Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02301 Аударма ісі в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Абайтану
  Несиелер: 3

  Пән ұлы қазақ философы, ақын, ойшыл Абай Құнанбаевтың ұлттық шығармашылық мұрасын зерттей отырып, студенттерді мәдени-рухани тәрбиелеу арқылы қазақ әйелінің тұлғасын айқындауға бағытталған. Пән ұлы ақынның 175 мерей тойына қарсаңында ұйымдастырылған шараларды қолдау, ақынның шығармашылығын құрметтеу мақсатында 2020 жылы оқу жоспарына енгізілді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көшбасшылық негіздері және инновацияларға бейімделу
  Несиелер: 3

  Пәнді игеру арқылы әрбір студент жеке тұлға ретінде көшбасшылық қасиеттерін ашу және дамыту, инновациялық үдерістерден туындаған жаңалықтарға бейімделу дағдыларын дамыту, сонымен бірге ғылыми-техникалық үдерістер нәтижелерін кәсіби қызметінде қолдана алу мүмкіндіктеріне үйренеді. Басқарудағы көшбасшылық қасиеттер мен адами фактордың қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын оқып біледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Пән студенттердің заманауи экологиялық білімі мен мәдениетін қалыптастырады, өмір қауіпсіздігі үшін техникалық құралдар мен технологиялық процестердің қауіпсіздігін арттыру әдістерін қолдану дағдыларын дамытады Пән әртүрлі деңгейдегі ұйымның экожүйелері қызметінің, тұтастай биосфераның негізгі заңдылықтарын, адам мен табиғаттың өзара қарым-қатынасында туындайтын қайшылықтарды, сондай-ақ табиғат пен экологияға ұқыпты қарау қажеттігін айқындайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық сауаттылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Курс өзінің құқықтары мен міндеттерін білетін, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне төзбейтін заңдық тұрғыдан сауатты, заң шеңберінде әрекет ететін тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. Құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет ҚР заңдарын, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды зерделеуге және сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік мәселелеріне негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ аруы
  Несиелер: 2

  Пән университеттің символы болып табылады. Пән әрбір студентті тарихы бен ұлттық дәстүрлерін білуге, құрметтеуге тәрбиелей отырып, заманға сай іскерханымның бейнесін қалыптастыруға бағытталған. Пән әйел бейнесін қыз, әйел, ана, отбасын сақтаушы, көшбасшы-маман ретінде толық аша отырып, қыздарға моральдық-этикалық, эстетикалық тәрбие беру мәселелері мен әдеп мәселелерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән студенттердің кәсіпкерлік дағдылары мен іскерлік ойлауын қалыптастыруға бағытталған. Студенттер экономиканың, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру шарттарын, оның ішкі және сыртқы ортасының заңдылықтарымен жан-жақты танысу арқылы бизнес-жоспар, жеке бизнесті құру және өз бизнесін сәтті жүргізу дағдыларына ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлы дала тарихы
  Несиелер: 3

  Пән ұлттық рухты тәрбиелеуге, қазіргі қазақ әйелдерінің ұлттық дәстүрлері мен тарихын құрметтеуге бағытталған. Курс түркі халықтарының мәдени дүниетанымы мен бейбітшілікті қабылдауының ерекшеліктерін, қазақ халқының ұлттық нақышын, оның мәдениеті мен мәдени құндылықтарының тарихи және әлеуметтік негіздерін, сондай-ақ Ұлы даладағы адамгершілік ілімдері мен ұлттық идеяның әлеуметтік негіздерін баяндайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қоғамға қызмет көрсету
  Несиелер: 3

  Пән тұлғаның жеке әлеуметтік жауапкершілігін дамытуға және адамның жеке әлеуетін жандандыруға, ерікті және өтеусіз көмек көрсетуге және өзара көмек көрсетуге, азаматтық қоғамның игілігі үшін кең ауқымды қызмет көрсету, басқа да азаматтық шараларды орындауға үйретуге бағытталған. Пән еріктілер қызметінің маңыздылығын аша отырып, бұл қызметтің Қазақстандағы мәселелері мен даму перспективаларын айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы мен фонетикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерге ағылшын тілінің интонациялық айтылым негіздерін қалыптастыру және грамматикалық құрылымымен таныстыру. Бұл пән дыбыстарды дұрыс айтуды және сөз бен сөз тіркестерін үйлестіру ережелерін, ауызша және фразалық стрессті, интонацияның қалыптасу ерекшеліктерін, тұрмыстық және кәсіби салада қарым-қатынас жасау үшін қажетті негізгі грамматикалық құрылымдарды меңгерту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  Аудармашының кәсіби қызметі туралы іргелі білімді қалыптастыру, негізгі және мамандандырылған пәндерді игеруге негіз жасау, мамандыққа прагматикалық және кәсіптік бағдар беру.Аудармашының кәсіби қызметі мен ерекшелігі туралы түсінік;кәсіби аудармашының негізгі құзыреттіліктерін білуге жәнестуденттерді болашақ мамандық шеңберіндегі өзіндік іздену және зерттеу қызметіне бағыттау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінің ауызша және жазбаша практикасы (В1 деңгейі)
  Несиелер: 8

  Оқытылатын шетел (ағылшын) тілі бойынша студенттердің коммуникативтік және тілдік құзыреттіліктерін қалыптастыру. Фонетикалық, лексикалық және грамматикалық материалдар арқылы білім алушылардың сөйлеу әрекетінің түрлерін (сөйлеу, оқу, жазу және тыңдау) дамыту

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Екінші шетел тілі ( А1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Екінші шет тілін оқытудың мақсаты студенттерді тағы бір шет тілді мәдениетке баулуды, мәдениаралық коммуникацияның тағы бір әдісін меңгеруді, тілдік кедергілерді болдырмауды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ағылшын тілінің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  «Ағылшын тілі теориясының негіздері» курсының мақсаты фонетикалық, лексикалық және грамматикалық жүйенің дамуының тарихи кезеңдерін зерделеу, сонымен қатар болашақ аудармашыларды қазіргі ағылшын тілінің қалыптасу заңдылықтарымен және ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Аударма теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты-студенттердің лингвистикалық қызметтің ерекше түрі аударма, аударма теориясы, оны тәжірибеде жүзеге асырудың принциптері, әдістері мен тәсілдері туралы түсініктерін қалыптастыру, сондай-ақ ағылшын тілінен орыс және қазақ тілдеріне және керісінше аудару кезінде мәтінді өңдеудің практикалық дағдыларын дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Елтану
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты тілі оқытылатын елдердің тарихи, мәдени және әлеуметтік болмысы туралы білім жүйесін меңгеру, сондай-ақ мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде тілді жеткілікті деңгейде меңгеруге қажетті аймақтық және лингвоелтанымдық құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Аударма негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл курстың мақсаты кәсіби деңгейде аударма жасауда қажетті білім мен білікті және нақты аударма дағдыларын тиімді игеру үшін аудармаға қатысты құзыреттіліктер негізгін қалыптастыру. Курс аударма процесінің заңдылықтарын, тілдік қарым-қатынас актісі ретінде түсінуге негізделген аударма іс-әрекетін дамытуға, аударма мәселелерін анықтай білуге, нақты жағдайларда оларды шешу стратегиясы мен тактикасын жасауға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ағылшын тілді елдердің мәдениеті мен әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пән оқытылатын тіл елдерінің мәдени және әлеуметтік болмысы туралы білім жүйесін меңгеруге, мәдениетке баулу арқылы студенттердің мәдениеті мен білімінің жалпы деңгейін арттыруға, көркем шығармаларды талдаудың практикалық дағдыларына үйретуге; ағылшын әдебиетін зерттеу тәжірибесіне сүйене отырып, кез келген елдің әдеби процестеріне бейім болуға дағдыландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Екінші шетел тілі ( А2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - шет тілде қарым-қатынас жасау үшін екінші шет тілін практикалық меңгеру, сонымен қатар әр түрлі жағдайларда шет тілінде табысты қарым-қатынас жасау үшін қажетті мәдениетаралық құзыреттілікті меңгеру болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ағылшын тілінің ауызша және жазбаша практикасы (В2 деңгейі)
  Несиелер: 8

  Пәнді игерудің мақсаты студенттердің ағылшын тілінде тәжірибелік дайындығын жетілдіру, болашақ кәсіптік қызметтің коммуникативті бағыттарын ескере отырып, оқытылатын тілдің сөйлеу әрекетінің барлық түрлері туралы жеткілікті еркін, нормативті дұрыс және функционалды түрде жеткілікті білім беру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Пән болашақ мамандардың инклюзивтік жағдайында жұмысқа дайындайды. Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалармен білім беру-тәрбиелеу қызметін ұйымдастыру, жүргізу жұмысын зерделей келе, студенттер ЕББҚ балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу шарттарын құратын әртүрлі сала мамандарымен топта жұмыс істеу дағдыларына ие бола отырып, инклюзивтік оқыту жағдайында тьюторлық тәжірибені ұйымдастыру және оқы бағдарламаларын бейімдеу дағдыларын меңгереді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ағылшын тілінің ауызша және жазбаша практикасы (C1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын, сонымен қатар ағылшын тіліндегі түпнұсқа мәтінді дәл және жан-жақты түсіне отырып, оқу қабілетін қалыптастыру;студенттердің сөздік қорын кеңейту және оқытудың алдыңғы кезеңдерінде жинақталған лексикалық бірліктерді қарқынды қолданып, толықтыру;

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • IELTS, TOEFL халықаралық тестілеу практикумы
  Несиелер: 7

  Бұл курста IELTS және TOEFL халықаралық емтиханын тапсыру кезінде орындалатын типтік тапсырмалардың біреуіне (визуалды ақпараттық материалдар мен ағылшын тіліндегі жазбаша мәтіннің презентациясы) студенттерді дайындау әдістемесі мен жұмыс алгоритмі сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жазбаша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Тілдік қарым-қатынас жағдайында эквивалентті жазбаша аударманы қамтамасыз ету үшін студенттерде лингвистикалық және аудармашылық құзыреттілікті қалыптастыру; -студенттердің жазбаша аударманың ерекшеліктері, түрлері, кезеңдері және технологиясы туралы түсінігін қалыптастыру; -білім алушыларда бастапқы / соңғы мәтінді талдау, қайта кодтау, редакциялау дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Екінші шетел тілі (Деңгей В1)
  Несиелер: 8

  Пәннің мазмұны тақырыптық және лингвистикалық материалдан құралады. Ол шетел тілінде қарым-қатынаста қолдану үшін шетел тілін практикалық меңгеру, сондай-ақ әр түрлі жағдайларда шетел тілінде табысты қарым-қатынас жасау үшін қажетті мәдениетаралық құзыреттілікті меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Шетел тіліне бағытталған курс прагмасы
  Несиелер: 7

  Курс бастапқы теориялық база болып табылады, студенттердің жалпы философиялық ой-өрісін қалыптастыру үшін қажет. Курстың мақсаты-лингвистиканың негізгі ұғымдарымен, идеяларымен және терминдерімен, Қазіргі жалпы тіл білімінің негізгі мәселелерімен бастапқы танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 5

  Курс болашақ маманның кәсіби қызығушылықтары саласында ғылыми-зерттеу компоненттерін дамытуға бағытталған. Пән студенттердің ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу, зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу (таңдалған облысқа сәйкес), ғылыми эксперименттер жасау, зерттеу нәтижелерін академиялық сипатта сауатты рәсімдеу және оларды көпшілік алдында таныстыра білу дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Көркем әдебиет аудармасының практикасы
  Несиелер: 4

  Көркем шығарма мәтіндерімен жұмыс жасау дағдыларын меңгеру; -жалпы және арнайы аударма теориясы бойынша студенттердің білімін тереңдету және жүйелеу; -аударма семиотикасының мәселелерін анықтау; - аударма жасаудан бұрын мәтінге талдау жасау дағдылары мен біліктерін меңгерту; - тілдің бейнелеу және мәнерлеу құралдарын аудара білу; - аударманы кәсіби тұрғыда бағалау дағдыларын меңгерту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Цифрлық технологиялар (компьютерлік лингвистика)
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаты компьютерлік лингвистика саласындағы негізгі проблемалар, алгоритмдер мен тіл құбылыстарын модельдеудің математикалық әдістерімен, табиғи тілді автоматты өңдеу саласындағы негізгі құралдармен және технологиялармен, алгоритмдік формадағы мәтіндік талдау мен синтез процестерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Аударма техникасы
  Несиелер: 6

  "Аударма техникасы" пәнін игерудің мақсаты студенттерге аударма процесінің кезеңдерімен, аударманың техникалық тәсілдерімен, аудармашының сөздікпен жұмыс жасау техникасымен таныстырып, меңгерту. Студенттерді ғылыми-техникалық әдебиеттермен жұмыс істеу ережелері мен ағылшын тілінде ғылыми мәтіндерді аудару техникасына үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Екінші шет тілі (В2 деңгей)
  Несиелер: 8

  Ресми-іскерлік, кәсіби қызметте, ғылыми және тәжірибелік жұмыста, шетелдік серіктестермен қарым-қатынаста, өзіндік білім алу және басқа мақсаттар үшін шет тілін қолдануға мүмкіндік беретін қажетті және жеткілікті деңгейде коммуникативті құзіреттіліктерді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Аударма жазбасының техникасы
  Несиелер: 6

  Пәнді игерудің мақсаты студенттерге аударма процесінің кезеңдерімен, аударманың техникалық тәсілдерімен, аудармашының сөздікпен жұмыс жасау техникасымен таныстырып, меңгерту. Студенттерді ғылыми-техникалық әдебиеттермен жұмыс істеу ережелері мен ағылшын тілінде ғылыми мәтіндерді аудару техникасына үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ағылшын тілінің ауызша және жазбаша практикасы (C2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Тілдік материалмен өз бетінше жұмыс жасау, өз ойын ауызша және жазбаша логикалық түрде жеткізе білу және сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін(сөйлеу, оқу, тыңдау, жазу) меңгеру; жалпы, тілдік және және аймақтық-лингвистикалық білімін кеңейту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Терминология және аударма мәселелері
  Несиелер: 8

  Терминологияны аудару дағдыларын қалыптастыру және дамыту; осы қызмет саласында қазақ, ағылшын және орыс тілдерін пайдаланатын әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасындағы жан-жақты байланыстарды жүзеге асыру кезінде жоғары сапалы жазбаша және ауызша аударманы қамтамасыз етуге қабілетті мамандарды даярлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ауызша аударма практикасы
  Несиелер: 7

  Пәнді игерудің басты мақсаты студенттерге бастапқы когнитивті мәтіндердің негізгі түрлерін (соның ішінде эмоциялық ақпарат элементтері бар мәтіндерді) ауызша жүйелі сөзбе-сөз аударма жасау тәжірибесіне дағдыландыру; эмоциялық ақпарат элементтері бар бастапқы когнитивті мәтіндерді интерпретациялау стратегиясы мен тактикасына үйрету.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Техникалық аударма практикасы
  Несиелер: 8

  Техникалық аударма дағдыларын қалыптастыру және дамыту; осы қызмет саласында қазақ, ағылшын және орыс тілдерін пайдаланатын әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасындағы жан-жақты байланыстарды жүзеге асыру кезінде жоғары сапалы жазбаша және ауызша аударманы қамтамасыз етуге қабілетті мамандарды даярлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  Ерекше қажеттіліктері бар тұлғаларға шыдамды тұлғалық-кәсіби қарым-қатынас көрсете алатын, жахандық мәселелерге бей-жай қарай алмайтын, еріктілік және инновациялық қызметке дайын, құқықтық және іскерлік мәселер тұрғысынан білімді, ұлттық рухта тәрбиеленген көшбасшы-қыз

 • Код ON2

  Пәндік салада зерттеу нәтижелері мен академиялық жазбаны, оның ішінде шетел тілінде, таныстыра алатын, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізе алатын дағдыларды меңгерген

 • Код ON3

  Әр түрлі ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен және интернеттегі іздеу жүйелерімен жұмыс жасау дағдыларына ие.

 • Код ON4

  Тәжірибе жүзінде ағылшын тілінің грамматика, фонетика және лексикологияға қатысты ережелерін қолдана алады.

 • Код ON5

  Ресми және бейресми жағдайында ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасау мақсатында сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін қолдана алады.

 • Код ON6

  Аударма теориясы мен практикасын, тіл және мәдениаралық коммуникация теориясын біледі.

 • Код ON7

  Әртүрлі аударма әдістері мен тәсілдерін анықтап, қолдана алады.

 • Код ON8

  Аударма техникасын таңдау барысында ағылшын тілді елдердің мәдени және әдеби ерекшеліктерін біледі және қолдана алады.

 • Код ON9

  Мәтіндерді аудару барысында сыни тұрғыдан бағалау негізінде шығармашылық тәсілдерді пайдалана алады.

 • Код ON10

  Аудармашының кәсіби қызметінде қолданылатын мәдениетке ие.

6B02301 6B02301-Аударма ісі
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма және аударматану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма Ісі
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма iсi
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top