Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01101 Педагогика және психология в Шымкент университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • ғылым тарихы дамуының негізгі заңдылықтарын түсіндіреді және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымын көрсетеді; ғылыми және философиялық таным әдістерімен табиғи және әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыда түсінуді және зерттеуді меңгереді.
 • білім беруде пәндік білімді кіріктіре алады, студенттің тұлғалық дамуын қалыптастырады, қосымша білім беруді өз бетінше жалғастыру үшін оқу дағдыларын көрсетеді; психологияны оқытудың эксперименттік әдістерін оңтайлы және тиімді түрде анықтай алады.
 • кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге деген жауапкершілігін сезінеді және өзіне жүктейді, адамгершілік-азаматтық ұстанымын дамытудың жеке тәрбие жүйесін құрады, тұлғаның дамуы мен тәрбиесінің байланысын зерттейді; психологиялық сауаттылығын, оқу-тәрбиелік қағидаларын ұйымдастыру және қолдана білу қабілетін дамытады.
 • тұлғалардың аутодеструктивті мінез-құлықтарының ерекшеліктерін зерттейді; моральдық және азаматтық ұстанымдарын дамытады; ғылыми зерттеулердің әдістерін пайдалана отырып, педагогика-психология саласында тәжірибелер жүргізеді.
 • білім беру жүйесінің психологиялық қызмет көрсету әдістері мен технологияларын, олардың бағыттары мен принциптерін, әдістері мен формаларын талдайды; психологиялық-педагогикалық диагностикалау, дамыту, түзету, сараптау, әдістемелік жұмыстар білімін талдау негізінде тексереді;
 • эмоционалдық шиеленісті төмендетуге және сындарлы шешімдер қабылдауға ықпал ететін психологиялық жағдайларды қарастырады; педагогикалық-психологиялық мәселелерді шешуде эксперименттік әдістерді тиімді пайдаланады.
 • кәсіби және ғылыми мәселелерді шешуде тиімді коммуникацияларды қолданады, көпмәдениетті, көпэтикалы, копконфессионалды қоғамдағы қарым-қатынас, педагогикалық ынтымақтастықта өзіне жауапкершілік жүктейді ; педагогикалық қарым-қатынас пен белгілі бір психологиялық сананы анықтайтын білім жүйесін қолдана алады, қарым-қатынасқа қатысушылардың іс-әрекетінің нәтижелерін бағалайды.
 • қазақ, орыс, шетел тілдері, қарым-қатынас технологиясы, педагогикалық риторика және конфликтология саласындағы білімдерді талқылайды және салыстырады; кәсіби және ғылыми мәселелерді шешу ауқымындағы іскерліктері мен дағдыларын дәлдікпен жүзеге асырады;
 • ғылыми зерттеу жұмыстарын және анализ жүйесін жетілдіру барысында коммуникативтік дағдыларды пайдалана алады, тұлғааралық қарым-қатынаста коммуникативтік, командада жұмыс істеу дағдыларын көрсетеді және академиялық адалдық пен ақпараттық мәдениет қағидаттарын біледі.
 • әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі және сақтайды, кәсіби дағдыларды біріктіреді, теориялық білімді, инновациялық технологиялар саласындағы практикалық дағдыларды және жеке қасиеттердің белгілі бір жиынтығын біріктіре біледі;
 • ерекше білім қажеттілігі бар тұлғаларға педагогикалық қолдау көрсете алады, педагогикалық этика ережелерін сақтайды, ұйымдастыру, оқу-тәрбие, түзету-дамыту процестерінде, арнайы білім мен ғылым мекемелерінің талаптары мен басқа да жұмыстары кезінде тез шешім қабылдайды және басқара біледі.
 • педагог-психологтардың әдістемелік бірлестіктерінің, психологиялық орталықтардың қызметін талдайды, білімін сұрыптайды және тексереді; педагог-психологтардың әдістемелік бірлестіктерімен, психологиялық орталықтармен, тәжірибелік мамандардың қауымдастығымен біргелікте жұмыс жасау, шешім қабылдау іскерлігі мен дағдыларын үйлестіре қолданады;
 • педагогикалық-психологиялық оқыту мен тәрбиелеуде инновациялық технологияларды оқу процесін жандандыру барысында қолданады, тәрбие мәдениетінің және кәсіби дағдыларының деңгейін арттырады.

Ұқсас БББ

7M01101 Педагогика және психология (Бейінді)

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

7M01101 Педагогика және психология

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

7M01101 Педагогика және психология (Білім берудегі менеджмент)

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M01101 Педагогика және психология

«Тұран-Астана» университеті

7M01101 Педагогика және психология

Торайгыров университеті

7M01101 Педагогика және психология

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

7M01101 Педагогика және психология

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

7M01101 Педагогика және психология

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

7M01101 Педагогика және психология

Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

7M01101 Педагогика және психология

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

7M01101 Педагогика және психология

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

7M01101 Педагогика және психология

Alikhan Bokeikhan University

7M01101 Педагогика және психология

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

7M01101 Педагогика және психология (1.5)

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

7M01101 Педагогика және психология

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті

7M01101 Педагогика және психология

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M01101 Педагогика және психология

Қызылорда "Болашақ" университеті

7M01101 Педагогика және психология

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

7M01101 Педагогика және психология

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

7M01101 Педагогика және психология

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

7M01101 Педагогика және психология

Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

7M01101 Педагогика және психология (2 жыл)

Өмірхан Аймағамбетұлы Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

7M01101 Педагогика және психология

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

7M01101 Педагогика және психология

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

7M01101 Педагогика және психология

Инновациялық Еуразия университеті

7M01101 Педагогика және психология

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

7M01101 Педагогика және психология (ғылыми-педагогикалық)

«Мирас» университеті (Мирас)

Top