Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту в Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

 • Психологиялық менеджмент
  Несиелер: 4

  Психологиялық менеджмент пәні басқару қызметінің психологиялық заңдылықтарыБасқару психологиясының негізгі міндеті-басқару жүйесіндегі жұмыстың тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында басқарушылық қызметтің психологиялық жағдайлары мен сипаттамалары. Басқару психологиясы келесі тармақтарды анықтайды: басқару ішкі жүйесінің жағдайы мен өзгерістерін диагностикалау және болжау; берілген бағытта басқарылатын объектінің күйін өзгертуге бағытталған. Басқару психологиясы саласындағы әзірлемелерді практикалық іске асыру диагностикалық құралдарды құру, менеджерлерді даярлаудың белсенді әдістерін әзірлеу, басқарушылық кеңес беру, атап айтқанда, кәсіби даму мәселелері бойынша, басқарушы лауазымдарға орналасуға резерв құру және т. б. түрінде жүзеге асыруды игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі ұйымдағы менеджмент
  Несиелер: 4

  Бұл пән мектепке дейінгі ұйымдағы оқу-тәрбие жүйесі мен қарым-қатынас жүйесін басқарудың педагогикалық заңдылықтары, басқарушылық қызметтің функционалдық құрылымы, әдістері, мектепке дейінгі ұйымдардың жұмысын жоспарлау, бақылау, бағыт беру, даму аймағын жоспарлау, ұйымдастыру, басқару ерекшеліктері, басқарушылық қатынас, басқарушылық шешімдерді қабылдаудың психологиялық аспектілері және басқарушылық қатынас стильдері, көшбасшылықтың және сәттілікке жетудің жолдары, мамандарды іріктеу мәселелерін оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі педагогика
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі педагогика пәні және оның міндеттері мен ғылымының зерттеу әдістері.Мектепке дейінгі балаларды жас кезеңдерге бөлу. Қазақстандағы мектепке дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеудің бағдарламалары. Екі және үш жастағы балалардың дамуы және оларды тәрбиелеу. Күн тәртібінің бала тәрбиесіндегі маңызы. Мектепке дейінгі балалардың ойыны.Ойын түрлері мен ойыншықтар. Баланы мектепке дайындау. Мектептің 1-сыныбындағы оқу-тәрбие жұмысы т.б. оқып үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі балалардың физиологиялық және психологиялық дамуы
  Несиелер: 4

  Мектепке дейінгі мекеме балалардың өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтары. Баланың танымдық әрекетін қалыптастыру және жүйке жүйесінің дамуы. Сенсорлық жүйелердің физиологиясы және гигенасы. Тағам гигенасы. Мектепке дейінгі мекеме ғимараты мен оқу бөлмелеріне, ауа орасына, жарықтардыруна және құрал-жабдықтарына қойылатын гигеналық талаптар.Мектепке дейінгі мекеме балалардың физиологиялық - психологиялық тұрғыдан даму заңдылықтарының жеке басының қалыптасуына, денсаулығын сақтауға, нығайтуға қатысты мәселелер қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Топсеруендерді ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Бақылау, еңбекке баулу, қимыл белсенділігін арттыру қимылдық спорттық, ойындар мен жаттығулар, баламен жеке жұмыстар,балалардың өз бетінше әрекетін ұйымдастыру жолдарын меңгертеді. «Топсеруендерді ұйымдастыру» пәні мектеп алды дайындық тобы балалардың топсеруен арқылы бала денсаулығын нығайту, денесін шынықтыру, түрлі әрекеттер нәтижесінде организмде болған функционалдық өзгерістерді реттеп, қалыпқа келтіру жолдарын үйретеді, серуен түрлерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстанда педагогикалық ойлардың дамуы
  Несиелер: 4

  Қазақ жеріндегі педагогикалық ойдың тарихы. Педагог-ағартушы Ыбырай Алтынсариннің практикалық қызметінің сипаттамасы. Алтынсариннің білім беру міндеттерінің мазмұны, Абайдың прогрессивті идеялары. Педагогиканы демократия жолындағы ғылым ретінде дамыту. Қазақстанның педагогикалық ойы мен ағарту тарихы.Қазақстандағы мектеп пен педагогикалық ойдың даму тарихын Ресеймен байланыстырғанға дейін зерттеу. Қазақ ойшылдары Ю.Баласағұни, М. Қашқари, А. Югнакидің педагогикалық идеяларымен танысу. Республикадағы педагогикалық ғылымның қазіргі жай-күйін бағалауды оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі білім инновациясы
  Несиелер: 4

  «Мектепке дейінгі білім инновациясы» білім инновациясы туралы ұғыммен, білім инновациясы туралы ғалымдардың берген анықтамаларымен,мектепке дейінгі білім инновациясытехнологияларын балабақшада қолдану ерекшеліктерімен таныстырады. Қарастырылатын мәселелер: шетелдердегі мектепке дейінгі білім инновациясы, Ресей мен Қазақстандағы мектепке дейінгі білім инновациясының тиімді жолдары, мектепке дейінгі білім инновациясынізгілендіру және балабақшаларда жүзеге асыру,мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеуді жаңа тұрғыда қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тәрбие технологиялары
  Несиелер: 4

  «Тәрбие технологиялары» пәні студенттерді тәрбие технологиясы ұғымымен, алыс, жақын шетел және Қазақстандағы тәрбие технологияларымен, олардың ерекшеліктерімен таныстырады. Тәрбие түрлері, атқаратын қызметі, мақсаты мен міндеті, ерекшеліктері, тәрбие беру құралдары. Тәрбие беру саласындағы озық тәрбие технологияларының жіктелуі. Оларды түрлі технологияларды салыстыра білуге, тәрбие технологиясын тәрбие әдістерінен ажырата білуге, балабақшада инновациялық тәрбие технологиясын қолдануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика тарихы
  Несиелер: 4

  Қазақстандық және шетелдік педагогиканың негізгі даму кезеңдері. Педагогиканың шығуы және дамуы. Қарапайым қоғамдағы тәрбие. Ежелгі әлемдегі мектеп және тәрбие. VI-IX ғасырлардағы Шығыс славяндарының тәрбиесі. Жаңа дәуірдегі мектепке дейінгі мекеме және педагогика. Педагогика тарихы – мектепке дейінгі мекемедегі тәрбие, оқыту және білім беру тәжірибесінің пайда болып дамуы және мектеп алды дайындық тобы ағарту жұмыстарын оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 4

  "Әлеуметтік психология" пәні қоғамның әсерінен адамның ойларын, сезімдері мен мінез-құлқын қалыптастыру, адамның әлеуметтік процестердегі рөлі мен қызметі, яғни ол әлеуметтік ойлау мен әлеуметтік мінез-құлықтың негізгі принциптерін сипаттайды. Теориялардың дәлелі ретінде көптеген қызықты эксперименттік мәліметтер, керемет көмекші материалдар – суреттер, диаграммалар, диаграммалар және тіпті негізгі ғылыми ережелерді нақты түсіндіретін комикстер оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Баланың мәдени тынығуын ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  «Баланың мәдени тынығуын ұйымдастыру»пәні мәдени-тынығу мәселесінің мектепке дейінгі білім берудегі қажеттігі және оның ғылымдағы қарастырылу деңгейінің арасындағы қарама-қайшылықты,мәдени-тынығу шаралары және оны құрудың логикасын,мәдени-тынығуды ұйымдастыру әдістерін қарастырады,балабақшада мәдени-тынығуды ұйымдастыруда этникалық элементтер негізінде қазақ халқының әдеп-ғұрып, дәстүрлері, мерекелер мен ойын сауықтарды жүзеге асырудың тиімді жолдарын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі психология тарихы
  Несиелер: 4

  Психология ғылымының даму тарихындағы кезеңдерді: жан туралы ғылым, сана туралы ғылым, жүріс-тұрыс туралы ғылым, психика туралы мәселелерді қарастырады. Шетелдердегі психологиялық ағымдар (мектептер): бихевиоризм, гештальтпсихология, фрейдизм немесе психоанализ, генетикалық психология, гуманистік психологияның ерекшеліктері, теориялары, даму бағыттарын қамтиды.Антикалық дәуірдегі ғалым-ойшылдардың психологиялық ілімдерінің дамуынан бастап, күні бүгінгі дейінгі кезеңдегі ғылымның өркендеуіндегі заманауи жан қуаттары туралы ерекшеліктерді талдауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әл-Фараби мен Абайдың психологиялық көзқарастары
  Несиелер: 5

  Әл-Фарабидің психологиялық көзқарастары. Ежелгі түркі ғұламаларының психологиялық тағылымдары. XI-XIV ғ.ғ. түркі ғұламаларының психологиялық идеялары.Әл-Фарабидің психологиялық ой-пікірлері. «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат» ның маңызды проблемалары (әлеуметтік психология) Әл-Фарабидің таным процесстеріне көңіл аударуы, Әбу Насыр Әл-Фарабидің интелекті сөзінің мағынасы жайындағы пайымдамасы. Абай ойшыл-ақын шығармаларында жалпы психологияның-жан мен тәннің арақатынасы, адамның психология даму жолындағы тәрбие мен білімнің атқаратын қызметі, сондай-ақ бала психологиясы мен қоғамдық психологияның жекелеген мәселелер. Абайдың психология мәселелерге көзқарасы, ең алдымен поэзия мен өнердің міндеті адам өмірін, олардың көңіл-күйі мен іс-әрекеттерін шыншылдықпен көрсете білу деген түсінігіне сай қалыптасқанын оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру және мәңгілік ел құндылықтары
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасы ұлттық идеясының және тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің мәртебесіне лайық рухани құндылықтар жүйесінің мәнін қолданады, рухани жаңғыру аясында білім алушылардың білімдік-танымдық деңгейін көтереді, қазақ халқының тарихын және оларға құрметпен қарау туралы танымдық деңгейін сипаттайды, бірлесіп өмір сүріп жатқан барша халықтар мен ұлыстардың тіліне, тарихына, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметті дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Қазақстандық құқық негіздері, ҚР Білім беру саласындағы заңнамалық актілері. "Сыбайлас жемқорлық" ұғымының тарихи дамуы. Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік идеясы. Нақты ұйымдағы, органдағы, құрылымдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ұйымдастырушылық негіздерінің түрлері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет: түсінігі және құрылымы. Сыбайлас жемқорлықтың мәні, оның мазмұны, мақсаттары, субъектілері, нысандары мен түрлері, іске асыру салалары, қоғам өмірінің барлық саласында көріну ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика және тәрбие жұмысының әдістемесі
  Несиелер: 5

  Педагогиканың мақсаттары мен міндеттері, оның категориялары, құрылымы, әдіснаманың негіздері, даму кезеңдері туралы түсінік. Педагогикалық процестің тұтас сипаты, оқу-тәрбие жұмысының нысандары, оның әдістері, әдістері мен құралдары туралы түсінік. Педагогиканың өзекті мәселелері. ҚР тәрбиесінің заманауи тұжырымдамалары, сыныпта тәрбие процесін ұйымдастыру және жүргізу және тәрбие жұмысының диагностикасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру: түсінігі, негізгі түрлері және ұйымдастырушылық формалары. Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі Бизнес-жоспарлау мен тәуекелдер. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру және кадрлық қамтамасыз ету. Кәсіпкерлік мәмілелерді ұйымдастыру. Коммерциялық құпия және оны қорғау тәсілдері. Кәсіпкерлік мәдениеті мен этикасы. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалауды игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық және психологиялық дамуы
  Несиелер: 5

  Балалар мен жасөспірімдердің физиологиялық-психологиялық, анатомиялық-физиологиялық және психологиялық ерекшеліктері, денсаулықты сақтау мен нығайтуға қатысты заңдылықтар негізінде тұлғаның қалыптасуы. Оқушылардың қабілеттерін анықтау және дамыту, мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты нығайту біліктілігін қалыптастыру, дене тәрбиесі, еңбекке баулу бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Биология ғылымдарының бірі "Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері" пәні болып табылады. Бұл пәнді толық игеру үшін біз экология туралы ғылымды білуіміз керек. Экология ғылымы үш бөлімге бөлінеді: аутоэкология, демэкология, синэкология. Тіршілік қауіпсіздігі негіздері - қауіпсіздікті қамтамасыз ету, тіршілікті қамтамасыз ету және адамзатты қоршаған ортаның зиянды факторларынан қорғау жөніндегі іс-шаралардың әдістемесі мен теорияларын қамтитын ғылым саласы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі ұйымды бақылау және басқару
  Несиелер: 5

  Бақылау педагогикалық үдерістің жекелеген өлшемдерінің деңгейін нақтылайды, бағалайды және оларды нормативтік талаптармен салыстырады. Бұл пән студенттерді мектепке дейінгі ұйымды бақылау және басқару принциптерімен, әдістерімен таныстырады. Бағдарлы тәрбиелеудегі тәрбиешінің ролі.Мектепке дейінгі мекеме меңгерушісі мен оның орынбасарларының міндеті мен оған қойылатын талаптар және құжаттары мен жылдық жоспарлары.Мектепке дейінгі ұйымды бақылау мен басшылықты тексеру туралы жаднама.Озық педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау, тарату жолдары. Жалпы мектепке дейінгі ұйымды басқару, педагогикалық қарым-қатынасты және басқару этикасын үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі мекемелерде көркем еңбекті оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттердің практикалық білімдері мен дағдыларын қалыптастырады, балаларды көркем еңбекке баулуды үйретеді және мектепке дейінгі мекеме балалардың шығармашылыққабілеттерін, кеңістік-образдық ойлауын, рухани-адамгершілік құндылықтарын, қоршаған ортаны эстетикалық, эмоционалдық түрде қабылдауларын қалыптастырады. Мектепке дейінгі мекемелерде көркем еңбекке баулудың міндеттері мен мазмұны,қағаз, ермексаз және қатырма қағазбен жұмыс істеу технологиясын оқыту әдістемесі,көркем еңбекке оқыту әдістері, сурет салу, аппликация. Оқу мақсаттарының жүйесін жүзеге асыру өнердің негізгі түрлері мен жанрларын өнердің өмірмен байланысын, орындау техникасының өнердің түрімен, стилімен, жанрымен байланысын; заттарды бейнелеудегі композиция заңдарын, шығармашылық жұмыстарды жасау үшін тәсілдер мен әдістемесін оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оқыту теориясы
  Несиелер: 5

  Дидактика туралы жалпы түсінік. Жоғары мектеп дидактикасы. Оқытудың мәні, құрылымы және қозғаушы күштері. Жоғары мектепте оқыту әдістері. Жоғары мектепте оқыту тарихы мен теориясы. Жоғары білімнің даму тарихы, Жоғары мектептегі оқу формалары. Дидактика жоғары мектепте оқыту теориясы ретінде. Оқыту теориясының әдіснамасы және бастапқы ережелері. Жоғары мектепте оқытудың заңдары, заңдылықтары мен принциптері. Жоғары мектепте жаңа білім беру бағдарларына көшудің негізгі қағидаты ретінде құзыреттілік қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби психология
  Несиелер: 5

  Кәсіби психология оқу пәні ретінде кәсіби іс-әрекет ұғымының мәні мен мазмұнын, түрлері мен құрылымына талдау жасап, кәсіби іс-әрекеттің психологиялық негіздерін, маманның кәсіби құзыреттілігін, маманның кәсіби даму кезеңдерін, кәсіби іс-әрекетке бейімделу түрлерін, кәсіби қалыптасудағы дағдарыстар мен стресс мазмұны қарастырылып, мамандық таңдау және кәсіби жарамдылық, маманның жұмысқа қабілеттілігі мен шығармашылығы және еңбек іс-әрекетін ұйымдастыру, субъектінің танымдық іс-әрекеттері: ойлау, ес, зейін, қабылдау, қиял, интеллект жайлы білімдер жүйесімен қаруландырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Отбасы педагогикасы
  Несиелер: 6

  Отбасы педагогикасының нысаны мен пәні, мәндеттері. Отбасы педагогикасы философия, демография және әлеуметтану, этнография, психология, медицина, физиологиямен байланысы. Қазақстандық ғалымдардың отбасы тәрбиесі туралы ой-пікірлері. Отбасы әлеуметтендіру және тәрбиелеу субъектісі ретінде. Отбасы тәрбиесінің мақсаты мен міндеттері, ұстанымдары. Отбасының құқықтық-нормативтік базасы. Отбасы тәрбиесінің психологиялық-педагогикалық негіздері. Бала дамуындағы ата-ананың ролі. Отбасының бала тәрбиелеу дәстүрлері,стильдері және бала тәрбиелеу әдістері. Отбасында балаға дене тәрбиесін беру мәселесі. Отбасында баланы мектепке даярлау. Отбасында бала тәрбиелеу құралдары мен ата-аналардың педагогикалық мәдениетін көтеру және отбасының әр түрлі кезеңдерде қызмет ету ерекшеліктерімен таныстырады, отбасында баланы тәрбиелеу жолдарын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Отбасы психологиясы
  Несиелер: 6

  Отбасы мен неке тарихы мен перспективалары некенің құқықтық негіздері. қазақстандағы отбасылық құқық. Отбасының кіші бастапқы топ ретіндегі ерекшеліктері. Отбасы шағын әлеуметтік топ ретінде. Отбасы функциясы отбасы мүшелерінің қажеттіліктерін қанағаттандыратын қызмет ретінде. Отбасындағы функционалды-рөлдік өзара іс-қимыл. Отбасының жұмысының бұзылуы ретінде патологиялық рөлдер. Отбасылық- неке қатынастарын қалыптастыру. Некеге тұру себептері туралы білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі психология
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі психология пәні оқып-білудің танымдық мән-мағынасы, мектепке дейінгі балалардың даму ерекшеліктерін психологиялық тұрғыдан зерттеудің әдіснамалық мәселелері, мектепке дейінгі психологияның зерттеу әдістері, мектепке дейінгі шақтың өзіндік ерекшелік қағидасының мәні, мектепке дейінгі психологияның даму идеяларының қазіргі психологиялық зерттеулерде көрінуі, мектепке дейінгі психология дамуының факторлары мен заңдылықтарын оқып үйренеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балалар психологиясы
  Несиелер: 6

  Мектепке дейінгі балалар психологиясы мектеп жасына дейінгі балалар психологиясын зерттеу әдістері,биологиялық және әлеуметтік факторлардың рөлі, психикалық дамыту және үйрету, психикалық дамытуды кезеңге бөлу,балалардың психикалық дамуының ерекшеліктерін қарастырады. Балалар психикасының даму заңдылықтарын зерттеу әдістері. мен даму факторлары. Л.С Выготский жас дарыстарының туындау себептері мен Д.Б.Эльконин тұжырымдамалары. Психикалық дамудың козғаушы күштері, оның шарттары. Нәрестелік және бөбектік кезіңінің дамуына сипаттама. Бала өмірінің алғашқы кездерінде кездесетін дағдарыстар.Сәбидің анатомиялық және физиологиялық дамуына сипаттама. Үш жас кезіндегі пайда болатын заттық әрекеттер. Мектепке дейінгі кездегі баланың сенсорлық дамуы жайлы білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі ұйымның тәрбиешісі қызметі
  Несиелер: 6

  Пән мектепке дейінгі тәрбиешісінің қызметі пәнінің әдіснамалық негіздері, шетелде тәрбиеші қызметінің дамуы және қазіргі жағдайы, тәрбиешінің педагогикалық шеберлігі және қызметінің ерекшелігі, Н.Құлжанованың тәрбиешінің қоғамдағы рөлі туралы пікірі, тәрбиеші қызметінің әлеуеті, тәрбиешінің жеке тұлғалық сапалары. Бұл пән тәрбиешіге және тәрбиеші қызметіне қойылатын талаптармен, тәрбиеші қызметіндегі жаңа инновациялық бағыттармен, қазіргі қоғам тәрбиешісінің құзіреттілігін оқып үйренеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Креативті тәрбие
  Несиелер: 6

  Оқу-тәрбие процесіндегі оқушының өзіндік танымын тәрбиелеу бағытындағы кретивті белсенділік тәрбиесі. Креатвті әдеп сөздігі. Оқушылардың әдептілік түсініктер мен қағидаларды игеру бағытындағы шығармашылық әдіс-тәсілдер, Әдеп-сөздігң-өнеге қалыптастыру құралы ретінде. Өнегелік көзқараспен пікірдің қалыптастыру процесіндегі шығармашылық қызметті ұйымдастыру түрлері. Рухани-адамгершілік құндылықтарды білім мазмұнына енгізу тәсілдері. Әдеби жинақ. Шығармашыл студенттің психикалық белсенділігі қалыптасып, көрегендігі орнығады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Инклюзивті білім беру жүйесінің негізгі ұғымдары, білім беру қызметінде инклюзивті білім берудің ерекшеліктері, инклюзивті білім беру жағдайында оқу-тәрбие процесінде психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетудің заманауи моделдері мен оны іске асыруы жолдары қарастырылады. Инклюзивті білім берудің мәні, оның Қазақстан Республикасындағы нормативтік-құқықтық базасы туралы түсінік қалыптастырады; елде және шетелде инклюзивті оқытудың даму тарихын жариялайды; мүмкіндігі шектеулі балалардың психо-эмоционалды және психикалық дамуына ықпал ететін инклюзивті білім берудің психологиялық-педагогикалық жағдайларын қарастырады; инклюзивті білім берудің әдістері мен тәсілдерін ұсынады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қоршаған ортаны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Қоршаған ортаны оқыту әдістемесі пәнінің мақсаты мен міндеттері.Мектеп алды дайындық тобы балалардың табиғаттану, қоғамтану және адамтану ұғымдары мен түсініктерін қалыптастыру мен дамыту әдістемесі. Пәнді оқыту барысында мемлекеттік білім беру стандарты, жаңартылған оқу бағдарламалары, қазіргі кездегі жаңартылған бағдарламалы «Қоршаған ортаны оқыту әдістемесі» оқулықтары талданады; оқыту үдерісін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдемелер қарастырылады. Ұзақ және қысқа мерізімді сабақ жоспарларын талдау мен әзірлеуді үйренеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балаларды мектепке даярлау
  Несиелер: 4

  «Балаларды мектепке даярлау» курсы балаларды мектепке даярлау курсының даму тарихымен таныстырады,баланың тұлғалық ерекшеліктерін анықтау әдістерін үйретеді. Тесті құру технологиясы мен бейімдеуді қарастырады. Баланың мектепке оқуға психологиялық дайындық мәселесіне қатысты зерттемелерге шолу жасайды. Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық психикалық үдерістері мен баланың мектепке оқуға психологиялық дайындығын анықтауға арналған әдістемелерді, баланы мектепке оқуға психологиялық дайындауға арналған жаттығулар мен ойындар кешенін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми - психологиялық зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 6

  «Ғылыми-психологиялық зерттеу әдістемесі» пәні әлемдік және отандық психологиялық ғылымдардың жетістіктерін зерттеу, қазіргі заманғы психологиялық ғылымның негізгі бағыттары мен принциптерін, психологиялық теория мен тәжірибенің қазіргі жағдайын зерттеуге бағытталған. Коррекциялық психология психокоррекцияның негізгі міндеттерімен, коррекцияның түрлерімен,психокоррекциялық жұмыс кезеңдерімен, бағыттарымен, психокоррекцияны жүргізуге қойылатын талаптармен таныстырады, ауытқушылығы бар балалармен қалай жұмыс істеу керек екенін үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі балаларды үй жағдайында оқуға үйретудің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән оқудың негізін, мектеп жасына дейінгі балаларды үй жағдайында оқытудың инновациялық және дәстүрлі әдістемесін, үй жағдайында оқытудың деңгейлік әдістемесін қолдануды, баланың жеке және жас ерекшеліктеріне сәйкес оқытудың негізгі әдістерін, мектеп жасына дейінгі балаларды оқытуда сабақты ойын арқылы өткізу әдістемесімен (Зайцеваның кубикті және дыбысты әдістемесі, Марии Монтессори әдістемесі және т.б.) таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эксперименталды психология
  Несиелер: 5

  Эксперименталды психология студенттердің ғылыми зерттеулерді жəне оның құрылымы жөніндегі білімдерін бекітіп, психологиялық ғылыми зерттеулер жүргізуді үйретуге бағытталған. Бұл пән студенттерді төмендегідей мәселелерді шешуге үйретеді: проблеманың психологиялық, теориялық негіздерін ашу, эксперименталды психологиялық зерттеулерді жоспарлау жəне оның негізгі кезеңдерін білу, қорытындылай білу жəне эсперимент нəтижелерін бере білу, психологиялық зерттеулердің эксперименталды əдістерін таңдай білуді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 6

  «Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі»пәні ғылыми-педагогикалық іс-әрекеттің мәнімен, ғылыми педагогикалық зерттеу және оның әдіснамалық принциптерімен таныстырады. Қазіргі педагогикалық зерттеудің мәселелерін, теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістерді, педагогикалық эксперименттің түрлерін, ғылыми зерттеудегі олардың қызметін қарастырады. Педагогтің ғылыми-зерттеу мәдениеті Педагог-ғалымның этикасы Педагогтің когнитивті және инновациялық құзыреттілігі студенттердің өзіндік жұмысы және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы "ғылыми қызмет технологиясы" ұғымын анықтауға төрт тәсіл (проблемалық дәріс) ғылыми-педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық аппараты ғылыми-зерттеу әдістерінің жіктелуі ғылыми зерттеулер әдістері жайлы білім алады. Пән студенттерді ғылыми-зерттеу жұмысына баулиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дарынды балалармен жұмыс
  Несиелер: 4

  Білім беру ұйымдарында дарынды балалармен жұмысты ұйымдастыру және жүргізу бойынша білім береді; мектепке дейінгі мекемелердегі дарынды балалармен жұмыс жасау мақсаты мен міндеті, ерекшеліктері; дарынды балалармен жұмыс істеуді ұйымдастыру ерекшеліктерін көрсетеді; дарынды балалардың үйлесімді эмоционалдық және әлеуметтік дамуына көмектесетін психологиялық-педагогикалық және объектілі-кеңістіктік даму ортасын қалыптастыруды; мектеп жасына дейінгі балаларға көмек көрсету әдістерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі пәні қазіргі балалардың мүдделерін, балалар үшін өмірлік және маңызды ойын жағдайларын ескеретін ойындарды таңдап, сипаттайды. Негізгі артықшылықтардың бірі-мектеп жасына дейінгі баланың тілдік қабілетін қалыптастырудың әртүрлі аспектілерін зерттеуге бағытталған диагностикалық материалдарды және мектепке дейінгі білім берудің заманауи тенденцияларына сәйкес балалардың сөйлеу дамуын әдіс тәсілдерін игереді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дефектология негіздері
  Несиелер: 5

  Дефектология мүмкіндігі шектеулі (даму) адамдарды оқыту, оқыту және тәрбиелеу туралы ғылым ретінде. Арнайы педагогика мен арнайы психологияның негізгі міндеттері. Дамуында ауытқулары бар балалар туралы түсінік. Мүмкіндігі шектеулі балалардың негізгі санаттары. Анормальды дамудың себептері. Мүмкіндігі шектеулі балаларды зерттеудің кешенді тәсілінің принциптері. Дамуында ауытқулары бар балаларды оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың ерекшеліктері. Дефектологияның басқа ғылыми пәндермен байланысын оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән – мектепке дейінгі педагогикалық - психологиялық диагностика ғылымдар жүйесінде ерекше орын алатын, балаларға арналған диагностикалық зерттеулер, тұлғаның даралық - психологиялық ерекшеліктерін зерттейтін пән. Диагностика балаларды терең білімге, оларға әсер етудің мазмұнын, формаларын, әдістерін, құралдарын жетілдіруге алып келеді. Қазіргі психологиялық - педагогикалық диагностиканың негізгі теориясы мен әдістемесін саналы меңгеруге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балалар әдебиетІ
  Несиелер: 5

  «Балалар әдебиеті» ғылыми-теориялық білім беруді мақсат ете отырып, балалар тілін дамыту негіздері, оның болашақта зерттелуге тиіс проблемаларына байланысты студенттерді ғылыми ізденіске баулиды. Балалар әдебиеті пәнінің нәтижесінде тұрмыс-салт жырлары, мақал, мәтелдер, жұмбақтар, ертегілер, аңыз - әңгімелер, түрлері, жанрлық ерекшеліктерін, шешендік сөздер, М.Әуезовтің балалар әдебиетіне салған жаңа бағытын, Ғ.Мүсірепов шығармаларындағы қазақ анасының ұлттық бейнесін т.б.меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі балаларды отбасында дамыту және тәрбиелеу
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандар бұл пән арқылы үй жағдайында білім беру саласындағы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруды; үй жағдайында оқытуды ұйымдастыру формаларын; үй жағдайында оқытудың мақсаты мен міндеттері; үй жағдайында оқытудың принциптері мен әдіснамалық ерекшеліктерін; оқу бағдарламасын баланың жеке және жас ерекшеліктеріне сәйкес бейімдеуді; ата-аналармен өзара әрекеттесуді, ынтымақтастықты орнатуды; үй жағдайында оқу сабақтарын жүргізу әдістерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ музыкасының тарихы
  Несиелер: 6

  «Қазақ музыкасының тарихы» пәні студенттерді қазақ музыкасының шығу тарихымен, оның көрнекті өкілдерімен, шығармаларымен таныстырады.Қазақ халық музыкасы – қазақ ұлтының дәстүрлі музыкасы, қазақ фольклорының маңызды саласы. Қазақ халқының музыка мұрасы аса бай. Оның эпикалық жанрлары: жыр,толғау,терме,желдірме,лирикалық әндері,айтыс өнері, XIX ғасырдағы Қазақсатнның музыка өнері. Қазақстан музыкасы Азамат соғысынан соң музыка Ұлы Отан соғысы кезіндегі және Кеңес Одағының құрамында болған жылдардағы Қазақстан музыкасы. Тәуелсіз Қазақстан музыкасы мен фестивалдері жайлы білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үй жағдайында балаларды мектепте оқуға дайындау
  Несиелер: 5

  Пән баланы үй жағдайында мектепке даярлау процесін, мектепке психологиялық-педагогикалық дайындығын қалыптастыру ерекшеліктерін меңгертеді және баланың жеке қажеттіліктеріне сәйкес үйде білім беру процесін модельдеуді және баланы мектепке даярлаудағы отбасының ролі. Мектепте жақсы оқудың негізгі факторлары. Баланың мектепке психологиялық даярлығы. Қол білезіктері мен саусақтарының ұсақ бұлшық етін дамыту. Ата-аналарға арналған ұсынымдарды оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Коррекциялық педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пән оқыту мәселесіндегі түзету педагогикасының тұжырымдамалық негіздері және тарихы, педагогикалық коррекция (түзетулер енгізу) қызметінің негіздерімен, дамуында ауытқулары бар балалармен түзету жұмыстарының мазмұны мен мәні, бала дамуындағы бұзылудың түрлері, ауытқушылықтардың классификациясымен, ауытқушылықтарды түзету, тексеру жұмыстарының қағидалары мен әдістері, дамудағы ауытқушылықтардың шығу себептері мен механизмдерімен таныстырады, психикасының дамуы тежелген, тірек-қимыл аппараты, есту қабілеті нашар оқушыларды коррекциялық оқыту әдістерімен қаруландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі балалар әдебиетін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән мектепке дейінгі тәрбиеленушілерге әдеби білім беру ерекшеліктері туралы теориялық және әдістемелік идеялар жүйесін; мектепке дейінгі балаларға әдеби білім беру мазмұнын, әдеби даму үдерісінің ерекшеліктерін; мектепке жасына дейінгі балаларға әдеби білім берудің негізгі бағдарламаларын; әдеби білім беру саласын дамытуда тәрбиеші мен тәрбиеленушінің бірлескен жұмысын жүзеге асыру жолдарын; әдеби білім беруді ұйымдастырудың заманауи әдістері мен технологияларын; мектепке жасына дейінгі балаларға әдебиетті оқытудың әдістемесін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі балалардың дене тәрбиесінің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Дене шынықтыру сабақтарын құру негіздері. Бастауыш сынып оқушыларына қимыл қозғалыс іс-әрекеттерін үйрету. Мектепке дейінгі мекемеде дене тәрбиесі мен сауықтыру іс-шараларын ұйымдастыру және оны өткізу. Сабақтың қорытынды бөлімінің функциональды және психо-педагогикалық ерекшеліктері.Мектепке дейінгі мекемеде дене тәрбиесі сабағы барысында хронометраж жасау, тамырдың соғу жиілігін өлшеу, талдау т.б үйренді. Балабақшадағы дене тәрбиесі, балалардың дене дамуының психологиялық ерекшеліктері,балалардың дене тәрбиесінұйымдастырудың әдістемелік ерекшеліктері. Бұл пән студенттерді балабақшада балаларға дене тәрбиесін берудің принциптерімен, әдіс-тәсілдерімен, формаларымен таныстырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Логопедия
  Несиелер: 5

  Пән логопедияның принциптері және әдістерімен, басқа ғылымдармен байланысымен, сөйлеу тілінің анатомиялық-физиологиялық механизмімен, сөйлеу тілі бұзылуының түрлі формалары, сөйлеу тілі бұзылуын педагогикалық тузетудің және жоюдің жекелеген әдістерімен, артикуляциялық аппараттың ақауларының түрлерімен, сөйлеу тілінің даму кезеңдерімен, сөйлеу тілі кемістіктерінің жіктелуімен таныстырады, сөйлеу тілінің бұзылуын анықтайды, балалардың сөйлеу тіліндегі кемшіліктерді анықтаудың тәсілдерін үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі балаларды музыкаға оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Мектеп дейінгі балаларды музыкаға оқыту әдістемесі музыкалық және шығармашылық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Төмендегі мәселелерді қарастырады: музыка өнер түрі және тәрбиелеу пәні ретінде, отандық және шетелдік музыкаға тәрбиелеу жүйесінің элементтерін балабақшада қолданудың ерекшеліктері, музыка тәрбиесінің мазмұны, балалар музыкасы,музыка өнері сабағы – балабақшада музыканы оқытудың негізгі формасы, музыканы оқыту мен тәрбиелеудің әдістерін оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON12

  мектепке дейінгі балаларды оқытуға арналған пәндердің мазмұнын талдай алады, жаңартылған бағдарлама бойынша оқыта алады

 • Код ON2

  оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшінберілген ақпаратқа сүйене отырып, теориялық және практикалық білімді қолдана алады

 • Код ON7

  академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын анықтай алады, командада, тұлғааралық қарым-қатынаста, көшбасшылыққа тиімді жұмыс істеуде коммуникативтілік және креативтілік көрсете біледі

 • Код ON11

  ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты құрастыра алады, оларды оқытылатын салада қолдана біледі ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізе біледі

 • Код ON1

  пәндік және пәнаралық саланың негізгі бөлімдерін қорытындылай алады, дәлелдерді қалыптастыра алады, оқытылатын саладағы мәселелер бойынша шешім қабылдай алады, интеграциялауды көрсете алады

 • Код ON3

  осы саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін білімі мен түсініктерін көрсете алады және оқушыларды сыни ойлауға, проблеманы шығармашылықпен бірлесе шешуге тарту мақсатында пәннің негізгі концепциялары мен зерттеу құралдарын, құрылымын айқындай біледі

 • Код ON6

  оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын қалыптастыра алады және оқушының тұлғалық дамуына бағыт бере алады, өзінің кәсіби деңгейін көтеру мақсатында өмір бойы білім алуға дағдыларын қалыптастыра алады

 • Код ON10

  өзінің және басқалардың идеялары, әрекеттері мен пайымдауларына қызығушылық таныту негізінде сыни және жүйелі ойлауын дамыта алады

 • Код ON9

  оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділікті көрсете алады және кәсіптік саладағы проблемалардың шешімі, қорытындылардың тұжырымдарын талдай лады, педагогикалық процесті модельдей алады

 • Код ON5

  пән бойынша таңдалған мақсатқа сәйкес оқу жетістіктерін критериалды бағалауды және диагностикалауды қолдана біледі

 • Код ON8

  педагогикалық инновациялық технологияларды оқыту мен тәрбиелеудің мақсат-міндеттеріне, күтілетін нәтижелеріне және оқушылардың физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес қолдана біледі

 • Код ON4

  әлеуметтік, этикалық, ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жинай алады және пәнді оқытуда АКТ-ны және цифрлық білім ресурстарын пайдалана алады

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы
Бакалавриат

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту
Бакалавриат

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу: Мектепалды даярлық
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01201 МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Орталық Азия Инновациялық Университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Alikhan Bokeikhan University

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top