Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01101 Педагогика және психология в Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Шет тілі курсы магистранттардың мәдениаралық, коммуникативті және функционалдық құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталған; ағылшын тілінің лингвистикалық ерекшеліктері туралы білімдерін игеру және көрсету; зерттелетін тіл елдерінің мәдени ерекшеліктерін түсінуді одан әрі жетілдіру мақсатында шет тілінде пайымдау мен дәлелдеу дағдыларын қалыптастыру. Тілдерді меңгеру деңгейі халықаралық стандарттардың С2 деңгейіне сәйкес келеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстандағы жоғары білім беру
  Несиелер: 5

  Тәуелсіз Қазақстанның жоғары білім жүйесін бетбұрыстандыру кезеңдерін: бірінші кезең – жоғары білім жүйесінің заңдық және нормативтік құқықтық базасының қалыптасуы (1991-1994 жылдар); екінші кезең – жоғары білім жүйесін модернизациялау, оның мазмұнын жаңарту (1995-1998 жылдар); үшінші кезең – білім беру жүйесін қаржыландаруды орталықсыздандыру, білім беру мекемелерінің академиялық еркіндігін кеңейту (1999-2000 жылдар); төртінші кезең – жоғары кәсіптік білім беру жүйесін стратегиялық дамыту (2001 жылдан бүгінгі күнге дейінгі кезең) қарастырады. Әрбір тарихи даму кезеңнің басымдық сипаттары, принциптері, реформалары, заңдары мен тұжырымдамаларының ерекшеліктері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Әр тарихи дәуірдегі тәлімдік ой-пікірлер мен теориялардың дамуы, тәрбие, оқыту, білім беру тәжірибесінің пайда болуы, қалыптасуы қарастырылады. Әртүрлі кезеңдеріндегі әлеуметтік, философиялық, психологиялық, педагогикалық идеялар мен ойлар қарастырылады. Педагогиканың метапәндік идеяларына негізделген білімін көрсету, білімін интеграциялай білу және практикада қолдану жолдары сипатталады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстандағы психология ғылымы
  Несиелер: 5

  Қазақстанда психологиялық ой-пікірлер мен психологияның жеке ғылым ретінде дамуы мен қалыптасуын, ондағы ғалым-зерттеушілердің еңбектеріндегі психологиялық еңбектері, қазақ жеріндегі ұлы дала ойшылдарының психологиялық ой-тұжырымдары мен көзқарастары, тәлімдік, танымдық тағылымдарындағы психологиялық негіздерін қарастырады. Қазақстандағы психология ғылымының даму кезеңдерін, қалыптасуын, жоғары оқу орындарында психология пәнін енгізу мен психология мамандығын даярлаудың қажеттілігіне үлес қосқан отандық ғалымдардың еңбектері жайында сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Ұлттық сананы қалыптастыру контекстіндегі тұлға, тұлғааралық қарым-қатынасты қазақстандық үйлесімді тұлғаның даму факторы, тиімді тұлғааралық қарым-қатынас технологияларын қоғамдық сананы жаңғырту арқылы педагогикалық қызметке дайындауға қажетті кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыруды көздейді. Мәдениаралық, коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру арқылы ғылыми педагогикалық іс-әрекетті басқарудың психологиялық негіздерін, субъектілерін, заңдылықтарын білу, тұлғааралық қарым-қатынастағы басқару стильдерін, принциптерін және әдіс-тәсілдерін практикада қолдануды қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Қазіргі педагогикалық-психологиялық іс-әрекеттің теориялық негіздері, болашақ педагог-психологтардың өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі білімдендіру жұмыстары, кәсіби іс-әрекетке қажетті кәсіби-педагогикалық іскерліктері мен дағдылары, кәсіптік мәдениеттің негізі, өздігінен кәсіби жетілдіру қажеттілігін қалыптастырады. Педагогика, психология ғылымдарының метапәндік идеяларына негізделген білім мен түсініктерін көрсете біледі, кәсіби мәселелерді шешу жолдарын талдай және педагогикалық, психологиялық тұжырымдарды айқындауда сыни тұрғыдан қарау жолдарын сипаттайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология мен білім берудегі мәдени-тарихи және іс-әрекеттік әдістер
  Несиелер: 6

  Болашақ мамандарды кәсіби іс-әрекетке дайындаудың психологиялық-педагогикалық әдістемесін, әртүрлі жас кезеңдеріне сәйкес диагностикалық, корекциялық және дамытушылық жұмыстардың негізгі бағыттары мен оларды ұйымдастыру принциптерін және психология ғылымының теориялық-әдіснамалық негіздерін талдауда қорытынды жасай білуді сипаттайды. Танымдық процестердің алгоритмін моделдеуде және инновациялық технологияларды пайдалануды, мәдени-тарихи және іс-әрекет стратегиясын құру әдістерін қолдануды, шығармашылық орта ұйымдастыруды, болашақ мамандардың кәсіби іс-әрекетінде педагогикалық-психологиялық қарым-қатынасқа түсу проблемаларын зерттеп тиімді жақтарын таңдауды қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарында ақпараттық технологияларды қолдану
  Несиелер: 5

  Отандық ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастырудың, ғылым және ғылыми зерттеудің түрлерінің, методологиясы мен эксперименттік кезеңдерде ақпараттық технологияларды қолданудың өзіндік ерекшеліктерін сипаттайды. . Ғылыми-зерттеу жұмыстарында ақпараттық технологияларды қолданудың спецификасы, ғылыми, библиографиялық деректер көзін жинақтауда, эксперименттік-тәжірибелік жұмыстардың нақты нәтижелерін цифрландырылған жүйе арқылы тиімді жүзеге асыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалары мен әдістері
  Несиелер: 6

  Педагогика ғылымындағы зерттеулердің әдіснамалары мен әдістері жөніндегі ілімді және оны табу үдерісі, педагогикалық таным, алғашқы қалып, құрылымы, ғылыми педагогикалық зерттеулердің әрекеттері мен жолдарын сипаттайды. Педагогикалық құбылыстарды оқудың тәсілдері, заңдылықты байланыстар мен қатынастарды қалыптастыру мақсатындағы ғылыми ақпараттарды жинауды, талдауды, зерттеу көздерін нақтылауды, педагогикалық эксперименттік жұмыстардың нәтижесінде алынған мәліметтерді интерпретациялауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық іс-әрекеттің психологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Педагогикалық іс-әрекеттің психологиялық негіздері обьекті, субъекті, мақсат, мазмұн, тәсіл, бағалау, кұтілетін нәтижелерімен айқындалады. Педагогикалық іс-әрекеттің түрлері (тәрбиелік, білім берушілік, дамытушылық, диагностикалық), принциптері, заңдылықтары, ұстанымдары, әдіс-тәсілдері мен технологиялары қарастырылады. Педагогикалық іс-әрекеттің негізгі субъектісі мен объектісінің тұлғалық дамуы, қарым-қатынасы, оқу, білім беру, даму, тәрбиенің психологиялық негіздері мен ерекшеліктері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 5

  Оқыту ісінде өзінің тұлғалық қабілеттерінің болашақ мамандығымен үйлесімділік деңгейі, меңгерген білімі мен қажетті білім қоры арасындағы қайшылықтары айқындалып, үздіксіз білім алуы, іскерлігі мен дағдылары және өзіне деген сенімі, теориялық, педагогикалық даярлығы және арнайы ғылымдарға даярлығын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО-дағы педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  ЖОО-да педагогикалық, бағыттары бойынша тұжырымдарды айқындауда сыни тұрғыдан қарауды, білім алуда пәнаралық білімді интеграциялауды, ақпараттық мәдениетін көрсетуді, педагогикалық-психологиялық мәселелерді шешу жолдары сипатталады.Педагогика ғылымының негізінде анықталған оның мақсат-міндеттерін, категорияларын, құрылымын, әдіснамалық негіздерін, негізгі даму кезеңдері, педагогикалық процесстің түсініктері, оқу-тәрбие жұмыстарының формалары, әдістері, құралдарын қарастырады. Педагогиканың метапәндік идеяларына негізделген білімін шыңдайды, білімін интеграциялайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиялық сауаттылық және педагогикалық құзыреттілік негіздері
  Несиелер: 5

  Қоғамдық өмірге сай бейімдеуге адамдар арасындағы қатынастар мен әрекеттердің жаңа түрлерін, өнімді ойлау тәсілдерін, психологиялық білімдердің негіздерін қарастырады. Әлемдік және отандық психологиялық ғылымдардың жетістіктерін зерттеу, қазіргі заманғы психологиялық ғылымның негізгі бағыттары мен принциптерін, психологиялық теория мен тәжірибенің қазіргі жағдайын зерттеуге бағытталған. Жеке тұлғаны зерттеудің мақсат-міндеттері, оның қоғамдағы мәні, танымдық әрекеттері, психологиялық ерекшеліктері, тұлғалық қасиеттердің биологиялық, психологиялық, педагогикалық, әлеуметтік құрылымдарын сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Болашақ педагог және психологтарды ғылыми-зерттеу жұмысын дұрыс ұйымдастыруды, жоспарлауды, рәсімдеуге қажетті әдісімен тәсілдерімен таныстыруды сипаттайды. Ғылыми зерттеу жұмысының құрылуы мен тарихы жайлы білімдерді, педагогика және психология ғылымындағы қазіргі жаңа мәселелерді, теориялық білімдерді практикада адекватты қолдануды, зерттеу іс-әрекеті мен кәсіби қарым-қатынас дағдыларын, заманауи ғылыми зерттеу жұмысының технологияларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогиканың философиясы және әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Педагогиканың ғылыми жүйе ретіндегі құрылымын; ғылыми әдіснамасының даму тарихы мен кезеңдерін, педагогика әдіснамасының ұғымдық-түсініктік жүйесін, әдіснамалық тұғырлар мен ұстанымдарын қарастырады. Педагогика ғылымының әдіснамасын, ғылымның философиясы мен әдіснамасын, педагогикалық зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесі саласындағы жүйелі құзыреттіліктерді, педагогикалық зерттеудегі әдіснамалық бағдарлар, ғылыми, ұғымдық, өлшемдік аппаратын құруға дағдыландыруды, ғылыми-зерттеулерді және білім беру жүйесіндегі жобаларды сараптамадан өткізуді сипаттайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудегі ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 6

  Білім беру жүйесіндегі ақпараттық жүйелердің: «компьютерлік технология», «ақпараттық технология», «ақпараттық-коммуникациялық технология» мәні мен мазмұнын, жүйесін, заңдылықтарын, принциптерін, ұстанымдарын, әдіс-тәсілдерін, даму болашағын, техникасы мен технологияларын қарастырады. Отандық және әлемдік ғылым мен практикада ақпараттық технологияны оқыту үдерісіне енгізудің жолдарын, білім беру жүйесін ақпараттандырудың ғылыми негізделген әлеуметтік-философиялық тұжырымдамасы мен компьютермен оқытудың бағыттарына арналған іргелі және қолданбалы мәселелерді сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Болашақ мамандарды кәсіби дайындаудың психологиялық-педагогикалық әдіснамасы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы педагогика ғылымдары дамуының тарихы және кәсіби іс-әрекетке болашақ мамандарды даярлаудың өзекті мәселелері, бағыты мен даму беталыстары, диагностикалық, корекциялық және дамытушылық жұмыстардың негізгі бағыттары мен оларды ұйымдастыру принциптерін және психология ғылымының теориялық әдіснамалық негіздерін сипаттайды. Болашақ мамандарды кәсіби іс-әрекетке дайындауда заманауи оқытудың психологиялық-педагогикалық әдістері мен тиімділікті арттыру құралдарын және кәсіби бағдарланған тұлғаның психодиагностикалық мәселелерін, психологиялық-педагогикалық негіздердің әдіснамасы мен әдістемесін, кәсіби іс-әрекетінің профилін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіби білім берудің заманауи технологиялары
  Несиелер: 6

  Кәсіби білім берудің заманауи технологияларының мазмұны мен жүйесін, принциптері мен ұстанымдарын, әдіс-тәсілдері, технологияларын қарастырады. Болашақ мамандарға кәсіби білім берудің заманауи инновациялық технологияларын: интерактивті оқытулар, ақпараттық технологиялар, жобалау әдістері, пробламалы дәрістер, нақты жағдаяттарды талдау, жағдаят-проблема, жағдаят-баға, жағдай-иллюстрация; жағдай-жаттығулар, семинар-дискуссия, іскерлік ойындар; дөңгелек үстелдер т.б. қолданудың маңызыдылығы мен ерекшеліктерін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ғылыми зерттеу әдістері және академиялық хат
  Несиелер: 5

  Педагогика және психологиядағы өзекті мәселелерді зерттеуде білім алушылардың өзіндік идеяларын құрылымдық түрде баяндау дағдыларын, ғылыми-зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру, академиялық дискурстың ерекшелігін ескере отырып, ғылыми-ақпараттық дереккөздерімен жұмыс жасау жолдарын меңгертуді сипаттайды. Білім алушылардың жазу мәдениеті мен сыни ойлау дағдысын, лингвистикалық-прагматикалық құзыреттіліктерін қалыптастырады, өзі ұстанатын тіл арқылы жазба тіл мәдениетін жетілдіреді, академиялық адалдық мәдениеті мен принциптерін қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Жоғары оқу орындарында психологиялық пәндерді оқытудың теориялық және әдістемелік негіздерін, психологияның оқу пәні ретіндегі құрылымының принциптерін, оқу мазмұнын ұйымдастыру тәсілдерін, мазмұндық ерекшеліктерін, біртұтас оқу-тәрбие жағдайын ұйымдастыруға нақты талаптарды жүйелеуді, педагогиқалық үрдісті басқару дағдысы мен біліктіліктерді қалыптастыруды қарастырады. Болашақ мамандардың кәсіптік өзіндік білім алуын, өзін-өзі тәрбиелеудің тәсілдерін меңгеруді, мамандық шеңберінде білім алушының қабілеттері мен тұлғалық сапаларын дамытуды сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Болашақ мамандарға ұлттық үлгіде тәрбие берудің педагогикалық негіздері
  Несиелер: 6

  Болашақ мамандарға ұлттық тәрбие берудің мазмұны мен жүйесін, моделі мен бағыттарын, заңдылықтарын, формалары, принциптері мен ұстанымдарын, әдіс-тәсілдері мен құралдарын, арнайы тәрбиелік іс-шаралар технологияларын сипаттайды. Болашақ мұғалімдерге ұлттық құндылықтар негізінде этнопедагогикалық білім беруді, ұлтжандылық, ұлттық мінез-құлқын, ұлттық санасы мен намысын, ұлттық дүниетанымын, өз халқының тілі, тарихы, мәдениеті мен салт-дәстүрлерін құрметтеуге тәрбиелеудің жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру
  Несиелер: 6

  Болашақ мамандарды даярлауда олардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың маңыздылығы қазіргі таңда жаңа технологиялармен оқыту жүйелі түрде жүргізілу қарастырылған. Кәсіби құзіреттілігін теориялық және тәжірибелік тұрғыдан жетілдіру сипатталады. Білім беру ұйымдарында қызмет жасайтын мамандарды қайта оқытады, интерактивті білім береді, түрлі технологиялық тәсілдерді арттырады, білім беруді жаңғырту сипатталады. Ғылыми-педагогикалық идеяларды шығармашылықпен қабылдай алады, оқыту теориясы мен әдістемесін игерген кәсіби-педагогикалық құзіреттіліктің жоғары деңгейін меңгергені қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Дамып келе жатқан білім мен түсінуді, сонымен қатар зерттеу контекстінде идеяларды дамыту мен қолдануда педагогика және психология ғылымдарындағы зерттеу әдістерінің дамуын көрсету.

 • Код ON2

  Стандартты емес жағдайларда кәсіби және басқарушылық мәселелерді шешуге шығармашылық көзқарастың білімін, түсінігін және қабілетін кең сала аралық контексте қолдану.

 • Код ON3

  Педагогикалық, психологиялық тұжырымдарды айқындау мен ой-қорытулар жасауда сыни тұрғыдан қарау және жүйелі ойлау негізінде білімін практикада қолдану.

 • Код ON4

  Тұлғааралық қарым-қатынаста коммуникативтік, командада жұмыс істеу дағдыларын көрсетеді және академиялық адалдық принциптері мен ақпараттық мәдениеттің маңызын меңгеру.

 • Код ON5

  Оқу-тәрбие жүйесінде педагогикалық-психологиялық жағдаяттарды шешуде принциптер мен заңдылықтарды, психодиагностикалық әдістемелерді тиімді қолдану.

 • Код ON6

  Заманауи педагогика және психологияның бағыттары мен қағидаларын, әдістері мен формаларын қолдана отырып, техникалары мен технологияларын талдау.

 • Код ON7

  Жеке тұлға бағыт-бағдарының әлеуметтік психологиялық моделін жасау және психикалық денсаулық деңгейін бағалау.

7M01101 Педагогика және психология (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Педагогикалық өлшеулер)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Білім берудегі менеджмент)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті (Halyqtar dostyǵy)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология 2 жыл
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология [Ғылыми-педагогикалық бағыт]
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top