Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02301 Аударма Ісі в «Тұран-Астана» университеті

 • Академиялық хат
  Несиелер: 4

  Берілген пән аясында келесі жанрлардың ерекшеліктері: оқу эссе, ғылыми мақала, реферат(рецензия), курстық жұмыс, ғылыми баяндама, баяндамаға презентация. Негізгі назар жазбаша формаларға бөлінеді, мұнда мақсаты - студенттердің жазбаша зерттеу формалары туралы түсініктерін және академиялық мәтіндерді жазу дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Техникалық ортадағы экология және қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Бұл пән аясында: Экология ұғымдары және тірі организмдердің қоршаған ортаға бейімделуінің заңдылықтары, организмдердің бір-бірімен өзара қарым-қатынасының типтері; экожүйелердің құрамы, құрылымы және ағзалық деңгейдегі динамикасы, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және қорғау принциптері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика және құқық
  Несиелер: 5

  Бұрын тек Юриспруденция саласына (құқықтық жүйенің қажеттілігі, рөлі мен маңызы, азаматтық жауапкершілік, қылмыстық және құқық қорғау қызметі және т. б.) қатысты зерттеудің жаңа салаларында экономикалық принциптер мен модельдерді қолдана отырып, экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу мәселелерін талдау.)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шығармашылық жоба
  Несиелер: 4

  Осы пән аясында: шығармашылық жоба ұғымының мәні, жобаларды іске асыру мақсаттары мен стратегиясы, шығармашылық жобалардың түрлері, Шығармашылық жобаны әзірлеуге қойылатын талаптар, тұжырымдама, шолу, түйіндеме, Өнімнің сипаттамасы, нарықты талдау, маркетинг және сату, өндіріс жоспары, ұйымдастыру жоспары, қаржылық жоспардың бастапқы құжаттары, Қоршаған және нормативтік ақпарат, жоба тәуекелдері және сақтандыру, жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары,жалпы шығармашылық жобаны ресімдеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновациялық сезімталдық
  Несиелер: 5

  Бұл пән аясында келесі оқытылады: Инновациялық сезімталдық инновациялық қызметке қабілеттіліктің жалпылама көрсеткіші ретінде. Инновациялық сезімталдық түсінігі. Инновациялық іскерліктің мәні. Инновациялық сезімталдық пен инновациялық іскерліктің өзара байланысы. Инновациялық потенциал. Ұйым мен персоналдың инновациялық іскерлігің басқару. Инновациялық іскерлікті арттыру әдістері. Ұйымдарда инновациялық қызметті ұйымдастыру. Инновациялардың тиімділігін бағалау. ҚР инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Бұл пән аясында келесі оқытылады: Көшбасшылық қазіргі қоғамның феномені ретінде. Көшбасшылықтың психологиялық негізі көшбасшылықтың құрылымы мен динамикасы. Көшбасшының әлеуметтік-психологиялық ресурсы түсінігі. Көшбасшының психофизиологиялық, әлеуметтік-мәдени, экономикалық, практикалық әлеуеті. Көшбасшылық және басшылық. Көшбасшылық стилі. Көшбасшы тұлғасының гендерлік және жастық ерекшеліктері. Көшбасшының мінез-құлқы және топтық әлеуметтік-психологиялық процестер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Осы пән аясында:сыбайлас жемқорлықтың түрлері, сыбайлас жемқорлық туралы заңнама, экономика саласындағы қылмыстар, заңсыз кәсіпкерлік, жалған банкроттық, тұтынушыны алдау, Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар үшін қылмыстық-құқықтық жауапкершілік, экономикалық қылмыстың біліктілігі, қазіргі кезеңдегі қылмысты тергеудің проблемалық мәселелері, қылмысты тергеудегі халықаралық тәжірибе

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жалпы тілдік білім модулі: Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 4

  Осы пәннің аясында келесі мәселелер оқытылады Тіл білімі немесе лингвистика – тіл және оның даму заңдары туралы ғылым. Тіл-қоғамдғы адамдардың өз ара пікір алысу , бір-бірімен қарым-қатынас жасау. Әрбір тілдің дыбыс жүйесі, сөздік құрамы және грамматикакалық құрылысы болады.Тілдің осы аталған әр түрлі жақтары тіл білімінің тиісті салаларында, мысалы, тілдің дыбыс жүйесі тіл білімінің фонетика саласындақарастырылса, сөздік құрамы лексикология саласында,грамматикалық құрылысы грамматика саласында қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  ел экономикасындағы кәсіпкерліктің негізгі теориялық және практикалық мәселелері, кәсіпкерліктің мақсаттары мен функциялары. Нысанды таңдау туралы шешім қабылдауға әсер ететін факторлар баяндалады. Бизнестің дамуына әсер ететін сыртқы және ішкі орта факторлары талданады. Ел экономикасының құрылымындағы шағын бизнестің орны мен рөліне ерекше назар аударылды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік этика.
  Несиелер: 3

  Бұл пән аясында келесі оқытылады: Кәсіби этика өндіріс саласындағы адами қатынастарды реттеуге бағытталған. Оның негізі болатын қоғамдық мүдделерді елемеуге төзбеушілік, қоғамдық борышты жоғары сезіну. Этикада қылықтың адамгершілік жағы, оның мазмұны, этикетте – эстетикалық бағыттылығы, оның көріну формасы көрсетілген. Этикет (оның қазіргі түсінігінде) этикадан тыс бола алмайды. Адамның этикалық көріністері, атап айтқанда, мәнерде, сөйлеуде, киімде, қарым-қатынас стилінде және т. б. байқалуы мүмкін.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Практика ауызша және жазбаша
  Несиелер: 5

  студенттер ауызша және жазбаша сөйлеу негіздерін меңгереді, бұл орта күрделіктегі мәтіндерді пайдалануды, тілдік құбылыстарды түсіндіруді тереңдетуді, білім алушыларда диалогтық сөйлеудің функционалдық түрлерін, монологиялық сөйлеуді қоса алғанда ұйымдастырушылық коммуникативтік құзыреттіліктің қажетті деңгейін қалыптастыруды, сондай-ақ тыңдалған мәтінді жаһандық және егжей-тегжейлі түсінуге оқытуды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Лексика, морфология, синтаксис және стилистика саласындағы қазіргі іскерлік тілдің нормалары оқытылады. Пәнді оқытудың мақсаты ресми-іскерлік стильдің лексика-фразеологиялық және грамматикалық ерекшеліктерін көрсету; лексика, морфология, синтаксис, стилистика саласындағы іскерлік тіл нормаларымен таныстыру; ресми-іскерлік стильдің арнайы тілдік құралдарын меңгеруге көмектесу; стилистикалық чутьені дамыту; іскерлік қағаз мәтіндерін редакциялау дағдысы мен дағдыларын қалыптастыру; құжаттардың үлгілерімен, олардың композициялық құр��лымының нұсқаларымен таныстыру.; құжаттардың кейбір түрлерін ресімдеу мен құрастыруға үйрету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы тілдік білім модулі: Елтану
  Несиелер: 4

  Оқытылатын тілдің елі туралы тұтас түсінік, тарихи, географиялық, экономикалық, қоғамдық-саяси, мәдени және әлеуметтік сипаттағы мәліметтерді қамтитын СИЯ туралы білім кешенімен қаруландыру. Ұлыбритания туралы жалпы мәліметтер (Біріккен Корольдіктің әкімшілік бөлінуі, символика, типтік Британия – аңыздар мен шындық). Ұлыбританияның саяси өмірі (британдық парламент, ел үкіметі, саяси партиялар, елді басқарудағы монархтың рөлі, корольдік отбасы). Ұлыбритания Тарихы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • А1-А2 грамматика курсы (екінші шет тілі)
  Несиелер: 5

  Екінші шет тілінің базалық грамматикалық ережелерін оқу (А1-А2 деңгейлері)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Жазбаша және ауызша түрде меңгеруді қамтамасыз ету. Іскерлік қарым-қатынас саласында хат-хабарларды аудару практикасын құжаттау теориясы мен практикасын зерттеу. Кеңсе жұмысының негіздері. Басқару құжаттарын біріздендіру және стандарттау. Басқару құжаттарын өңдеудің негізгі ережелері. Office хат-хабарлары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 6

  Кешенді курс және келесі бөлімдерден тұрады: Ұлыбританияның қысқаша тарихы және ағылшын тілінің даму тарихы( диахроникалық аспект), алдыңғы интралингвистикалық процестердің нәтижесі ретінде тілдің қазіргі жағдайы, келесі деңгейлерді қамтиды: графика, Теориялық фонетика, Теориялық грамматика және лексикология, сондай-ақ грамматикалық жүйедегі қазіргі тенденциялар (синхронды аспект).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі лексикологиясы
  Несиелер: 6

  Отандық және шетелдік лингвисттер шығарған проблемалардың кең контекстінде ағылшын лексикасының құрылымы, қызмет етуі және дамуының жалпы заңдылықтары туралы студенттердің қазіргі заманғы түсінігін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Практикалық курсы А1-A2 (екінші шет тілі)
  Несиелер: 5

  Тілдің фонологиялық, лексикалық, грамматикалық құбылыстары мен заңдылықтарын зерттеу (A1-A2 деңгейлері)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Практикалық курс В1 (Екінші шет тілі)
  Несиелер: 5

  Оқытылатын тілдің фонологиялық, лексикалық, грамматикалық құбылыстары мен заңдылықтарын зерттеу (В1 деңгейі)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Коммуникативті грамматика
  Несиелер: 6

  Кәсіби және іскери қарым-қатынас құралы ретінде шет тілінің коммуникативті грамматикасының нормаларын меңгеру және грамматикалық білім, дағдыны одан әрі дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аударма теориясы мен практикасы
  Несиелер: 4

  Тіл мен қоғамның өзара іс-қимылы. аударманың негізгі түсінігі және теориясы. Аударма қызметінің типологиясы. аударма прагматикасы. Аударма сәйкестігі. Аударманың тілдік тұлғасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінің теориялық және практикалық грамматикасы
  Несиелер: 6

  ағылшын тіліндегі грамматика саласындағы теориялық және тәжірибелік сипаттағы іргелі мәселелерді және мектепте ағылшын тілін практикалық дағдыларын одан әрі дамытуды қарастырады. Бұл жұмысқа тілді қолдану мүмкіндігін білдіреді, яғни. қажетті ақпаратты алу, әңгімелесу жүргізу, есеп беру және ағылшын тілін сөйлеу арқылы түсіну үшін түпнұсқа әдебиеттерді оқып білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және тәуекел.
  Несиелер: 5

  Бұл пән аясында келесі оқытылады: Білім алушы өз қызметін қалай ұйымдастыруды, кәсіби міндеттерді шешу әдістерін анықтауды, олардың тиімділігі мен сапасын бағалауды білуі тиіс. Тәуекелдерді бағалау және стандартты емес жағдайларда шешімдер қабылдау. Тәуекел көрсеткіштерін және оны бағалау әдістерін білу. Шығын шамасына байланысты тәуекел, аймақтар. Тәуекелді бағалаудың сараптамалық тәсілі. Тәуекелді бағалаудың есептеу-аналитикалық әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аударма алдындағы мәтінді талдау
  Несиелер: 4

  Тіл ерекшеліктері. Эквиваленттік деңгейлер. Тақырып жағдайын сипаттаудағы бастапқы нүктенің өзгеруінен туындаған аударма түрлендірулері. Моноремнің аудармасы. Дирем аудармасы. Номинализация Предикаттың тілдік көрінісіндегі айырмашылықтарға байланысты аударма түрлендірулері. Аудармадағы артикуляция және тіркестер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жалпы тілдік білім модулі: Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар және аударма
  Несиелер: 3

  Аударма қызметінің негізгі теориялық ережелері аналитикалық-синтетикалық процесс ретінде, мәтіндік қызметті компьютерлендіру принциптері, жазбаша аударманың қазіргі заманғы ақпараттық технологияларын қолдану практикасының теориялық негіздері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • В1 грамматика курсы (екінші шет тілі)
  Несиелер: 5

  Екінші шет тілінің базалық грамматикалық ережелерін оқу (В1 деңгейі)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Латын графикасы негізіндегі қазақ тілінің емле ережелері
  Несиелер: 5

  Жаңа қабылданған латын графикасы негізіндегі қазақ әліпбиі мен қазақ тілі емлесін меңгерту, латын әліпбиі негізінде лексикалық мәтіндерді орфографиялық тұрғыдан сауатты жазуға, қазақ тілінде сөйлем құрауға дағдыландыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 5

  Грамматика курсы, кәсіби сипаттағы лексикалық материал және кәсіби бағыттағы мәтіндер; Кәсіби саладағы шетел тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас; кәсіби сипаттағы ақпаратты алу мақсатында әр түрлі салалар бойынша мәтінді аудару

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Заң мәтіндерін аудару практикасы
  Несиелер: 3

  Аударма мәтіндерін мақсатты тілдегі мәтіндердің типологиясы мен нормаларына сәйкес дұрыс құрастыру; студенттердің сөздік қорын заң терминологиясымен байыту, олардың икемділігі құқықтану саласындағы мәдениаралық қарым-қатынасқа одан әрі қатысуға көмектеседі; жеке сөйлемдер мен тұтас мәтіндерді аудару кезінде сөздің нұсқасын немесе контекстік мағынасын табу үшін сөздіктердің әртүрлі түрлерімен жұмыс жасау дағдыларын дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тілі оқылатын елдің әдебиеті және аударма мәселелері
  Несиелер: 3

  студенттердің әдеби-елтану, мәдениетаралық-коммуникативтік, аударма және лингво-мәдениеттану құзыреттілігін оқитын тіл елінің әдебиетін оқыту арқылы, ең ірі жазушылардың, көркем дәстүрлер мен шығармалардың аудармаларының нұсқаларын қалыптастыру.Орта ғасыр дәуірінің әдебиеті. Ежелгі ағылшын әдебиетінің жалпы сипаттамасы. Англиядағы Қайта өрлеу дәуірінің сипаттамасы. Қазіргі ағылшын әдебиеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фонетикалық аударма мәселелері
  Несиелер: 3

  Ағылшын тілінің Британдық нұсқасының артикуляциялық базасы (қайталау). Интонация түрлері (қайталау). Темп, әуен, кідірту (қайталау). Ұлыбританияда, АҚШ-та, Австралияда және Жаңа Зеландияда, Үндістанда және басқа да ағылшын тілінде сөйлейтін елдерде айтылатын негізгі түрлері және олардың арасындағы айырмашылықтар. Аударма барысында тілдің фонетикалық бейнесі. Тіларалық транскрибирлеу ережесі. Латын транслитерациясының дәстүрлері қазіргі заманғы қорда бірегей сәйкестіктер. Ақындық мәтінді аударудағы фонетикалық мәселелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Практикалық курсы В2 (екінші шет тілі)
  Несиелер: 3

  Тілдің фонологиялық, лексикалық, грамматикалық құбылыстары мен заңдылықтарын зерттеу (В2 деңгейі)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • В2 грамматика курсы (екінші шет тілі)
  Несиелер: 3

  Екінші шет тілінің грамматикалық ережелерін оқу (В2 деңгейі)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы әдебиетті аудару тәжірибесі
  Несиелер: 3

  алынған теориялық білімді бекіту және әртүрлі жанрлы арнайы тестілерді аудару саласында кәсіби шеберлікті меңгеру, аударма стратегиясы мен техникасын дамыту, студенттердің арнайы мәтіндерді ауызша және жазбаша аудару саласында өз тәжірибесін жинақтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің теориялық және практикалық фонетикасы
  Несиелер: 3

  Ағылшын тілінің ұлттық және аймақтық-территориялық өзгеруіне байланысты қолданыстағы айтылым нұсқалары туралы жалпы түсінік. Ағылшын тіліндегі барлық дауысты және дауыссыз дыбыстардың айтылу дағдыларын түзету. Ағылшын және орыс дауысты және дауыссыз дыбыстарды саралау. Ағылшын тілінің артикуляциялық негізін қалыптастыру. Ағылшынша айтылымды стилистикалық саралау. Стилистикалық тұрғыдан әртүрлі дыбыстық нұсқаларды қалыптастырудағы экстралингвистикалық факторлардың рөлі: тұжырымдаманың мақсаты мен тақырыбы, қарым-қатынастың әлеуметтік шарттары (сөйлеушіні�� әлеуметтік рөлі, аудиторияның қатысуы мен мөлшері, сөйлесетін адамның қарым-қатынас), сөйлеушінің мәртебесі мен жеке тұлғасы, мәлімдеме тақырыбына қатынасы, тұжырымға дайындық деңгейі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі ағылшын тілді авторларды аудару
  Несиелер: 4

  "қазіргі әдебиет" түсінігін ашу және modern/ contemporary literature терминдерінің дифференциациясы. Аударма тіларалық коммуникация актісі ретінде. Көркем аударманың қалыптасуы, мәні және мәселелері. Аударманың түпнұсқаға баламалығының мәні мен мәселелері. Қазіргі ағылшын тіліндегі әдебиетті аударудың техникасы мен қиындықтары. Қазіргі ағылшын тіліндегі әдебиетті аударудың барабарлығы мен толықтығы. Стиль мен мағыналық мазмұнның берілуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобалық менеджмент
  Несиелер: 3

  Осы пән аясында жобаларды басқару тұжырымдамасы, жобаны жоспарлау, жоба құнын басқару, жоба бойынша жұмыстарды басқару, жоба ресурстарын басқару, инвестициялық жобаның тиімділігін бағалау оқытылады. Сондай-ақ жобаларды басқарудың негізгі тәсілдері мен әдістері, жобаны табысты іске асырудағы адам факторының рөлі, жобаларды басқаруда қолданылатын заманауи ақпараттық технологиялар

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәтіннің стилистикалық талдауы
  Несиелер: 6

  Студенттердің әртүрлі функционалдық стильдердің мәтіндерін және тілдік бағыттағы практикалық мәселелерді шешуге жанрлық бейімделуін стилистикалық талдауға қабілеттілігін дамыту. Пәннің негізгі міндеттері: • мәтінді оқудың стилистикалық әдістері туралы идеяларды қалыптастыру; • барлық тілдердегі мәтіннің функционалдық және стилистикалық ерекшеліктерін көрсету; • стилистикалық мәтінді талдау дағдыларын дамыту; практикада техниканы (алгоритм) талдауды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Техникалық аударма (екінші шет тілі)
  Несиелер: 4

  Ғылым мен техниканың әр түрлі салаларына жататын ағылшын тілінен орыс тіліне және бастапқы тілден ағылшын мәтініне аудару кезінде білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін меңгеру. Пәннің міндеттері: - мамандық бойынша әдебиетті оқу және аудару дағдылары мен біліктерін дамыту; - қажетті ақпаратты іздеу және алу; - алынған ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша мәтіндерді аудару, рефераттау және аннотациялау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аудармашы шеберлігі
  Несиелер: 5

  Аударма эвристикалық процесс ретінде. Аударма бірлігі туралы түсінік. Аударма процесінің кезеңдері. Сөздіктермен және анықтамалық материалдармен жұмыс жасау әдістемесі. Аударма стратегиясының принциптері. Аударма техникасы: жылжыту (қайта өзгерту), қосу, түсіру, есімді қайталау. Сөзбе-сөз аударманы ең жақсы нұсқаны іздеудің аралық кезеңі ретінде қабылдау. Аударма қабілеттілігі мәселесінің тұжырымы. Тілдердің аударылуын және олардың сынға ұшырауын жоққа шығаратын ұғымдар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Үйде оқу (екінші шет тілі)
  Несиелер: 4

  Сабақ барысында студенттер Екінші шет тілі бойынша алған білімдерін тәжірибеде қолданатын болады, сонымен қатар әдебиет арқылы екінші шет тілі елінің мәдениеті мен дәстүрлерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стилистика және сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 6

  Ғылыми стиль (ғылыми мәтінді жанрдың талаптарына сәйкес құрастыру және редакциялау); ресми іскерлік стиль (стилі мен лингвистикалық ерекшеліктері, іс қағаздарын ресімдеуде оның тілдік құралдарын пайдалану және т.б.); журналистік стиль, сөйлесу стилі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәдениет невербального общения
  Несиелер: 5

  өзара түсіністікті орнатудағы вербалды және вербалды емес қарым-қатынас құралдарының, сондай-ақ оларды сақтау, нығайту және дамыту құралдары мен әдістерінің маңызы. Қарым-қатынас мәселелерін зерттеу тарихы. "Қарым-қатынас" түсінігі. Қарым-қатынас қажеттілігі. Қарым-қатынас құндылық ретінде. Қарым-қатынас мақсаты мен функциялары. Қарым-қатынас түрлері. Қарым-қатынас тәсілдері. Қарым-қатынас бойынша серіктесті таңдау. Қарым-қатынастың сыртқы факторлары. Қарым-қатынас мәнері (стильдері). Тұлғаның қасиеттері қарым-қатынас тиімділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • IELTS стандартталған тесттер
  Несиелер: 5

  IELTS тестінен өтудің негізгі стратегияларын оқыту, халықаралық талаптар көлемінде тыңдау және оқу дағдыларын дамыту, грамматиканы оқыту, сөздік қорын кеңейту, жазу дағдыларын жетілдіру. IELTS тестінің құрылымы, талаптары және стратегиясы. IELTS үшін қажетті көлемде Грамматикалық материал. Алынған ақпаратты тыңдау және өңдеу дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құжаттаманы аудару
  Несиелер: 5

  жазбаша іскерлік құжаттарды аудару саласында құзыреттілікті қалыптастыру, оның спецификалық синтаксисі және фразеологиялары • ауызша іскерлік қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру; іскерлік құжаттама аудармашысының жұмысын оңтайландыру құралдары туралы білімді қалыптастыру • аударма тәжірибесін жүйелеу және аударма шешімдерін түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикалық және қаржылық мәтіндерді аудару практикасы
  Несиелер: 5

  Аударма мәтіндерін мақсатты тілдегі мәтіндердің типологиясы мен нормаларына сәйкес дұрыс құрастыру; студенттердің сөздік қорын экономикалық терминологиямен байыту, олардың икемділігі экономика және бизнес саласындағы мәдениаралық коммуникацияға одан әрі қатысуға көмектеседі; жеке сөйлемдер мен тұтас мәтіндерді аудару кезінде сөздің нұсқасын немесе контекстік мағынасын табу үшін сөздіктердің әртүрлі түрлерімен жұмыс жасау дағдыларын дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми-техникалық аударма
  Несиелер: 5

  Студенттерді ғылыми-техникалық аударманың негізгі мәселелерімен таныстыру, екі тіл (Орыс және ағылшын) мәтіндерін салыстыру негізінде арнайы және техникалық мәтіндерді аудару кезінде барабарлыққа жету әдістері бойынша практикалық дағдыларды үйрету."Ғылыми-техникалық аударма" ұғымының анықтамасы. Ғылыми-техникалық аударманың қазіргі жағдайы. Ғылыми-техникалық әдебиеттерді аударудың жалпы ережелері. Ғылыми және техникалық мәтіннің ерекшеліктері. Лексика-грамматикалық трансформация.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көркем-публицистикалық аударма
  Несиелер: 6

  Көркем және публицистикалық аудармалар үшін практикалық дағдыларды қалыптастыру. Бұл пәнді оқу көркем және публицистикалық мәтін мәтіндерін аудару дағдыларын дамытуға көмектеседі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің американдық нұсқасының лексика-грамматикалық ерекшеліктері
  Несиелер: 6

  студенттерді ағылшын тілінің американдық нұсқасының лексика-грамматикалық ерекшеліктерімен таныстыру: АҚШ-қа келген және жұмыс істеген кезде кәсіби және тұрмыстық жағдайларда дұрыс сөйлеу тәртібі; дүкенде, мейрамханада, банкте, кітапханада өзін-өзі ұстау ережелері; ғылыми немесе іскерлік пікірталасқа, конференцияларға дайындық; ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту; американдық айтылу және орфографияның ерекшеліктері; арнайы американдық лексика; типтік құжаттардың үлгілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Редакциялау негіздері
  Несиелер: 6

  Аударманың негізгі мәтінін дайындау және түзету. Аударылған шығарманы редакциялау ұғымы. Аударма мен түпнұсқаның баламалылығы және баламалылығы түсінігі. Әр түрлі жанрлық мәтіндерді редакциялау ерекшеліктері. Түпнұсқаның мәтінін аудару және аударма талдауының негіздерін Дайындау. Аударма стратегиясын әзірлеу. Аударма шешімдерінің әртүрлілігі дискурс ұғымы. Аударма трансформациясының түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Медициналық мәтіндерді аудару практикасы
  Несиелер: 6

  Медицина саласындағы дайын және дайын емес диалогтық және монологтық сөйлеуді меңгеру; медициналық тақырыптағы өнімді және рецептивті тілдік материалдарды тереңдету және кеңейту; медициналық тақырыптарға мәтін жазу дағдылары мен дағдыларын дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аудармадағы мәтінді лингвистикалық талдау практикасы
  Несиелер: 6

  Болашақ аудармашыларды жалпы мәдени байыту және білім алушыларда кәсіби қызмет үшін қажетті аударма, лингвистикалық және мәдениетаралық - коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру. Түпнұсқа мәтініндегі стилистикалық баламаларды іздеу және таңдау. Аударма тіліндегі баламалылық. Функционалдық эквиваленттер принципі. Аудармадағы функционалдық стилистикалық жылжулар. Аудармадағы стилистикалық өзгерістердің типологиясы, аудармадағы мәтінді стилистикалық құрудың моделі. Көркем шығарманың көпқұрылымдылығы. Тілдік деңгейлерді түпнұсқа мәтінінен мәтінге қайта кодтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Газет тақырыптарын аудару
  Несиелер: 6

  Ағылшын газет мақалаларының тақырыптарының ерекшеліктері және оларды орыс тіліне беру тәсілдері. Аударма ұғымы. Аударманың лексикалық ерекшеліктері. Газет-ақпараттық мәтіндерді аудару ерекшеліктері. Газет-журнал мәтіндерінің тілдік-стилистикалық сипаттамасы. Газет тақырыптарын аудару. Антропонимдерді аудару ерекшеліктері. Топонимдер мен астронимдерді аудару ерекшеліктері. Өнер туындыларының, газеттердің, журналдардың атауларын аудару ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • TOEFL стандартталған тесттер
  Несиелер: 6

  TOEFL тестінен өтудің негізгі стратегияларын оқыту, халықаралық талаптар көлемінде тыңдау және оқу дағдыларын дамыту, грамматиканы оқыту, сөздік қорын кеңейту, жазу дағдыларын жетілдіру. TOEFL тестінің құрылымы, талаптары және стратегиясы. TOEFL үшін қажетті көлемде Грамматикалық материал. Алынған ақпаратты тыңдау және өңдеу дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ-ағылшын тілдерінле аудару тәжірибесі
  Несиелер: 6

  Ағылшын тілінен қазақ тіліне және керісінше аударма дағдыларын қалыптастыру; коммуникативті құзіреттілікті жетілдіру процесінде грамматикалық материалдың қажетті көлемін игеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық байланыстың жаһандануы
  Несиелер: 6

  Отандық және шетелдік мәдениет саласындағы білім мен мәдениеттің коммуникациялық стратегиялары мен білімдерін игеру негізінде қол жеткізілетін жаһандық мәдениетаралық құзыреттілік студенттерінің қалыптасуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дәйекті аударма
  Несиелер: 6

  Әр түрлі коммуникативтік жағдайларда (экскурсия, сұхбат, ресми кездесу, келіссөздер, әр түрлі тақырыптағы конференциялар) жүйелі аударма дағдыларын қалыптастыру және дамыту. Сонымен қатар, аудиттеу дағдыларын және аударма жазбалары жүйесін дамыту бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аудиовизуалды аударма
  Несиелер: 5

  Аудиовизуалды аударма техникаларын меңгеру, оның ішінде аудиовизуалды мәтіннің ерекшелігімен танысу, өзінің табиғаты бойынша мультимодальды және мультимедиалық болып табылатын аудиовизуалды аударма техникаларын меңгеру; АВП теориялық негіздерін оқу (АВП пайда болу тарихы, түрлері және олардың ерекшеліктері, Мәтін түріне және т. б. сәйкес техниканы таңдау).); АВП базалық стратегияларын (субтитрлеу, кадр аударма, дубляждау) және аударманың негізгі тәсілдерін меңгеру: компрессия, компенсация, трансформация, синхрондау, сондай-ақ прагматикалық бейімделу дағдыларын және арнайы бағдарламалармен (мысалы, субтитрлер жасау үш��н Subtitle Workshop) жұмыс істеу дағдыларын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Аударма жазу техникасы
  Несиелер: 3

  аудармашының жұмысын жеңілдету және ауызша бірізді аударманы жүзеге асыру кезінде жадтан жүктемені түсіру үшін аудармашылық жазба (нотация) техникасын меңгеру. Термин стенография және оның принциптері. ПС ақпаратты қысқартудың бір тәсілі ретінде. Аудару кезінде стенографияның артықшылықтары мен теріс жақтары. Женева аударма мектебі. КС үшін аудармашылар жасаған негізгі ережелер, мағыналық талдау тәсілдері. Сөз емес, ой жазу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Аударма техникасы
  Несиелер: 5

  жедел жады көлемін дамыту: сапалы және позициялық, ақпараттың үлкен көлемін және оны зерттеу тәртібін есте сақтау үшін. Аударма эвристикалық процесс ретінде. Аударма бірлігі ұғымы. Аударма процесінің кезеңдері. Сөздіктермен және анықтамалық материалдармен жұмыс істеу техникасы. Аударма стратегиясының принциптері. Аударманың техникалық тәсілдері: жылжыту( ауыстыру), қосу, түсіру, жергілікті қайталау. Соңғы аударманы қабылдау оңтайлы нұсқаны іздеудегі аралық кезең ретінде. Мәселенің переводимости. Тіларалық аудармалықты жоққа шығаратын тұжырымдамалар және олардың сындары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Синхронды аудару тәжірибесі
  Несиелер: 3

  Ағылшын тілінен орыс тіліне және орыс тілінен ағылшын тіліне синхронды аударманы жүзеге асырудың кәсіби дағдылары мен іскерліктерін меңгеру. Синхронды аударма түрлері. Алдын ала дайындалған парақтан синхронды аударма, алдын ала аударылған мәтінді синхронды оқу. Ілеспе аударма "екі жаққа да). Синхронды аударманың техникалық аспектілері: аударма әрекеттері, синхронды аударманың темпоралды-просодикалық сипаттамалары, аударманың сапалық сипаттамалары (сөйлеуді қысқарту және конденсациялау)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON6

  жазбаша және ауызша аударма жүргізу: өз қызметінде трансляциялық өзгерістердің барлық түрлерін қолдану (ауыстыру, , қосу, тұсіріп тастау, дифференциациялау, кокретизациялау, генерализациялау және т.б.) қабілет дағдыларына ие болуы қажет

 • Код ON8

  шетел және ана тілдеріндегі аударма мәтіндерін редакциялау, оларды рефераттау және аннотациалау қабілеті болуы тиіс

 • Код ON4

  лингвистикалық теориялар, заңдар мен лингвистикалық ғылымдардың заңдары, қазіргі шет тілінің лексикалық және фразеологиялық жүйелерінің даму заңдылықтары, лексикалық бірліктердің құрылымы мен семантикасы ерекшеліктері, лингвистикалық талдаудың негізгі сипаттамалары, сонымен қатар бұл саладағы ең озық заманауи ғылыми және теориялық негіздері білуі және түсінуі қажет

 • Код ON7

  аударма техникасының әртүрлі әдістерін қолдану (тілдердің түрлері, олардың аудару кезіндегі ерекшеліктері, контекстің және аудармадан тыс тілдік жағдайдың рөлі, балама аударманың жолдары, лексикалық және грамматикалық өзгерістердің негізгі түрлері, реалидерді, техникалық, әлеуметтік және саяси терминдер және т.б. аудару.) қабілеті болуы тиіс

 • Код ON3

  ауызша және жазбаша қарым-қатынастың негіздерін меңгеруді қамтамасыз етуге бағытталған шет тілінің грамматикалық құбылыстарының негіздері білуі және түсінуі қажет

 • Код ON1

  оқытылған мемлекеттің тарихы, мәдениеті, тілі мен діні, халықаралық қатынастар жүйесінің негізгі кезеңдері мен фактілері, мемлекеттің, қоғамның және экономикалық заңдардың даму заңдылықтары білуі және түсінуі қажет

 • Код ON2

  мәдениетаралық коммуникацияның, әлеуметтік-гуманитарлық, жаратылыстану және арнайы тіл пәндерінің негізгі қағидалары білуі және түсінуі қажет

 • Код ON5

  5. ресми және бейресми қарым-қатынас жағдайларында ауызша және жазбаша түрде сөйлеу түрлерін (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу)жүзеге асыратын сөйлеу іс-әрекетінің барлық түрлеріне шет тілін пайдалану қабілет дағдыларына ие болуы қажет

6B02301 6B02301-Аударма ісі
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма және аударматану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма Ісі
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма iсi
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top