Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01101 Педагогика және психология в Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • кәсіби іс-әрекетті атқаруда пәнаралық және салааралық өзара әрекеттестіктеріне қатысуға қабілетті, педагогикалық-психологиялық мәселелер бойынша шешім қабылдай біледі, интеграциялауды көрсете алады;
 • білім беру бағдарламасы бойынша бакалавриат пәндерінің оқу бағдарламаларын, оқу-әдістемелік кешендерін әзірлей біледі; дәстүрлі инновациялық педагогикалық технологиялар негізінде дәрістер, СӨЖ, тәрбие іс-шараларын ұйымдастыра алады және өткізе біледі; студенттердің оқу жетістіктері мен дамуына мониторинг және бағалау жүргізе алады.
 • үздіксіз, жүйелі білімді іске асыра білу, білім беру жүйесі үшін оқу және оқу-әдістемелік материалдарды жасау әдістемесін құрастыра біледі; оқу-тәрбие бағдарламаларын іске асыруды ұйымдастыра алады, этно және көпмәдени ортада толерантты қарым-қатынас механизмдерін пайдалана алады, білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесінің ғылыми-негізделген диагностикасын жүзеге асыра біледі; оқытудің қазіргі әдістерін шығармашылықпен пайдалана біледі;
 • студенттердің ғылыми жұмысқа қызығушылықтарын оятып ұйымдастыра біледі; ғылыми зерттеулер жүргізу технологияларын меңгереді және ғылыми жұмыстың материалдары мен нәтижелерін жариялай алады; көпшілік алдында сөз сөйлеу техникаларын меңгереді, өзінің ойын ашық жеткізе алады; ғылыми және педагогикалық қызмет мәселелері бойынша кең, белсенді, шығармашылық байланыстарды орната біледі;
 • педагогикалық-психологиялық ғылымдар аясында зерттеулерді жоспарлап, эмпирикалық деректерді айқындап, өңдей алады, негізгі тұжырымдамалар мен зерттеу құрылымын айқындай біледі, зерттеушілік іс-әрекетті жүзеге асыра алады және зерттеулердің нәтижелерін салыстырып қорытынды жасай алады, тәжірибеде қолданылуы бойынша ұсыныстар даярлай біледі;
 • іс-әрекет пен мінез-құлық бағдарламаларын әзірлей біледі; студенттің оқу міндетін және оны шешу тәсілдерін (іс-әрекет тәсілдерін) түсінуіне қол жеткізе алады; іс-әрекеттің ағымдағы және қорытынды нәтижелерін бағалай біледі; педагогикалық міндеттерді шешуге байланысты тиімді шешімдер қабылдай біледі;
 • білім беру стратегияларын, оқыту, тәрбиелеу әдістері мен технологияларын өңдей біледі және жүзеге асыра алады, білім беруге жаңашылдық енгізе алады, қазіргі заманғы педагогикалық стратегиялар мен технологияларды білім беру мен дамудың жеке траекториясын жобалауда, ерекше білім беруді қажет ететін балаларды оқыту мен тәрбиелеуде тиімді қолдана алады;
 • оқытудың инновациялық технологияларының негізгі түрлері мен құрылымын, мәнін біледі, педагогикалық инновациялық технологияларды оқыту мен тәрбиелеудің мақсат-міндеттеріне, күтілетін нәтижелеріне және білім алушылардың психологиялық-физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес ЖОО-ның білім беру үдерісінде қолдана біледі, педагогикалық технологиялар көмегімен оқытуды жобалай алады;
 • жоғары білімді маманның кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгереді, сыни өзіндік пікір білдіріп, шешім қабылдай алады, қарама-қайшышылықты және қарсы пікірлерді жоя алады;
 • жоғары білім берудің әлемдік жүйесінің жетістіктерін білу; кәсіби қызмет жағдайындағы тұлғааралық қарым-қатынастың психологиялық заңдылықтары мен механизмдерін; әлеуметтік-психологиялық құбылыстар мен процестердің заңдылықтарын білу;
 • әлеуметтік, этикалық, ғылыми жаңалықтарды ескере отырып, пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жинай алады және пәнді оқытуда АКТ-ны және цифрлық білім ресурстарын пайдалана алады;
 • педагогикалық-психологиялық мәселелерді диагностикалай алады; педагогикалық және психологиялық мәселелерді шешу үшін қажетті ақпаратты жинау, талдау, таңдау жүргізе алады; педагогикалық-психологиялық мәселе бойынша жеке және командалық жұмысты ұйымдастыра алады; педагогикалық қызмет бойынша жоспарлау және есеп беру дағыларын, білім беруде білім алушыларды психологиялық-педагогикалық-психологиялық қолдау дағдыларын меңгереді;

Ұқсас БББ

7M01101 Педагогика және психология (Бейінді)

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

7M01101 Педагогика және психология

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

7M01101 Педагогика және психология (Білім берудегі менеджмент)

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M01101 Педагогика және психология

«Тұран-Астана» университеті

7M01101 Педагогика және психология

Торайгыров университеті

7M01101 Педагогика және психология

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

7M01101 Педагогика және психология

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

7M01101 Педагогика және психология

Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

7M01101 Педагогика және психология

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

7M01101 Педагогика және психология

Шымкент университеті

7M01101 Педагогика және психология

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

7M01101 Педагогика және психология

Alikhan Bokeikhan University

7M01101 Педагогика және психология

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

7M01101 Педагогика және психология (1.5)

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

7M01101 Педагогика және психология

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті

7M01101 Педагогика және психология

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M01101 Педагогика және психология

Қызылорда "Болашақ" университеті

7M01101 Педагогика және психология

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

7M01101 Педагогика және психология

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

7M01101 Педагогика және психология

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

7M01101 Педагогика және психология

Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

7M01101 Педагогика және психология (2 жыл)

Өмірхан Аймағамбетұлы Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

7M01101 Педагогика және психология

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

7M01101 Педагогика және психология

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

7M01101 Педагогика және психология

Инновациялық Еуразия университеті

7M01101 Педагогика және психология

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

7M01101 Педагогика және психология (ғылыми-педагогикалық)

«Мирас» университеті (Мирас)

Top