбиесі жаттығуларының биомеханикасы және спорттық метрология
  Несиелер: 3

  Бұл пән дене шынықтыру және спорт саласындағы жетекші тақырыптардың бірі болып табылады және студенттерді спорттық құрал-жабдықтардың биомеханикалық негіздерімен қамтамасыз етеді, тәжірибелік сабақтарда физикалық жаттығуларды дұрыс қолдану үшін қажетті білім, дағдылар мен қабілеттермен қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Волейбол
  Несиелер: 5

  Пәнде волейбол ойынының ережелерін, төрешілік етуді, волейболшылардың жалпы және дене қуаты дайындығын дамытуды және жас-жыныстық ерекшеліктерін ескере отырып, волейбол ойынының техникасын және тактикасын зерттеуді және жетілдіруді қамтиды, волейбол ойынының негізгі әдістері мен тәсілдерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Теориясы және оқыту әдістемесі базалық спорт түрлері (мектеп бағдарламасы бойынша)
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің базалық білімді, кең кешенді білім жүйесін меңгеруге, даттығу жұмыстарын ұйымдастыру, олардың әдіс-тәсілдерін үйретуге бағытталған. Спорт түрлерінде спорттық жаттықтыруда мен жаттығулардың түрлерін жыныс пен жас айырмашылығына байланысты амалдар мен әдістерді іріктеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүзудің теориялық негіздері
  Несиелер: 4

  Пән жүзу спорты ережелері бойынша төрешілік етуді, жүзушілердің жалпы және дене қуаты дайындығын дамытуды және сабақ өткізе алу дағдысы бойынша жүзу спорты ойынының техникасын және тактикасын зерттеуді және жетілдіруді қамтиды, жүзу спортының негізгі әдістері мен тәсілдеріне бағытталған Әдістемелік үйретуді дұрыс құру және жүзуден сабақ өткізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Волейболдың теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән волейбол ойынының ережелері бойынша төрешілікк етуді, волейболшылардың жалпы және дене қуаты дайындығын дамытуды және сабақ өткізе алу дағдысы бойынша волейбол ойынының техникасын және тактикасын зерттеуді және жетілдіруді қамтиды, волейбол ойынының негізгі әдістері мен тәсілдеріне бағытталған. Әдістемелік үйретуді дұрыс құру және волейболдан сабақ өткізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балалар мен жасөспірімдердің тұлға қисаю ауруларының алдын алу емдік дене мәдениеті және массаж
  Несиелер: 4

  Пәнде аз қозғалатын немесе күрт шектелген қозғалыс режиміне байланысты асқынулардың алдын алу сұрақтары мен ескертулер қарастырылады. Студенттер әртүрлі функционалдық және морфологиялық бұзылулар кезінде дене бітімін түзету әдістерін дұрыс таңдауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туризм
  Несиелер: 4

  Пән спорттық туризмнің техникасы мен тактикасын, спорттық туризмде негізгі дене даярлығын, өсип келе жатқан жастардың денсаулығын нығайтуға, дене қуаты даярлығын, ерік жігерін тәрбиелеудегі рөлі. Спорттық дәреже және балалар-жасөспірімдер туризмі және оның түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектептегі гимнастиканың теориялық және әдістемелік негіздері
  Несиелер: 4

  Пән бағыты дене тәрбиесі оқытушының және көпшілік – сауықтыру жұмыстарын ұйымдастырушының кәсіби практикалық дағды мен шеберлік оқыту және тәжірибелік дағдыларды, кәсіби педагогикалық дағдыларды, дене шынықтыру және спортпен шұғылданудың дене шынықтыру және спорттық гимнастика және акробатика спортымен үйретуді көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дене мәдениеті және спорт психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән студенттерді кәсіби мақсаттарды шешу, жеке әдіспен қарауды, олардың психикалық ерекшеліктерін ескере отырып, білім мекемелеріндегі оқушылардың және спорт ұжымдарындағы тәрбиеленушілердің даярлықтары қаралады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жүрек-қантамыр ауруларының алдын алу емдік дене мәдениеті және массаж
  Несиелер: 4

  Пән спортшылардың жүрек-қантамыр жүйесі ауруларында арнайы таңдалған және әдістемелік әзірленген физикалық дене жаттығуларын қолдануға негізделген емдеу, алдын алу және медициналық оңалту әдістерінің жиынтығы мен әдістерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Таңдап алған спорт түріндегі кәсіби бапкерлік шеберлікті қалыптастыру
  Несиелер: 5

  Бұл пән мұғалімнің кәсіби негізгі ерекшеліктерін, және оларды дамыту мен қалыптастыруға, дене шынықтыру жұмысы бойынша тәжірибе жинақтауға, спорттық мектеп пен жалпы білім беретін мекемелерде тәжірибелік дағдыларды үйренуге және оқылатын мамандықты кәсіби тұрғыда меңгеру мәселесіне, жаттығулар мен дене шынықтыру мәселелерінің теориялық білімін жетілдіруіне бағытталған. Спорт түрлерін жоспарлау және спорттық жаттықтыру өткізу дағдысын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіптік спорт
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың бағыттары кәсіби спорттың теориялық негізі сонымен қоса көпшілік және кәсіптік спорт, кәсіптік спорттың даму тарихы, праволық аспектілер, кәсіптік спорттағы еңбек қарым қатынастары, дайындық, спортшыларды іріктеу, кәсіби спорттағы жарыстар жүйесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектептегі жеңіл атлетиканың теориялық және әдістемелік негіздері
  Несиелер: 4

  Пән жеңіл атлетиканың негізгі техникасының дағдысы мен шеберлігі білімі бағытын қабылдау және қалыптастыру: жүгіру, секіру, лақтыру, жүру және мектептегі көпсайыс түрлер, спорттық және сыныптан тыс жұмыста ұйымдастыру, мектепте жеңіл атлетикадан жарыстар ұйымдастыру және өткізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұлттық спорт түрлерінің теориялық негіздері
  Несиелер: 4

  Пәннің теориялық негізі және оқыту бағыты келешек мамандар ұлттық спорт түрлерін сабақта, сыныптан тыс дене тәрбиесінде жалпы білім беретін мектептер мен спорттық мекемелерде өткізу түрлері мен әдістері туралы бағыттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биоэнергетика
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі теориялық білімді, тірі жүйелердегі биоэнергетиканың молекулалық негіздері туралы өзекті ғылыми жетістіктерді, жасушалық мембраналардың құрылымдық-функционалдық ұйымдастырылуын, сонымен қатар ағзаның өмірлік маңызды функцияларымен байланысты жасушалардың ішінде өтетін негізгі процестер мен реакцияларды зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектептегі шаңғы спорты мен жүзуді өткізудің теориялық және әдістемелік негіздері
  Несиелер: 4

  Пән дене тәрбиешілерін мәдениет, теория, оқыту және тәрбиелеу әдістерін, тәжірибелік дағдыларды, кәсіби педагогикалық дағдыларды, дене шынықтыру және спортпен шұғылданудың дене шынықтыру және спорт құралдары арқылы денсаулық сақтауды шаңғы спорты және мектептегі жүзу спортына үйретуді көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру және спорт биохимиясы
  Несиелер: 5

  Пән тіршілік әрекетінің өмірлік маңызды химиялық прецестерінің негізінде жатқан ағзадағы тірі жасушалардың химиялық құрамын оқытады. Бұлшық ет жұмысы кезінде және қалпына келтіру кезінде өтетін биохимиялық процестердің заңдылықтарын білу, спорттық жұмысқа қабілеттілікті арттырудың жаңа әдістері мен құралдарын әзірлеу, жылдамдық-күштік қасиеттерді және төзімділікті дамыту, жаттығудан кейін қалпына келтіруді жылдамдату негізінде жатыр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жарақаттанудың алдын алу емдік дене мәдениеті
  Несиелер: 4

  Пән спортсмендер мен спортпен айналыспайтын адамдардың оңалту орталықтары мен денсаулығында ауытқулары бар адамдарға аталған бағдарламалар жетекші орындардың бірін алады. Студенттер алған жарақаттан кейін қалпына келтіру әдістерін дұрыс таңдауға үйренеді. Басқа пәндермен қатар бұл курс дене шынықтыру мамандарын даярлау жүйесінде маңызды рөл атқарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Массаж және спорттық жаттыктырудағы заманауи сауықтыру технологиярары
  Несиелер: 4

  Пән оқу курсының мақсатын зерттеу міндетін қамтиды. Дене шынықтыру және спорт кезінде жарақаттануды қалпына келтіру және алдын алу құралы ретінде спорт массажының рөлі, психикалық және дене даярлығы жұмысты орындау кезінде студенттердің автономдық көрсеткіштеріне массаж жасау нәтижелерін зерделеуді қосады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  1.Спорт түрлерінің жалпы сипаттамасы мен жіктелуі; спорттық дайындық жүйесі; дене мәдениеті және спорт функциялары мен құндылықтары; БЖСМ және жалпы білім беру мектептеріндегі оқу-тәрбие жұмысының түрлері жайлы білімі мен түсініктерін көрсету.

 • Код ON2

  2. Дене шынықтыру және спорт педагогикасы мен психологиясы негіздерін түсінуді қолдана отырып, кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және мәселелерді шешу.

 • Код ON3

  3. Спорттық жаттығулар мен дене шынықтыру сабағын жоспарлау және өткізу, өзінің денсаулығы мен жалпы қоғам денсаулығы туралы әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере пайымдаулар жасау үшін ақпаратты жинау және түсіндіру.

 • Код ON4

  4. ағзаның бейімделу механизмдерінің бұзылуынсыз, оңтайлы дене дайындығы мен жоғары спорттық нәтижелерге қол жеткізе отырып, медициналық-биологиялық, биохимиялық, физиологиялық, биомеханикалық, психологиялық ерекшеліктері туралы Білім, көп жылдық дайындық кезеңдерінде оқу-жаттығу процесін жоспарлау, кешенді бақылау және түзету туралы білім мен дағдылар негізінде шұғылданушыларды даярлаудың әртүрлі түрлерін ұйымдастырады және басқарады.;

 • Код ON5

  5. өзінің кәсіби қызметінде одан әрі пайдалануды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; дене шынықтыру мен спорттың нақты құралдары мен әдістерін таңдау және қолдана білу; дене шынықтыру мен спортпен айналысу барысында дене жүктемесін реттеу; шұғылданушыларды сауықтыру үшін табиғаттың табиғи күші мен гигиеналық факторларды пайдалану; дене шынықтыру мен спортта ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана білу;

 • Код ON6

  6. дене қасиеттерін дамыту үшін дене шынықтыру мен спорттың нақты құралдары мен әдістерін таңдау және пайдалану дағдысы; дене шынықтыру және спортпен айналысу процесінде дене жүктемесін реттеу; табиғи күштерді пайдалану және шұғылданушыларды сауықтыру үшін гигиеналық факторлар; дене шынықтыру мен спортта ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана білу;

 • Код ON7

  7. ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды дене шынықтырудағы заманауи ғылыми зерттеулер ұйымдарына қолдану, оларды жүргізу әдістерін меңгеру, алынған нәтижелерді өңдеу және талдау.

 • Код ON8

  8. оқушылардың тұлғасын оқыту, тәрбиелеу және дамыту барысында олардың арасындағы күрделі тәуелділіктер мен фактілерді, құбылыстарды, теорияларды түсінуді және білімді қолдану.

 • Код ON9

  9. білім беру мекемелерінде дене шынықтыру сабағын ұйымдастыру және оқу-тәрбие іс-шараларының бағдарламаларын, жобаларын, жоспарларын әзірлеу мен іске асыру және оларды психологиялық қамтамасыз ету бойынша педагогикалық қызметте миссияны табысты іске асыру үшін академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын түсіну.

6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Қазақ спорт және туризм академиясы

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі және таңдаған спорт түрінен жаттықтырушы
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт мұғалімі
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Халықаралық туризм және меймандостық университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top