Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02301 Аударма iсi в M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіпқой мамандарды дайындау және оларды келесі дағдыларға үйрету: • ана тіл және шет тілдерінің лингвистикасы мен тіл теориясын білу; • ауызша және жазбаша аударма тәсілдері мен стратегиясы; • cыни ойлау; • негізгі және екінші шет тіл дағдылары • шет тілдерінің дәстүрі, мәдениеті, тарихы мен әдебиетін білу; • экономика, психология, саясат және басқа салалар бойынша пәнаралық және коммуникативтік дағдылары.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B036 Аударма ісі
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет
 • Ілеспе аударма –Жоғары деңгей
  Несиелер: 5

  Ілеспе аударма курсы ілеспе аудармадан қабілеттерін жоғарлатуды мақсатқа қойған студенттерге арналған. Жалпа курстың мақсаттары мен құзіреттілігін; негізгі ілеспе аударудың қабіллеттерін игеруге; аудару барысындағы ойда сақтау қабілетін жақсартуға, қорытындылау мен анализ, синтез жасауға, белгілі бір саладағы сөздік қорды орында пайдалануға бағытталады. Пререквизиттер: Ілеспе Аудармаға Кіріспе

  Селективті тәртіп
 • Қоғаммен байланыс
  Несиелер: 5

  Берілген курс студенттерді байланыс, бұқаралық ақпарат, бедел менеджменті, media relations, government relations қағидалары, ішкі және сыртқы корпоративтік байланыстеориясының негіздерімен таныстырады. Сонымен қатар, студенттер ұйымның коммуникативтік құрылымын өңдеуге, қоғаммен байланыс қызметін жедел жоспарлай отырып басқаруға, ұйымның беделін көтеруге арналған шараларды өткізуге, өнеркәсіп орнының тауар мен қызметтерін нарыққа жылжытуға, тиімді ішкі коммуникацияларды қалыптастыру –ұжымдағы қолайлы психологиялық климаттың қалыптасуына жағдай жасауға, қызметкерлердің белсенді жұмыс жасауын ынталандыруға, ұйымның дамуын жоспарлауға қажетті негізгі біліктіліктерді игереді.Пререквизиттер: жоқ

  Селективті тәртіп
 • Аудармаға кіріспе (Жазбаша аударма практикасы)
  Несиелер: 5

  Аударма ісі кафедрасының бакалаврлар студенттерін дайындау үшін қазіргі заманғы талаптарға сәйкес өзін-өзі бақылау және өзін-өзі түзету жүргізуге, өздері аударма тапсырмаларының ауқымын анықтаужәне шешу үшін арналған. Студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары бастапқы мәтін (аудармаға дейін талдау), және соңғы мәтін (аударманы талдау) және кешенді жазбаша аударманы іске асыру дағдыларын нығайтуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Екінші шетел тілі В2
  Несиелер: 5

  Бұл курс «Аударма ісі» бакалавриатының студенттеріне негізгі шетел тілін игерудегі кезең сапасында ұсынылған. Халықаралық коммуникация мәнмәтініндегі базалық шет тілінен айырмашылығы болашақ мамандық ерекшеліктерін қамтуында. Курс коммуникативных құзыреттіліктерін дамытуға және аударма мамандығы бойынша тақырыптық тілдік материалдармен жұмыс істеуді молайту мен тереңдету жолы арқылы құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған. Пререквизиттер: Екінші шетел тілі В1

  Селективті тәртіп
 • Техникалық Мәтіндерді Аудару
  Несиелер: 5

  Бұл пән түрлі салалардағы техникалық мәтіндерді аудару үшін қажетті дағдыларды және тәжірибені алуға бағытталған. Курстың негізгі мақсаты ағылшын немесе орыс / қазақ тіліне жазбаша техникалық аударма базасын меңгеру болып табылады; аударманы сыни тұрғыдан дамытуды, терминологиялық және басқа да тілдік ресурстарды қалай басқаруды түсінуді дамыту.

  Селективті тәртіп
 • Дәйекті аудармаға кіріспе
  Несиелер: 5

  Ілеспе аударма кіріспе пәні Аударма ісі бакалавриат бағдарламасының жоғарғы курс студенттеріне арналған. Мақсаттары мен құзыреттіліктері конференцияны аудару дағдылары мен білімдерін түсіндіру; конференцияны аудару үшін жады оқыту; жинақтау және синтездеу әлеуетін дамыту; ғылымның нақты салаларына қатысты сөздік қорын кеңейту тәсілдерін үйрену; тілдерді дамыту (ана тілі және басқа тілдер); кеңейту және тереңдету, жалпы білім мен мәдениетаралық хабардарлықты тиісті деңгейге көтеру.

  Селективті тәртіп
 • Іскерлік журналистикаға кіріспе
  Несиелер: 5

  Курс студенттергенәтижеқандай форматта шығарылатынына қарамастанбизнес-журналистінің негізгі әдістері мен тактикаларын үйретеді. Студенттер қаржылық ақпарат пенкомпания туралы ақпаратты қалайжәне қайда табуға және осы ақпаратты қызықты тарихқа айналдыруға үйренеді. Бұл курс студенттергеүлкен және кіші компанияларда не болып жатқанын түсінуге, сондай-ақ осы бизнес туралы мақала жазу және жазуды мұқият етуге үйретеді. Бизнес күнделікті азаматтардың өмірінде барынша ықпалды болған сайын, бұқаралық ақпарат құралдарының бақылаушы ретінде әрекет етуінде агрессивті болу маңызды. Бұданбасқа, іскерлік баяндау дегенімі�� күрделі сандарды түсіну ғана емес, сонымен қатар деректерді пайдалану мүмкіндігі және оқырманға өздерінің 67байлығына әсер ететін нәрсені білуге қажетті нәрсе туралы әңгімелеу.Пререквизиттер: жоқ.

  Селективті тәртіп
 • Жобалық жұмыс
  Несиелер: 5

  Берілген курс студенттердің курс бойы барлық меңгерген материалдарын жоба құрастыру арқылы біріктіруге арналған. Курс: зерттеу міндетін қалыптастыру, әдебиеттерді талдау, мәліметтер жинау, алған білімді қолдана білу және ХҚ курсы шегінде есептілік құрастыруды қамтиды. Семестрдің соңында әрбір студент немесе студенттер тобы берілген жобаны аяқтау керек. Жоба студенттердің жобамен жұмыс жасау қабілеттіліктерін және оларды нақты жағдайда дамытуға бағытталған. Жобаның түпкі нәтижесі Халықаралық қатынастар аясында қосымша мамандырылған бағдарлама барысында студенттердің алған барлық білімдері мен дағдыларын көрсету болып табылады.Пререквизиттер:Халықаралық қатынастар негіздері.

  Селективті тәртіп
 • Арнайы курс тілшілер ісінде
  Несиелер: 5

  Бұл курс әр түрлі тақырыптарға байланысты ғылыми мүдделері нұсқаушылардың және жан-жақты қызығушылықтары мен студенттер болуы мүмкін негіз ретінде қарау кезінде сынақ курс студенттері басқа университеттен карастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Жаһандану және мемлекеттік ұйымдар
  Несиелер: 5

  Берілген курс студенттерді саясат, экономика және білім саласындағы жаһанданудың негізгі тенденциялары және салдарымен таныстырады.Студенттер Дүниежүзілік банк және басқа да Біріккен Ұлттар Ұйымының мамандандырылған мекемелері секілді ірі халықаралық ұйымдардың рөлі жөнінде таныс болады. Аталмыш курсты тәмамдағаннан кейін студенттер болашақ даму мен жаһанданудың әсерін болжамдауды үйренеді. Пререквизиттер:Халықаралық қатынастың негіздері.

  Селективті тәртіп
 • Қолданбалы Көркем Аударма
  Несиелер: 5

  Бұл пән әдебиет салаларында жұмыстарды ағылшын қазақ / орыс тіліне аудармасымен студенттерге ұсынады. Ол Аударма ісі бакалавриат бағдарламасының студенттеріне арналған. Міндеттері мен құзыреттіліктері түсіністік пен бәсекелестікті дамыту болып табылады және ағылшын және қазақ (орыс) әдеби мәтіндерді аудару; ағылшын және қазақ (орыс) үшін мәдени және тілдік құзыреттілігін дамыту; әдеби аударма үшін техникалық және кәсіптік аударма дағдыларын дамыту; ағылшын және қазақ (орыс) нормалары мен конвенцияларға сәйкес келетін, мәтін қалыптастыру және редакциялау бәсекелестікті дамыту.

  Селективті тәртіп
 • Дипломатиялық Хаттама және Құжаттар
  Несиелер: 5

  Берілген курс студенттерді дипломатиялық қызметтің шығу тарихы мен ережелері, негізгі түсініктер мен анықтамалар, мақсаттары, сонымен қатар дипломатиялық және іскерлік хат алысу, түрлі дипломатиялық жазбаша құжаттардың қолдану аясымен таныстырады. Студенттер дипломатиялық сферадағы білім, дағды және құзіреттерді меңгереді, сондай-ақстуденттер дипломатиялық хаттамалар мен құжаттарды талдау және талқылауға қатыса алады. Пререквизиттер: Халықаралық қатынастар негіздері

  Селективті тәртіп
 • Дағдарыс кезіндегі коммуникациялар
  Несиелер: 5

  Берілген курс студенттерді дағдарыс ахуалы кездеріндегі қоғаммен байланыс негіздерімен таныстырады. Курс студенттердің сараптама барысында қоғаммен байланыстың рөлі жөніндегі жүйелі түсінігін қалыптастыра отырып ұйымдардағы дағдарыстардың алдын алу, оны жеңіп шығу мен жоспарлауға дағдыландыруға бағытталған. Студенттер сараптау кезіндегі PR-технологиялар аясындағы дағдарыс зардаптарын жоспарлау, оның алдын алу мен зардаптарын барынша азайту, дағдарыс кезіндегі коммуникативтік ықпал жасау механизмдерін талдау, ұйымдардағы дағдарыс кезіндегі коммуникациялардың қағидалары мен технологияларын іс жүзінде қолдану сияқты басты біліктіліктерге дағдыланады. Білім алушылар дағдарыс кезеңін PR (сәтті және сәтсіз) құралдар көмегімен дағдарыс кезінде және одан кейінгі өнеркәсіп беделін қалыптастырудағы оң және теріс нәтиже берген жағдайларды талдау арқылы шешуді қарастырады.Пререквизиттер:Қоғаммен байланыс.

  Селективті тәртіп
 • Екінші шетел тілі B1
  Несиелер: 5

  Бұл курс «Аударма ісі» бакалавриатының студенттеріне негізгі шетел тілін игерудегі кезең сапасында ұсынылған. Халықаралық коммуникация мәнмәтініндегі базалық шет тілінен айырмашылығы болашақ мамандық ерекшеліктерін қамтуында. Курс коммуникативных құзыреттіліктерін дамытуға және аударма мамандығы бойынша тақырыптық тілдік материалдармен жұмыс істеуді молайту мен тереңдету жолы арқылы құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған. Пререквизиттер: Екінші шетел тілі А2

  Селективті тәртіп
 • Жазу, есеп беру, редакциялау
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты студенттерге журналисттікжазуға және жақсы журналистке негізделген дағдыларды меңгеруге көмектесу болып табылады: толық және нақты есеп беру, нақты жазу және аудиторияға және әріптестерге өз міндеттерін түсіну. Біз сұхбаттасу, әңгімелеу, фактілерді тексеру және қысқаша жазу сияқты негізгі әдістерді қамтиды. Студенттер әр түрлі мақалаларды (баяндамалар, ақпараттық мақалалар, мақалалар) оқиды. Курс есеп берудің негізгі принциптерін түсіндіреді. Сондай-ақ, жаңалықтар жазу техникалары талқыланады. Баяндама жасаған кезде, репортер осы сабақтардаталқыланатын көптеген тəсілдер мен проблемалар��а тап болуы мүмкін. Курс журналистикадағы редакциялаудың талаптарымен қажеттілігін егжей-тегжейлі қарастырады. Сонымен қатар студенттер редакторлар мен бас редактор сияқты ��едакциялау процедуралары мен редакциялаумен айналысатын әр түрлі адамдар туралы әңгімелейді. Курс сұхбатқа көп көңіл бөледі, ол журналистикадағы ең маңызды нысандардың бірі болып табылады. Бұқаралық ақпарат құралдарын дамытудағы қазіргі үрдістерді ескере отырып, курс бұқаралық ақпарат құралдарының тез және үнемі өзгеріп отыратындығынталқылайды. Осы оқиғаларды қадағалау үшін біз заманауи басылымдарда��ыкреолизация және конвергентті формаларды қарастырамыз.Пререквизиттер: жоқ**

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби бағытталған ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Кәсіби бағытталған ағылшын тілі коммуникативті бағыталған кәсіби курс. Осы курстың мақсаты туризм, менеджмент, экономика, қаржы және бухгалтерлік есеп перспективалы қызметкерлердің саласындағы түрлі қабілеттарді меңгеру. Бұл курс халықаралық жұмыс ортада кәсіби мамандармен қарымқатынас жасауға, студенттерді маңызды отырыстарға/жағдайға дайындау және болашақ мамандықты таңдауда үлкен үлесін қосады. Сонымен қатар, студенттер түрлі саланың жалпы бизнес жағдайларында негізгі тілдік дағдыларды меңгеруге мүмкіндік алады.

  Селективті тәртіп
 • Конференция аудармасы (Ауызша аударма тәжірибесі)
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттердің ауызша аудару қабілеттерін жоғарлатуға, білімін шыңдауға, маман бойынша құзіретін арттыруға, ауызша аударудың түрлі жүйесін үйренуге бағытталады. Қосымша кәсіби маман ретінде іс жүзінде аталмыш қабілеттерді пайдалана білу біліктілігі шыңдалады. Студентер іс жүзінде ауызша және ілеспе аударманы экономика, политика, техника, медицина және басқа да саласында жүзеге асырып, аудио және видео материалды аудару барысында сөздік қорын көбейтеді. Сонымен қатар, студенттер анализ жасау арқылы талдау және сыни ойлау д��ғдыларын дамытуға ынталандырылады.Пререквизиттер:

  Селективті тәртіп
 • Бұқаралық Ақпарат Құралдарына Кіріспе
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты қосымшанемесе академиялық дәреже алу үшін қажетті академиялық талаптарды орындау немесе бұқаралық коммуникацияның құрылымымен ықпалын көрсететін пәнаралық курс іздейтін студенттерге жеке байыту мүмкіндігін беру болып табылады. Бұл курс студенттерге бұқаралық ақпарат құралдарының тұтынушыларын білімді болу үшін сыни талдаудың барлық түрлерін сынақтан өткізуге мүмкіндік береді. Бұқаралық ақпарат құралдарында әртүрлі ақпарат құралдарыныңқалай дамығаны, бұқаралық ақпарат құралдарында ойнайтын рөлі және бұқаралық ақпарат құралдарының ландшафты туралы, сонд��й-ақ сандық м��льтимедиа әлемінде олар үшін қандай маңызы бары туралы ақпарат беріледі. Студенттер журналистика, ойын-сауық, жарнамалық және қоғамдық қатынастарды зерттеп, бұқаралық ақпарат құралдарына әсер ететін жалпы жаппай коммуникация теорияларымен және заңдарымен танысады.Пререквизиттер: жоқ

  Селективті тәртіп
 • Медиа Сауаттылық Және Этика
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттердімедиа сауаттылықтың маңызды қағидаттарымен таныстырады және көптеген медиа домендерінде медиа хабарларды алуға, талдауға, бағалауға және жасауға арналған дағдыларды дамытуға көмектеседі. Осы курстың нәтижесінде студенттер медиа сауаттылықтың негізгі қағидаларын және медиа сауаттылықтың жеке медиа әдеттеріне және кәсіби дамуына қатысты білімдерін көрсетеді. Студенттер сыни ойлау дағдыларын дамытады, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын медиа-практикалар мен институттарды түсіну арқылы медиа хабарларды талдауға және интерпретациялауға мүмкіндік береді. Курс студенттердің есеп беру практикасында жұмыс істей алатын этикалық принциптер мен кәсіби нормаларды зерттейді. Студенттер теориялар мен негіздер туралы білімдерін жетілдіреді, маңызды журналистік қателер мен қателіктерді біледі, сондай-ақ кәсіптік шеберліктің пайда болатын салаларын біледі және есеп беру, жариялау және аудиториямен жұмыс істеу кезінде осы білімдерді қалай қолдану керектігін үйренеді. Пререквизиттер:жоқ

  Селективті тәртіп
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Пән жеке және мемлекеттік сектор ұйымдарында басқару мансабын құру мотивациясы жоғары студенттерге бағытталған. Курс дәрістер мен үздік көшбасшылық тәжірибие презентациялары негізінде тұратын, кешенді құрылым түрінде қалыптастырылған. Сондай-ақ студенттерді өнеркәсіп, мемлекеттік және қоғамдық сектор кәсіпорындарының көшбасшыларының белгілі жарқын тәжірибиесімен таныстырып отырады.

  Селективті тәртіп
 • Халықаралықаралық қатынастар негіздері
  Несиелер: 5

  Берілген курс студенттерді іс жүзіндегі халықаралық қатынастармен таныстырады және халықаралық қатынастарды меңгеруде теориялық тәсіл арқылы әлемдік саясатқа нақты түсінік береді. Курс келесі тақырыптарды меңгеруге мақсатталған: халықаралық аренадағы жағдай, негізгі саяси ойыншылар, әлемдік ұйымдар және басқа да мекемелер, аймақтық саясат және әлемдік және халықаралық экономиканы басқару мәселелері. Студенттер халықаралық қатынастардағы негізгі мәселелер, олардың салдары және халықаралық экономикалық және іскерлік қатынастардың дамуымен байланыстылықты меңгер��і меңгереді. Пререквизиттер: жоқ

  Селективті тәртіп
 • Синхронды Аударма–Жоғары деңгей
  Несиелер: 5

  Синхронды Аударма курсы синхронды аудару қабілеттерін жақсарту үшін жоғарғы курс студенттеріне арналған. Курс барысында студенттер қорытындылау мен синтез жасау құзіреттілігін арттырып, белгілі бір саладағы сөздік қорды орында пайдалануға алу қабілетін арттырып,техникалық және политикалық тақырып аясында аудару қабілеттерін жақсартады. Пререквизиттер: Синхронды Аударма Кіріспе – Негізгі қабілеттер

  Селективті тәртіп
 • Ілеспе аудармаға кіріспе
  Несиелер: 5

  Әринешешендік, дискурс талдау және жад жаттығуларына назар аудара отырып, дәйекті түсіндіру техникасы және одан арнайы қабылдауды атап өту үшін аударма негіздерін студенттерге таныстырады. «Конференция аудармашыныңмамандық тұсаукесері, түсіндіру әдістерін және жалпы құзыреттердің түрлі түрлері» мынадай тақырыптар қамтылатын болады. Қатарынан аударма қабылдау, жазба үшін ұсынымдар тұсаукесерінен кейін, студенттер қарапайым ауызша интервенцияларын көрсету алдында өз техникасын дамыта бастайды.

  Селективті тәртіп
 • Ағылшын коммуникациялық мақсаттары
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерді практикалық негіздерімен және тәсілдерімен ағылшын жүйесі мен қағидаттары 80таныстырады. Курс басқа да проблемалар коммуникация сияқты өрнек эмоциялар күнделікті жағдайларда, рөлдік ойындар қамтиды.Пререквизиттер: Базалық шетел тілі контекстінде мәдениетаралық қарым-қатынас В1В2

  Селективті тәртіп
 • Іскери ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің сипаттамасы: Бұл курс студенттерге хат, есеп пен құрылымдалған бизнес ортадағы ауызша таныстырылым сияқты кәсіптік және іскери құралдарды пайдаланудағы және арнайы коммерциялық құжаттарды ағылшын тілінен орысшаға және керісінше аударудағы, ағылшын тілінде қарым қатынас жасаудың негізгі дағдыларын дамытуға көмек ретінде әзірленген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Research Methods 1
  Несиелер: 5

  Курс сапалы, сандық немесе аралас зерттеу әдісін таңдауға қатысты негізгі түсініктерді түсінуге бағытталған. Бұған философиялық дүниетанымдарды қарастыру, әдебиеттерді шолу, теорияны пайдалануды түсіну, этикалық мәселелерді болжау және жазбаша стратегияларды әзірлеу сияқты түрлі тәсілдердің анықтамасын білу жатады. Бұл курс сандық, сапалық және аралас зерттеу әдістері бойынша әдістер мен рәсімдерді талқылайды.

  Оқу жылы - 1
 • Академикалық шығарма жазу
  Несиелер: 5

  Сипаттағы жазбаша мәтіндерді құрастырудың негізгі қағидаларын меңгеруі; ғылыми стильдің негізгі ерекшеліктерімен танысуы, оқу және зерттеу сияқты академиялық сипаттағы жазбаша мәтіндерді құрастырудың практикалық дағдыларынигеруі, олардың мақсаты мен құрылымы, стилистикалық ерекшеліктері, жанрлық айырмашылықтары, академиялық және кәсіби ортаның негізгі қатысымдық (соның ішінде академиялық адалдық) қағидаларын меңгеруі пәннің мақсаты мен міндеттері болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Сыни ойлау
  Несиелер: 5

  Бұл курс сұрақтар мен мәселелерді талдай отырып, нақты дәйектер мен дәлелдемелер негізінде дұрысшешімдер құруға, сондай-ақ алынған нәтижелерді өмірлік және кәсіби жағдаяттарда пайдалануға үйретеді. Сыни ойлау кез келген пікірге салмақты, байыпты қарауға, ешнәрсені дәлелсіз, құр сеніммен қабылдамауға, жаңа идеялар мен әдістерге ашық болуға баулиды. Сыни ойлау – неге сену және нені ойлау керектігі туралы пайымдау. Сыни ойлау студенттерде өзін-өзі басқару (Self-management), сонымен қатар өмір бойы үздіксіз оқу (lifelong learning) үшін және белсенді еңбек қызметі (dynamic workforce) мен мансабына қажетті дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұйымдастырушылық мінез-құлық
  Несиелер: 5

  Ұйымдастырушылық мінез-құлық адамдардың ұйымдағы жүріс-тұрысын зерттейді және оның өнімділікке ықпалын бағалайды. «Ұйымдастырушылық мінез-құлық» пәні адам ресурстарын басқаруды объект ретінде қарастырылады. Осы пәнді зерделеудің қортындысы бойынша студенттердің негізгі құзыретiне мыналар жатады: жеке тұлғалардың ұйымдағы жүріс-тұрысы бойынша теориялық сұрақтарды білу, топтарды құру және олардың жүріс-тұрысын дамыту; компанияның ұйымдық мәдениетінің мәнін түсіну қабілеттілігі, «басшылық» және «билік» арасындағы баланс, ұйымдағы жанжалдарға ықпал ету; тұлға арасындағы және топ арасындағы қатынастарды басқар�� дағдысы, ұйымдағы өзгерістер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық коммуникация контекстіндегі негізгі шет тілі (В2)
  Несиелер: 10

  Бұл курс ағылышын тілінің В2 деңгейіндегі лексика, грамматика және практикалық дағдыларының (тыңдалым, оқылым, айтылым және жазылым) қолдану аясын дұрыс айтуды дамыту арқылы жүйелі түрде кеңейту жолдарымен жақсартқысы келетін студенттерге арналған. Әр сабақ лексикалық сөздерді және грамматиканы қолдануға және дұрыс дыбыстауды уйренуге бағытталған. Оқу және тыңдау дағдыларын дамытуға жаттығулар қолданылады, олардың көмегімен студенттер нағыз ағылшын тілін тыңдау, түсіну дағдыларын және жалпы сөзтіркестерін, сөйлеу лексикасымен жұмыс істеуді дамытады. Курс бойынша студенттерге жаңа, уақытқа сай, студенттердің сөйлеуге жәнеой-пікірмен алмастыруға итермелейтін тақырыптар ұсынылады.Пререквизиттер: Мәдениетаралық коммуникация контекстіндегі негізгі шет тілі В1

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес-коммуникациялар
  Несиелер: 5

  Адамдармен қарым-қатынас жасау коммуникацияларды құрудан жасалған.Бұл курстың мақсаты студенттерде тиімді коммуникацияларды дамыту, әдістерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аударма теориясы
  Несиелер: 5

  «Аударма теориясы» курсы Аударма ісі бакалавриат студенттеріне арналған. Осы курстың негізгі мақсатыстуденттерге мамандық туралы базалық білім беру, аудармашыда болуға тиіс ретроспективті және перспективті, кәсіби және этикалық қасиеттер, ағылшын тілінен қазақ/орыс тіліне және керісінше дұрыс аударуға бағытталған лингвистикалық және аударма теориясын үйрету болып табылады. Халықаралық қатынастар қарқынды дамыған біздің уақытта аударма теориясы мен практикасын асыра бағалау қиын, бүкіл әлемде серіктестермен түрлі байланыстарды орнату және қолдау үшін жоғары білікті тілдік мамандар д��ярлау қажеттілі��іөсіп, сарапшылар материалдық көмектесетін құрастырды.Пререквизиттер: ��ғылшын B2;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі А1
  Несиелер: 5

  Бұл негізгі курс оқытудың бастапқы кезеңіндегі екінші шетел тілін үйрету үшін «Аударма ісі» кафедрасының студенттеріне арналған. Курс фонологиялық, грамматикалық және лексикалық құбылыстар мен тілдесудегі екінші шетел тілінің принциптерін қолданудағы базалық дағдыларын қалыптастыру жолдары арқылы студенттердің тілдік және коммуникативтік құзыреттіліктерін дамытуға бағытталған. Пререквизиттер: ешқандай

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік этика
  Несиелер: 5

  Курс бизнес этиканың болашак мамандық аясында қарастырылуына бағытталған. Курста қарастырылатын тақырырыптар этиканың негізгі қағидалары, бизнес құндылықтар, этикалық мінез-құлық секілді бағыттарды қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аудармашы кәсіби қызметінің негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс аударма ісі саласындағы мәселелер мен пікірталастардың кең ауқымын қамтиды және студенттерді аударматану тарихы, түрлі аударма теориясы мен аударма түрлі тәсілдері сияқты әртүрлі тақырыптармен қамтамасызетуге бағытталған.Пререквизиттер: ешқандай

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі А2
  Несиелер: 5

  Бұл негізгі курс оқытудың бастапқы кезеңіндегі екінші шетел тілін үйрету үшін «Аударма ісі» кафедрасының студенттеріне арналған. Курс фонологиялық, грамматикалық және лексикалық құбылыстар мен тілдесудегі екінші шетел тілінің принциптерін қолданудағы базалық дағдыларын қалыптастыру жолдары арқылы студенттердің тілдік және коммуникативтік құзыреттіліктерін дамытуға бағытталған. Пререквизиттер: Екінші шетел тілі А1

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аудармаға кіріспе (Жазбаша аударма практикасы)
  Несиелер: 5

  Аударма ісі кафедрасының бакалаврлар студенттерін дайындау үшін қазіргі заманғы талаптарға сәйкес өзін-өзі бақылау және өзін-өзі түзету жүргізуге, өздері аударма тапсырмаларының ауқымын анықтаужәне шешу үшін арналған. Студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары бастапқы мәтін (аудармаға дейін талдау), және соңғы мәтін (аударманы талдау) және кешенді жазбаша аударманы іске асыру дағдыларын нығайтуға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы-бағытталған шетел тілі контекстінде мәдениетаралық қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  Курс нығайтуға бағытталған коммуникативтік және кәсіптік құзыреттілікті арқылы студенттердің ұлғайту және тереңдету, олардың восприимчивого және өнімді тілдік материал. Сонымен қатар, курс мүмкіндік береді салыстыру экономикалық, саяси және мәдени жағдайды Қазақстанда және әлемнің басқа елдерінде, әсіресе, елдің мақсатты тілі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Код ON1

  ана тілі мен шет тілі лингвистикасы және тіл теориясы туралы білім және түсінікті сабақта пайдалана көрсету

 • Код ON2

  ауызша және жазбаша аударма стратегиясын, сондай-ақ әдістерін тәжірибеде қолдану

 • Код ON3

  сыни ойлау және тасымалданатын дағдыларын жұмыс орнында қолдану

 • Код ON4

  негізгі тіл ретінде ағылшын тілінде және екінші шет тілі ретінде қытай, неміс, француз, итальян және испан тілдерінде кәсіби дағдыларды меңгеру

 • Код ON5

  экономика, психология, саясат және басқа салаларда білім беретін пәнаралық және әлеуметтік дағдыларды көрсету

 • Код ON6

  Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар арасындағы қатынасты түсіну (ЕО, ДСҰ, ЕЭО және т.б.)

 • Код ON7

  Сыртқы саясат құралдарын қолдану: жұмсақ күш (дипломатия, сыртқы инестиция) және қатаң күш (экономикалық санкциялар және т.б.)

 • Код ON8

  мемлекеттік, коммерциялық, коммерциялық емес ұйымдар мен БАҚ-та халықпен байланыс жөніндегі стратегияларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу

 • Код ON9

  БАҚ-пен өзара әрекеттесу

 • Код ON10

  Іскерлік қарым-қатынас дағдыларын көрсету

 • Код ON11

  Журналистердің этикалық нормалары мен әлеуметтік міндеттерін түсіну

 • Код ON12

  ауызша және жазбаша аудармада мәтіннің мағынасын түсіну (сөзді емес), мәтіннің техникалық бөлшектеріне шоғырлану

6B02301 6B02301-Аударма ісі
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма және аударматану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма Ісі
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top