Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01601 Тарих в Yessenov University

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Педагогика, жас ерекшелік психологиясы және оқушылардың даму физиологиясы бойынша білімдерін қолдана отырып, оқушылардың эмоционалдық интеллект деңгейлерін ескере келе, оқушылардың жеке басына құрмет көрсете отырып, оқу-тәрбие үрдісін қалыптастырады.
 • Оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, білім алушылардың сұраныстарын ескере отырып, тарихты оқытудың инновациялық нысандары мен әдістерін пайдалана отырып оқу сабақтарын өткізеді.
 • Оқу сабақтарын жоспарлайды, білім алушылардың ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескеретін сабақ жоспарларын жасайды, сәйкес оқыту әдістері мен бағалау құралдарын анықтайды.
 • Білім алушылардың арасында мәдени әртүрлілікті қалыптастыруға, ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарды сақтауға үлес қоса отырып, тарихты оқытуда теориялық білімі мен практикалық дағдыларын тәрбиелеуде қолданады.
 • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарды, экономикалық және құқықтық білімдерді меңгере отырып, өзінің азаматтық-адамгершілік ұстанымын білдіреді.
 • Сыни талдау арқылы тарихи пәндер мен өлке тарихы дамуының себеп-салдарлық байланыстарын анықтай отыра, тарихи фактілер мен оқиғаларды, негізгі ұғымдар мен тарихи процестерді талдайды және бағалайды.
 • Тарихтың өткен құбылыстары мен оқиғаларын жалпы және қазіргі тарихи процестермен байланыстыра отыра, отандық және дүниежүзілік тарихтың дамуының негізгі кезеңдерін, тарихи процестердің заңдылықтарын түсіндіреді.
 • Тарихты оқытудың бағдарламалары мен әдістерін әзірлейді, оқушылардың жеке қабілеттері мен қажеттіліктерін ескере отырып, олардың жеке даму траекториясын құрастырады, оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологияларын және білім беру ресурстарының кең ауқымын пайдаланады.
 • Тарих саласындағы теория мен әдістемені талдау әдістерін, пәнаралық интеграцияны, тарихи-салыстырмалы әдістерді, тарихи талдау әдісін пайдалана отырып, ғылыми зерттеу нәтижелерін жазбаша түрде ұсынып, оқу үдерісінде зерттеу жүргізеді.
 • Білім беру процесін жетілдіру бойынша өзекті зерттеулердің нәтижелерін, соның ішінде тарихты оқыту теориясы мен әдістемесінде сабақты зерттеуді (Лессон Стади) пайдаланады.
 • Тиімді қарым-қатынасты жүзеге асырады, оқушылардың тілдік құзыреттілігін дамытады, қолайлы, қолжетімді оқу ортасы мен сыныпта эмоционалды-психологиялық климатты сақтайды, инновациялық ойлауды дамытады, жаңашыл идеяларды іске асырады, интернет ресурстарынан ақпаратты дұрыс таңдап, пайдаланады.
 • Экономикалық теория негіздері, кәсіпкерлік, ойлау дизайны, шет тілі, тарихтан тәжірибеге бағытталған арнайы курстар бойынша біімдерін пайдалана отырып, өз іс-әрекетін рефлексиялауды, педагогикалық тәжірибені жақсырақ зерделеуді, өз кәсібін одан әрі ұйымдастыру мүмкіндігімен біліктілігін арттыруды жоспарлау арқылы кәсіби қызметін жетілдіруге өз қажеттіліктерін анықтауды жүзеге асырады.

Ұқсас БББ

6B01601 Тарих

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

6B01601 Тарих

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

6B01601 Тарих мұғалімдерін даярлау

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

6B01601 Тарих

Шымкент университеті

6B01601 Тарих-құқық негіздері

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

6B01601 Тарих

Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

6B01601 Тарих пәні мұғалімі, тарихшы-зерттеуші, гуманитарлық пәндер оқытушысы

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

6B01601 Тарих

Орталық Азия Инновациялық Университеті (ОАИУ)

6B01601 Тарих

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

6B01601 Тарих

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

6B01601 Тарих

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

6B01601 Тарих

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

6B01601 Тарих

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

6B01601 Тарих

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

6B01601 Тарих

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

6B01601 Тарих

Астана халықаралық университеті

6B01601 Тарих мұғалімдерін даярлау

Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

6B01601 Тарих

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

6B01601 Тарих

Сулейман Демирель атындағы университеті

6B01601 Тарих

Қызылорда "Болашақ" университеті

6B01601 Тарих және дінтану

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

6B01601 Тарих

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

6B01601 Тарих мұғалімін даярлау

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

6B01601 Тарих және қоғамтану (IP)

Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

Top