Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01101 Педагогика және психология в Қазақстан инновациялық академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасы білім берудің теориясы мен практикасы саласында кадрлар даярлауды қамтамасыз етеді, оқытудың қолданбалы сипатына ие, басқару дағдыларын дарытуға және кәсіби менеджерлерді (басқару қызметінің барлық аспектілері бойынша жалпы бейіндегі жетекшілерді) даярлауды қамтамасыз етуге бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M001 Педагогика және психология
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Қазақстанда педагогикалық-психологиялық ғылымның дамуы
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны курс пәні, Қазақстандағы психологиялық-педагогикалық ғылымның даму тарихы туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. Пән аясында студенттер ғылыми теориялармен, Педагогика және психология тұжырымдамаларымен танысады. Ғылыми зерттеулер жүргізуде заманауи шетелдік және отандық үрдістер қаралатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогтың кәсіби дайындық жүйесіндегі этнопедагогика
  Несиелер: 5

  Пән педагогтың кәсіби дайындық жүйесіндегі этнопедагогика мәселелерін қарастыруға бағытталған. Этнопедагогиканың пайда болу және даму тарихы, оның мақсаты мен міндеттері; тәрбиенің этникалық ерекшеліктері және оларды анықтайтын факторлар; отбасылық тәрбие мәселелері, сондай-ақ ЖОО-ның оқу-тәрбие үдерісінде этнопедагогикалық тәрбие беруді ұйымдастыру әдістемесі зерттелетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Магистранттардың мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілігін жеткілікті деңгейде жеткіліктілік деңгейінде қалыптастыру, оны дамыту, іскерлік шет тілін қалыптастыру пәннің мақсаты болып табылады. Дайындық деңгейіне байланысты білім алушы курсты аяқтаған сәтте стартта білім алушының тілдік деңгейі жалпы еуропалық құзыреттілік деңгейінен жоғары болған жағдайы жетеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Дисицплина басқару мәні мен мазмұны, басқару әдістері, құралдары, нысандары, ал теориялар мен тұжырымдамалар ткже мәселелерін ашатын басқару психологиясының мәселелерін қарауға тең. Бұл курс педагогикалық үдерістің, сондай-ақ басқа да қызмет салаларының басшыларына басқарушылық қызметті табысты ұйымдастыруға көмектеседі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызмет
  Несиелер: 4

  Пән білім беру саласында психологиялық қызмет көрсетудің әдістері мен тәсілдерін меңгеруге бағытталған. Ұстап тұру психологиялық қызметтің мәні мен мазмұны, оның білім беру ұйымдарындағы рөлі, психологиялық көмек, оның түрлері мәселелерін ашады. Білім беру ұйымдарында психологтың қызметі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиялық-педагогикалық зерттеулердің әдістемесі мен әдістері
  Несиелер: 5

  Пән аясында магистранттар педагогикалық ғылымның әдіснамасы, психологиялық-педагогикалық зерттеулердің әдістері зерттелетін болады. Зерттеу әдістерін жүзеге асыру әдістері, тәсілдері қарастырылады. Курстың практикалық құраушысы жоба тақырыбы бойынша ғылыми зерттеу жүргізу барысында зерттелген әдістерді қолдануды көздейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары білім берудегі интеграциялық үрдістер
  Несиелер: 5

  Оқу аясында мен пән интеграцияның мазмұны, оның компоненттері қарастырылады. Білім беру жүйесін интеграциялаудың халықаралық тәжірибесі ғана емес, сонымен қатар басқа да осы үдерістің мәні мен мазмұнын жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Қазақстандық білім беру жүйесін халықаралық жүйеге интеграциялау тәжірибесін зерделеу оның нәтижелерін көруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім сапасын арттырудағы менеджмент жүйесі
  Несиелер: 5

  Пән білім сапасын арттырудағы менеджмент жүйесінің мәселелерін қарастыруға бағытталған. Курс аясында басқару теориялары, сапа менеджменті жүйесінің модельдері, оларды білім беру үдерісі субъектілерінің қызметін бағалауда қолдану мүмкіндіктері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пән менеджменттің ғылыми негіздері және білім беру жүйелері мен басқарудың басқа жүйелері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. Білім беру менеджментінің негізгі жүйе құраушы элементтерінің мәні мен сипаттамасы мәселелерін қарастырады; білім берудегі менеджменттің негізгі мәселелерін ашады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық қызметтің психологиялық негіздері.
  Несиелер: 4

  Мақсаты: студенттерде білім алушылардың дамуына, кәсіби қызметте тұлғалық және кәсіби өзін-өзі жүзеге асыруға жағдай жасауға бағытталған білім беру үдерісін тиімді ұйымдастыру тетіктері туралы білімді қалыптастыру. Міндеттері: педагогтың еңбек ерекшеліктері мен тұлға туралы, педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы туралы, білім беру үдерісі субъектілерінің өзара іс-қимылын ұйымдастыру туралы және т. б. білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беруді ақпараттандыру
  Несиелер: 5

  Пән аясында білім беруді ақпараттандырудың мәні мен мазмұны мәселелері оқытылады. Білім беруді ақпараттандыру ғылыми зерттеу және педагог кадрларды даярлау бағыты, техникалық база және білім беруді ақпараттандырудың негізгі базалық құралдары және басқа да мәселелерді қарастыру жоспарлануда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  педагогикалық қарым-қатынастағы педагогикалық этика қағидалары мен нормалары, тұлға психологиясы, басқару негізінде тұлғааралық қарым-қатынас қабілеті

 • Код ON2

  ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдіснамасын меңгеру негізінде ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу қабілеті.

 • Код ON3

  С1, С2 деңгейінде шет тілін меңгеру

 • Код ON4

  әлемдік білім беру кеңістігінің педагогикалық мәселелерін, білім берудің ұлттық моделін іске асырудың мәні мен жолдарын түсіну қабілеті

 • Код ON5

  Студенттердің жас ерекшеліктерін білу негізінде жоғары мектепте педагогикалық процесті дұрыс ұйымдастыру қабілеті

 • Код ON6

  Менеджмент принциптерін білу негізінде басқарушылық, ұйымдастырушылық қызметті жүзеге асыру қабілеті

 • Код ON7

  Басқару теориясын, сапа менеджменті жүйесінің моделін білу негізінде білім беру процесінің сапасын басқару принциптерін тиімді пайдалану қабілеті, оларды білім беру процесі субъектілерінің қызметін бағалауда қолдану мүмкіндігі

 • Код ON8

  Жоғары білім беру ұйымдарында психологиялық қызметті тиімді ұйымдастыру қабілеті

7M01101 Педагогика және психология (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Педагогикалық өлшеулер)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Білім берудегі менеджмент)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті (Halyqtar dostyǵy)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология 2 жыл
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология [Ғылыми-педагогикалық бағыт]
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top