Атырау Мұнай және Газ Институтындағы білім беру бағдарламалары6B07205 Құрылықта және теңізде мұнай – газ құбырлары мен мұнай – газ қоймаларын жобалау және пайдалану.
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

6B04101 Мұнайгаз бизнесі экономикасы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

6B04104 Мұнайгаз бизнесі қаржысы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6B07201 Геология және мұнайгаз кенорындарын барлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

6B07203 Мұнай және газ кенорындарын игеру және пайдалану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

6B07301 Геодезия және картография
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

6B07204 Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау және жөндеу
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

6B06201 Инфокоммуникациялық жүйелер мен желілер
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар

6B07106 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B060 Химиялық инженерия және процестер

6B06102 Компьютерлік басқару жүйелері және робототехника
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B04103 Мұнайгаз бизнесіндегі есеп және аудит
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B045 Аудит және салық салу

6B04102 Мұнайгаз бизнесі менеджменті
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

6B07104 Өнеркәсіптік энергетика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B062 Электр техникасы және энергетика

6B11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінін қауіпсіздігі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

6B07102 Көлік, көліктік техника және технологиялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B065 Автокөлік құралдары

6B07107 Мұнай және газ өнеркәсібінің машиналары мен жабдықтары
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B164 Аспап жасау

6B07302 Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

6B07101 Өндірісті автоматтандыру және басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

6B11301 Қозғалысты ұйымдастыру, көлікті басқару және логистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B095 Көлік қызметтері

6B06101 Мұнай-газ саласындағы ақпараттық жүйелер
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B07108 Машинажасау технологиясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B164 Аспап жасау

6B07303 Коммуналды шаруашылық және жол құрылысы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

6B06301 Ақпараттық қауіпсіздік
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B058 Ақпараттық қауіпсіздік

6B04105 Мұнай және мұнай тасымалдау маркетингі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B047 Маркетинг және жарнама

6B07206 Мұнай-газ секторындағы болжамды талдау
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

7M04101 Мұнайгаз бизнесі экономикасы (2)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M097 Химиялық инженерия және процесстер

7M07101 Өнеркәсіптік энергетика (1,5)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M099 Энергетика және электр техникасы

7M07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M097 Химиялық инженерия және процесстер

7M07201 Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау (1,5)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M121 Геология

7M04101 Мұнайгаз бизнесінің экономикасы 1,5.
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M07201 Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау (2)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M121 Геология

7M07202 Мұнай-газ инженериясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M115 Мұнай инженериясы

7M07101 Өнеркәсіптік энергетика (2)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M099 Энергетика және электр техникасы

7M07202 Мұнай-газ инженериясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M115 Мұнай инженериясы

7M07103 Өндірісті автоматтандыру және басқару
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M100 Автоматтандыру және басқару

7M04104 Тұрақты даму МВА
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M04103 Мұнайгаз ісі саласындағы МВА
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M04102 Адам ресурстарын басқару (ЕМВА - іскерлік басқару)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M04105 Мұнайгаз бизнесінің экономикасы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M07103 Өндірісті автоматтандыру және басқару
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M100 Автоматтандыру және басқару

7M04106 EMBA Энергетика саласындағы әйелдер көшбасшылығы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M04107 Ақпараттық технологиялар (EMBA)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент


Другие ВУЗы

Top