Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01101 Педагогика және психология (Бейінді) в Болашақ

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Мемлекеттің даму келешегін есепке ала отырып, бәсекеге қабылетті, жоғары білікті, парасатты, ұйымдастырушылық-басқару қабілеті бар, өзідік ойлауға әрі қоғамның ғылыми-техникалық, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз етуге қабылетті мамандарды даярлау. Магистранттарды даярлауды бағалауда объективтілік пен ақпараттандыруды, білім беру бағдарламаларының сапасын жетілдіру, Қазастанның бірыңғай білім беру кеңесітігінің қызметін қамтамасыз ету.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M001 Педагогика және психология
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Бұл курс бөлімшенің жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру, басқарудың ұйымдық құрылымын қалыптастыру, ұйымның мотивациялық саясатын әзірлеу білігін қарастырады. Кәсіби қызметте іскерлік және басқарушылық қарым-қатынас тәсілдерін қолдана білу, басқару әдістерінің жүйесін пайдалана отырып, тиімді шешімдер қабылдау, менеджмент ерекшеліктерін ескеру (салалар бойынша).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиялық-педагогикалық конфликтология
  Несиелер: 3

  Бұл курс кофликтология және аралас ғылымдар саласында (психология, социология, педагогика): жаңашыл жетістіктерді қарастырады. Ауқымды назарды конфликтологияның өзекті мәселелері- педагогикалық үрдісте конфликтінің туындауы мен дамуының заңдылықтарын, оларды шешу жолдары, әлеуметтік конфликтілер мәселелеріне, конфликтіні реттеу мен профилактика әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық ортадағы дау-дамайдың алдын алу
  Несиелер: 3

  Бұл курс конфликтінің педагогикалық ортада даму сатыларын, педагогикалық ұжымда шиеліністерді басқару принциптерін, конфликтілік жағдаяттарда әрекет стильдерін зерттеуді қарастырады. Педагогикалық үрдісте конфликтілерді жеңу мен алдын алу жолдары туралы білімдерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тұлғалық дамуды психологиялық сүйемелдеу
  Несиелер: 3

  Тұлға дамуын психологиялық сүйемелдеу курсы педагог-психологтың жұмысысың тиімді шарттарын зерттеуді қарастырады, білім беру мен тәрбиелеуде жүйесіндегі біріңғай, өзара әрекеттскен кәсіби маңызын дұрыс түсінуді қалыптастырады, оқу-тәрбие мекемелерінің мәселелерін шешеді, ғылымның даму және қалыптасу жолдарын, жалпы теориялық мәселелерді және практикалық міндеттерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы және әдістері
  Несиелер: 2

  Педагогика саласындағы зерттеулер – бұл білім заңдылықтары, оның құрылымы мен механизмдері, мазмұны, принциптері мен технологиясы жөніндегі жаңа мəліметтерді алуға бағытталған ғылыми ізденіс процесі жəне оның нəтижесі. Педагогикалық зерттеулердің міндеті- деректер мен құбылыстарды түсіндіру жəне оларды алдын ала болжастыру. Бағытталу тұрғысынан педагогикалық зерттеулер іргелі (фундаменталды), қолданбалы жəне болжам-жобалау (разработки) деңгейіндегі болып үш топқа бөлінеді. Іргелі зерттеулер нəтижесінде педагогиканың теориялық жəне практикалық жетістіктерін қорытушы жалпы тұжырымдамалар алынады немесе болжам жобалаумен педагогикалық жүйелерді дамытудың моделдері ұсынылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиялық-педагогикалық бағыттағы кәсіби іс- әрекеттің ғылыми зерттеуі
  Несиелер: 4

  Бұл курс психологиялық-педагогикалық бағыттағы кәсіби іс- әрекеттің ғылыми зерттеу жұмыстарын меңгеруге бағытталған. Бұл бағыт зерттеу жұмысымен айналысушыларға қазіргі педагог-психологтың әрекеті жайлы жүйе қалыптастырады. Психологиялық-педагогикалық бағыттағы кәсіби іс- әрекеттің ғылыми зерттеу жұмыстарының мәнін ашуға мүмкіндік береді, сонымен қоса кәсіби бағыттағы зерттеу қажеттілігімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Магистірлік диссертацияны даярлаудың ерекшеліктері
  Несиелер: 4

  Бұл курс білім беру үрдісінде педагогикалық зерттеу мәселелерінің барысында психологиялық әдістерді тиімді қолданудың жолдарын қарастырады. Психологиялық әдістердің түрлерімен танысуға мүмкіндік береді. Бұл бағыттағы жұмыстар зерттеу жұмысын жүйелі етуге, психологиялық-педагогикалық әрекетте ғылыми зерттеулердің қажеттілігін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Практикалық психология
  Несиелер: 5

  Данный курс направлен на овладение магистрантами методологическими основами и приемами психологического воздействия в рамках оказания психологической помощи участникам образовательного процесса. Курс способствует расширению теоретических представлений о работе психолога-практика. Научить овладению методологическим основам и приемам психологического воздействия в рамках оказания психологической помощи участникам образовательного процесса.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инклюзивтық білім берудің пихологиялық-педагогикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл элективті оқу курсы педагогикалық бағыт бойынша оқитын магистранттарға арналған , өйткені Қазақстанның жалпы білім беру мекемелерінде интеграцияланған оқыту технологиясын іске асырудың табыстылығы білім беру интеграциясы субъектілерінің өздері, оның ішінде құрамына ерекше білім алу қажеттіліктері бар тұлғалар енгізілген оқушылардың инклюзивтік топтарында жұмыс істейтін болашақ пән мұғалімдері дайындалғаннан кейін ғана мүмкін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық зерттеулердегі психологиялық әдістер
  Несиелер: 4

  Бұл курс білім беру үрдісінде педагогикалық зерттеу мәселелерінің барысында психологиялық әдістерді тиімді қолданудың жолдарын қарастырады. Психологиялық әдістердің түрлерімен танысуға мүмкіндік береді. Бұл бағыттағы жұмыстар зерттеу жұмысын жүйелі етуге, психологиялық-педагогикалық әрекетте ғылыми зерттеулердің қажеттілігін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Курс психология заңдылықтары тұрғысынан білім беру саласындағы кәсіби қызметті талдау қабілетін қалыптастырудың негізгі аспектілеріне, кәсіби қызметте психологиялық заңдарды қолдану, тұлғаның ұйымдастырушылық мінез-құлқының технологиясы және тұлғааралық қарым-қатынасты орнату, басқарушылық функциялардың психологиялық ерекшеліктерін анықтау және олардың кәсіби қызметке әсерін анықтауға арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиялық кеңес берудің технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс магистранттарға іс тәжірибе жүзінде еңбек және педагогикалық іс-әрекетті зерттеу үшін қолданылатын барлық әдістер мен әдістемелер жиынтығын меңгеруге мүмкіндік береді. Психологиялық кеңес берудің бағыттарымен, кеңес берудің тиімді жолдарымен танысады. Психологиялық ғылым және практиканың жаңашылдық әдістері мен технологиясының интеграциясын қарастырып отырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқу-тәрбие процесіндегі психологиялық-педагогикалық демеу
  Несиелер: 5

  Осы бағытты білім беру жүйесіне енгізу арқылы оқушыларды адамгершілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа тәрбиелей аламыз. Сонымен қоса, инклюзивті оқыту үрдісі балаларды толеранттылыққа тәрбиелеудің бастауы болмақ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дағдарыс жағдаяттарын жеңу
  Несиелер: 5

  Бұл курс магистранттарға дағдарыс жағдайлардың алдын алуға, сол жағдайларда шешім қабылдау, қолға алу дағдыларын меңгереді. Дағдарыстың тұлға дамуына мүмкіндік беретін жолдарын көруге үйренеді. Дағдарысты адам дамуының бір сатысы ретінде қарауға дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас негіздері
  Несиелер: 5

  Педагогикалық қарым-қатынас — белгілі бір педагогикалық қызмет атқаратын, жәйлі психологиялық ахуал құруға және оқу іс-әрекетін, педагог пен оқушы арасындағы, оқушылар ұжымы ішіндегі қатынастарды психологиялық тиімді етуге бағытталған оқытушы мен оқушының сабақтағы және сабақтан тыс уақыттағы кәсіптік қарым-қатынасы. Қарым – қатынас сан алуан сипатта; оның көптеген формалары, түрлері бар. Педагогикалық қарым – қатынас адамдар қарым – қатынасының жекеше түрі. Оған осы өзара әрекет формаларының жалпы қасиеттері де, білім беру процесіне тән қасиеттері де лайық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Магистратурада шет тілін оқыту болашақ магистрдің кәсіби қызметінде тілді белсенді меңгеру дағдылары мен іскерлігін одан әрі дамыту негізінде шет тілді білім берудің халықаралық стандарттары шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдетуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қарым қатынас психотехнологиясы
  Несиелер: 5

  «Психотехнология қарым қатынас» курсы болашақ мамандарға оқу –тәрбиелік үрдісте әріптестерімен, студенттермен кәсіби-педагогикалық өзара әсер етуде, магистранттарды білім және тәрбие үрдісінің шеңберінде тәжірибелік кәсіби әрекетке даярлау. Сондай – ақ, қарым – қатынас болашақ маман тұлғасының қалыптасуының бірфакторы екені де белгілі. Ол студенттердің топтық іс – әрекеттінің реттеушісі және адамгершілік, эстетикалық құндылықтарды, мінез – құлықтың топтық нормаларын қалыптастыру құралы болып табылады. Сондықтанда жан – жақтан келіп, жаңа әлеуметтік ортаға бейімделудегі студенттердің оқыту – тәрбиелеу процесін тиімді ұйымдастыру үшін,олардың қарым – қатынастағы зейіндерінің деңгейлерін анықтау өзекті мәселелердің бірі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инклюзивтық білім берудің педагогикасы және психологиясы
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім беруді дамытуды мүмкіндіктері шектеулі балалардың білім алу жүйесін жетілдірудің басты бағыттарының бірі ретінде. Бала және оның ата – анасының тұрғылықты жеріне сәйкес жалпы типтегі мекемелерде мұндай балаларға білім беруді ұйымдастыру оларды ұзақ мерзімге мектеп – интернатқа жіберуден сақтап, отбасында тәрбиеленіп тұруы үшін жағдай жасайды, қалыпты деңгейдегі дамыған құрдастарымен күнделікті қарым – қатынас жасауды қамтамасыз етеді, әлеуметтік бейімделуі және қоғамға кіріктіруге қатысты мәселелерді тиімді шешуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық техника
  Несиелер: 5

  «Педагогикалық техника» курсы оқытушының маңызды құралының бірі, оны игере алу әр түрлі педагогикалық жағдаяттарда студенттермен нәтижелі өзара әрекетке негіз болады. Техниканы меңгере алу педагогтың жалпы және кәсіби мәдениетін бейнелейтін адамгершілік және эстетикалық позициясын кеңінен ашады. Бұл курсты игеруі болашақ магистрантқа тәжірибесінде әр әдісті тиімді қоладнуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Психологиялық-педагогикалық зерттеулерді жоспарлау қабілеті; эмпирикалық деректерді өңдеу, сандық және сапалық талдау жүргізу дағдыларын меңгеру. Психологиялық-педагогикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру қабілеті.

 • Код ON2

  Еркін оқуға, алдағы анализімен таңдалған мамандық бойынша тұпнұсқалық әдебиеттерді аударуға, алынған ақпаратқа интерпретация жасайды.

 • Код ON4

  Кәсіби басқару қызметін талдауды жүзеге асыру, кәсіпқойлықты дамытуға құзыреттілікті қолдану. Басқару қызметінің құрылымы мен әлеуметтік-психологиялық мазмұнын, менеджмент қызметін, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктерін білу.

 • Код ON4

  Психика мен тұлғаның ерекшеліктерін анықтау үшін қолданылатын әртүрлі психологиялық тәсілдерді қолдана білу; қарым-қатынас және шығармашылық тапсырмаларды ұжымдық орындау. Клиентпен өзара іс-қимылдың қадамдық үлгілерін құру қабілеті; клиенттің әлеуетті ресурстарын анықтау.

 • Код ON5

  Инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс істеу үшін арнайы көрнекі құралдарды дайындау қабілеті; инклюзивті білім беру мәселелері бойынша ата-аналарға (олардың заңды өкілдеріне) жүйелі кеңес беруді жүзеге асыру.

 • Код ON6

  Педагогикалық, басқарушылық ортада жағымсыз жанжалдардың пайда болуын ескерту, эмоциялық уайымдауды басқару қабілеті. Қақтығыстардың негізгі себептері мен түрлерін, олардың пайда болу, даму және шешу заңдылықтарын шеше білу, типтік қақтығыстардың алдын алу, реттеу және шешу. Жанжалды адамдармен қарым-қатынаста психологиялық қорғау әдістерін меңгеру және жанжалдарды реттеу және шешу кезінде делдалдық технологиясын меңгеру.

 • Код ON7

  Педагогтер мен білім алушылардың қарым-қатынас деңгейлерін анықтау қабілеті; педагогтердің студенттермен, қызметкерлермен қарым-қатынасындағы манипуляция түрлері мен тәсілдері; адамдардың түсінуіне, олардың жағдайын, көңіл-күйін, мінез-құлқын барабар бағалауға көмектесетін адамның психологиялық ерекшеліктерін білу. Кәсіби қызметте жаңа технологияларды шығармашылықпен қолдану, коммуникативтік әсер ету; кәсіби-педагогикалық қарым-қатынастың әртүрлі технологияларын қолдану, басқару міндеттерін шешу.

7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Педагогикалық өлшеулер)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Білім берудегі менеджмент)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті (Halyqtar dostyǵy)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология 2 жыл
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология [Ғылыми-педагогикалық бағыт]
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top