Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу в "Алматы777" Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша мектепке дейінгі мекемелердің бакалавриат мамандарын тарту.Кәсіби қалыптасу барысында студенттер: толыққанды және сапалы кәсіби білім, мектепке дейінгі педагогика саласындағы кәсіби құзыреттілік, гуманитарлық мәдениетті, адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қарым-қатынасты реттейтін этикалық және құқықтық нормаларды меңгеру, мектепке дейінгі білім беру саласындағы кәсіби қызметке тұрақты қызығушылықты қалыптастыру және педагогикалық шеберлік негіздерін меңгеруде мақсатқа ұмтылу, ойлау мәдениетін дамыту, өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра білу, жаңа білім алу.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
 • ҰБТ-дағы пәндер Биология және География
 • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
 • Құқық және жемқорлықпен күрес мәдениетінің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру үшін білім жүйесін қалыптастыруға және осы негізде азаматтық көзқарасты қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлық сипатын және оның пайда болу себептері, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық және құқықтық жауапкершілік шаралары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама туралы түсінік беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық сана және мәдениет
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқу курсында бакалавр рухани және материалдық жетістіктердің жиынтығы ретінде жалпы мәдениет пен қоғамның ажырамас бөлігі болып табылатын құқықтық сана және құқықтық мәдениет ұғымдарымен танысады. Сондай-ақ мынадай ұғымдармен және институттармен танысады: құқық қатынастары; заңдылық және құқық тәртібі; мемлекеттік аппарат; нормативтік құқықтық актілер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі педагогика негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны студенттерді мектепке дейінгі педагогика ғылымының қалыптасу теориясымен, мектеп жасына дейінгі шақтағы балалардың даму ерекшеліктерімен, мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық үрдістің ерекшелігімен, отбасымен жұмыс әдістемесімен, мектептегі оқу-тәрбие жұмысымен сабақтастығы мәселесімен таныстыруды қамтиды

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Латын графикасы және қазақ жазуы
  Несиелер: 3

  Қазақ жазуының тарихымен және жаңа ережелермен олардың ерекшеліктерімен қазақ жазуының латын графикасына көшуінде басқа елдердің тәжірибесімен таныстыра отырып, болашақ ұлт үшін қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуінің маңыздылығын ашып түсіндіреді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика және психология негіздері
  Несиелер: 3

  Психология мен педагогиканың нысаны, пәні және міндеттері туралы; психика мен сананы; адамның биологиялық және әлеуметтік ерекшеліктерін ажырата білу; психологияның негізгі салаларын санамалау; педагогикалық және психологиялық талдау әдістерін сипаттау; адамның іс-әрекеті мен мінез-құлқының түрлері; психологиялық процестерді, психикалық жай-күйін ажырату; тұтас педагогикалық процесті, оның құрамдас бөліктерін сипаттау; түрлі педагогикалық мектептерді атау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызмет туралы білімді кеңейту және нақтылауға, жеке ісін, коммерциялық қызметті құру дағдыларын қалыптастыруға, құқықтық сипаттағы құжаттарды құрастыруға, бизнес-жоспарды әзірлеуге, шағын кәсіпорынның бухгалтерлік есеп нысандарын толтыруға, бизнесті жүргізудің нақты ережелері мен тәсілдерін меңгеруге бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Жаңа әлеуметтік–экономикалық жағдайлардағы басқару қызметінің мәнін түсінуге ықпал етеді, білім беру жүйесін басқару бағытындағы базалық ұғымдық аппаратпен таныстырады; білім беру ұйымдарындағы оқу-тәрбие қызметін талдау, жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) тілі 3
  Несиелер: 5

  Студенттер мамандықтары туралы тереңірек біліп, термин сөздермен жұмыс жасауға дайындалады. Ой-пікірлерін дұрыс жеткізе білуге, сөздік қорларын байытуға тырысады. Пән білім алушының болашақ маман ретінде кәсіби шеберліктерін мемлекеттік тілде меңгеруіне негіз болады. Пән кәсіби қазақ тіліндегі сөздерді сауатты оқуға, мәтіндерді мазмұндауға, сөйлеу тілін жаттықтыруға, техникалық тақырыптарды меңгеруге, сауатты жазуға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі дидактика негіздері
  Несиелер: 3

  Балада бір заттың қасиетін басқа затқа ауыстыруға мүмкіндік беретін көз алдына елестету және танымның саналы іс-әрекеті қалыптасады, өз сезімдерінде бағдар туындайды және олардың мәдени көрсету дағдылары қалыптасады, бұл балаға ұжымдық іс-әрекетке және қарым-қатынасқа қосылады. Мектепке дейінгі кезеңде ойын іс-әрекетін меңгеру нәтижесінде оқытудың қоғамдық маңызды және қоғамдық бағалау іс-әрекетіне дайындығы қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі психологиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі психологиялық менеджмент нақты тәрбиешінің басқарушылық қызметі жаңа əлеуметтік-педагогикалық жағдайларда өмір сүруге дайын баланың жеке басын дамыту мақсаттарына бағытталады деп біржақты түсінік қалыптастыру. Басқаратын объектінің қалпын өзгерту бойынша шешім қабылдау үшін ақпаратты түрлендіру; оқыту мен тəрбиелеу үдерісін қағидаттар, əдістер, құралдар мен нысандардың өзара байланысты жүйесіндей басқару. оқушылардың еңбегін, зиятын, уəждері мен қажеттіліктерін пайдалана отырып, қойған мақсаттарға жету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі педагогика тарихы
  Несиелер: 3

  Болашақ тәрбиеші педагогтарға тәрбие мен білім беруде дүниежүзіндегі педагогикалық ойлар мен тәжірибенің пайда болып, тарихи қалыптасуы мен дамуынан мағлұмат беру және жалпы адамзаттық құндылықтарды игертіп, студенттердің тарихи педагогикалық мұраларға деген ынталы қызығушылықтарын арттырып, ұлттық тәлімтәрбиенің мазмұндық құрылымын жетілдіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Балалар психологиясы
  Несиелер: 5

  «Балалар психологиясы» пәні бойыншақарастырылып отырған оқуәдістемелік құжат «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу » мамандығы бойынша кредит жүйесінде оқитын студенттеріне арналған; оқу сабақтарының түрлері және тақырыптары бойынша оқу уақытын бөлуді анықтайды; аудиториядағы және аудиторыядан тыс уақыттағы суденттердің өзіндік жұмыстарының мазмұнын анықтайды; студенттердің танымдық және творчестволық білімін нығайтады және оқу мен зерттеу процестерінің байланысын туғызады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби ағылшын тілі 1
  Несиелер: 5

  Пән ағылшын тілінің грамматика курсын, кәсіби сипаттағы лексикалық материалдарды және кәсіби сипаттағы мәтіндерді қамтиды. Бұл пәнді оқыған студент болашақтағы кәсіби қызметінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасай алатын болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби ағылшын тілі 2
  Несиелер: 5

  Кәсіби-бағытталған шет тілді сөйлеуді қолдану дағдылары мен біліктерін жетілдіруге мүмкіндік береді; полимәдени және көптілді орта жағдайында әлеуметтік-мәдени, академиялық және кәсіби салаларда тиімді, өз бетінше қарым-қатынас жасау үшін коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Балабақша ұйымындағы психологиялық қызмет
  Несиелер: 5

  Білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет. Мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс жасайтың психолог қызметінің негізгі бағыттары. Мектеп жасына дейінгілер. Мектептегі оқытуға психологиялық даярлық. Мектепке оқуға психологиялық даярлықтың диагностикасы. Балалар мен оқушылырдың жас және дербес ерекшеліктері дамуының арақатысы. Баланың әртүрлі жас кезеңдеріндегі психологиялық саулығының ерекшелігі. Практикалық психология жұмысының негізгі түрлері және олардың өзара байланысы. Жанұяда бала тәрбиесінде көрсетілетің психологиялық көмек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Студенттер пәнді оқу барысында инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық базасы туралы түсінік алады; Қазақстан Республикасындағы инклюзивті білім беру саласындағы заңнамамен бекітілген құжаттар туралы, елдегі және шетелдегі инклюзивті білім беру мәселесі мен даму тарихы туралы баяндалады; мүгедектігі бар балалардың психологиялық-эмоционалды және психикалық дамуына ықпал ететін инклюзивті білім берудің психологиялық-педагогикалық жағдайлары, инклюзивті білім берудің әдістері меңгертіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Қазіргі қоғамның рухани мәдениеті жүйесіндегі діннің рөлін қалыптастыру, дін ұстанымдары мен тұжырымдамаларының, діни-философиялық ілімдердің ерекшеліктерін ашу, діннің шығу тегі мен эволюциясының мәселелерін, негізгі діни конфессиялардың діни ілімі мен дін тарихы мен ерекшелігін жариялау, қазіргі заманғы әлемдік және дәстүрлі емес діндерді ұйымдастыру, Қазіргі әлемдегі діннің өмір сүруі мен дамуының негізгі тенденциялары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі мониторинг
  Несиелер: 5

  Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайларда басқарудың мәнін түсінеді; басқарушылық бағыттылықтың негізгі тұжырымдамалық аппараты туралы білім алады; білім беру ұйымының қызметін жоспарлауға, ұйымдастыруға, басқаруға және бақылауға қабілетін, конструкторлық, білім беру қызметін ұйымдастыруда тәжірибелік дағдыларды игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 4

  Дәстүрлі тәсіл және нәтижелерді инновациялық бағалау туралы мәліметтерді кеңейтеді; "критериалды бағалау технологиясы" ұғымының мәнін түсіндіреді; білім алушылардың уәждемесін арттыру құралы ретінде білім беру нәтижелерін бағалаудың критериалды тәсілін көрсетеді; құзыреттілік және жеке-бағытталған тәсіл логикасында критериалды бағалау технологиясын, білім беруді инновациялық дамытудың қазіргі кезеңінде оқушылардың білім сапасын бағалаудың объективтілігін қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Балабақша ұйымындағы педагогикалық-психологиялық процесс
  Несиелер: 5

  Балаларды мектепке даярлаудың педагогикалық-психологиялық негіздері. Мектепке дейінгі балалардың мектепке дайындығын қалыптастыру ерекшеліктері. Мектепке дейінгі баланың мектепке дайындығын қалыптастырудың әдіс-тәсілдері. Балалар ұжымын ұйымдастыру әдістемесі. Мектепке дейінгі балалардың мектепке дайындығының әдістері және жұмыс формалары. Тәрбиешінің функциялары. Балабақшада тәрбиеші мен тәрбиеленушілердің қарымқатынасының мәні. Мектепке дейінгі мекемелерде тәрбие жұмысы барысында танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру. Мектепке дейінгі балалармен түрті тудыру әдісі. Балабақшада ата-аналармен біріккен қызметтің жұмыс әдістемес����. Мектепке дейінгі баланың мектепке дайындығын жүзеге асыру әдістемесі. Баланың балабақшаға бейімделу мақсатында жүргізілетін іс-шаралар. Балабақшадамектепкедайындығынұйымдастырудажаңатехнологиянықолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі жастағы балалардың психологиялық - педагогикалық диагностикасы
  Несиелер: 5

  Психология мен педагогиканың пәні мен міндеттері, психика және сана туралы туралы түсінік беріледі; адам бойындағы биологиялық және әлеуметтік айырмашылықтар; психологияның негізгі салалары туралы айтылады; педагогикалық және психологиялық талдау әдістері, адам қызметінің және мінез-құлқының түрлері сипатталады; студенттер психологиялық үрдістерді ажыратуға, психикалық жай-күйді жіктей білуге үйретіледі; тұтас педагогикалық процеспен, оның құрамдас бөліктерімен таныстырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі және практикумы
  Несиелер: 5

  Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі және практикумы - пәннің құрылымымен танысу, пәнді оқуға студенттерді ынталандыру; ғылым ұғымымен және оның өзіндік ерекшеліктерімен танысу;технологиялардың дамуына айқындаушы ықпал еткен жаратылыстану жетістіктерімен және ең маңызды идеяларымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мұғалімнің кәсіби бағдары
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандардың оқытудың заманауи технологиялары мен білім берудің инновациялық тәсілдемелері, оқу үдерісінде оқушылардың өзіндік, даралық ерекшеліктерін анықтай алу және оларды өз мүмкіндік шеңберінде дамыту әдістемесін қолдану меңгертіледі. Интерактивті және инклюзивті оқыту ерекшеліктері, оқыту мен оқуда сын тұрғысынан ойлауды дамыту қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педиатрия негіздері және балалар гигиенасы
  Несиелер: 5

  Баланың жалпы дамуы мен өсуінің заңдылықтары. Сәби және мектепке дейінгі балалардың анатомиялық –физиологиялық ерекшеліктері. Болашақ тәрбиешілердің ісәрекеттері мен ой өрістерінің дәрігерлік-педагогикалық бағытта қалыптасуларына ықпал етіледі. Пән мазмұны біздің республикамыздағы мектепке дейінгі гигиена мен педиатрия саласындағы зерттеулерде ағзаның және қалыпты жағдайда дамуына жоғары жүйке әрекеті мен әлеуметтік факторлардың жетекші роль алатынын басшылыққа алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі ұйым мамандарынан мектеп жасына дейінгі баланың психологиясын жетік меңгеруді, баланың бейнелеу іс-әрекетінің түрлері, соның ішінде бейнелеу шығармашылығының жан-жақты жетілу заңдылықтарын түсінуді талап етеді. Баланың бейнелеу шығармашылығы өнертану және психолго-педагогикалық негіздерімен байланыстыратын буын болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тіл дамыту теориясы және практикумы
  Несиелер: 5

  Тіл дамыту әдістемесі педагогикалық ғылымдардың бір бөлігі. Әдістеменің басты міндеті – балабақшада тәрбиеші баланың қажетті сөздік дағдылары мен қабілеттерін дамытуы үшін ғылыми педагогикалық негізде тіл дамытудың тиімді әдіс-тәсілдерін жинақтау, жасау. Курстың басты мазмұны баланың ауызекі тілін қалыптастыру, қоршаған ортамен сөздік қарым-қатынас жасау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәнерлеп оқуға үйрету әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытуда студенттерге теориялық және тәжірибелік тұрғыда білім беру, халық ауыз әдебиеті пәнінен алған білімін қайталап еске түсіре отырып, бір ізге салу; қазақ балалар әдебиетінің даму тарихы, балаларға арналған алғашқы оқу құралдарының шығуы туралы; балалар әдебиетінің тәрбиелік мәні туралы; қазіргі заман балалар әдебиеті туралы, балалар прозасы мен драматургиясы мағлұмат беру, шешендік өнердің даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция мәселелерін түсіну, негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға сын көзбен қарап дәлелдей алу және концепциялар мен теорияларды талдай білуге дағдыландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балаларды мектепалды даярлау
  Несиелер: 5

  Балалардың мектепке дейінгі мекемелердегі өмірі мен тәрбие жағдайына бейімделуі. Балалардың биологиялық, әлеуметтік бейімделуі. Физиологиялық, әлеуметтік– психологиялық бейімделу. Мектепке дейінгі мекемелердегі баланың өмірі мен қызметін ұйымдастыру. Ата-аналар баланы балабақшаға үйретудің адаптациялық жұмыстар. Сәбилік топтағы балалардың өмірін ұйымдастырудың ерекшеліктері. Ересек және дайындық топтағы балалардың өмірін ұйымдастырудағы өзіндік ерекшеліктері. Мектепке дейінгі мекемелерде баланың қабылдауын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби ағылшын тілі 3
  Несиелер: 5

  Таңдаған мамандықтары бойынша тілдің күрделі деңгейлері мен функциялары туралы білім береді; жүйелі мақсатты оқу үшін теориялық материалды, жаттығу жаттығуларын, кәсіптік терминдермен техникалық тақырыптарға жазбаша тапсырмаларды қамтиды; ағылшын тілінде сөйлеуді дамыту, дұрыс оқу дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі педагогикалық технология
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі педагогикалық технология.Әр түрлі табиғи материалдармен жұмыс технологиясы. Табиғи материалдармен жұмыс технологиясы туралы ғалымдар мен педагогтардың ой пікірлері. Көрнекі – құралдарды дайындау ерекшеліктері. Естияр топтарында қолданылатын табиғи материалдың тиімділігі мен маңызы. Ересектер тобында жүргізілетін жұмыстардың мазмұны. Мектеп алды даярлық топтарында қолданатын дидактикалық материалдардың ерекшелігі. Табиғи материалдар туралы жалпы түсінік. Жаңа ақпараттық құралдарды балабақшада пайдалану жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балалар физиологиясы
  Несиелер: 5

  Балалар физиологиясы.Мектепке дейінгі денсаулық сақтау технологиясын жоспарлау. 6 жасар балалармен денсаулық сақтау технологиясын ұйымдастыру ерекшеліктері. Балалар ұжымын ұйымдастыру әдістемесі. Балабақшада тәрбиеші мен тәрбиеленушілердің қарым-қатынасының мәні. Мектепке дейінгі мекемелерде денсаулық сақтау технологиясы барысында танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру. Мектепкедейінгібалаларменденсаулықсақтаутехнологиясынұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі мекемелердегі әдіскердің және тәрбиешінің жұмысы
  Несиелер: 5

  «Мектепкедейінгімекемелердегіәдіскердіңжәнетәрбиешініңжұмысы» Мектепкедейінгітәрбиеніұйымдастыружұмысыныңәдістемесінстуденттергеболашақмамандығынақажеттібілім, білік, дағдысы, кәсібиқұзырлығықалыптасқанмамандаярлаудыүйретуболыптабылады. «Мектепкедейінгімекемелердегіәдіскердіңжәнетәрбиешініңжұмыс» курсыныңміндеттері,мектепкедейінгітәрбиеніұйымдастырудыңтиімдіжолдарыментаныстыру,басқаруменбасшылықжасаудыңәдістемесінмеңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тәрбиешінің кәсіптік шеберлігі мен этикасы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге стилистика, стиль сөйлеу тілі, қарым-қатынас, хабарлау, әсер ету құралы болып саналатын тілдік элементтерді (дыбыс, сөз тіркестері, екпін, интонация) сөйлеу, жазу барысында белгілі бір әдеби нормаға сай дұрыс та әсерлі қолданылуын, көңілдегі көрікті ойдың тіл арқылы айқын, анық жеткізілуін, эмоционалды-эксперессивті бояуы бар амал-тәсілдері орынды, тиімді қолдануды үйретуді мақсат етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі білім берудің қазіргі технологиялары
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі білім берудің заманауи технологиялары әр түрлі педагогикалық технологияларды зерделеу және оларды мектепке дейінгі білім беруде пайдалану ерекшеліктері көп деңгейлі білім беру жүйесінде қажетті буын болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі білімді басқару және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  «Мектепке дейінгі білімді басқару және ұйымдастыру » курстың мақсаты– мектепке дейінгі тәрбиені ұйымдастыру жұмысы ның әдістемесін студент терге болашақ маманды ғына қажетті білім, білік, дағдысы, кәсіби құзырлығы қалыптасқан маман даярлауды үйрету болып табылады. «Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару» курсының міндеті: - мектепке дейінгі тәрбиені ұйымдастырудың тиімді жолдарымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Оқытылып жатқан тілдің теориялық негіздері фонетикалық база түсінігін, тіл құбылыстарын үйренуде функционалды тәсілді пайдалана отырып теориялық грамматиканың практикамен байланысын қарастырады.Пән алынған теориялық білімді жүйелендіруге және біріктіруге үлес қосып, эссе, баяндамалар жазу кезінде арнайы және анықтамалық әдебиеттерді пайдалану дағдыларын қалыптастырады;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Бұл әртүрлі академиялық жұмыстарды (эссе, емтихан, әдеби шығармаларды талдау және т.б.) жазуда қолданылатын тілдік стильді таныстырады. Академиялық жазу дағдыларын дамыту - барлық деңгейдегі тілдерді жетілдіру, студенттерді ғылыми жұмысқа дайындау көзделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дамуында ауытқу диагностикасы
  Несиелер: 5

  Болашақ тәрбиешілердің балаларға жан-жақты салауатты өмір салтын дұрыс насихаттау жолдары мен әдістерін теориялық, әдістемелік тұрғыдан үйретуге негізделген. Курс негізгі үш бөлім бойынша білімгерлердің теориялық және тәжірибелік білім алуларына негізделген. 1.бөлім: Мектепке дейінгі балалар дене тәрбиесінің ғылыми-теориялық негіздері. 2.бөлім: Мектепке дейінгі балалар дене тәрбиесі әдістемесі. 3.бөлім: Мектепке дейінгі мекмелердегі әдіскерлердің жұмысты ұйымдастыру ерешеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ДМШ құқықтық және методикалық
  Несиелер: 5

  Пән психологиялық-педагогикалық, медициналық және басқа қиындықтарға тап болған балаларды оқыту кезінде әлеуметтік көмек негізгі жалпы білім беру бағдарламаларын меңгеруде және әлеуметтік бейімдеу жұмыстарымен таныстырады. Түзету-дамытушы ортамен, психо профилактикалық жұмыстармен білімалушыларды, тәрбиеленушілерді таныстарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тәрбиешінің педагогикалық іс-жүргізу шығармашылығы
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі мекемелерде жеке әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру ерекшеліктері. Мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі әдістемелік жұмыстар. Мектепке дейінгі ұйым ұжымын ұйымдастырушы – әдіскер. Мектепке дейінгі мекемелердегі әдістемелік кабинет. Мектепке дейінгі ұйымдағы әдістемелік жұмыс. Мектепке дейінгі ұйымдағы әдіскер жұмысының мазмұны және формасы. Мектепке дейінгі ұйымдағы әдіскер жұмысының мазмұны және формасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Емдік педагогиканың мед-биологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі денсаулық сақтау технологиясының бағдарламасы. Мектепке дейінгі денсаулық сақтау технологиясын жоспарлау. 6 жасар балалармен денсаулық сақтау технологиясын ұйымдастыру ерекшеліктері. Балалар ұжымын ұйымдастыру әдістемесі. Балабақшада тәрбиеші мен тәрбиеленушілердің қарым-қатынасының мәні. Мектепке дейінгі мекемелерде денсаулық сақтау технологиясы барысында танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру. Мектепке дейінгі балалармен денсаулық сақтау технологиясын ұйымдастыру. Мектепке дейінгі тәрбиенің негізгі бағыттарын жүзеге асыру әдістемесі. Баланың балабақшаға бейімделу мақсатында жүргізілетін шаралар. Балабақшада денсаулық жұм��сын ұйымдастыруда жаңа технологияны қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектеп жасына дейінгі балаларды қоршаған ортамен таныстыру теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл курс мектепке дейінгі жастағы балалардың әлемнің білім беру теориясы мен әдістемесі туралы түсінік береді. Қоршаған әлемдегі тірі және жансыз табиғатты салыстыру, қазіргі әлемдегі білімді талқылау, мысалдар келтіріп, жаратылыстану ғылымдарына жету процесінде өз сезімдерін білдіру, мектепке дейінгі жастағы білім деңгейін талқылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі математика және логика
  Несиелер: 5

  Мектеп жасына дейінгі балаларға математикаалды дайындығына педагогтың кәсіптік құзыреттілігі. Мектеп жасына дейінгі балаларға балабақшада математикаалды дайындығына педагогтың кәсіптік құзыреттілік туралы ұғым қалыптастыру әдістемесі. Арифметикалық есептер. Балалардың зат түсінігі туралы ұғымын қалыптастыру. Балалардың зат түсінігі туралы ұғымын қалыптастыру. Әр топтағы балаларға заттардың көлемі мен оларды өлшеу туралы түсініктерін қалыптастыру мүмкіншіліктері мен әдістемесі. Балалардыңзаттыңпішінітүсінігітуралыұғымынқалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру – мектепке дейінгі ұйымдарда балаларға математиканың қарапай ым заңдылықтары туралы түсінік береді. Студент терге мектеп жасына дейінгі балаларға математиканы оқытуды ұйымдастырудың әдістемесін меңгертіп, кәсіби дағдылануын қалыптас тырудағы пәннің алатын орны. Мектеп жасына дейінгі балаларға математиканың қарапайым ұғымдарын үйретудің теориялық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру сабақтастығы
  Несиелер: 5

  Мектепалды даярлық топтарындағы балалардың психологиялықпедагогикалық ерекшеліктері. Мектепке дейінгі мекемелер мен мектеп жұмысының сабақтастық мазмұны мен маңызы. Баланың мектепке бейімделуі. Мектепалды даярлық топтарында оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру ерекшелігі мен міндеттері. Мектепалды жастағы балаларды мектептегі оқуға даярлау. Мектепке дейінгі мекемелердің және мектептің байланыс формалары. Мектепалды даярлық балаларын еңбекке тәрбиелеу. Мектепке дейінгі мекемені бітіретін баланың білім алу ортасын ұйымдастыру. Ата-аналармен жұмыс. Педагогикалық іс-әрекеттің басты бағыты мен технологиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім және тәрбие инновациясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі таңда адамзат қоғамына ғылыми жаңалықтар мен инновациялық технологиялар қаншалықты маңызды болса, мектеп жасына дейінгі баланы тәрбиелеу мен оқыту саласын заман талабына сай дамыту соншалықты уақыт сұранысын қанағаттандыратын жаңа бағдарламамен, технологиялармен қамтамасыз ету болып отыр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық қызметке кіріспе
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі педагогика ғылымы. Педагогикалық зерттеу әдістері. Балалардың дамуы және тәрбиелеу. Мектепке дейінгі тәрбиенің дамуы. Тәрбиешінің тұлғалық бейнесі. Мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық үрдіс. Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу бағдарламасы. Сәби шақтағы балалардың дамуы және тәрбиелеу. Нәрестелік шақтағы балалар тәрбиесі. Екі және үш жастағы балалардың дамуы және оларды тәрбиелеу. Дене тәрбиесінің теориясы және әдістемесі. Ақыл-ой тәрбиесітеориясыжәнеәдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Табиғаттағы жұмыстарды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Тірі организмдер туралы қысқаша сипаттама. Өсімдіктер. Тірі организмдердің тіршілік жағдайлары. Қоршаған орта әдістемесі. Қоршаған орта әдістемесінің даму тарихы. Әдістеменің теориялық негізі. Мектеп жасына дейінгі балаларға экологиялық тәрбие беру. Қоршаған ортаны оқыту әдістері. Бейнелі көрнекіліктерді қолдану. Қоршаған ортаны ұйымдастырылатын жұмыс түрлері. Қоршаған ортаны жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп жасына дейінгі балаларды қоршаған ортамен таныстыру теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Білім берудің заманауи,жаңа технологиялары әр түрлі педагогикалық технологияларды зерделеу және оларды мектепке дейінгі білім беруде пайдалану және ұтымды ерекшеліктері көп деңгейлі білім беру жүйесінде қажетті буын болып табылады. Ғылымипедагогикалық зерттеудің әдіснамалық негізі туралы түсінігін қалыптастыра отырып, ғылымипедагогикалық зерттеу әдістеріне сипаттама беріліп, жіктелуімен таныстырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыкалық тәрбие теориясы мен практикасы
  Несиелер: 4

  Студенттердің музыкалық қызметтің түрлерін де кәсіби-педагогикалық сапаны дамыту. Балалар мен музыкалық жұмыс жасауда жеке тұлғалық эстетикалық қажеттілік бірлігінде қызығушылықты қалыптастыру студенттерге пәннің мазмұны, бөлімдері, тақырыптары, бағыттары туралы мағлұмат беру. Мектепке дейінгі балалар мен музыкалық жұмыс жасауда өзінің тәжірибесін жинауға шығармашылық тұрғыда ізденіс жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу өнері теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Балаларға бейнелеу өнерінің құралдары арқылы эстетикалық тәрбие көркем практиканың тәжірибесін беруде қарастырылады, балалардың көркем шығармашылығын жетілдіреді және эстетикалық талғамдарын қалыптастырады Міндеттері: студенттердің эстетикалық дүниетаным және ойлаумен танысу; негізгі теориясы тарихымен; дағдыларын енгізеді бейнелеу құралдарын түрлі бейнелеу өнерінде қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Балабақшада дене тәрбиесін оқытудың теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 3

  Студенттерге мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесін ұйымдастырудың қазіргі ғылыми – теориялық, әдістемелік негізін меңгерту, болашақ тәрбиешілердің кәсіби сапаларын қалыптастыру. Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары туралы білім жүйесімен қаруландырустуденттердің педагогикалық - психологиялық ғылыми ой шеңберлерінің кеңеюіне ықпал ету, болашақ тәрбиешілердің кәсіби шеберліктері мен педагогикалық қабілеттерін дамыту,дене тәрбиесі сабағы мен күн режиміндегі сауықтыру шараларын жоспарлауға баулу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі білім беруді жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытуда теориялық, практикалық әдіс, әдебиеттермен жұмыс, салыстыру, көрнекілік әдіс, талдау, жинақтау, әдістері пайдаланылады. Қазақ тілін оқыту әдістемесін қазіргі технологиялармен оқыту- теориялық білімдерді тұтас педагогикалық үрдістің қызметін практика жүзінде іске асыруға бағытталған және сол үрдіс нәтижелерін кезеңдер бойынша өлшеп, тұлғаның да, ұжымның да даму динамикасын көруге болатын, педагогтар мен оқушылардың өдерін-өздері дамытуларына мүмкіндік тудыратын жүйелі іс-әрекеттер кешені болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі балалардың музыкалық білімін қалыптастыру
  Несиелер: 4

  Музыкалық орындаушылық шеберлігі берілсе, тәжірибеліктер де музыкалық білім бекітіліп, шеберлік пен дағды қалыптасу мақсатында білімгер бұл сабақта қазақ сазгерлерінің шығармашылық өмірі мен танысып өзіне жеке конспектілейді. Бұл сабақтарда білімгер – қазақ сазгерлерінің музыкалық шығармаларымен, олардың орындау тәсілдері мен және шығу тарихы мен танысады. Бұл курсты өту кезінде барлық білімгерлер де конспектілеуге және оқытушы берген тапсырмаларды орындауы қажет. Нота дәптерін білімгер музыкалық шығарманы талдау үшін және олардың шығу тарихын, көркемдік мағынасын, тәрбиелік мәнін ашып жазуға арналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Музыка практикумы
  Несиелер: 4

  Студенттердің балабақшадағы музыка және қозғалыстың түрлерінде кәсіби - педагогикалық сапаны дамыту. Балалармен музыкалық жұмыс жасауда жеке тұлғалық эстетикалық қажеттілік бірлігінде қызығушылықты қалыптастыру.Студенттерге пәннің мазмұны, бөлімдері, тақырыптары, бағыттары туралы мағлұмат беру. Мектепке дейінгі балалар мен музыкалық жұмыс жасауда өзінің тәжірибесін жинауғ шығармашылық тұрғыда ізденіс жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Көркем еңбекті оқыту теориясы мен әдісі
  Несиелер: 3

  Курсты оқу барысында алған өзіндік жұмыстың мазмұны педагогикалық ғылыми және қоғамдық пәндерді оқып үйренуде іске асырылады.Курсты оқып үйрену нәтжесінде білімгерлер арнайы тақырыптар бойынша сабақ жоспарларының үлгілерін әдістемелік тұрғыдан дұрыс құрастыруға машықтанады.Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың мақсаты мен міндеттерінің жалпы сипаттамасы. Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың мазмұны. Бастауыш мектепте еңбекке баулудан білім берудің мемлекеттік стандарты. Еңбекке баулудың мазмұны. Еңбекке баулу бағдарламасының құрылымы. Еңбеккебаулу пәнінің ӛзіндік ерекшеліктері. Еңбекке баулудан бастауыш сыныптар үшін жасалған оқу ә��істемелік топтама. Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытуды ұйымдастыру формалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Музыкадан практикалық курс
  Несиелер: 4

  Музыкалық-мәнерлі ұғымдарды және шығармашылық белсенділікті дамыту.Музыка теориясы бойынша білімді бекіту, музыкалық білімді меңгеру. грамоталар.Көркем талғамды, музыкалық мәдениетті тәрбиелеуді көздейді. Барлық шығармашылық қабілетін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Мектепке дейінгі білім беру саласында дене, Әлеуметтік, мәдени, коммуникативтік, шығармашылық қызмет . Педагогикалық мақсат қою саласындағы білімді, тұтас педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыру дағдылары мен іскерліктерін меңгерген, ұлттық құндылықтар жүйесіне қосылған, гуманизм мен оптимизмге бейім позитивті ойлау қабілеті болуы

 • Код ON2

  Ана тілі және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде ойды сауатты тұжырымдайды және білдіреді, коммуникативтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттерді көрсетеді, проблемалық жағдайларда шешім табады. Кәсіптік деңгейде: ғылыми - зерттеу қызметі, мектепке дейінгі ұйымдарда және балалар орталықтарында, жошкөл білім беру саласындағы мектептерде сабақ беру кезінде білім мен түсініктерді қолданады

 • Код ON3

  Мектепке дейінгі білім беру, мектепке дейінгі білім беруге қоғамдық қызығушылық мәселелерінде дәлелдерді тұжырымдайды және мәселелерді шешеді, мектепке дейінгі білім берудің жаңа жағдайларында оқыту мен тәрбиелеу мазмұнын, қағидаттарын, нысандарын, әдістерін, құралдарын ескере отырып, жұмысты жоспарлайды, жаратылыстану-ғылыми және гуманитарлық пәндерді оқытудың теориясы мен технологиясын меңгерген

 • Код ON4

  Педагогикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін далалық және эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін өңдеуді, ақпаратты жинауды, түсіндіруді және ғылыми материалдарды дайындауды жүзеге асырады

 • Код ON5

  Заманауи қарқынды дамып келе жатқан әлемнің түрлі ғылыми-педагогикалық, әлеуметтік-экономикалық, білім беру және мәдени аспектілері бойынша ақпарат, идеялар, проблемалар мен шешімдер, мамандар мен маман емес мамандар туралы ақпарат береді

 • Код ON6

  Мектепке дейінгі мекемелерде инновациялық жұмыс әдістерін жинақтайды және таңдайды. Балалардың жеке және шығармашылық әлеуетін ашады, олардың әлеуметтенуіне ықпал етеді

 • Код ON7

  Танымдық және зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға шығармашылықпен қарайды, қойылған және проблемалық оқу жағдайларын жобалайды. Өзінің ғылыми-зерттеу қызметін тиімді жоспарлайды және ұйымдастырады

 • Код ON8

  Әдістеме, Педагогика және психология саласындағы білімді, ақпаратты басқара білу және дағдысын, психологиялық-педагогикалық диагностика негізінде кешенді мониторингті жүзеге асыру

 • Код ON9

  Әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдауға, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрметпен және ұқыпты қарауға ие. Гуманизм мен оптимизмге бейім ұлттық құндылықтар жүйесіне қосылған. Дене тәрбиесі мен денсаулықты нығайтудың құралдары мен әдістерін пайдалана алады

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу: Мектепалды даярлық
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы (ағылшын)
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01201 МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top