Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02301 Переводческое дело в Mardan Saparbaev Instityty

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «6В020700 – «Аударма ісі» бағдарламасының мақсаты, аударма ісі саласында толыққанды кәсіби білім алуға жағдай жасау болып табылады. Аударма және аударма технологиялар саласындағы теориялық және практикалық білімді кең ауқымды құру; болашақ аудармашылардың кәсіби қызметі үшін негіз болып табылатын коммуникативтік құзыреттілік қалыптастыру;
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B036 Аударма ісі
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет
 • Кәсіпкерлік дағдылар, инновацияларды қабылдау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған пәндер
  Несиелер: 5

  Білім беру жүйесіндегі әдіснамалық негіздер мен даму бағыттарын кәсіби шығармашылық деңгейлері. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалану. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық, мәдени сұраныстарға сай әлемдік бәсекеге қабілетті теориялық білімді қалыптастыру. Білім берудегі жаңа мазмұндарды ұйымдастыру, педагогикалық іс-әрекеттің біртұтас жаңашыл бағдарламасын жоспарлау. Жаңашыл идеяларды ұсыну, кәсіби қызметтерді дамыту жолындағы заманауи технологияларды жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Практикалық фонетика
  Несиелер: 3

  Ағылшын тілінің фонетикалық жүйесіне байланысты заңдарды ашып көрсету, ғылыми және практикалық тұрғыдан қарастырып дыбыс жүйесінің өзіндік белгілерін жазылу, айтылу нормаларын ажырата білу. Берілген мәселені ғылыми тұрғыдан аша білу, өмірде қолдана білуге баулау, фонема мәселесін, оның мәнін, қызметін ұғындыру, бір тілдегі кейбір дыбыстың екінші тілде фонетикалық қасиеті сақталмауын түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілінің коммуникативті курсы (А1-деңгейі)
  Несиелер: 4

  "Шетел халқының тарихы мен ұлттық мәдениетімен таныстыру. Өзіндік дүниетанымын, ой еркіндігін, ар-ождан бостандығын, білімге құштарлығын, ақиқатты сүйетін, жасампаздық пен бейім отаншылдық және т.б көзқарастарын қалыптастырады. Сөздік қорын ұлғайуына септігін тигізе отырып, кітаптарда, мәзір, жарнама, автобус және поезд кестесінде жазылған сөздерді, жеңіл хаттарды оқып білуі керек."

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі (А1 деңгейі)
  Несиелер: 4

  "Сөйлеу немесе ғылыми техникалық әдебиеттi оқи алу және қытай тілінде сөзді естіп қабылдай білу, сөйлей білу, жаза білу дағдаларын қалыптасырады. Сонымен бірге әдебиеттерді қолдануды, сөздікпен жұмыс істеуді, сөздерді және ережелерді есте сақтап, оларды еске түсіруді қамтамасыз ететін әдіс-тәсілдерді үйретеді. Жеке өмірінде, отбасы және қоршаған ортада қолданатын сөздерді түсінуді, қолданылған сөздермен қысқа диалогтар, әңгіме құруды үйретеді. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Коммуникативті біліктілікті жетілдіру аудиосеминары
  Несиелер: 3

  Ағылшын тілінің теориялық негіздерін және олардың өзгеру үрдісі тұрғысынан негізгі интонациялық модельдерді меңгеру. Сөйлеу коммуникациясының фонетикалық дағдыларын, кәсіптік белсенділігін арттыру элементтерін барынша меңгеру. Студенттердің жас ерекшеліктеріне сәйкес келетін технологияларды пайдалана отырып оқыту фонетикасын ұйымдастыру жұмысын жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ағылшын тіліндегі сөзжасам
  Несиелер: 5

  Шет тілдерінде кәсіби қызметтегі ақпаратты алуға және бағалауға мүмкіндік беретін деңгейде сөйлеу қабілетін қалыптастырады. Ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық тұрғыдан дұрыс құрастыруға ықпал етеді. Болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын, оның кәсіби қызметін жүзеге асыруға ынталандыруды жүзеге асырады. Кәсіптік-техникалық мәдениеттің негіздерін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Грамматикаға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән барысында грамматикалық құрылымдар меңгеріліп, жазбаша және ауызша қолданылады. Пән ағылшын тілінің грамматикалық ережелерін бір жүйеге келтіріп түсіндіреді, негізгі мағыналары анықталады және бекітіледі, студенттерде ауызша және жазбаша түрде ағылшын тілінде грамматикалық тұрғыдан дұрыс сөйлеу дағдылары қалыптасады. Студент грамматикалық, синтаксистік және лексикалық-грамматикалық конструкцияларды пайдалану арқылы шет тілінен ана тіліне және ана тілінен шет тіліне аудара алу қабілетін дамытады. Сөйлеу жағдаяттарында алынған білімді қолданады, грамматикалық құбылыстарды ана тілінде салыстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби қазақ (орыс) тілі пәнін оқыту барысында қазақ тілінде (орыс тілінде) тұрмыстық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынаста диалогтық және монологтық сөйлеуге үйрету көзделеді. Қазақ тілінде (орыс тілінде) тұжырымдамалық негізделген филологиялық білім беру, тілдің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің қызмет етуі туралы іргелі білімдерді кәсіби дүниетанымын қалыптастыру мақсатында мамандық бойынша мәтіндермен жұмыс жасау үшін қолдана білу пәннің негізгі міндеті болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілінің комуникативті курсы (А2-деңгейі)
  Несиелер: 5

  «Екінші шетел тілінің комуникативті курсы (А2 деңгейі) пәні студенттердің мәдениетаралық деңгейде қытай тілінде сөйлеу қабілетін одан әрі қалыптастыру, өнімді және қабылдау қабілетінің тілдік материалдарын тереңдету және кеңейтуді үйрету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қарым-қатынастың коммуникативтік дағдылары
  Несиелер: 6

  Критикалық, публицистикалық, академиялық, арнайы және басқа да керекті маңызды деректерден алынған мәтіндерді тез және сауатты оқу. Академиялық және арнайы прозаларды, баяндамаларды, іс-хаттарды, аннотацияларды, т.б. шығарма жұмыстарды, диктантты сауатты жазу дағдаларын қалыптастыру. Терминдерді дұрыс қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 4

  Лингвистиканың түсінімдік-терминологиялық аппараты, теоретикалық және практикалық лингвистикалық курстарда берілетін тілдер жайлы мәліметтер береді. Тіл біліміне қатысты барлық салаларды қамтиды. Фонетика, лексика, морфология, синтаксис туралы жалпылама мәліметтерді сипаттайды. Лингвистикалық терминдермен таныстырады. Басқа тілдерді үйрену барысында базалық білім бойынша алған мәліметтерді қолданып, түсіне алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Негізгі шет тілінің тәжірибелік курсы
  Несиелер: 5

  Сөз әрекетінің сөйлеу түрінде студенттер дайындалған және дайындалмаған диалог және монолог сөз түрлерін меңгереді. Диалог сөзге үйретудің мақсаты-студенттердің диалог сөздік түрлеріне, қарым-қатынас жасау ниеттерін іске асыру және серіктесінің айтқан пікірлеріне жауап қайтара білу қабілетін қалыптастыру. Тыңдап түсіну тіл өкілінің орындауындағы таспадағы жазбаны, мұғалімдер мен студенттердің сөзін тыңдап түсінуді шамалайды. Оқу сөз әрекетінің бір түрі ретінде студенттердің шетел тіліндегі мәтіннің оқу техникасын меңгеруді және әртүрлі мәтіндерден ақпарат табу іскерліктерін дамытады. Жазу және жазба сөзге үйрету жұмысы бір жағынан сауатты жазудың ��рафикалық, пунктуациялық, орфографиялық дағдылары мен іскерліктерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 4

  "Лингвистикалық құзіреттілігін қалыптастыру, оның ішкі құрылысы мәселелері бойынша базалық білімді игеруі. Студенттердің тілдің ерекшелігін әлеуметтік құбылыс ретінде ұғыну, оның негізгі міндетін қарастыру. Фонетиканың және фонологияның, лексикологияның және лексикографияның, грамматиканың және оның құрамдас бөліктерінің ішкі құрылымын анықтайтын тіл жайлы ғылымның негізгі бөліктерінің басты ұғымын игеру. Әлем тілдерінің жүйелену қағидаларымен және әртүрлі классификациялаумен танысу. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (А2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  "Тыңдалатын мәтіннің жалпы мағынасын және егжей-тегжейлігін (хабарландырудың, сұхбаттың, хабардың, ток-шоу мәліметтерін т.б.) түсіну. Тыңдап-түсінуге үйрету, монолог және диалог түріндегі аутенттік (түпнұсқа) есту және бейне мәтіндері негізінде бейтарап, ресми, ауызекі тілдегі, радио-теледидар және бағдарламалар күнделікті оқиғаға, ақпараттар мен жаңалықтарға байланысты, сөйлеу тақырыбы және ауқымдарын бейнелейді. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Практикалық грамматика
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілінің грамматикалық құрылымын, жүйедегі грамматикалық ережелерді сипаттау, грамматикалық жүйесін дамытудағы негізгі үрдістерді анықтау, практикалық жаттығулар негізінде тәжірибе жинақтау және тереңдету. Синонимдік грамматикалық, синтаксистік және лексикалық-грамматикалық конструкцияларды қолдану арқылы орыс тіліне ағылшын тілін аудару дағдыларын қалыптастыру, оның ішінде синонимдік грамматикалық, синтаксистік және лексикалық-грамматикалық конструкцияларды қолдану арқылы көп айнымалы аударма дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
  Несиелер: 6

  Кәсіптік және арнайы құзыреттерін қалыптастыру, бастапқы білімдерін кеңейту және жетілдіру болып табылады. Пән студенттерді шетел тілінде коммуникативті құзыреттілікті меңгерту арқылы кәсіби қызметін одан әрі жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Студенттердің деңгейіне байланысты әр түрлі сөйлеу белсенділігін арттыруға, лексикалық және грамматикалық материалдарды жеңіл қолдануға оқытады. Пәннің білім беру мақсаты келесі аспектілермен анықталады: педагогикалық бағыттағы жан-жақты дамыған бәсекеге қабілетті түлектерді дайындау; жауапкершілік сезімін қалыптастыру және оқу ісіне деген саналы көзқарас; патриотизмді қалы��тастыру және зерттелетін тіл лагерінде әлеуметтік құбылыстардың мәнін түсіну. Курстың білім беру және дамыту мақсаты болашақ мұғалімнің жалпы білім беру және жалпы мәдени деңгейінің артуымен анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік іс-қағаздар
  Несиелер: 5

  Стандарттық деңгейін қалыптастыру барысында сөйлеудің үлгілік типтері мен қатысым түрлерімен таныстыру: әңгіме, сұхбат, пікірталас. Ауызша және жазбаша (сипаттау, баяндау, пайымдау, хабарлау) дағдыларын қалыртастыру. Түсіндіру, анықтау, бағалау, резюме, интерпретация, комментарий және сөйлеудің жазбаша туындыларының түрлерін машықтандыру. Түйіндеме (СV), телефакс, ресми хат, баяндама тезистеріді және эссе жазуды үйрету. Шет тілінде жазылған мәтіннің (ресми хат, эссе, мақала, шолу және т.б.) ұйымдастыру ережелерін сақтау. Грамматикалық дұрыстығын (орфография және пунктуация ережелерін сақтау); фактілердің жазбаша дәйекті түсінігін жазу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аударма теориясы
  Несиелер: 5

  Аударманың қалыптасуы және дамуы, аударма-іс-әрекет, процессі, аударма теориясының жалпы білімдік, лингвистикалық маңызы, аударма теориясы, аударма тілін байланыстырушы құралдар, тіл байланыстырушының басқа түрлері, қысқартылған аударма, аннотация, реферат, түйін туралы ақпарат беріледі. Қарым-қатынастың функциональдық, мағыналық, құрылымдық сипаты, жалпы, жеке және арнайы аударма теориясы, аударма қызметінің субьективті жақтары, аудармашының іс-әрекеттің типологиясы, аударманың жанрлық-стилистикалық классификациясы, көркем аударманың негізгі міндеті және оның түрлері, ақпаратты аударманың негізгі міндеті және оның түрлері, аударманың психолингвистикалық классификациясы, жазбаша және ауызша аударманың ерекшіліктері, ілеспелі және синхронды аударма, аударма баламасы, туралығы және адекваттылығының байланыстары қарастырылады. Балама аудармасының деңгейі және түрлері, аударылатын мәтіндердің прагматикалық классиф��кациясы, адекватты, сөзбе-сөз, еркін аударма, аударма трансформациясының типологиясы, аударма процесінің негізгі модельдері: денотативті, трансформациялық-мағыналы және құрылымдық моделдері, аударма сәйкестілігінің типологиясы, аудармадағы баламасы жоқ бірліктердің негізгі аударылу тәсілдері, лексикалық мағынаның аспектілері: денотативті, коннатативті және ассиотативті және олардың аудармадағы берілу жолдары, тіларалық және мәдениетаралық қарым-қатынастағы аудармашының екі тілді тұлға ретінде алатын орны, аударма тезаурустың және аудармашының ерекшеліктері, мәтінді қабылдауда және аударудағы мақсаттары, міндеттері аударма теориясының дамуы сипатталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Базалық негізгі шетел тілі (В1-деңгейі)
  Несиелер: 6

  Жалпы сипаттағы лексикалық бірліктерін сөзжасам жұмыстарында, грамматикалық және фонетикалық құрылымның кәсіби қарым қатынас жасау бағытында негізін табады. Лексикалық және грамматикалық құбылыстарды қамтитын тілдік үлгілерді игеру арқылы жазбаша және ауызша дағдыларын дамытады. Оқыған материалдарды толық түсініп, талдай алуға, жүйелі түрде монолог, диалог түрінде жеткізе алуға үйрету. Ағылшын тілінде сауатты жаза білуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аудармашы қызметінің негіздері
  Несиелер: 4

  Пәнде аударматану ғылымының теориялық мәселелері, аударма жасаудың техникасы, әдіс-тәсілдері мен аудармаға және аудармашыға қойылатын талаптар, аударма саласының жанрлық түрлері қарастырылады. Пәнді оқу барысында білім алушылар аударғалы жатқан материалдағы сөздін мағынасын түсініп, лексика және грамматикалық талаптарын білуі керек. Пәндегі ұғымдар мен категорияларды жан-жақты терең қамти отырып, бастысы екі немесе бірнеше тілдерге еркін аударма жасай білуі тиіс. Студенттер аударма туралы ғылымның осы күнгі жағдайын, аударма қызметінің негізгі концепцияларын, түрлі аударма тип пен формаларының ерекшеліктерін, аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық мәселелерін игеруі керек. Бірнеше тілдерге аудара білу, аударма кезінде мәтіннің мән-мағынасын ашып, соны жеткізетіндей, алған білімдерін іс жүзінде асыратындай дағдысы болуы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аудармашы функциялары
  Несиелер: 4

  Аудармашының келесі функциялары бар: ауызша және жазбаша аудармалар жасау; - тіларалық және мәдениетаралық қатынастарда тілмаштық қызметтер атқару; - аударматану мен филология саласында зерттеулер жасау, оқып жатқан шет тілі бойынша және соның мәдениеті бойынша туындаған сұрақтар бойынша кеңестер беру; - ақпараттық мәтіндерді редакторлау және референттеу; - аударма саласында оқу материалдарын талдау және зерттеулер жүргізу; - қазіргі заманғы технологияларды сенімді түрде қолдана білу, аударма ісі процесі кезінде ақпараттық технологияларды білікті өңдеу; - кәсіби және жек�� өсу үшін өзіне-өзі сараптама.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Негізгі шет тілінің тәжірибелік курсы (В1-деңгейі)
  Несиелер: 6

  Жаңа лексикалық және грамматикалық құбылыстарды қамтитын тілдік типтерін игеру арқылы жазбаша және ауызша тілдік дағдыларды дамыту. Тілдің сөйлеу түрінің, саласының, жағдайының және тіл жүйесінің жұмыс істеу заңдарының рөлін ескере отырып, басқа тілді меңгеру және қабылдау мүмкіндігін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілінің комуникативті курсы (+А2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  "Орташа деңгейде коммуникативті және кәсіби компетенцияларына ие болу. Оқу дағдыларын құрастыру және шет тілінде түрлі жанрлы мәтінде берілген тапсырмаға байланысты ақпаратты табу, сөйлеудің қиысты типіне байланысты ақпаратты синтездеу мен бағалау, оқылған, естілген мазмұнды жазбаша жеткізу, сонымен қатар өз ойларын логикалық тұрғыда және графикалық-орфографикалық қағидаларға, шет тілінің пунктуациясына сүйене отырып, дұрыс жеткізе білу; дайын және бапсыз диалог және монолог сөзін меңгеру. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі (+А2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  "Екінші шет тілінде мәдениетаралық және кәсіби ерекшеліктерін ескере отырып жазбаша және ауызша сөйлеу машықтарына ие болу. Шет тілінде оқу техникасын, оқылған мәтіннен қажетті ақпаратты іздеп оны тану, графикалық, пунктуациялық, орфографиялық дұрыс жазу машықтарын дамыту; "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік шет тілі
  Несиелер: 5

  Іскерлік шет тілінің негізгі мақсаты: ресми және бейресми іскерлік сөйлеу қарым қатынас шеңберіндегі тіл ережелерін меңгеруін қамтамасыз етеді. Ауызша және жазбаша түрде арнайы лексиканы меңгеру. Іскерлік шет тілін оқыту іскерлік сөйлеу қарым қатынас шеңберінде лингвоелтанулық құзыретті дамытуға көмектеседі. Студенттер іскерлік сөйлеудің тілдік құралдарын игеріп, іскерлік салада қабылданған тәртіп ережелерімен танысады. Пән кәсіби және іскерлік қатынаста білім мен дағдыларды тәжірибе түрінде меңгеруге, жетілдіруге және дамытуға бағытталған. Пән жалпы мәдени дамытумен жалпы зияткерлік әрекетке, тұлғаға бағытталған, коммуникативті когнитивті, әлеуметтік және әрекет қатынастарына негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Базалық негізгі шетел тілі (В2-деңгейі)
  Несиелер: 6

  Нақты немесе абстрактілі тақырыптар бойынша, және кәсіби қызығушылығына байланысты берілген көлемді, күрделі мәтіндердің негізгі мазмұнын түсіне алу. Тілді жақсы білетін адамдармен емін еркін сөйлесе алу. Түрлі тақырыптар бойынша өз ойын нақты жеткізу және мамандығы бойынша пікір таласқа қатыса алу. Мемлекеттік тілдегі газеттердегі ақпараттар жөнінде қысқаша түсінік бере алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Теориялық фонетика негіздері
  Несиелер: 4

  Теориялық фонетика негіздері басқа қоғамдық ғылымдарда алатын орнын, ғылым салаларымен байланысын, ерекшеліктерін түсіндіреді. Пәннің теориялық негіздерін игеріп, өз ана тілімен салыстыра-салғастыра отырып, мамандандырылған терминология аясында практикада қолдана алады. Фонология, артикуляция, интонация, пунктуация ұғымдары пән барысында сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Теориялық грамматика
  Несиелер: 4

  Тілдің грамматикалық құрылысын, жүйелі бейнелеу әдістерін, зерттеу тарихынан негізгі мәліметтерін сипаттайды. Пән синтагматикалық және парадигматикалық байланыстар, жай сөйлемдерді модельдеу, сөйлемді коммуникативтік тұрғыдан жіктеу, құрмалас сөйлеммен күрделі семантикалық синтаксистік бірліктер туралы теориялық мағлұмат береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Теориялық фонетика
  Несиелер: 4

  Фонетикасының теориясының негізгі ұгымдарын айқындау, терминдерімен таныстыру,оның негізгі теориялық қағидаларын баяндап беру. Ана тілінің ағылшын тілінен айырмашылығын және генетикалық жақындығын сипаттай алу, сонымен қатар типологиялық ұқсастықтарын салыстыруға мүмкіндік алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы (В1-деңгейі)
  Несиелер: 6

  Екінші шетел тілі (В1) деңгейі студенттердің жалпы, коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыру; ауызша және жазбаша жаттығуларды жасау, ойлау функцияларын дамыту (назар, есте сақтау, логикалық ойлау), студенттердің жеке іс-әрекетін қалыптастыру, өзін-өзі жүзеге асыру және әлеуметтік бейімделу қабілетін дамыту, басқа елдер мен халықтардың рухани құндылықтарына құрметпен қарауды қалыптастыру, сондай-ақ студенттің жеке қасиеттерін жақсарту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жазбаша және ауызша аударма жасау ерекшеліктері мен принциптері
  Несиелер: 5

  Лингвистикалық және аударма құзыреттерін дамыту, жазбаша және ауызша аударма жасау арқылы саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық өмірдегі өзара түсінісуді қамтамасыз ету. Өзіндік жұмысы мен аудармашы жұмысын дұрыс ұйымдастыра алу қабілеттерін дамытады. Практикалық икемдерін дағдыландыруға, әдеби аударма барысында прагматикалық бейімделудің негізгі тәсілдерін, екінші шет тілін игеру аясында қажетті кәсіби аударма біліктілігін қалыптастыруға бағытталған. Қиындықтың өсу дәрежесіне қарай оқудың сатысына байланысты аудармашылық икемдердің құрамасы мен жетілу бағыттарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ел тану (негізгі тіл)
  Несиелер: 5

  "Жоғары дәрежеде қолдануға мүмкіндік беретін мәдениаралық- когнитивті, лингвоелтанулық және АҚШ пен Ұлыбританияның әлеуметтік-мәдени біліктілігін қалыптастырады. Ұлыбританияның, АҚШ-тың мәдениеті, политикасы, мемлекеттік рәміздері, географиясы және тарихы қарастырылады. Пәннің тақырыбы аймақтық қауымдастықтардың, сыртқы саясаттың, географиялық, экономикалық, әлеуметтік-мәдени, конфессиялық және басқа да аймақтық топтардың, елдердің және олардың даму факторларын зерттеу әдістерін қолданады, елдік және аймақтық зерттеулер шеңберінде салынған классификациялық құрылымдардың айырмашылықтарында көрініс табады. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Негізгі шет тілінің тәжірибелік курсы (В2-деңгейі)
  Несиелер: 6

  Абстракт, жалпы немесе негізгі тақырыптағы мәтінінің мазмұнын түсіну немесе жоғары мамандандырылған нақты хабарлама жасап, өзінің немесе өзгенің ойының кемшілігін айта алу. Когнитивті, тілді сана үдерісінің және ой қалыптасуының ажырамас бір бөлігі ретінде қарастырады. Монолог және диалог тілдесудің түсінуі, мәнмәтін бойынша бейтаныс сөздердің мағынасын таба біліп, аутентикалық кәсіби бағытталған аудиомәтіндердің мазмұнын түсіну, сөйлеудің публицистикалық экономикалық және әдеби-әңгімелеу стильдерін ашатын аудиомәтінді түсінуін дағдыландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жазбаша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Эквиваленттік жазбаша аударудың тілдік және аударма құзіреттіліктерін қалыптастыруды көздейді. Жазбаша аударма мәселелерін өз бетінше анықтауды және шешуді, өзін-өзі бақылау мен түзетуді жүзеге асыруды, заманауи талаптарға сәйкес бакалаврларды дайындауға бағытталған дағдыларын қалыптастыруды қамтиды. Әртүрлі жанрлық және негізгі функционалдық стильдер қамтылған мәтіндерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Лингвоелтану
  Несиелер: 5

  "Тіл және мәдениеттанудың негізгі мақсаты мәдениетаралық қарым-қатынастарда коммуникативті құзыреттілікті қамтамасыз ету, бірінші кезекте әңгімелесушінің сөзін дұрыс қабылдау және түпнұсқа мәтіндерді түсіну. Осы қағидаттарға сүйене отырып, шет тілдерін зерттеу мемлекеттік құрылымдармен және әлеуметтік институттармен танысумен шектелмейді, бірақ зерттелген тілдің барлық мәдени кеңістігін елдің ерекшеліктері мен контрасттары, ұлттық және аймақтық құбылыстармен, бакалаврлар мен шет тілдерінің мұғалімдерін дайындаудың ажырамас бөлігі болып табылатын бүкіл мәдени кеңістігін қамтиды. Салыстырмалы-тарихи лингвистика тілдің көмегімен халықтың мәдениетін зерттеуге ықпал етеді. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілінің коммуникативті курсы (В1-деңгейі)
  Несиелер: 6

  Студент өзін қызықтырған мәтіннің мазмұнын сауатты түрде айта алуын қамтамасыз ету. Шет тілін қатынасу құралы ретінде және қатынастың ауызша және жазбаша формаларын: жазылым, айтылым, оқылым, тыңдалым, ресми және бейресми жағдайларында қолдана алады. Әр деңгейдегі арнайы, ғылыми, көркем мәтіндермен жұмыс жасай біледі. Шет ел мәдениеті, тұрмыс-тіршілігі, ұлттық ерекшелігі жайында толық хабардар болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Теориялық грамматика негіздері
  Несиелер: 4

  Морфология және синтаксис, олардың арақатынасы, құрылымы және грамматикалық категориялары туралы сипаттама берілген. Мамандарды теориялық және практикалық даярлауға негіз болатын ағылшын грамматикасы теориясының ережелерін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы (В2-деңгейі)
  Несиелер: 6

  Сөйлеу қабілетін тереңдету, кеңейту дағдыларын қалыптастырады. Белгілі тақырыптар бойынша нақты айтылған пікірлердің негізгі қалпын әдеби норма бойынша түсіну, мәтін, жоспар, өзекті сөздер негізінде дайын диалогиялық және сөзді визуалды негізде ақпарат көздеріне сүйене отырып жасау қабілеттерін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандандырылған кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 4

  Мамандандырылған кәсіби шет тілі студенттердің шет тілдік мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілігін және кәсіби қалыптасуын жетілдіруге, одан әрі қалыптастыруға, сондай-ақ шет тілдік әлеуметтік мәдениет әлемі бейнесін тереңірек түсінуге, оның мағыналық бағдарын тануға, білім алушылар мәдениеті арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды көре білуге және мәдениетаралық қатысым контекстінде оларды қолдана алуға, кәсіби негізделген қарым-қатынас жағдаяттарындағы прагма-кәсіби тапсырмаларды шешу арқылы кәсіби бағытталған шеберліктерді қалыптастыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Лексикология
  Несиелер: 5

  "Еуропалық стандарттар талаптарына сәйкес базалық шет тілін меңгерген заманауи маман дайындауда негізгі пәндердің бірі ретінде лексикология курсы студенттердің лингвистикалық, филологиялық және жалпы ғылыми көзқарасты тереңдетуге, шет тілін одан әрі кеңейтуге бағытталған, сонымен қатар студенттің коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілігін қалыптастырады. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі лексикологиясының негізгі курсы
  Несиелер: 5

  "Ағылшын тілі лексикологиясының негізгі курсы шет тілінің сөздік құрам туралы ғылымның қазіргі жағдайын зерттейді. Сөздің дамуының негізгі факторлары мен құрылымын, сөздік жүйесін ұйымдастырудың табиғатын, лексикалық бірліктің құрылымдық және семантикалық ерекшеліктерін, сөздікті дамыту мен дифференциациялаудың әлеуметтік жағдайын қалыптастырады. Сөз теориясына байланысты, ғылыми тұрғыда ойлауды дамытуды, заманауи ғылыми және теориялық көзқарастарды сыни және шығармашылық түсінудегі студенттердің білімін қалыптастыруды көздейді. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1-деңгейі)
  Несиелер: 6

  Күрделі және көлемді мәтіндерді түсіне алу және өз ойын жүйелі жеткізе алу. Ойлана отырып жылдам сөз тауып, дайындықсыз өз ойын жеткізе алу қабілетін дамытады. Әлеуметтік, кәсіби және білімдік қызметінің шеңберінде тілді тиімді қолдана алуына септігін тигізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми-техникалық әдебиеттің аудармасы
  Несиелер: 4

  "Лингвистикалық және логикалық, психологиялық, ғылыми техникалық сипаттағы негізгі аударма әдістерін қолдануға ынталандырады. Аударма түсінігін қалыптастыру, мәдениетаралық іс-шараларды делдалдық ретінде түсіну, практикалық дағдылары мен аудармашылық шеберліктерін, аударма процесінің негізгі заңдарын зерттейді. Негізгі аударма техникасы және аударма жазуын, оның ішінде электрондық сөздіктермен жұмыс жасап, практикалық дағдыларын дамытады. Бағдарламалық жасақтамаларды аудару үшін пайдаланылатын ақша аудару, көшіру процесі машиналық аударма жүйесінің бейнесіне файлдарды қоса алу, автоматты аударым сөздіктерді қолдану, компьютер демеуімен тәржі��елеу жүйесі және өз мысалдарын іріктеу негізінен тұратын дәрістер немесе практикалық жаттығулар талқыланады. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық аударма практикасы
  Несиелер: 4

  "Аударма түрлерін, лингвистикалық және тілдік емес мәтіндердің аудармасын; аударманың сапалық талдау критерийлерін, түпнұсқа мәтінге тән ақпарат түрін, мәтіннің сөйлеу жанрларын саралауды үйретеді. Ақпараттық аудармада әр ұлттың мәдениеті мен тілін жан – жақты салаларда, яғни халықаралық – саяси, ғылыми – экономикалық, қоғамдық өмірде де өзара түсінісушілікке ынталандырады. Аударманы реттеу және өңдеу, аудармас бұрын бастапқа мәтінге талдау жасау, аударуға арналған технологиялар мен дағдыларды меңгеру. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілінің комуникативті курсы (В2-деңгейі)
  Несиелер: 6

  Теориялық, іс тәжірибелік, дүниетанымдық, шығармашылық, іс- әрекеттік білім алуын қадағалау. Коммуникативтік мақсатты рәсімдеудің нормативтік талаптарына сай жеткізуді, көңілге қонымды және дәйекті түрде өтілген лексико-грамматикалық материалды қамтитын мәтін мазмұнын жазбаша түрде баяндауды үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Негізгі пәнді арнайы мақсатта оқыту (С1-деңгейі)
  Несиелер: 6

  "Жасырын мағынасы бар күрделі мәтінді анықтай алу. Ғылыми және кәсіби бағытта шетел тілін тиімді және икемді қолдана алу. Күрделі мәтінге анық детальді хабарламаны ұйымдастыру модельдерін қолдана отырып жасау. Жалпы кәсіби және мәдениет аралық бағытын әрі қарай дамыту, шет тілінің тарихына, халқының ой толғамының мағынасы мен құндылығын салыстыруға қызығушылығын арттырады. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 4

  Кәсіби іс-әрекетке дайындаудың концептуалдық негіздерін әдістемелік-теориялық түрде дамыту. Мамандыққа қатысты лексика мен терминдерді, күрделі синтаксистік құрылымдарды пайдалануға дағдыландыру. Ағылшын тілінде өзінің көзқарасын білдіру, оны дәлелді түрде қорғау. Күнделікті өмірде кәсіби салаға қатысты сұхбаттарға еркін араласа алу, сөйлесу дағдыларын қалыптастыру. Кәсіби бағыттағы ақпараттарды түсіну, талдау жүргізу, ғылыми мақала мен баяндамалар жазуға қабілетті болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Синхронды аударма
  Несиелер: 5

  Синхронды аударма — аудармашының аударылатын мәтінді тыңдай отырып, бір уақытта орындайтын ауызша аударма түрі. Классикалық синхронды аударма синхронды аударуға арналған арнайы құрылғылар мен аудармашы кабиналарын қолданып жүзеге асырылады. Синхронистер әрқашан жұппен жұмыс істейді. Синхронды аударма аудармашыдан шет тілі мен ана тілін жетік білуді, тәжірибені, жылдам жауап қатуды және мәтінді тыңдай отырып, бір уақытта аударуға мүмкіндік беретін айрықша машықтарды талап етеді. Аудармашы баяндамашының сөзін тыңдап, айтқанын аударады және оның аяқтағанын күтпестен, аударуды жалғастырады. Сөйлеушінің сөзі үзіліссіз жалғасады, бұл уақыт үнемдеуге, сөйлесуді серпінді етуге, ��л сөйленген сөзді бейнелі қабылдауға мүмкіндік береді. Сөйлеуші аудиторияның назарын бақылап, тыңдаушылардың көңіл-күйі мен реакциясын сезінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын әдебиеті және оның аудармасы
  Несиелер: 5

  Тарих және жалпы мәдениет тарихы контексіндегі көркем реалийлердің теориялық негізін, түрлі тарихи дәуірлердегі стильдік өзгерістерін, аударма әдебиеттердің өзара бірін-бірі байытуын, көркем аударманың негізгі тенденциялары және фольклорлық реалийлерді, әлем әдебиетіндегі трансформациялық аударма проблемаларын, аударматанудың салыстырмалы әдебиеттанумен байланысын қарастырады. Көркем әдебиеттегі аударма-салғастырмалы кеңістікті, оқылатын тілдің түрлі аймақтарындағы тарихи дәуірлерін, әдебиеттер дамуы тарихындағы жеке мен жалпы ерекшеліктерді сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем әдебиетті аудару негіздері
  Несиелер: 5

  Көркем аударма – көркем əдебиет шығармаларын, яғни негізгі қызметі оқырманға көркемдік-эстетикалық əсер ету болып табылатын мəтіндерді аудару. Бұл процестің өтуі барысында аудармашының мүмкіндігі шексіз; ол екінші тілде жасалған мəтінді өңдеп, реттей алады. Əдеби немесе көркем аударма дегеніміз – бір тілде жазылған əдеби туындыны екінші тілдің құралдары көмегімен оқырмандарға жеткізу жəне түпнұсқасының стильдік, көркемдік ерекшеліктерін мейлінше нақты сақтап көрсету. Бұл жерде аудармадағы ең қиын нəрсе – лингвистикалық ерекшелігі емес, ол түпнұсқасының көркемдік жағын дұрыс жеткізу, яғни аудармашы туындының образдық əлемін, автордың идеясын, позициясын жəне стилін нақты, дəл көрсете білуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы (С1-деңгейі)
  Несиелер: 5

  Болашақ шет тілі маман иелерінің кәсіби дағдыларын арттыру үшін тілдік білім беру Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы пәні шет тілдерінің құзыреттілігін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Студенттердің мәдениетаралық деңгейінде қарым-қатынас жасай алу дайындығы алған біліміне негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілінің коммуникативті курсы (С1-деңгейі)
  Несиелер: 5

  Екінші шетел тілінің коммуникативті курсын оқыту барысында шетел тілінде грамматикалық тұрғыдан сөз сөйлеу этикеттерін, сөздердің семантикалық табиғатын, лексикография мен лексикология салаларын бірге жүргізу болып табылады.Тілдік материалдарды жетік меңгеріп, қатесіз сөйлеуге дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауызша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Ауызша кәсіби аударманың түрлерін, ауызша аударманың аудармашылық қызметтің бір түрі ретіндегі теориялық моделін: сұхбаттың екі жақты аудармасы, сатылы аударма және оның ішкі түрлерін: абзацтық-фразалық аударманы, парақ бойынша аударуды, сөйлеген сөздің аудармасын, өткен шақ бойынша ілеспе аударманы, сөзбе-сөз (синхронды) аударманың негізгі түрлерін қарастырады. Ауызша кәсіби аударманың тарихын, ауызша аударманың психологиялық негіздерін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Негізгі пәнді арнайы мақсатта оқыту (С2-деңгейі)
  Несиелер: 5

  "Білім берудің алдыңғы кезеңінде қол жеткізілген шет тілін меңгерудің бастапқы деңгейін арттыру және шетелдік әріптестермен қарым - қатынас жасау кезінде күнделікті, мәдени, кәсіби және ғылыми қызметтің түрлі салаларында әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерді шешу үшін қажетті және жеткілікті коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С2)
  Несиелер: 5

  "Коммуникативті-этномәдени біліктілік пен студенттердің кәсіби біліктілігін әрі қарай шыңдау. Кәсіби қатынас стиліне негізделген тапсырмалар шешу арқылы кәсіби қабілеттерді қалыптастыру. Тілді меңгерудің өзінің стартегиясын анықтау, оқу үрдісінде жаңа технологияларды қолдану. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің тарихи өзгерістері
  Несиелер: 5

  "Басқа елдерінің аймақтық географиясы мен мәдениеттануы бойынша қосымша ақпарат береді, лингвистикалық мәселелері бойынша ақпарат ауқымын кеңейтеді. Қоғамның даму тарихымен байланысты тілде орын алған тарихи процестер туралы түсінігін қалыптастырады және қазіргі заманғы тілдің нормалары мен оның ерекшеліктерін тарихи тұрғыдан түсіндіруге қабілетті бола алады. Тарихи өзгерістердің фактілері жалпы заңдар мен тіл жүйесінің ерекшеліктері мен тенденцияларының шарттарымен ажырамас байланысында болған көрінісі ретінде қарастырылады. Ғасырлар бойы дамып келе жатқан қазіргі заманғы ағылшын тілі жүйесінің негізгі ерекшеліктерін тарихи тұрғыда түсіндіру. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Стилистика
  Несиелер: 5

  Сөйлеудің сапалылығы, экспрессивтілігі, белгілі бір сөйлеу жағдайы мен түріне, қатынас жасау мақсатына анағұрлым сай келетін бейнелеу құралдарын пайдалануы айтылым стилінің қатысым міндетін айқындайды. Функционалды стильдерді анықтау, олардың мәнін, жүйелік сипатын, қарым-қатынастың әртүрлі саласында тілдің қолдану заңдылықтарын, функционалды стильдерді топтастыру, стилистикадағы тілдік және тілден сыртқары жайлардың ара қатынасын айқындау мәселесін көрсетеді. Лингвистикалық стилистика мен әдебиеттік стилистиканың ара қатынасын, көркем әдебиеттің функционалды стильдерге қарым-қатынасын, стилистикалық норманы және оның тарихилығын анықтау. Стилистикадағы диахрония мен син��рония мәселесін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Тіл тарихы
  Несиелер: 5

  Тіл тарихы пән ретінде қазіргі заманғы ағылшын тілінің фонетикалық жүйесін, грамматикалық құрылымын және сөздік қорын қалыптастыру үдерістерін көрсетуге мүмкіндік береді. Студенттердің салыстырмалы тарихи лингвистикалық зерттеу әдісі туралы білімдерін кеңейтеді, тілдік жүйедегі өзгерістердің мәнін экстралингвистикалық және тілдік факторлардың әсерін анықтайды. Тіл тарихының барысы тілдің барлық аспектілерінің тарихи эволюциясы барысында лингвистикалық фактілер мен құбылыстарды білдіреді. Аймақтық географиясы мен мәдениеті туралы ақпараттың ауқымын кеңейтеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінің функционалдық стильдері
  Несиелер: 5

  "Ағылшын тіліндегі көркем әдебиет, публицистикалық, ғылыми (немесе ғылыми-техникалық), эпистолярлық және ресми іс- қағаздары мен кеңсе қағаздары стильдерін зерттейді. Функционалды стилистиканың негізгі ережелерін меңгеру, шет тілінде ауызша және жазбаша сөйлеуді қабылдау, түсіну және көп өлшемді талдау дағдыларына ие болу. Тілдің стилистикалық амалдарын, олардың табиғаты мен әртүрлі тілдегі қызметін, функциялық стильдерді бөлу белгілерін, сонымен қатар аудармада шет тілінің әртүрлі стилистикалық амалдарын адекватты түрде қолданып білу қабілетін дағдыландырады. Мәтіндерді талдауға және түсіндіріп беруіне қажетті тілдік амалдарды ажыратуға, әрі тілдің грамматикалық, лексикалық, синтаксистік түріндегі стилистикалық амалдарды таныстыруға бағытталған. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіби ағылшын тілі (гуманитарлық бағытқа арналған, С2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Ағылшын тілін оқыту әдістемесі мен заманауи технологиялар аясында теориялық және практикалық білімдер жүйесін қалыптастыру тілдік құзыреттілікті дамыту, коммуникативті оқыту кезінде интерактивті оқытудың негізгі әдістемелік категорияларды білу, интерактивті оқыту кезінде оқытудың мазмұны мен әдістердің саралау ерекешеліктерің білу, оқытушының сыныптағы лексиканың кәсіптік қолдануды қалыптастыстыру, әдістемелік, лингвистикалық және психологиялық педагогикалық факторлар жағынан оқу жағдайды талдай білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Арнайы шет тілі (негізгі шет тілі, С2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  "Сыни ойлаудың теориялық, әдіснамалық негіздерін және оларды ғылыми-практикалық зерттеулер тәжірибесінде қолдануды қарастырады. Концептуалды аппараттарды және курстық терминологияны талдауға көп көңіл бөлінеді. Ағылшын тілін оқытуда сыни ойлаудың негізгі әдістерін үйретеді, психологиялық инерция және қиял босату, жою дағдыларын, өзін-өзі дамытуға жаңа көзқарастарын қалыптастырады. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

   Байланыс (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) құралы ретінде ауызша және жазбаша формаларын жүзеге асыру, сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін пайдалану;  Шетел тілінің грамматикалық теориялық және практикалық негіздерін меңгеру;  Білімді ары қарай жетілдіру үшін қажетті материалдарды өз бетінше анықтау, ақпараттарды іздеу, талдау және саралау, сақтау және өзгелерге жеткізу.

 • Код ON2

   Ағылшын тілінің фонетикалық жүйесін, оның функцияларын, компоненттерін, фонетикалық ерекшеліктерін, сегменттiк және прозалық кедергiлердiң алдын алу жолдарын сипаттау;  Үйлесімділік принципін, пропорционалды және интонациялық ерекшеліктерін орнату, фонетикалық құбылыстарды қамтитын тілдік үлгілерді игере отырып жазбаша және ауызша тілдік дағдыларын көрсету;  Грамматикалық, синтаксистік және лексикалық-грамматикалық конструкцияларды пайдалану арқылы аударма жасау қабілетін көрсету;

 • Код ON3

   Ағартушылық және кәсіби қызметте ағылшын тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынастың әр түрлі формалары мен түрлерін қолдану; идеологиялық әлеуметтік және жеке маңызды философиялық мәселелерді талдау;  Ғылыми, педагогикалық, әлеуметтік, саяси, әдеби тақырыптардың кең ауқымында еркін сөйлеу үшін тілдік құралдарды тиімді пайдалану;  Тыңдап түсіну мен оқу кезінде грамматикалық, лексикалық құрылымдар мен құбылыстарды қолдану

 • Код ON4

   Кәсіби орыс тіліндегі арнайы мәтінді талдауда құрылымдық – семантикалық әдіс тәсілдерді қолдану;  Ауызекі сөйлеу (кәсіби тақырыпта әңгімелер жүргізу, ақпарат алмасу, пікір талас жүргізу) және жазбаша сөйлеу (заттың сипаттамасын беру, жоба жасау, іскерлік қағаздармен жұмыс жүргізу) жанрларын салыстыру;  Тіл білімінің негізгі теориялық мәселелерін тұжырымдау, тілдің онтологиясын анықтау.  Аударма теориясының жалпы білімдік, лингвистикалық маңызын ажырату. Балама аудармасының деңгейін және түрлерін, аударылатын мәтіндердің негіздерімен прагматикалық классификациясын әзірлеу.

 • Код ON5

   Жаратылыстану, әлеуметтік, гуманитарлық пәндер саласындағы базалық білімді, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану;  Үйреніп жатқан шетел тілінің ресми іскерлік ерекшеліктерін ажырату. Мәдениетаралық туындаған мәселелерді шешу жолдарын көрсету;  Іскерлік жетістіктер туралы тұжырымдау;  Ресми іскерлік стильді жасау, іскерлік пікір таласқа қатысу. Белсенді іскерлік терминологияны пайдалану; іскерлік хаттар әзірлеу; құжаттарды өңдеп құрастыру.

 • Код ON6

   Сөйлеу бірліктерінің графикалық және есту-қозғалтқыш сөйлеу суреттерін (иероглифтер), оның айтылу мен мағынасын салыстыру;  Сюжеттік мәтіндердің негізгі мазмұнын зерделеу;  Шетелдіктермен жеке тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас жасау;  Қатысымдық әрекетті құрудың әдістерін анықтау, дұрыс дауыс ырғағымен ұсыну, грамматикалық, лексикалық деңгейінің жеткіліктілігін көрсету.

 • Код ON7

   Фонетиканың мақсатын, анықтамасын, тіл фонемаларының аспекстісін, өзара ықпалын, сөз механизмін, тілдің фонологиялық аспектісін, фонемалардың сөз ағымында өзгеріске түсуін, адаптация туралы ұғымдарын, ассимиляцияның типтерін және дәрежелерін ажырату;  Теориялық грамматиканың тарихи даму кезеңдерін, заңдары мен заңдылықтарын, грамматикалық категорияларын, аспектілерін, заманауи ғылыми теориялық көзқарастарын сипаттау;  Ағылшын тілінің лексикалық жүйесіндегі ұғымдарын, сөздің лексикалық мағынасының құрылымын саралау.

 • Код ON8

   Аударма жасау жолдарын, рефераттық аударма, аннотациялық аударма, ақпараттық аударманың түрлерін, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық ауысуларды, жасалған аударманың сапалық талдау өлшемдерін ажырату;  Ақпараттық аударма ұғымын, аударманың лексикалық мәселелерін, аудармалық сәйкестіктердің түрлерін – тұрақты баламалар мен варианттік сәйкестіктерін айқындау;  Ресми құжаттардың, газет – журналдық мәтіндердің лингвопрагматикалық ерекшеліктерін ескере отырып, коммерциялық қызмет бойынша мәтіндерді, патенттік әдебиеттерді аударып әзірлеу.

 • Код ON9

   Елтануға арналған реалияларының, тұрақты идиомалық сәйкестіктерінің мағыналық құрылымын сипаттау;  Диалогтік сөйлеу, серіктестің ойын сыни талдау. Тілдік амалдардың функционалды-коммуникативті сәйкестілігін, қысқартулар, эллипсистер, паралингвистикалық амалдардың қолданылуын талдау;  Кәсіби және мәдени маңызды ақпаратты таңдау, мәтіннің идеясын, автордың коммуникативтік ықыласын анықтау.  Аудармашы мамандығы туралы пайымдап, тапсырыс берушімен қарым-қатынас пен жеке аралық қарым-қатынас негіздерін саралап, аудармашынының психолингвистикалық дайындығын тұжырымдау.

 • Код ON10

   Жүйелі жан-жақты сабақтастық принциптерін назарға ала отырып, сыныптан тыс оқу жұмыс жоспарын жасау;  Ақпараттың сенімділігі мен дәйектігін бағалау;  Интонацияны ажырату және эмоцияларын этикеттің ережелеріне сәйкес келтіріп, логикалық тұжырымдау;  Ресми және бейресми хаттарды әр түрлі стильде әзірлеу, жай және күрделі синтаксистік конструкцияларды, грамматиканы дұрыс қолдану.

 • Код ON11

   Көркем әдебиеттің стилистикалық ерекшеліктерін сипаттау, мәтіннің проблематикасын анықтау, әдеби кейіпкерлердің, автордың суретін жасау, әдеби шығарманы жеке тәжірибемен, шындықпен байланыстыру;  Ағылшын әдебиетіндегі шығармалардың түпнұсқаларын зерттеу, хат алмасуды, әдеби шығармалардың негізгі идеологиялық, эстетикалық, эмоционалдық ақпаратын анықтау;  Лингвистикалық, сөйлеу, социолингвистикалық, әлеуметтік-мәдени, стратегиялық, коммуникативті қабілеттерін, ресми және бейресми байланыс формаларын көрсету.  Ауызша кәсіби аударманың түрлерін ескере отырып, аударма жасау. Ауызша аударманың психологиялық негіздерін тұжырымдау.  Көркем аударманың негізгі тенденциялары және фольклорлық реалийлерді ажырату. Оқылатын тілдің түрлі аймақтарындағы тарихи дәуірлерді, әдебиеттер дамуы тарихындағы жеке мен жалпы ерекшеліктерін түсініп анықтау.

 • Код ON12

   Тілдің дамуының негізгі кезеңдерін, фонетика, грамматика, лексика саласындағы өзгерістердің үрдістерін, тіл тарихын ғылым ретінде дамытудың қазіргі жағдайын, тенденцияларын ажырату;  Тарихи және этимологиялық сөздіктермен жұмысты көрсету;  Тарихи сөздіктерді пайдалана отырып ағылшын тіліне бірыңғай үнді-еуропалық, германдық, романдық және т.б. сөздік қорын, шығу тегін анықтау;  Отандық, шетелдік стилистиканың негізгі тұжырымдарын, тілдік бірліктердің жұмыс істеу ерекшеліктерін ажырату.

 • Код ON13

   Оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беру жүйесін ақпараттандыру;  Жан- жақты дамыған, заман талабына сай тұлғаны қалыптастыру;  Дербестік, мақсаттылық, шығармашылық, бастамашылыққа бағыттайтын инновациялық технологияларды меңгеру;  Оқыту үдерістерін ізгілендіру;  Білім алушылардың білімін бақылаудың жаңа әдістерін қолдану;  Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру;  Топпен жұмыс жасау, сыни тұрғыда ойлау, жобалау, интеграциялану жұмыстарын жүргізе білу;  Зерттеу жұмыстарын жүргізу, нәтижелерін талдау және сипаттау.

6B02301 6B02301-Аударма ісі
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма және аударматану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Шетел филологиясы (шығыс тілдері)
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма Ісі
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма iсi
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Шетел филологиясы
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Перевод и переводоведение
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top