Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

  • Ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін қолдана отырып, ақпаратты жинау мен түсіндіруді ұйымдастырады, әлеуметтік, этикалық және ғылыми фактілерді ескере отырып, пайымдауды қалыптастырады;
  • Педагогикалық, жаратылыстану-ғылыми және жалпы ғылыми ақпаратты ғылыми негізде сауатты түрде өңдеп, кәсіби қызмет саласында заманауи ақпараттық технологияларды қолданады;
  • Мектепке дейінгі жастағы балаларды оқыту және тәрбиелеу үдерісінде кәсіби міндеттерді шешіп, дәлелдерді тұжырымдай отырып, оқылатын саладағы мәселелерді уақытылы және дұрыс шешу үшін кәсіби қызметтің барлық кезеңінде біліктілігін арттыра отырып, интеллектуалды, мәдени, академиялық адалдық қағидаттары мен принциптерін қолдана отырып, адамгершілік және кәсіби өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі жетілдірудің перспективалық жолдарын таңдай алады;
  • Білім беру саласындағы кәсіби қызметтерді болжау, жоспарлау және жобалау үшін жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық пәндер салаларында теория мен практиканың заманауи парадигмаларын біріктіре алады
  • Педагогикалық қызметті табысты жүзеге асыра отырып, мектепке дейінгі білім берудің практикалық міндеттерін шешеді;
  • Кәсіби қызметте ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын қолдана отырып, мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиелеу-білім беру үдерісінде әр түрлі инновациялық педагогикалық технологияларды, қашықтықтан оқыту технологияларын қолданады.
  • Топта жұмыс істеуге ынтасын және іскерлігін танытып, 3 тілде ауызша және жазбаша қарым-қатынас құралдары мен тәсілдерін таңдай отырып, қарым-қатынасқа түсе алады
  • Мектепке дейінгі мекемелерде инклюзивті оқытудың ең озық білім элементтерін қоса алғанда, мектепке дейінгі білім беру саласындағы ақпаратты талдай отырып, білімді жүйелей алады;

Ұқсас БББ

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Астана халықаралық университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Өмірхан Аймағамбетұлы Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандарын даярлау

Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту

Сулейман Демирель атындағы университеті

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту

Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Alikhan Bokeikhan University

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Орталық Азия Инновациялық Университеті (ОАИУ)

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

«Мирас» университеті (Мирас)

Top