Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті в Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

 • ХІХ ғасырдағы әдебиеті

  XIX ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихын зерттеу филология ғылымдарының студенттері үшін өте маңызды, себебі ол әдебиет ежелгі әдебиет пен қазіргі әдебиет арасындағы алтын көпір сияқты болды. Шығармашылық ізденістер мен әдеби қозғалыстардың жетістіктерін бағалау және осы кезеңнің көрнекті өкілдерін бағалау бойынша іс-шаралар басталды. Сондықтан бірнеше міндет бар: - ХІХ ғасырдағы әдебиет тарихын және жақын әлеуметтік-әлеуметтік қатынастарды зерделеу арқылы ұлттық ойды дамытудағы әдебиеттің рөлін анықтау.

  Селективті тәртіп
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 3

  тұрақты даму мүддесінде экологиялық, әлеуметтік және экономикалық мәселелерді байланыстыратын білім беру парадигмасы. Автор осы парадигманың қалыптасуының негізгі әлеуметтік-мәдени алғышарттарын, негізгі нормативтік-құқықтық құжаттарды талқылайды. Мақалада негізгі принциптер мен мазмұндық желілер, инновациялық тәсілдер мен педагогикалық технологиялар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы 2019
  Несиелер: 5

  Оқушылардың физиологиялық дамуы пәні балалар организмінің, функцияларының жасқа байланысты қалыптасуы мен даму заңдылықтарын зерттейтін. Ол жалпы гигиена, педагогика және психология пәндерімен тығыз байланысты. Оқушылардың физиологиялық дамуы пәні болашақ педагогтарға балалар мен жасөспірімдер ағзасында жасқа байланысты болатын анатомо-физиологиялық ерекшеліктерді білуг�� үйрету және салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары туралы мағлұмат береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл біліміне кіріспе 2019
  Несиелер: 6

  Студенттерге лингвистикадан жалпы мәлімет беру, тілдің қызметі, тілдердің пайда болуы мен дамуы, олардың генеологиялық және типологиялық ерекшеліктерін, жазу мен оның түрлері, тіл және қоғамның диалектикалық бірлігі, тілдің деңгейлік жүйесі, фонетика және фонология, лексикология, грамматика туралы жүйелі түрде түсінік қалыптастыру, білім беру. Сонымен қатар пән тіл білімінің негізгі мәліметтерімен, негізгі ұғымдарымен, терминдерімен және оның өзекті теориялық мәселелерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • .Әдебиеттануға кіріспе 2019
  Несиелер: 6

  Әдебиет туралы ғылым және оның салалары. Алғашқы эстетикалық ой-толғамдар. Әдебиеттің эстетикалық мәні. Көркемөнер жайында түсінік. Өмірді образды түрде бейнелеудің шыншылдығы, типтілігі, нақтылығы, эстетикалық тұрғысы. Әдебиеттің таптық, халықтық сипаты. Әдебиет пен саясат. Мазмұн мен пішінге тән ерекшеліктері. Тақырып пен идеяның өзара бірлігі. Идея және авторлық нысана. Образ және образдылық. Сюжет құрамы немесе өрістеу кезеңдері. Композиция-шығарма құрылымын, ондағы идеялар мен образдарды жүйелеуде, тұтастыру мен мазмұнды қиыстыруың ең шешуші тәсілдер оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 3

  Еңбекті қорғау жөніндегі инженердің қызметі құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдық-техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу - алдын алу, оңалту іс-шараларын қамтитын еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория негіздері
  Несиелер: 3

  «Экономикалық теорияның негіздері» курсы практикалық іс-әрекеттерге қажетті экономикалық экономикалық дағдыларды меңгеруге, объективті экономикалық процесті көрсететін экономикалық ұғымдарды және санаттарды игеру, тиімді басқару шешімдерін таңдау дағдыларын дамытуға бағытталған. Тәртіп экономикалық ойлауды қалыптастырады және экономикалық процестерге өз көзқарастарын қалыптастыруға ықпал етеді, білім механизмдері мен экономикалық механизмге ықпал ету құралдарымен жабдықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттану мәселелері
  Несиелер: 6

  Әдебиет туралы ғылым және оның салалары. Алғашқы эстетикалық ой-толғамдар. Әдебиеттің эстетикалық мәні. Көркемөнер жайында түсінік. Өмірді образды түрде бейнелеудің шыншылдығы, типтілігі, нақтылығы, эстетикалық тұрғысы. Әдебиеттің таптық, халықтық сипаты. Әдебиет пен саясат. Мазмұн мен пішінге тән ерекшеліктері. Тақырып пен идеяның өзара бірлігі. Идея және авторлық нысана. Образ және образдылық. Сюжет құрамы немесе өрістеу кезеңдері. Композиция-шығарма құрылымын, ондағы идеялар мен образдарды жүйелеуде, тұтастыру мен мазмұнды қиыстыруың ең шешуші тәсілдер оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздік негіздері 2019
  Несиелер: 3

  Бұл пән қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыруға, оқушыларды күнделікті өмірде, қауіпті, табиғи, техногенді және биологиялық-әлеуметтік төтенше жағдайларда қауіпсіз мінез-құлыққа дайындауға, олардың салауатты және қауіпсіз өмір салтын, дағдыларын және алғашқы көмек дағдыларын дамытуға арналған, мемлекеттің қорғанысы, азаматтардың әскери міндеті, әскери қызметтің негіздері бойынша ��қыту және азаматтық қорғаныс дағдылары туралы базалық білімді алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімінің тарихы 2019
  Несиелер: 6

  Пән бойынша тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысы; тіл білімінің басқа ғылымдар арсында алатын орны, тіл білімінің методологиялық негіздері, жалпы тіл білімінің даму жайы, қазақа тіл білімінің қалыптасу, даму барысы қамтылады. Студенттерге тілдің мәнін, тілдің тарихи дамуы, фонетика, жазу, лексика, сөзжасам жәнеграмматика,тілдердің классификациясы туралы мәліметтер беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жастар саясатының негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың басты мақсаты «Қазақстан-2050» Стратегиясын іске асыруға байланысты Қазақстанның жастар саясатының дамуы болып табылады. Мемлекеттік жастар саясаты - көптеген елдердің қызметіндегі басымдықтардың бірі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы
  Несиелер: 5

  Студенттерді қазіргі заманғы лингвистиканың негізгі ұғымдары мен терминдерімен таныстыру. - Тілді оның көріністерінің бірлігі мен алуан түрлілігінде бар және бар функциялары бар күрделі құбылыс ретінде түсіну. - студенттердің тілдік талдау дағдыларын дамыту. - Болашақ мұғалімдердің тілге деген кәсіби қарым-қатынасын құралы және жұмыс нысаны ретінде қалыптастыру. Студент білуі керек: әлем тілдерінің классификациясының хат-хабарының пайда болуы және дамуы, тілдік жүйенің барлық деңгейлерінің негізгі түсініктері, тіл функциялары, тілдердің пайда болуы және тарихи дамуы. Ст��дент тілі мен сөйлеу бірлігін ажырата білуі керек, тілдік жүйенің әртүрлі деңгейлерінде тіл мен сөйлеу бірліктерін салыстыру, дыбыстарды, сөздер формаларын, мәтінді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Аталған іс-шараның мақсаты "сыбайлас жемқорлық", "сыбайлас жемқорлық" ұғымдарына сипаттама беру, сыбайлас жемқорлық көріністерінің түрлері мен түрлерімен, оның салдарларымен, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық қызметі үшін қылмыстық жауапкершілік нормаларымен таныстыру. Студенттер дәріскерге белсенді сұрақтар қойып, айтылған мәселелердің статистикалық мәліметтерімен, тиісті мемлекеттік органдардың қоғамдық өмірдің барлық салаларында сыбайлас жемқорлық көріністерімен күресу тетіктерімен танысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ фонетикасының ғылыми мәселелері. 2019
  Несиелер: 5

  Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы» курсын жоғары оқу орнында жүргізудің мақсаты «Филология», «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқитын білімгерлерге тілдің дыбыстық жүйесін жан-жақты және жүйелі түрде меңгерту арқылы фонетика ғылымының саласы бойынша тиянақты теориялық білім беру болып табылады. Тәжірибелік сабақтар мен өзіндік жұмыстар арқылы студенттерге фонетикалық талдауды сатылай кешенді түрде жүргізу тәсілдерін үйрету пәннің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халық ауыз әдебиеті
  Несиелер: 5

  Бұл пән бойынша мынанадай теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады: фольклор, халық даналығы, ауызша сөз өнері, халық поэзиясы ұғымдары. Фольклор табиғаты, өмір сүру заңдылықтары. Фольклор және ұлт тарихы. Фольклор жанрлары, классификациялау принциптері. Тұрмыс-салт жырлары, Лирикалық өлеңдер, халықтық проза түрлері, эпос, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, балалар фольклоры т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психология 2019
  Несиелер: 5

  Психология пәні-бұл психика-бұл тірі өмірдің пәндік әлеммен өзара байланысының жоғары түрі, олардың өз ниеттерін жүзеге асыру және ол туралы ақпарат негізінде әрекет ету қабілеттілігінде көрсетілген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы
  Несиелер: 5

  Қазақ тіл білімінің лексикология және лексикография саласы бойынша білімгерлерге жүйелі ғылыми-теориялық білім беру, алған білімдерін практикалық және зертханалық дәрежеде пысықтап, толықтырып бекітіп отыру. Білімгерлерге қазіргі қазақ тілі лексикологиясы мен лексикографиясы туралы ғылыми-теориялық білім бере отырып, оның болашақта зерттелуге тиісті проблемаларына байланысты білімгерлерді ғылыми ізденіске баулып, олардың шығармашылық және ізденімпаздық ой-пікірін жетілдіріп отыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ халық ауыз әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пәннің міндеттері: - танымдық тәуелсіздікті жандандыру, - тиісті пәндерден (фольклор, этномузикология, мәдениеттану, философия, тарих, дінтану, өнертану, археология және т.б.) материалдарды тарту арқылы рухани мәдениетті жан-жақты, ғылыми-интегративті зерттеу - әдіснамалық мәселелерді зерттеу Студент білуі керек: - қазақтардың рухани мәдениетін зерттеудің теориялық және қолданбалы аспектілерімен байланысты терминология Студент: - салыстырмалы (салыстырмалы қазақ халқының рухани мәдениетіне қатысты тарихи-мәдени зерттеу әдісі. - мәдениетаралық қарым-қатынастың гуманистік аспектілерін көру. - ғылыми-зерттеу және сараптамалық жұмыстарда, мемлекеттік қызметте, ғылыми-зерттеу және мұражай-көрме жұмыстарында алынған білімдерді қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Этнопсихология 2019
  Несиелер: 5

  психологияның бір тармағы-әртүрлі нәсілдер мен халықтардың психикалық қоймасының ерекшеліктерін, әлеуметтік психологияның ірі бөлімі. Екі Ғылым — Мәдени антропология мен психологияның қиылысында пайда болған пәнаралық білім саласы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • .Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы
  Несиелер: 5

  Қазақ тіл білімінің лексикология және лексикография саласы бойынша білімгерлерге жүйелі ғылыми-теориялық білім беру, алған білімдерін практикалық және зертханалық дәрежеде пысықтап, толықтырып бекітіп отыру. Білімгерлерге қазіргі қазақ тілі лексикологиясы мен лексикографиясы туралы ғылыми-теориялық білім бере отырып, оның болашақта зерттелуге тиісті проблемаларына байланысты білімгерлерді ғылыми ізденіске баулып, олардың шығармашылық және ізденімпаздық ой-пікірін жетілдіріп отыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика 2019
  Несиелер: 5

  Педагогика-бұл адамның тәрбиелеу және білім беру заңдары туралы ғылым, ол аға буынның әлеуметтік тәжірибесін кішіге табысты беру заңдылықтарын зерттейді. Ол іс жүзінде педагогикалық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізудің неғұрлым жеңіл жолдарын, тәрбиелеу заңдары мен оқыту әдістемелерін іске асыру жолдарын көрсету үшін бар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Этнопедагогика 2019
  Несиелер: 5

  әр түрлі этностарда тарихи қалыптасқан тәрбие мен оқытудың дәстүрлі практикасы ретінде халық педагогикасы болып табылатын ғылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерге құндылық-семантикалық мазмұны мен қазақтардың рухани мәдениетінің икемділігі, бай мұралардың мазмұны, өркениет теориясы аясында халықтың мәдени дамуының заңдылықтары мен тенденциялары, мәдени құндылықтардың және өзгерістердің маңызы. Тарих факультеттерінің студенттеріне арналған «Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы» жаңа жалпы курсын әзірлеу және енгізу тарихты білім беру жүйесін гуманизациялау, пәнаралық интеграция, жалпы тарихи контексте ұлттық мәдениеттің мәселелерін жан-жақты зерделеу бойынша объективті шұғыл қажеттіліктерге байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектептегі тәрбие жұмысының әдістері мен технолгиясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі педагогикалық ғылым тәрбиенің көптеген теориялары мен тұжырымдамаларын қамтиды, олардың айырмашылықтары ғалым-зерттеушілердің адам және оның тұлғасын қалыптастыру туралы, педагогтің баланы тәрбиелеу мен дамытудағы рөлі туралы әртүрлі көзқарастарымен негізделген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары 2019
  Несиелер: 5

  " Бағалаудың өлшемдік технологиялары "пәнін оқу барысында "критерий"; "бағалау", "білім беру нәтижелері" ұғымдарының мәні», оқушыларды критериалды бағалау технологиясы, оқу-тәрбие процесінің нәтижелері, оқу жетістіктері оқушылардың өлшемдер нәтижелерін бағалау туралы мағұлмат беріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • .Ежелгі дәуір және орта ғасырлардағы қазақ әдебиеті/
  Несиелер: 5

  Ежелгі дәуір әдебиетінің үш кезеңнен тұратыны. Студенттерге қазақ әдебиеті тарихының кезеңдерін үйрете отырып, ежелгі Қазақстан тарихын үйлестіре оқыту. Қазақ әдебиетінің тарихы; Қазақ әдебиетінің сыны; Қазақ әдебиетінің теориясы.Оғызнама, Қорқыт ата, Фарабидің әдебиет туралы ойлары мен «Күлтегін», «Тоныкөк», «Білге қаған» жазба ескерткішлерінің табылуы мен оқылуы. Исламдық түркі дәуіріндегі әдебиет тарихы:

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Хандық дәуірдегі қазақ әдебиеті әдебиеті
  Несиелер: 5

  Хандық дәуірінің қазақ әдебиетінің тарихы қазақ әдебиетінің тарихындағы маңызды кезең болып табылады. Қазіргі кезеңдегі әдебиеттану жетістіктерінің негізінде студенттерді толыққанды, нақты дайындау, осы кезеңде әдеби процестің және әдебиеттің хронологиялық жағдайын сақтау. Қазақ тілінің тарихы, вокалдық өнердің пайда болуы; Қазақ хандығының әлеуметтік және әлеуметтік жағдайымен танысу, қазақ ханды елінің идеалдарын, қазақ халқының руханиятын, жырау мәдениетінің мән-мағынасын және олардың шығармашылығын бейжайсыз әрекеттерімен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  студенттерде кәсіби қызмет ретінде басқару туралы ғылыми түсінік қалыптастыру, студентке әлеуметтік-экономикалық жүйелерді басқарудың жалпы теориялық ережелері туралы білім беру, басқарушылық міндеттерді практикалық шешу және басқарудың халықаралық тәжірибесін зерттеу дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Хан дәуіріндегі әдебиет тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақ хандығы кезеңінде көптеген ежелгі жанрлар мен сюжеттер жаңа импульс алады және шынайы көркемдік білімге айналады. Классикалық фольклордың бүкіл жүйесі - ертеде, ертегі, ерлік, аңыздар мен аңыздарға негізделген ерліктің және романстық эпостықтардың қалыптасуы, мақал-мәтелдер дами түседі, тарихи эпопея пайда болады. басқа да жанрлар, сондықтан фольклорлық жұмыстардың көбісі Қазақ хандығы халқының өмірі мен өмірінің өзіндік көрінісін табады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жыраулар поэзиясы
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиетінің тарихы қазақ әдебиетінің тарихындағы маңызды кезең болып табылады. Қазіргі әдебиеттанудың жетістіктері негізінде студенттерді толық, нақты оқыту, осы кезеңде әдеби үдеріс пен әдебиеттің хронологиялық жағдайын сақтау. Қазақ тілінің тарихына, вокалдық өнердің шығу тегі; Қазақ хандығының әлеуметтік-әлеуметтік ахуалымен және қазақ хан елінің идеалдарының немқұрайлы іс-әрекеттерімен, қазақ халқының руханилығымен, жырау мәдениетінің мәнімен және олардың шығармашылығымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХІХ ғасырдағы әдебиеті
  Несиелер: 5

  XIX ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихын зерттеу филология ғылымдарының студенттері үшін өте маңызды, себебі ол әдебиет ежелгі әдебиет пен қазіргі әдебиет арасындағы алтын көпір сияқты болды. Шығармашылық ізденістер мен әдеби қозғалыстардың жетістіктерін бағалау және осы кезеңнің көрнекті өкілдерін бағалау бойынша іс-шаралар басталды. Сондықтан бірнеше міндет бар: - ХІХ ғасырдағы әдебиет тарихын және жақын әлеуметтік-әлеуметтік қатынастарды зерделеу арқылы ұлттық ойды дамытудағы әдебиеттің рөлін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ тіліндегі сөзжасам 2019
  Несиелер: 5

  Сөзжасамдық мағынаның негізділігін, түрлендірілуін, көшірілуін, теңбе-теңдік қатысын айқындауларын, туынды сөздер мен олардың түрлері және тарихи туынды түбірлер туралы мағлұмат береді. Тілдік құбылыс грамматикалар мен зерттеулерде тұрақты даусыз түрде белгілі бір сөз тудырушы қосымшалар арқылы бір сөз табынан екінші бір сөз табын немесе бір сөз табының өз ішінде жаңа мағыналы сол сөз табын тудыру процесі жасау құбылыстарын қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі курсы 2019
  Несиелер: 5

  «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» курсы - коммуникативтік-дискурстық аспектісінде қазақ тілі мазмұнын, мамандық пен мамандықтың негізін, іскерлік қарым-қатынас мәдениетін қамтитын пәнаралық білім саласы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - әдебиетті ғылым және өнер ретінде зерттеу және оны «біздің халқымыздың өнерінің тарихы мен өмір кітапшасы» ретінде үйрету. Бұл пән әдебиеттану қабілетін дамытуға, әдеби шығармаларды әдеби шығармашылықпен оқытуға, оқушыларға қызығушылығын тудырады. Әдебиеттерді оқыту әдіснамасы бойынша ғылыми пән. Мектеп пәндер жүйесіндегі әдебиеттің орны мен ерекшелігі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тіліндегі сөзжасам
  Несиелер: 5

  студенттерді сөзжасам теориясымен, тіл мен тіл бірлігін, сөзжасам жүйесін және сөзжасам (номинативті) үдерістерін, деривацияның жүйелік-құрылымдық және функционалдық аспектілерін қарама-қайшы емес түрде ашатын, тіл жүйесінде және өндіріс динамикасында сөзжасам бірліктері мен модельдерін талдаудың практикалық дағдылары мен дағдыларын, морфемдік, сөзжасам, ономастикалық және этимологиялық талдаулардың дағдыларын, туынды сөздерді семантизациялау және оларды дұрыс қолдану және жазу дағдыларын дамыту.; - қазіргі орыс тілінің морфологтары ғылыми тракторларда, лингвистикалық дәстүрлерді және жалпы қабылданған жаңа тәсілдерді бейнелейтін тұрақты болып табылады. Курстың міндеттері: - грамматикалық құбылыстар туралы ғылыми білімді тереңдету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Мүмкіндігі шектеулі балаларға қазіргі заманғы қоғамның қарым-қатынасын өзгертуді іске асыру арқылы балалардың оқу процесінде өз қабілеттері мен жетістіктеріне жетуі мамандандырылған оқу орнында емес, кәдімгі жалпы білім беру мектебінде жүзеге асуын қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Морфология мәселелері
  Несиелер: 5

  орыс және қазақ тілдері грамматикасының жүйелі салыстырмалы сипаттамасы; салыстырылатын тілдік жүйелердің барлық деңгейлерінде ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау; салыстырылатын тілдердің құрылымы мен қызмет етуінің барлық деңгейлерінде ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау; аударма теориясының негізі ретінде мазмұндық тілдік бірліктерді пайдалануды зерттеу; машиналық аударманы жүзеге асыру кезінде салыстырылатын тілдердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау. салыстырмалы жоспарда орыс және қазақ тілдерінің құрылысы пәнінің грамматикалық міндеттерін сипаттау (флективті орыс және агглютинативті қазақ тілінің құрылымдық айырмашылықтарын ескере отыры��); салыстырылатын тілдердің ұқсастығын анықтау; салыстырылатын тілдердің әлемнің ұлттық тілдік картинасының элементтері ретінде (мазмұн жоспарында) және орыс және қазақ тілдерінің әртүрлі тілдік түрлерге тиістілік белгілері ретінде (білдіру жоспарында) айырмашылығын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ тілін оқыту әдістемесі/
  Несиелер: 6

  ғылымның, мақсаттардың, мақсаттардың, қазақ тілінің оқыту әдістерінің ерекшеліктерін, ғылымның басқа салаларымен қарым-қатынастарын; - қазақ тілін оқыту әдістемесін дамыту тарихы; - қазақ тіліндегі оқу бағдарламасы мемлекеттік құжат, оқулықтар мен оқу құралдарының құны; Күнтізбе, тақырыптық, сабақ жоспарларын құрастыру әдісі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы
  Несиелер: 5

  Студенттерге: - орыс және қазақ тілдерінің құрылымдық ерекшеліктері туралы; - салыстырмалы тілдердің коммуникативтік, прагматикалық, танымдық және экстраграфиялық ерекшеліктері туралы. білу керек: - тілдерді салыстырмалы меңгеру мен екі тілдесу қатынастары; - салыстырмалы тілдердің ұлттық сипаттамалары; - тілдерді салыстырмалы оқыту әдістері мен әдістері. - Салыстырылған тілдердің ұқсастығы мен айырмашылығын мазмұн мен сөйлеу тұрғысынан анықтау; - картографиялық тілдерді үйренудің ең тиімді әдістерін анықтау; практикалық дағдыларды игеру: - әртүрлі бенчмаркингті қолдануда; - тілдерді салыстырмалы оқыту әдістерін және әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқу барысында мемлекет пен құқықтың пайда болу, даму және қызмет ету заңдылықтары, негізгі заң ұғымдарын анықтау, сондай-ақ конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік құқық сияқты қазақстандық құқықтың базалық салаларының негізгі ережелері кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері 2019
  Несиелер: 3

  жеке дамудың жоғарғы сатысына (акме) жету мүмкіндігін қамтамасыз ететін заңдылықтар мен механизмдерді зерттейтін даму психологиясы бөлімі. Неғұрлым кең түсінікте Пәнаралық ғылыми сала болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлемі 2019
  Несиелер: 5

  Синтаксис туралы жалпы түсінік. Синтаксис термині, оның мәні. Синтаксистің қазіргі зерттелу бағыттары мен оның объектілері:сөз тіркесі, сөйлем, күрделенген сөйлемдер, синтаксистік тұтастық, ол туралы талас пікірлер және олардың зерттелу барысы. Синтаксистің фонетика, лексика, морфологиямен қарым-қатынас, өзіне тән ерекшеліктері қамтылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдік литературы 2019
  Несиелер: 5

  Негізгі бағдарламаның бірінші (1993 ж), екінші (1994 ж) үшінші (2001 ж), басылымдары бұл пәннің жоғары оқу орындарында қазақ тілінде оқытылуына ықпал етті. Пән бойынша адамзат тарихы дамуының біздің жыл санаумызға дейінгі антикалық мәдениетінен бастап, қазіргі заманымызға дейінгі әдеби-фольклордың мазмұны, әлем әдебиетінің, теориялық және азаматтың көркем эволюция тарихын зерттеудегі ғалымдардың еңбектері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тіл білімінің мәселелері
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің теориялық білімдерін мектептік оқу бағдарламаларында басқа тілдік пәндерді оқу үдерісінде жинақтап, кеңейтеді және сонымен қатар студенттерді тілдердің пайда болуы, тілдің пайда болуы, тілдің, тілдің және сөйлеудің әлеуметтік сипаттамалары сияқты басқа тілдік курстарда ұсынылмаған негізгі жалпы теориялық мәселелермен таныстырады. , тілдердің ішкі құрылымы, әлем тілдерінің классификациясы, әлемнің лингвистикалық картасы, тілдердің типологиялық сипаттамасы. Бұл пән курстарға да қатысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Гендерлік саясат негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән отбасылық қатынастар туралы теориялық білімдерін, ерлер мен әйелдердің теңдік саясатын меңгеруге бағытталған. Оқушылар отбасылық қарым-қатынастарды ұйымдастыру, принциптері, әдістері мен тетіктеріне және ерлер мен әйелдердің тең құқықтарының заңдарына сүйеніп, ерлер мен әйелдердің теңдікке қатысты заңдарына сүйеніп, балалардың отбасылық деспоти��мнен қорғалуына ерекше назар аударуы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім беру жүйесіндегі ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  know: about the essence, scope, direction of development of information technologies in science and education; about modern technical and applied software; about the experience of automation of information problems; about the structure and functions of automated systems in science and education; • be able to: about confidently work with computer software for General and special purposes; • own: about the methods of identification of tasks in the field of science and education that need to be solved with a computer; about advanced skills of preparation of text and graphic documents, performance of tabular analytical calculations and graphical data analysis; about methods of decision with the help of information technologies.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Дінтану білімнің кешенді салыстырмалы дербес саласы ретінде XIX ғасырдан бастап қалыптасты, бірақ тиісті білімдер ғасырлар бойы жинақталғанымен. Ол жалпы және әлеуметтік философия, философия тарихы, социология, антропология, психология, Жалпы тарих, этнология, археология және басқа да ғылымдар тоғысында конституцияланды. Дінтану заңдылықтарын пайда болу, даму және қызмет етуінің дін, оның құрылымы және әр түрлі компоненттері, оның многообразные феномендері, олар представали тарихында қоғамның өзара байланысы мен өзара іс-қимыл дін және басқа да облыстардың мәдениет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпы тіл білімі 2019
  Несиелер: 5

  Тіл біліміне кіріспе студенттердің теориялық білімдерін кеңейту, қазіргі заманғы негізгі лингвистикалық ілімдерді, жетекші концепциялар мен идеяларды, тіл білімі саласындағы зерттеу жұмыстарының әдістерін меңгеру болып табылады. Бұл лингвистикалық пән білім алушыларды шет тілі оқытушылары рөліндегі болашақ практикалық іс-әрекетке бағыттайды. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек: тіл қасиеттерін және оны белгілі бір ғылыми парадигмалар аясында оқыту әдістерін қарастыру ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Әлем әдебиеті мен өнерінің тарихы туралы білуге; - әдебиеттану және өнертану терминологиясының негіздерін меңгеру; - орыс әдебиетінің ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі дамуының негізгі кезеңдері туралы, XIX ғасырдағы Ресейдегі әдеби процестің ерекшеліктерін, оның негізгі өкілдерінің жұмысының әлемдік маңызы туралы 20-шы ғасырдағы Ресейдегі әдеби процестің ерекшелігін біліп, әртүрлі өкілдер шығармашылығының негізінде сипаттайтын. бағыттары; - түрлі дәуірдегі әлемдік әдебиет классиктерінің шығармаларымен танысып, еуропалық әдебиеттердің ұлттық ерекшелігін анықтайтын белгілі бір дәуір мен әдебиеттердің ерекшеліктерін қалыптастыратын негізгі әлеуметтік-мәдени үрдістерді жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 6

  Мамандыққа бағытталған шетел тілін оқыту құзіреттілік принциптеріне негізделеді, яғни білім алу үдерісінде студенттердің бойында күнделікті тұрмысқа қажетті дағдыларды қалыптастыру көзделеді. Нәтижесінде студенттер жалпы мәдениетаралық және танымдық, кәсіби–коммуникативтік және лингвистикалық құзіреттеріне ие болады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 2019 қазақ тілінің қарапайым сөйлемінің синтаксисі
  Несиелер: 5

  Синтаксис туралы жалпы түсінік. Синтаксис термині, оның мәні. Синтаксистің қазіргі зерттелу бағыттары мен оның объектілері:сөз тіркесі, сөйлем, күрделенген сөйлемдер, синтаксистік тұтастық, ол туралы талас пікірлер және олардың зерттелу барысы. Синтаксистің фонетика, лексика, морфологиямен қарым-қатынас, өзіне тән ерекшеліктері қамтылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім берудегі ақпараттық технологиялар 2019
  Несиелер: 5

  Windows XP және Microsoft Offise операциялық жүйелеріндегі студенттер (Word, Power Point), бағдарламалық қамтамасыз ету пакетінде практикалық дағдыларды қалыптастыру (Photo Shop, Corel Draw, AFto және т.б.) бағдарламаларымен танысу; компьютерлік дизайн және компьютерлік графика және қолданбалы білім беру саласындағы негізгі дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сын тарихы 2019
  Несиелер: 5

  Шығармашылық бағыттағы ой-толғаулар, өзіндік пікірлер, ғылыми мақалалар мен аннотациялар, түйіндемелер, сараптамалар. М.Әуезовтен бастау алатын қазақ әдеби сынының зерттеушілері: Т.Кәкішев, Д.Ысқақұлы, Р.Нұрғали, Т.Қожакеев, С.Әшімбаев және т.б зертеушілердің еңбектерінің негізінде әлемдік сыни еңбектермен байланысы мен айырмашылығы туралы мәліметтер қарастырылады. Әдеби сын осынау шығармаларға көркемдік тұрғыда баға беру, өткен өмірді көксейтін баяғы қазақ даласының тұрғындарын әспеттейтін туынды сыңарыжақ пікір білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрмалас сөйлем синтаксисі 2019
  Несиелер: 5

  Пән бойынша құрмалас сөйлем жүйесін оқытудың мақсаты, мазмұны, құрмалас сөйлемдердің синтаксистік жүйедегі орны, құрмалас сөйлемдер жөнінде оқытылатын мағлұмат мына тарауларға бөлініп беріледі: құрмалас сөйлемнің сипаты, салалас құрмалас сөйлемдер, сабақтас құрмалас сөйлемдер, көп компонентті құрмалас сөйлемдер, құрмалас сөйлемдердің коммуникативтік талаптарды жүзеге асыру ережелерін оқыту қамтылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Студент: қазақ әдебиетінің заманауи үрдістерімен, даму үрдістерімен, көркем шығармаларды талдаудың тәсілдері мен әдістерімен; филология ғылымының ұғымдары мен категорияларымен, қазақ әдебиетінің өзара байланысымен; қазіргі әдеби сынның негізгі теориялары мен концепцияларымен; негізгі библиографиялық көздермен және іздеу жүйелерімен; әдебиеттегі негізгі тақырып, сұрақтарды ашу. Студент білуі тиіс: өнер туындыларын Талдау; қоғамдық пікірмен әдебиетті зерттеу; көркем-эстетикалық дамуды интерпретациялау; қазақ әдебиетінің мәселелерін кешенді талдау; Әдебиет теориясы мен тарихы бойынша өз тұжырымдарын жазу және ауызша баяндау. Студент істей алуы тиіс: - қазақ әдебиетінің шығармаларын әртүрлі әдістермен және тәсілдермен талдауды; - дәстүрлі және инновациялық технологиялар негізінде әдеби және лингвистикалық мәліметтерді жинау және талдауды; - ғылыми зерттеуді, рефератты, рефератты ж��не пәнді библиографиялық сипаттауды, есеп пен есепті; - жазбаша, ауызша және виртуалды (ақпараттық желілерде орналастыру).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кеңестік кезеңдегі қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Қазақ Совет әдебиетінің алғашқы кезеңі 1 Қазақ әдебиетінің жетекші шығармашылық күштерінің сипаттамасы, олардың 1917 ж. Революциясынан және азаматтық соғысынан туындаған негізгі әлеуметтік-саяси мәселелер бойынша делимитациясы. 2 Қазақ совет әдебиетінің бастапқы кезеңіндегі негізгі тақырыптары. Революциялық потоктар, максимализм, майданшылық және олардың жанрларындағы көріністері. 3 ҚазАПП қызметі. Мәдениетпен идеологиялық сыныптық күрес 4 Әдебиеттерді жаңғырту жанры. Поэзия, проза, драма, журналистика, әдеби сынның қалыптасуы Тақырып 24. Сәкен Сейфуллин 1 С.Сейфуллин поэзиясы. «Бөлек қоңыздар», «Лашынның әні» өлеңдерінің идеологиялық және тақырыптық, композициялық бірлігі. «Көкшетау» поэмасының құрамы 2 С.Сейфуллиннің прозасы, «Айша» әңгімесі. Романның «Қиын жолы» жанрының анықтамасы. «Экскаваторлар» әңгімесіндегі моральдық проблема 3 С.Сейфуллин драматургиясы. С.Сейфуллиннің спектакльдеріндегі жағдайдың драмасы, кейіпкерлердің әртүрлілігі, қақтығыс күрделілігі 25. Ілияс Жансүгіров 1 Поэзия I. Жансүгіров. Ақынның әлеуметтік әндерінің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1980 жылдан кейін қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиетіндегі қазіргі үрдістер, даму үрдістері, өнер туындыларын талдау әдістері мен әдістері; филология ғылымының тұжырымдамалары мен санаттары, қазақ әдебиетінің өзара байланысы; қазіргі заманғы әдеби сынның негізгі теориялары мен ұғымдары; негізгі библиографиялық көздер және іздеу жүйелер; әдебиеттегі негізгі тақырып, сұрақтарды жариялау. Студент білуі керек: өнер туындыларын талдау; қоғамдық пікірді әдебиетті зерттеу; көркемдік-эстетикалық дамудың интерпретациясы; қазақ әдебиетінің мәселелерін кешенді талдау; Әдебиеттің теориясы мен тарихы туралы өздерінің тұжырымдарын жазбаша және ауызша ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • .ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  ХІХ-ХХ ғасырдың екінші жартысындағы орыс жазушыларының өмірі мен шығармашылығының негізгі кезеңдерімен танысу. Зерттелетін кезеңдегі жазушылар мен ақындардың идеялық, тақырыптық және көркемдік ерекшеліктерін анықтау. Әдеби мәтіндерді талдай білу қабілетін қамтамасыз ету. Жазушылар көтерген «мәңгілік тақырыптар» заманауи әдебиетте қалай өзгергенін анықтау үшін. Коммуникативтік мәдениетті меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдебиет теориясы
  Несиелер: 5

  «Әдебиет теориясы» пәні көркем әдебиет заңдылықтарын эстетика, психологи, мәдениеттану, семиотика ғылымдарының жетістіктерімен бірлікте қарастыру, оқыту барысында әдебиет теориясының ғылым ретінде қалыптасу кезеңдері, ғылыми мектептердің ерекшеліктері, өнер салалары мен әдебиеттің дара сипаттары, танымдық, әлеуметтік, көркемдік-эстетикалық қасиеттері, шығарма табиғаты, автор мен адресат, кейіпкер және архетип, әдебиет және таңбалар жүйесі, мәтін құрылымы, герменевтика мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетінің сөйлеу тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің дамуының нәтижесінде студент: білуі керек: - өнертанудың негізгі түрлері мен жанрлары; - өнертану функциялары; - өнертану дамуының негізгі кезеңдері; - сыни басылымдардың түрлері; - Өнер тарихы саласындағы ең танымал сыншылар мен олардың жұмысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сын тарихы 2019
  Несиелер: 6

  Шығармашылық бағыттағы ой-толғаулар, өзіндік пікірлер, ғылыми мақалалар мен аннотациялар, түйіндемелер, сараптамалар. М.Әуезовтен бастау алатын қазақ әдеби сынының зерттеушілері: Т.Кәкішев, Д.Ысқақұлы, Р.Нұрғали, Т.Қожакеев, С.Әшімбаев және т.б зертеушілердің еңбектерінің негізінде әлемдік сыни еңбектермен байланысы мен айырмашылығы туралы мәліметтер қарастырылады. Әдеби сын осынау шығармаларға көркемдік тұрғыда баға беру, өткен өмірді көксейтін баяғы қазақ даласының тұрғындарын әспеттейтін туынды сыңарыжақ пікір білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлемі 2019
  Несиелер: 5

  Қазақ тілінің құрмалас сөйлем жүйесі жөнінде оқытылатын бөлігінің мақсатын,мазмұнын оқытуға арналған. Бүгінгі күні жалпы халық қолданып жүрген қазақ әдеби тілінің (ауызекі, жазба варианттарының) фонетикалық, лексикалық, грамматикалық жүйесін ғылыми-теориялық негіздері қамтылады.Қазақ тіл біліміндегі құрмалас сөйлемдер мәселелеріне арналған жаңа зерттеулердің нәтижелері, жалпы тіл біліміндегі теориялық тұжырымдамалар қамтылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кеңестік кезеңдегі қазақ әдебиеті 2019
  Несиелер: 6

  Кеңестік, саяси еркіндікке ие болған жылдарда, әсіресе, жиырма бірінші ғасырдың басында қазақ әдебиеті кең тынысты кемел шығармалармен толықты. Кеңестік кезеңіндегі қазақ әдебиеті, рухани-мәдени құндылықтар, ұлттық идея, ұлттық болмыс жаңа көзқарас, жаңа дүниетаным мұнарасынан бағалануы, жанрлық тақырыптық, тілдік-стильдік, ғылыми-танымдық ерекшеліктері, адам-қоғам-табиғат қарым-қатынастары жаңаша талдануымен өзекті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетінің теориясы 2019
  Несиелер: 5

  «Әдебиет теориясы» пәні көркем әдебиет заңдылықтарын эстетика, психологи, мәдениеттану, семиотика ғылымдарының жетістіктерімен бірлікте қарастырады. Курсты оқыту барысында әдебиет теориясының ғылым ретінде қалыптасу кезеңдері, ғылыми мектептердің ерекшеліктері, өнер салалары мен әдебиеттің дара сипаттары, танымдық, әлеуметтік, көркемдік-эстетикалық қасиеттері жан-жақты ашылады. Шығарма табиғаты, автор мен адресат, кейіпкер және архетип, әдебиет және таңбалар жүйесі, мәтін құрылымы, герменевтика мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Мемлекеттің әрбір азаматы үшін экологиялық білімнің маңыздылығы мәселелерінде құзыретті, микро деңгейде еңбекті қорғауды басқару, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша жұмысты ынталандыру, еңбек қауіпсіздігін оқыту бойынша оңтайлы шешімдерді ұсынуға қабілетті ойлау мәдениетін меңгерген, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдауға қабілетті

 • Код ON2

  Лингвистикадан мәлімет беру, тілдің қызметі, тілдердің пайда болуы мен дамуы, генеологиялық және типологиялық ерекшеліктерін, тіл, қоғамның диалектикалық бірлігі, тілдің деңгейлік жүйесі, фонетика және фонология, лексикология, грамматика туралы жүйелі түрде білім беру. Халық әдебиетінің ежелгі замандардан бастап қалыптасқан үлгілерінің тақырыптық, көркемдік сипаттары фольклортану ғылымының зерттеулерінің аясында теориялық және практикалық тұрғыдан түсіндіріледі.

 • Код ON3

  Болашақ педагогқа балалар мен жасөспірімдер ағзасының анатомо-физиологиялық ерекшеліктері, оның қоршаған ортамен қарым-қатынасы туралы қазіргі заманғы мәліметтер беру, оқушылардың денсаулығын сақтау және нығайту негізінде жатқан заңдылықтар туралы біліммен қаруландыру, олардың оқу іс-әрекетінің әр түрлерінде жоғары жұмысқа қабілеттілігін қолдау және экспериментті қою және алынған нәтижелерді интерпретациялау кезінде теориялық білімді қолдану.

 • Код ON4

  Сөздердің фонетикалық, лексика – грамматикалық топтары, олардың тілдегі грамматикалық мағыналары мен формалары, сөздердің тұлғалық өзгеруі, сөз және оның формалары, оны қарастырудың жолдары мен тәсілдері, амалдары туралы, сөз атаулының өзгеріске ұшыраған түрлері мен олардың топтарға бөлінуі, әр тапқа енген сөздердің өзіне тән грамматикалық сыр – сипаты жөнінде терең теориялық білім беру .

 • Код ON5

  Оқу жетістіктерін бағалаудың негізгі ережелері мен әдістерін білу; - оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудағы ең маңызды ережелер туралы білімді меңгеру; - критериалды бағалау бойынша жалпы әдістемелік ұсыныстарды меңгеру; - инклюзивтік педагогиканың мамандық бойынша басқа пәндермен және қазіргі проблемалармен өзара байланысы. -білім беру менеджментінің негізгі жүйе құраушы элементтерінің мәні мен сипаттамасын ашу.

 • Код ON6

  Халық әдебиетінің ежелгі замандардан бастап қалыптасқан үлгілерінің тақырыптық, көркемдік сипаттары фольклортану ғылымының бұрынғы-соңғы зерттеулерінің аясында теориялық және практикалық тұрғыда жан-жақты талдана түсіндіріледі. Алғашқы қауымдық құрылыс кезіндегі қазіргі Қазақстан мен Орта Азияны,Алтай өңірін мекен еткен ру-тайпалар, ұлыстар туралы тарихи деректер; Әдебиеттің өнер ретіндегі ерекшелігі. Оның басқа өнер түрлдерімен байланысы және айырмашылығы.

 • Код ON7

  Қазақ тіліндегі сөздердің фонетикалық, лексика – грамматикалық топтары, олардың тілдегі грамматикалық мағыналары мен формалары туралы пән. Студенттерге қазақ тіліндегі сөздердің тұлғалық өзгеруі, сөз және оның формалары, оны қарастырудың жолдары мен тәсілдердің сыр – сипаты жөнінде терең теориялық білім беру .

 • Код ON8

  Пән бойынша әдеби білім, дағдыларын қандай әдіс - тәсілдер арқылы үйретуге болады деген мәселелерді, оқу-тәрбие үрдісінің қыр - сырымен жете таныстырып қана қоймайды, қазақ әдебиетінен тиімді оқытуға бағытталып, әдебиет тарихымен, әдебиет теориясымен байланысы және айырмашылықтары қарастырылады.

 • Код ON9

  Қоғамдық-саяси саладағы өзгерістердің әдебиетке ықпалы, қазақ қаламгерлерінің шығармашылық белсенділігінің артуы, заман шындығын суреттеген прозалық туындылар, тарихи романдардың жарық көруі, әдеби процесс пен сын, қаламгерлер шығармашылығының дербес зерттеле бастауы, текстологияның сыр-сипатын, көркем әдебиетті зерттеу әдістері мен амал-тәсілдерін қарастырады.

 • Код ON10

  Қазақ жазуы тарихының танымдық мәні, жалпы тілдің символдық табиғаты туралы, студенттің ойды тыңдау, ауызша және жазбаша баяндау, талдау, синтездеу, пікір айту, кәсіби салада адекватты баға беру іскерлігін дамыту;- студентке кәсіби терминдерді меңгеруге көмектесу.

6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 6B01701-Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Орталық Азия Инновациялық Университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

А.Қ. Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институты

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

Орталық Азия Инновациялық Университеті (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімін даярлау
Бакалавриат

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушылары
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімдерін оқыту
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top