Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті в Қызылорда "Болашақ" университеті

 • Фольклорлық практика
  Несиелер: 4

  Студенттердің халық ауыз әдебиеті пәнінен алған теориялық білімдерін іс жүзінде қолдануға дағдылану, білімді тереңдете, толықтыра түсуі, фольклорлық шығармаларды жинауға машықтануы, жинақталған материалдар бойынша ой қорытуға, тұжырым жасауға үйренуі.

  Селективті тәртіп
 • Шешендік өнер
  Несиелер: 3

  Шешендік – қазақ халқының ежелден келе жатқан дәстүрлі тіл өнері. Шешендік сөз – халық даналығы, ақыл-ойдың қоймасы, әдеби тілдің бастауы. Қоғам өмірінде тіл, тіл мәдениетінде шешендік өнердің алатын орны, атқаратын қызметі ерекше.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ драматургиясы
  Несиелер: 4

  Қазіргі қазақ әдебиетінің даму бағыттары деген мәселе арнайы пән ретінде өтуге жеткіліксіз, диплом, курс жұмыстары деңгейінде қаралатын мәселе. Сондықтан қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының жұмыс оқу жоспарына «Қазақ драматургиясы» пәні енгізілгені дұрыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ тілі және жаңа әліппе емлесі
  Несиелер: 4

  Жаңа әліпби негізінде қазақ тілін жазу ережелері (бұдан әрі-ережелер) латын графигіндегі қазақ әліпбиін жазу нормаларын анықтайтын құқықтық құжат болып табылады. Сондай-ақ латын графигіндегі жаңа әліпби үшін қазақ тілінің емле мәдениетін қалыптастыратын орфографиялық нормаларын біріздендіретін негізгі нормативтік принциптер болып саналады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 4

  Студенттерге тіл білімінің өзіндік зерттеу нысанасын, зерттеу салаларын, олардың ерекшеліктерін, негізгі тілдік ұғым-түсініктерін бере отырып, жалпы әлем тілдерінің, адамзат баласы тілінің шығып, қалыптасуы, дамуы тұрғысынан мәлімет беру. Адамзат баласының дыбыстық тілінің ерекшеліктерін, олардың типологиялық, генеологиялық және қызметтік типтері мен құрылысынан терең білім беру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адамтану өнері
  Несиелер: 4

  Әдебиет туралы ғылымның көркемөнер теориясы, эстетика, философия, тарих, тіл білімі, т.б. сияқты өзге ғылымдармен байланысы мен өзіндік ерекшеліктерін танытуда Әдебиеттануға кіріспе пәнінің өзіндік орны ерекше.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халық ауыз әдебиеті
  Несиелер: 3

  Бұл пән бойынша мынанадай теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады: фольклор, халық даналығы, ауызша сөз өнері, халық поэзиясы ұғымдары. Фольклор табиғаты, өмір сүру заңдылықтары. Фольклор және ұлт тарихы. Фольклор жанрлары, классификациялау принциптері. Тұрмыс-салт жырлары, лирикалық өлеңдер, халықтық проза түрлері, эпос, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, балалар фольклоры, т.б.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл мәдениеті
  Несиелер: 4

  Тіл саясаты. Қазақстан Республикасының тілдер туралы Заңы. Тілдің мәні мен қоғамдық қызметі. Тіл – қатынас құралы. Ол халқымыздың кешегісін де, бүгінгісін де көрсете алатын ен байлығы, мол мұрасы, мәдени өмірінің тұтқасы. Тіл мен сөйлеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 4

  Әдебиет туралы ғылымның көркемөнер теориясы, эстетика, философия, тарих, тіл білімі, т.б. сияқты өзге ғылымдармен байланысы мен өзіндік ерекшеліктерін танытуда Әдебиеттануға кіріспе пәнінің өзіндік орны ерекше.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ тіл білімінің тарихы
  Несиелер: 4

  Ғылым салаларының өзіне тән дүниеге келуі, бірте-бірте даму тарихы болатындығы. Қазақ тіл білімінің бастау көзі – А.Байтұрсынұлының «Тіл құралы» еңбегінен басталатындығы. Қазақ тіл білімі тарихын зерттеуші ғылымның басшылыққа алатын принциптері. Қазақ тіл білімінің жеке ғылым болып қалыптасу тарихынан мәлімет беру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түркітануға кіріспе
  Несиелер: 3

  Түркітануға кіріспе курсы негізгі түркі тілдерінің бірі – қазақ тілі жайында студенттердің бұдан бұрынғы курстарда алған білімін кеңейтіп, тереңдетуіне мүмкіндік береді. Сонымен бірге бұл – тіл біліміне қатысты арнаулы курстардың бірі. Сондықтан ол студенттердің Жалпы тіл білімі пәнін жете меңгеруін де жеңілдете түсуге тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ежелгі дәуір әдебиеті
  Несиелер: 3

  Ежелгі орыс әдебиеті-бірінші тарихи-әдеби курс, оқитын студенттер. Оның мақсаты тек қана меңгеру емес тарихи үрдістің заңдылықтарымен тығыз байланысты әдеби даму заңдылықтары, сонымен қатар студенттерді тарихи ортағасырлық өзіндік әлем, эстетикалық мәнін анықтау орыс мәдениетінің христиан мәдениеті ретінде ұлттық ерекшелігінің көркемдік көрінісі болып табылатын ежелгі орыс әдебиеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алтын Орда дәуіріндегі әдебиет
  Несиелер: 3

  Алтын Орда дәуіріндегі әдебиетте ХІІІ-XV ғасырлардағы әдеби мұралар − «Рабғузи қиссалары», «Кодекс Куманикус», «Мұхаббат-наме», «Хұсрау − Шырын», «Гулистан бит-түрки», «Жүсіп − Зылиха», «Бабыр-наме», т.б. шығармалар туралы мәлімет береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Болашақ педагогтарға балалар мен жасөспірімдер ағзасында жасқа байланысты болатын анатомо-физиологиялық ерекшеліктерді білуге үйретеді және салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары туралы мағлұмат береді.Өсіп келе жатқан оқушылардың денсаулығын сақтауды және нығайтуды, олардың оқу және дене процесстерін жақсартуды үйретеді. Студенттерге қоршаған ортаның абиотикалық және биотикалық факторлар әсері туралы ғылыми деректер негізінде жағдай мен өз денсаулығының қиындығын бағалауға мүмкіндік береді. Курста балалар мен жасөспірімдердің организміндегі тіршілік әрекеттерінің сандық және сапалық белгілерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жыраулар поэзиясы
  Несиелер: 4

  Ұлттық болмысымыздың қалыптасуында аса қуатты ықпалдылығымен ерек¬шеленген жыраулар поэзиясында қазақ ұлысының рухани келбеті кестеленіп, білім-білік, ақиқат, тіл, жаратылыс жайлы толғамдардың желі тартуы сөз болады. Ежелгі түркі дүниесінің бар болмысы мен арман-мүддесінің бір кезеңде қазақтың классикалық мәдениеті арқылы жаңғыра көрінуі зерделенеді. Ежелгі түркілік поэзия мен жыраулық поэзияның сабақтастығы, идеялық-көркемдік жалғастығы, жыраудың қоғамдық-әлеуметтік тұлғасы ғылыми-теориялық тұрғыдан түсіндіріледі. Поэзияның тарихи оқиғалармен, саяси-әлеуметтік жағдайлармен байланысты даму ерекшеліктері айқындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іс қағаздары
  Несиелер: 3

  Іс қағаздары пәні мемлекеттік тілдің қолданыс аясының кеңеюіне байланысты мамандар дайындау ісінде белсенді түрде оқытылуда. Курс болашақ мамандардың іс-қағаздарын жүргізу ісінде қолданылатын стильдік, тілдік ерекшеліктер мен құжаттар дайындаудағы өзіндік белгілерді игеруіне, құжат айналымының Қазақстандағы әлеуметтік жағдайына, қалыптасқан үрдісіне, тетіктеріне, өндірістер мен мекемелердегі мемлекеттік тілді енгізудің басты өзекті мәселелерін білуге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогтың сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Студенттерде құзыреттіліктің үш түрін қалыптастырады: тілдік, коммуникативтік (сөйлеу) және жалпы мәдени - коммуникативтік құзыреттілікке баса назар аудара отырып үйрету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру: Қоғамдық сана мен тарихи сананы жаңғырту
  Несиелер: 2

  «Рухани Жаныру» патриоттық актісінің тұжырымдамасын, мазмұны мен негізгі мәндерін зерттеңіз

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Нормативті қазақ тілі
  Несиелер: 3

  Бұл курс студенттердің кәсіптік жеке дамуын іске асыруды қамтамасыз етіп, оларға жоғары оқу жүйесіндегі мектептен кейін оқуын қалыптастыруға көмек береді. Курсты оқыту процесінде болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мамандарының кәсіптік игерудің алғашқы қадамынан бастап педагогикалық қызмет мәнімен, оның құрылымымен танысу арқылы педагогтың заңды негізгі қызметі, сондай-ақ әр түрлі шығармашылық тапсырмалар арқылы кәсіптік қалыптастыру процесіне белсенді араласады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері және еңбек қорғау
  Несиелер: 2

  «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау негіздері» пәнінің мақсаты адамның қоршаған ортамен (өндірістік, тұрмыстық, қалалық, табиғи) қауіпсіз қарым-қатынасының негіздерін және қауіпті және өте қауіпті жағдайларда жағымсыз факторлардан қорғаудың негіздерін қарастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Хандық дәуір әдебиеті
  Несиелер: 4

  Қазақтың төл әдебиетінің қалыптасу, даму жолын айқындау. Жыраулық поэзияның өзіндік ерекшеліктері мен толғау жанрының өзгешеліктерін таныту. Жыраулар поэзиясының тақырыптық-идеялық және көркемдік негіздерін, тәрбиелік мәнін жете түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тілдік талдау түрлері
  Несиелер: 3

  Қазақ тіліндегі сөйлем талдау мәселесі қалыптасқан теориялық қағидаларын игеруге, оны есте сақтауға, өмірде қолдана білуге бағытталады. Ол үшін талдаудың тәсілдері мен түрлерінен және олардың қандай теориялық қағидаларды игертуге бағытталатынынан оқушыларға алдын ала хабардар болуға тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогиканың негізгі мақсаты-педагогикалық шындықты ғылыми тану, оны жетілдіру бойынша тиімді шараларды әзірлеу және іске асыру негізінде әрбір адамның өмірінде және қоғамның дамуына өркениетті өзін-өзі жүзеге асыруына жан-жақты ықпал ету. Қазақстан Республикасындағы Профильді оқытудың желілік моделінің ерекшеліктері және профильді білім берудегі педагогикалық үрдістің теориясы мен технологиясы бойынша студенттерді теориялық және тәжірибелік біліммен қаруландыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жыраулық және ақындық дәстүр
  Несиелер: 4

  Қазақ хандығының негізі қалануымен байланысты қалыптасқан жеке әдебиетімізге, оның ақындық поэзияға жалғасу ерекшелігіне жан-жақты талдау жасалады. Жыраулық мұралардың тарихилық мәселелері, поэзияның көркемдік негіздері ғылыми-теориялық тұрғыдан түсіндіріліп, жыраулар поэзиясы мен ХІХ ғасырдағы ақындық дәстүрдің сабақтастығы меңгертіледі. Жыраулар поэзиясының ақындық поэзия дәстүріне ұласу ерекшеліктеріне назар аударылады. Өзіндік түр тауып, айқын ұлттық сипатта қалыптасуы, көркемдік танымның асқар биігіне көтеріліп, әлемдік өредегі ұлы шығармалар қалдырғаны талқыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілі фонетикасы
  Несиелер: 3

  Сөйлеу және жазудың маңызы, арақатысы, тілдегі орны. Сөйлеу, жазудың дыбыстар арқасында іске асатыны. Дыбыстың тілдегі қызметі. Қатынас құралы ретінде дыбыстық тілдің алар орны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Үздіксіз оқу практикасы
  Несиелер: 4

  Педагогикалық практика кезінде әдістердің, психологтың, педагогтың көмегімен көп қабілеттерге ие болады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ этнолингвистикасы
  Несиелер: 3

  Этнолингвистика – жалпы ғылымға тән дифференция процесінің тіл біліміндегі бір көрінісі іспетті іштей жіктелудің нәтижесінде пайда болған. Бұл сала көп жағдайда этностың шығу тегіне, салт-дәстүріне, сондай-ақ өмір-тіршілігіне қажетті де ерекше орын алатын заттық мәдениеттің қыр-сырына ерекше мән беріп келеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дәстүрлі ақындық поэзия
  Несиелер: 5

  ХІХ ғасырда жасаған ақын-жыраулар поэзиясының образдық-метафоралық жүйесін, сөз-ұғым, сөз-образ, сөз-символдар табиғатын және олардың мағыналық аясын, көркемдік әлемін ашып көрсету. Ақын-жыраулардың көркемдік қиялы мен ойлауы хақында пікірлер өрбіту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ХІХ ғасырдағы қазақ көркем аудармасы
  Несиелер: 5

  ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті курсын өту кезінде көркем аударма мәселелері толық қамтылмайды, тек атүсті сөз болады. Онда да ана ақын мынаны ана автордан аударған деп өте шығады. ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің дамуына мол үлес қосқан М.Бекімов, Ж.Сейдалин, А.Баржақсин және т.б. барлығы да ең алдымен аудармашылар болған. Бұлар туралы әдебиеттік пәндерде ештеңе айтылмайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеті негіздері
  Несиелер: 2

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қоғамның әл-ауқаты мен қауіпсіздігі үшін сыбайлас жемқорлықтың зияндылығы туралы білімді қамтитын жеке тұлғаның сапасы; бұл тек қана сыбайлас жемқорлық көріністерімен келісуді қаламайтын ғана емес, осы құбылысты жоюға ұмтылатын әскери қызметшінің жай-күйі. Жалпы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет-бұл сыбайлас жемқорлыққа қатысты белсенді азаматтық ұстанымды танытуға бағытталған белгілі бір құндылық ұстанымдары мен қабілеттері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Білім беру саласында стратегиялық тұрғыдан ойлай алатын, басқарудың заманауи технологиялары мен құралдарын меңгерген жаңа буынның менеджер-практиктерін дайындау.Ұйымда немесе кәсіпорында жұмыс істейтін адамдардың еңбегін басқара отырып, алға қойған мақсатқа жетуді ұйымдастыра білу, әлеуметтік, оның ішінде білім беру үдерісін басқару принциптері, әдістері, құралдары, нысандары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өлкетану (сала бойынша)
  Несиелер: 2

  Өлкетану – белгілі бір өңірдің табиғатын, халқын, шаруашылығын, тарихын, мәдениетін зерттеумен шұғылданатын ғылым мен мәдениет саласы; шағын аумақтың табиғатын, халқын, шаруашылығын, тарихын және мәдениетін, елді мекендерін олардың таяу төңірегімен қоса зерттеу. Салалық өлкетану (тарихи, этнографиялық, топонимиялық және т.б.), табиғи және әлеуметтік құбылыстардың өзара байланысын зерттейтін кешендік географиялық өлкетану болып бөлінеді. Өлкетанудың негізгі әдісі - аумақ туралы ақпаратты, табиғи үлгілерді (геологиялық, топырақ, биологиялық, зоологиялық), материалдық мәдениет заттарын және т.б. деректерді жинау және жүйелеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дінтану
  Несиелер: 2

  Дін - әлемдік өркениеттегі барлық құрылыстарға тән тарихи, саяси-әлеуметтік, дүниетанымдық және психологиялық құбылыс. Дін дегеніміз – дүниедегі түрлі табиғи және әлеуметтік құбылыстарды ең жоғарғы жаратылыстан тыс күш иесі – жаратушы құдайдың құдіреті арқылы түсіндіретін қоғамдық сананың ерекше формасы.Дін туралы арнайы ғылымды – дінтану дейміз.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ХІХ ғасыр әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұнында ауызша дәстүрлі жыраулық және ақындық поэзияның табиғи сабақтастығы, көркемдік, стильдік жалғастық мәселелері ғылыми-теориялық тұрғыда түсіндіріледі. Сонымен қатар кезең әдебиетінің қоғамдық-әлеуметтік оқиғалармен, құбылыстармен байланысты дамыған ерекшеліктеріне ғылыми баға беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Бағалау жүйесі – бұл білім беру үдерісін өз бетімен реттеудің табиғи ішкі механизмі; субъектілік оқу үдерісінің сәттілігіне барынша кері әсерін тигізеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ фонетикасының зерттелуі
  Несиелер: 3

  Қазақ тіл білімі фонетика саласының зерттелуіне үлес қосқан ғалымдар. Сөйлеу және жазудың маңызы, арақатысы, тілдегі орны. Сөйлеу, жазудың дыбыстар арқасында іске асатыны. Дыбыстың тілдегі қызметі. Қатынас құралы ретінде дыбыстық тілдің алар орны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Жалпы тәрбие теория бойынша білімдері кенейіп және терендейді, тәрбие жұмысының әдістер мен технологиялар саласындағы кәсіби-педагогикалық білімдері қалыптастырылады, оқушылармен тәрбие жұмысын жасауға қажетті: диагностикалық, мақсаттану, ұйымдастырушылық, проективті, коммуникативтік, аналитикалық, жалпы педагогикалық және арнайы іскерліктерді меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Абайтану
  Несиелер: 4

  Абайтану курсы студенттердің осы курсты игеру барысында алған білімдерін одан ары тереңдете түсуге, Абай өлеңдерінің, қара сөздерінің, поэмаларының және көркем аудармаларының ішкі табиғатына талдай үңілу арқылы оларға ұлы ақын талантының көркемдік-эстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХХ ғасыр басындағы әдебиет
  Несиелер: 5

  Теориялық курс ауқымында осынау тарихи кезеңдегі қазақ даласында қалыптасқан саяси және қоғамдық ахуал жағдайындағы әлеуметтік, мәдени процестер, қазақ халқының рухани өміріндегі әр салалы өзгерістер, ұлттық сөз өнерінің дәстүрлі негізде және жаңа үрдісте алға басуына түрткі болған жағдайлар, ең бастысы, аталмыш дәуірдегі көркем әдебиеттің өзінің алдындағы дәстүрлі үрдістерді негізге ала отырып, тақырыптық, идеялық, жанрлық, көркемдік тұрғыдан жаңа биіктерге көтерілу құбылыстары туралы сөз болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әбіштану
  Несиелер: 4

  Әбіш Кекілбаев әлемі − әлемдік құбылыс. Мақалалары мен зерттеулері. Повестері мен әңгімелері. Пьесалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 1960-1990 жылдар әдебиеті
  Несиелер: 5

  1960-1990 жылдардағы қазақ әдебиетінің тәуелсіз елдің талап-тілегі тұрғысынан жаңаша бағаланған тарихына шолу жасау − пәннің негізгі мақсаты. Осы жылдардағы қазақ әдебиетінің өсу жолдары, даму ерекшеліктері тарихи процеспен бірге жан-жақты пайымдалып, көркемдік, әдеби-теориялық тұрғыдан талдау, жинақтау, тарихи-жүйелеу әдістері негізінде сараланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХІХ және ХХ ғасырлар әдебиетіндегі жыраулық дәстүр
  Несиелер: 5

  ХІХ-ХХ ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тәуелсіз елдің талап-тілегі тұрғысынан жаңаша бағаланған тарихына шолу жасай отырып, осы кезеңдегі жыраулық дәстүрдің даму процесін қарастыру − пәннің негізгі мақсаты. Бұл пәннің аясында студенттерге аталмыш кезеңдегі ұлттық әдебиеттің, тарихи жағдай туралы жалпы мәлімет беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түркі халықтарының әдебиеті
  Несиелер: 4

  Түркі халықтары мен қазақ халқының әдебиетіндегі ежелден келе жатқан дәстүрлі сюжетті байланыстарын шәкірттерге үйрету бүгінгі күннің талабы болып табылады. Түркі тілді бауырлас елдер Еуропа мен Азияны мекендеп жатыр. Олар: Анадолы түріктері, қазақтар, қырғыздар, өзбектер, қарақалпақтар, ұйғырлар, түркімендер, әзірбайжандар, ақысқа түріктері, құмықтар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру.
  Несиелер: 3

  Инклюзивті білім берудің мақсаты ЖВЗ бар баланы жалпы білімге тарту жолындағы әлеуметтік, физиологиялық және психологиялық кедергілерді еңсеру, оны мәдениетке енгізу, социумдағы өмірге тарту болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ тілінің стилистикасы мен тіл мәдениеті
  Несиелер: 4

  Тіл саясаты. Қазақстан Республикасының тілдер туралы Заңы. Тілдің мәні мен қоғамдық қызметі. Тіл – қатынас құралы. Ол халқымыздың кешегісін де, бүгінгісін де көрсете алатын ен байлығы, мол мұрасы, мәдени өмірінің тұтқасы. Тіл мен сөйлеу. Тіл мәдениеті, оның мақсаты мен міндеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХХ ғасырдағы қазақ прозасы
  Несиелер: 5

  Студенттерге пәнді игерту барысында ХХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихына қосылған жаңа туындылар ғылыми тұрғыдан сараланады. Қазақ халқының рухани өміріндегі әр салалы өзгерістер, ұлттық сөз өнерінің дәстүрлі негізде және жаңа үрдісте алға басуына түрткі болған жағдайлар, ең бастысы аталмыш дәуірдегі көркем прозаның өзінің алдындағы дәстүрлі үрдістерді негізге ала отырып, тақырыптық, идеялық, жанрлық, көркемдік тұрғыдан жаңа биіктерге көтерілу құбылыстары баяндалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Этнолингвистика
  Несиелер: 4

  Этнолингвистика – жалпы ғылымға тән дифференция процесінің тіл біліміндегі бір көрінісі іспетті іштей жіктелудің нәтижесінде пайда болған. Тіл білімінің экстролингвистика, психолингвистика, паралингвистика, т.б. салаларымен қатар тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Егемен елдің әдебиеті
  Несиелер: 5

  Қазіргі қазақ әдебиетінің өсу жолдарын, даму ерекшеліктерін жан-жақты пайымдаған еліміздің егеменді алуына орай ашылған мүмкіндіктер, қалыптасқан жаңа көзқарастар тұрғысынан, ғылымның бүгінгі жетістіктеріне сүйене отырып, тарихи процеске сипаттама жасалады. ХХ ғасырдың 90-жылдары мен ХХІ ғасырдың бас кезіндегі қазақ әдебиетінің тарихына қосылған жаңа туындыларды ғылыми тұрғыдан таныстырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ тілінің семасиологиясы
  Несиелер: 5

  Семасиология ілімінің пайда болуы мен оның лингвистика аясындағы орнын, дыбыс пен мағына арасындағы белгілер жөніндегі ғылыми пікірлерді, сөздердің лексикалық мағынасы, лексикалық мағынаның құрылымы, тілдік жүйемен байланысы, лексикалық тұлғалар арасындағы парадигмалық, синтагмалық қатынас, валенттілік, сөйлемдегі синтагмалық қатынастар жөніндегі тақырыптарды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Когнитивтік лингвистика
  Несиелер: 4

  Когнитивтік лингвистика тіл арқылы қоршаған ортаны, адамзат қасиеттерін, қоғамдық құбылыстар мен жаратылысты танып-білудің ғылыми-теориялық негіздерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шығыс әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Шет елдер әдебиетін оқып-үйрену – Қазақстан Республика- сының «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының да басты мұрағаттарының бірі. Сондықтан бағдарламада адамзат тарихы дамуының біздің жыл санауымызға дейінгі антикалық мәдениетінен бастап, қазіргі заманға дейінгі әдеби-фольклорлық мазмұнын оқып- үйрену бағдарын желі ету көзделеді.Бағдарлама әлемдік сөз өнері дамуының тарихын әдеби шолу және монографиялық тақырыптар ауқымында оқытуды көздейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тілді оқытудағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
  Несиелер: 4

  Ақпараттық қоғам түсінігі мен мәні. Қоғамды ақпараттандыру: маңызы, бүгінгі жай-күйі, нәтижелері мен мен келешегі. Жаһандану және ақпараттық қоғам. Ақпараттық қоғамдағы ақпараттық мәдениет. Қоғамның злектрондық мәдениеті. Ақпараттық қоғамдағы ақпараттық-талдау қызметтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ лексикографиясы
  Несиелер: 5

  Лексикография пәнінің мақсаты – студенттерді сөздік құрам мен негізгі сөздік қордың айырмасын ажыратуға үйрету, қазақ лексикографиясының қалыптасуы мен зерттелу тарихын меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Лингвистикалық статистика
  Несиелер: 4

  Түркі тіліндегі мәтіндерді статистикалық тәсілмен зерттеу − бұл тілдің ішкі табиғатына, яғни агглютинативті құрылымына негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тілдік қатынас негіздері
  Несиелер: 4

  Тіл адамзаттың ойлау, пайымдау процесімен бірлікте іс жүзіне аса отырып, тілдік қатынастың негізі, басты құралы болып табылады. Осы қарым-қатынас құралы болып табылатын тілді ғалымдар әр қилы ерекшеліктеріне қарай жан-жақты зерттеп келеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  1941-1990 жылдардағы қазақ әдебиетінің көркемдік даму арналарын айқындау, ұлттық сөз өнеріне қосылған көркем шығармаларды талдаудың ғылыми принциптеріне теориялық тұрғыдан дәйекті дәлелдеу, әдебиетті қоғамдық ой-санамен қабаттастыра зерделеу, студенттердің рухани жетілуіне және оның қоғамдық-саяси, әлеуметтік көзқарасын қалыптастыруға әсерін пайымдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы мен фразеологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – студенттерге қазақ тіл білімі лексикология саласының дамуы, қалыптасуы және қазіргі жағдайы туралы теориялық және практикалық білім негіздерін беру, сондай-ақ қазақтың осы күнгі ұлттық әдеби тілінің құрылысын зерттеп таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Конструктивті оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Жаңа техника ақпарат ағымының өсуіне әкеле отырып, оның дұрыс өңделуін, сақталуын және келер ұрпаққа жеткізілуін қамтамасыз етуін талап етіп отыр. Ғылымның мұндай жедел дамуы адамзатқа деген талапты күшейтеді, осының нәтижесінде конструктивті тұлғаны қалыптастару қажеттілігі туындады. Ол өзін-өзі жетілдіре алатын, өзін-өзі реттей алатын, өзі-өзі жүзеге асыра алатын және өзіндік образ қалыптастыруға адамдармен, мәдениетпен, өркениетпен диалогтык қарым-қатынас орнатуға қажетті тетіктері қалыптасқан зияткер тұлға.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы
  Несиелер: 4

  Сөзжасамның өзіндік бірліктері бар. Олардың түрлі қызметтері, жаңа мағына жасауы тілде қалыптасқан заңдылықтармен іске асырылады. Сөзжасамдық тәсілдер мен үлгілер сөзжасамдық ұя құрылымындағы мағыналық ерекшеліктерді белгілейтін заңдылықтарды, оның сөзжасамдағы негізгі қызметін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілі морфологиясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі қазақ тілі морфологиясы пәні қазақ тіліндегі сөздердің лексика-грамматикалық топтарын, тілдегі грамматикалық мағыналар мен формалар туралы берілетін ғылыми-теориялық білімді жүйелі жүргізудің негізгі бағыт-бағдарын ұсынады. Қазақ тіліндегі сөздердің тұлғалық өзгеруі, сөз және оның формалары, оны қарастырудың жолдары мен тәсілдері, амалдары туралы және сөз атаулының әлденеше рет өзгеріске ұшыраған түрлері мен олардың топтарға бөлінуі, әр топқа енген сөздердің өзіне тән грамматикалық сыр сипаты жөнінде студенттерге терең теориялық білім беру мақсатын көздейді және тілдік тұлғаларға практикалық тұрғыда талдау жасай отырып, морфология пәнінің ғылыми түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихи сөзжасам
  Несиелер: 4

  Тарихи сөзжасамның өзіндік бірліктері бар. Олардың түрлі қызметтері, жаңа мағына жасауы тілде қалыптасқан заңдылықтармен іске асырылады. Тарихи сөзжасам тілдің сөзжасам жүйесінің тарихын, сөзжасамдық бірліктер мен сөзжасамдық заңдылықтардың, сөзжасамның амал-тәсілдерін, сөзжасамдық мағына, т.б. сөзжасамға қатысты мәселелерді камтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ тілінің морфемалар жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты – тілдік құрылыстың ерекшеліктерін талдап көрсету. Өзінің зерттеу нысаны, мақсаты, әдісі бар морфемиканың сөздің морфологиялық жүйесін қамтитынын толық таныстырады. Қазақ тіл білімінде әлі де кенжелеу келе жатқан, игеруге қиындық тудыратын мәселені жан-жақты терең зерделеп қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік теория, процесс, практика
  Несиелер: 3

  Кәсіптік-теориялық білім беруде Коммунистік партияның ұстанған ұстанымы практикалық ілім мен қоғамдық ғылымдарды байланыстыра оқытуға және жастарды социалистік құрылысқа атсалысуын қамтамасыз етуге негізделді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиеті сынының тарихы
  Несиелер: 4

  Қазақ әдеби сынының пайда болу, қалыптасу жолдарын, сыншыл ой-пікірлердің дамуын қарастырады. Сынның әлеуметтік, эстетикалық міндеттерін, қазақ әдеби сынының жанрлық қалыптасуын, қазақ әдебиеттану ғылымының қалыптасуы мен қазіргі әдеби сынның дамуы жөнінде оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Паралингвистика
  Несиелер: 4

  Паралингвистикалық тәсілдер вербалды хабардың мән-мағынасын толықтырумен бірге, айтушы я жазушы адамнын әлеуметтік жайы, жас, мөлшері, мінез-құлкы, т.б. қасиеттері туралы қосымша мәліметтер береді. Паралингвистикалық тәсілдердербес, тұйық семиотикалық жүйе болып табылмайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Конверсиялық сөзжасам
  Несиелер: 4

  Пән қазақ тілі просодикасының қалыптасуы, дамуы және қазіргі жағдайы туралы теориялық және практикалық білім негіздерін беруді мақсат тұтады. Қазақ тіліндегі сигементті және суперсигментті бірліктердің фонетика-фонологиялық аллофондардың құрамы мен жүйесі дыбыстық тип және оның ерекшелігі, буын, екпін, интонация теориясын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ әдеби тілінің тарихы
  Несиелер: 4

  Бұл күнде дамыған, нормалары тұрақтала түскен, әлеуметтік қызмет өрісі кеңейген, мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болған қазақ әдеби тілінің қалыптасу, даму тарихынан әрбір студент хабардар болу керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балалар әдебиеті
  Несиелер: 4

  Балалар әдебиеті – қазақ әдебиеті тарихының өскелең әрі құрамдас бір саласы. Оның өзіндік өсу, өркендеу жолдары бар. Басында жалпы әдебиетпен бірге дамып, толысып келген ол ХІХ ғасырда өз ерекшеліктерімен дербес күйге жетті. 1960 жылдардан бастап жоғары оқу орындарында жеке пән ретінде оқытыла бастады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 1990-2010 жылдардағы қазақ прозасы
  Несиелер: 4

  Туған әдебиетіміздің 1990-2010 жылдардағы қазақ прозасындағы тыныс-тіршілігі. Қаламгерлердің тақырыптық-идеялық ізденістері. Елдің елдігін, ердің ерлігін арқау еткен көркем туындылар, олардың көркемдік ерекшеліктері. Көркем әдебиет пен тәуелсіздік арасындағы байланыс. Қазақ прозасындағы қаламгерлердің ұлттық-рухани құндылықтарды суреттеу тәсілдері мен әдісі. Қазақ прозасының дамуындағы жаһандық жетістіктер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы
  Несиелер: 4

  Түркі тілдерінің грамматикалық құрылысындағы ерекшеліктер мен заңдылықтармен, салыстырмалы грамматика деп аталатын ғылымның негізгі қағидаларымен және зерттеу әдістерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сөз таптарының топтастырылуы
  Несиелер: 5

  Сөз таптарының шығуы мен дамуы және олардың топтастырылуы жайлы толық мәлімет береді. Тілдің ғасырлар бойғы тарихи дамуы барысындағы сөздік құрамы мен грамматикалық құрылысын, сөз таптарының жалпы теориясының жеке, нақтылы тілдердегі сөздерді сөз таптарына дұрыс топтастыра білуге қатысын, сондай-ақ жеке тілдердегі немесе тілдердің тобындағы сөз таптарын айқындауда сол тілдердің немесе тілдер тобының грамматикалық ерекшеліктерін есепке ала отырып, сөз таптарының жалпы теориясына негізделуін ұғындырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көркем прозадағы психологиялық талдау
  Несиелер: 4

  Көркем әдебиеттегі психологизм мәселесі-ғылыми, әдеби мәні мол, күрделі мәселө. Психологизм-қоғамдық алғышарттар мен жеке адамдар дүниетанымын, олардың іс-әрекетіне жетекші сана-сезімдік қозғаушы күштерді сенімді суреттеу жемісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдеби ағымдар мен бағыттар
  Несиелер: 5

  Бүгінгі әдебиетте әдеби бағыттар мен әдеби ағымдар көптеп саналады. Классицизм, сентиментализм, авангардизм, символизм, экзистенц иализм секілді әдеби бағыттардың әрбірні ерекше зерттеуді қажет етеді. Бұл бағыттар әдебиеттің проза, поэзия, драма жанрында көптеп кездеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сөйлем синтаксисі
  Несиелер: 5

  Қазіргі қазақ әдеби тілінің синтаксистік жүйесін ғылымда әбден зерттеліп тұрақталған көзқарас тұрғысынан танытып, әдеби тіл нормаларымен, тілдік әдістемелік білімдермен қаруландырады. Сөйлем синтаксисі сөйлемнің құрылу принциптерін, сөйлемнің құрамын, олардың түр-түрлерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Әдебиетті оқыту әдістемесі жеке-дара ғылым саласы ретінде елуінші жылдардың аяғы мен алпысыншы жылдардың бас кезінде қалыптаса бастады. Сол кезеңдерде көптеген ғылыми мақалалар мен күрделі еңбектер жарық көріп, оларда әдебиетті оқыту әдістемесінің ғылыми және тәжірибелік мәселелері қарастырылды

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыр бойының ұлы тұлғалары
  Несиелер: 5

  Сыр бойы ақын-жырауларының шығармаларын зерттеу ісі соңғы жылдары жаңа арнаға түсіп, ерекше қарқын ала бастады. Бұл халқымыздың ғасырлар бойы жасаған дәстүрлі мәдениеті үлгілерін ең алдымен ұлттық санамен бірге жалпыадамзаттық құндылықтарға қосылған үлес ретінде қарастырылуда. Бұл пәннен алған білімдері арқылы студенттер ғылыми ойлау қабілетін ұштай түседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілі синтаксисі
  Несиелер: 5

  Студенттер синтаксис теориясының негіздерін, синтаксис теориясының лингвистикалық мазмұн-мәнін терең түсініп, жалпы тіл білімі мен қазақ тілі ғылымындағы грамматикалық теориялардың қалыптасуы мен даму кезеңдерінен мағлұмат алады. Курстың мазмұнында грамматика теориясының негіздері, синтаксис пәнінің бастау көздері, түркітанудағы синтаксис саласының қалыптасып жүйеленуі, сондай-ақ қазақ тілі грамматикасындағы маңызды зерттеулердің ғылыми-танымдық сипаты қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрмалас сөйлем синтаксисінің мәселелері
  Несиелер: 5

  Курс ішкі құрылымдық-мағыналық табиғаты толық ашылмаған құрмалас сөйлем синтаксисіне қатысты мәселелерді қарастырады. Құрмалас сөйлем категориясы бойынша оқулық көлемінде қарастырылмаған синтаксистік қатынас және синтаксистік байланыс, синтаксистік қатынасты ажырату, түсіндірмелік қатынастағы сөйлемдердің зерттелуі, түсіндірмелі құрылымдағы сөйлемдердің синтаксистік байланысу жолдары, түсіндірмелі қатынастағы сөйлемдердің мағыналық түрлері, т.б. мәселелерге тереңірек тоқталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем мәтінді сатылы талдау
  Несиелер: 4

  Пән көркем мәтінді сатылы талдау үшін қажетті практикалық және кәсіби-теориялық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Талдаудың негізгі аспектілері мен тәсілдері, сатылы талдаудың ерекшеліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем шығармадағы әдебиеттік талдау
  Несиелер: 4

  Әдеби талдаудың негізгі әдіс-тәсілдері. Көркем шығарманың жанры және жанрлық түрі. Шығарманың көркемдік әлемі: образ, пейзаж, заттық әлем, психологизм. Көркем шығарма композициясының поэтикасы. Мәтін архитектоникасы Көркем мәтіндегі авторлық ұстанымды көрсету тәсілдері. Прозалық шығармадағы баяндау құрылымы. Интермәтінділік мәселелері талқыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәуелсіздік жылдарындағы әдебиет
  Несиелер: 5

  Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәні ХХ ғасырдың 90-жылдарынан бастап қазақ әдебиетін тереңдеп оқып үйренуді, осы дәуірдегі әдебиет өкілдерінің көркемдік ойлау жүйесін, ұлттық әдебиеттегі тарихи сабақтастықты, көркемдік мәселесін жан-жақты ғылыми негізде қамти қарастырады. Шығармаларының басты идеялық бағыты, тақырыптық, мазмұндық мақсатын саралау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәтінді лингвистикалық талдау
  Несиелер: 4

  Тілдік талдау өзінің сипаты, тереңдігі, ауқымы жағынан әр алуан болып келеді. Оның әсіресе тарихы тақырыпқа жазылған шығармаларды түсіну үшін қажеттігі айқын. Текст әрі қарай эстетикалық тұрғыдан қабылдау үшін жүргізілетін талдау түрлері- тілдік стилистикалық және стилистикалық талдаулар. Бұлар талдаудың алғашқы түріне қарағанда күрделірек. Кейбір зерттеулердің пікірінше алдымен тексте тілдік, стилистикалық талдау жасап алып, әдеби талдауға кейіннен көшу керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем шығарманы талдау әдістері
  Несиелер: 4

  Көркем шығарманың шығармашылық тарихы. Көркем шығарманы тақырыптық-идеялық және сюжеттік-композициялық тұрғыдан талдау. Әдеби шығармадағы кейіпкер. Қазақ әдебиетіндегі психологизм мәселелері. Поэзиялық шығарманы көркемдік ерекшеліктеріне талдау. Қазіргі қазақ әдебиетіндегі ағым-бағыттар туралы мәлімет беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  “Қазақ тілін оқыту әдістемесі” пәнін оқыту процесінде жақсы нәтижеге жетудің жолы – тілден берілетін теориялық материалды жаңа технология үлгілерін пайдалана отырып беру. Әдістеме ғылымы мен оқыту технологиясы бір-бірімен тығыз байланысты. Әдістеме ғылымы нені оқыту керек, қалай оқытқан дұрыс деген сауалдарға жауап іздесе, оқыту технологиясы қалай нәтижелі болады деген сұрақтың жауабын шешуге тырысады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем шығарма тілін талдау
  Несиелер: 4

  Талдау (анализ) - көркем шығарманы тексергенде қолданылатын тәсіл. Шығарманы әр қырынан алып карастырып, оның қасиет ерекшелігін, жеке бөлек-бөлшектеріне тән өзгеше сипат белгілерді арнайы зерттеп, танып-білу. Айталық, шығарманы идеялық мазмұн, тақырыпты баяндау ерекшеліктері тұрғысынан, немесе, сюжеттік, композициялық құрылысы, жанрлық сипаты жағынан талдауға болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ тілінің тарихи грамматикасы
  Несиелер: 5

  Тарихи грамматика пәні − тілдің тарихын зерттеу көздері. Қазақ тілінің қалыптасу кезеңдері жайлы мәселе. Тарихи грамматика деп аталатын ғылыми зерттеулер саласы және солардың негізінде қалыптасқан оқу пәні тілдің барлық саласының (дыбыс, фонемалар жүйесі мен морфологиялық құрылымын, синтаксисі мен лексикасын) қалыптасу мен даму, өзгеру жолдары мен бағыттарын зерттеп түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ әдебиеті сынының тарихы
  Несиелер: 5

  Қазіргі қазақ әдебиеті сынының эстетикалық-танымдық қызметін, әдеби процестегі орнын, әдебиет сынының дамуындағы негізгі сипаттарды, сыншы шығармашылығының даралық белгілерін түсіндіру; әдебиет сынының әдебиеттанумен және баспасөзбен байланыстылығын, жазба әдебиетпен және жекелеген қаламгерлер шығармашылығымен байланысын, түрлерін, жанрларын, даму ерекшеліктерін таныстыру; әдебиет сынының категориялары мен теориялық ұғым-түсініктерді әдеби шығарманы талдау барысында қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 5

  Пән тілдің пайда болуы, дамуы және қызмет етуінің жалпы заңдылықтарын, лингвистикалық білімнің парадигмаларын, тілдің белгілер жүйесі ретінде, адам қарым-қатынасы, ойлау және білдіру құралы ретінде, қазіргі тілдердің шығу тегі және жіктелуі ретінде меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Функционалды грамматика
  Несиелер: 5

  Функционалды грамматика − тілдік құбылыстарды қызметтік және мағыналық тұрғыдан бір жүйедегі тұтастықта қарастыратын, тілдік тұлға бірліктерінің мән-мағынасын күрделі комплекс ретінде тілдің түрлі деңгейіне қатысты ортақ мағына төңірегіне топтастыратын ғылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіби практика
  Несиелер: 8

  Педагогикалық үрдіде орын алып отырған өзекті мәселелерді тиімді жолмен шеше алатын, өз ісінің шебері деуге болатын, мұғалім дайындау жоғары оқу орындарының міндеті. Қазіргі таңдағы білім беру жүйесіне ізгіліктендіру, демократияландыру бағыттарының енуімен байланысты болашақ ұстаздың психологиялық, педагогикалық тұрғыдағы дайындықтарын, яғни оқушымен дұрыс қатынасқа түсу икемдігін қалыптастыру, оны әдістемелік және теорилық жағынан дайындаумен қатар орындайтын мақсаттардың негізгілерінің біріне айналып отыр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазақ өлеңінің құрылысы
  Несиелер: 5

  Қазақ өлеңінің құрылысы − өлең сөзде қолданылатыын өлшем-өрнектердің жасалу жүйесі, оның ырғағына, дыбыс үндестігіне тән ерекшеліктерді белгілейтін негізгі шарттар мен заңдылықтар. Өлең жырдың күнделікті айтылытын жай сөздерден, қара сөздерден басты айырмасы − ол мөлшерлі жеке жолдарға, яғни тармақтарға бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Әдебиет теориясы
  Несиелер: 5

  Әдебиет теориясы пәні әдебиеттің түрлі кезеңдердегі тарихынан білімі бар, ұғымы қалыптасқан бітіруші курсқа арналғандықтан, ол студенттердің білімін жаңа теориялық ұғымдармен толықтыратын, өнер мен әдебиеттің өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымның озық жетістіктері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастыратын курс болып саналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қазақстан тарихының және философияның, ұлттық және жеке қорларының, мәдени ашықтық пен экономикалық білімдердің теориялық негіздерімен әдіснамалық тәсілдерін біледі, негізгі тарихи оқиғаларды, экономикалық деректерді және әлеуметтік-экономикалық, саяси-мәдени даму үдерістерін талдайды, ағылшын тілін біледі, қазақша және орысша сөйлейді, тәрбие, оқыту және білім беру тәжірибесінің пайда болып дамуы және әр тарихи дәуірдегі тәлімдік ой-пікірлер мен теорияларды жүйелеп талдай алады.

 • Код ON2

  Шет тілін меңгереді, орыс тілін жетік біледі, әдебиеттану пәнінің терминдерімен танысады, әдебиеттің өнер ретіндегі ерекшеліктері мен даму заңдылықтарын, көркемдік әдіс, стиль, жанр мәселелерін, көркем туындының құрылысын, сюжетін қарастыру, әдебиет туралы ғылымның көркемөнер теориясы, эстетика, философия, тарих ғылымдарымен байланысын талқылайды, философиялық көзқарастарды саралайды.

 • Код ON3

  Фольклор табиғаты, өмір сүру заңдылықтары, фольклор және ұлт тарихы, фольклор жанрлары, классификациялау принциптері, тұрмыс-салт жырлары, лирикалық өлеңдер, халықтық проза түрлері, эпос, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, балалар фольклоры, т.б. қарастырылады. Тіл білімінің өзіндік зерттеу нысанасын, зерттеу салаларын, олардың ерекшеліктерін, адамзат баласы тілінің шығып, қалыптасуы, дамуы тұрғысынан мәлімет беріледі. Психологиялық көзқарасы қалыптасады. Оқушылардың физиологиялық дамуын зерттейді.Ұлттық әдебиеттің, көркемдік-эстетикалық ой-сана дамуының жайынан, тарихи жағдай, баспа мен баспасөздің дамуы, әдеби бағыттар туралы жалпы мәлімет беріледі.

 • Код ON4

  Білім беру менеджментінің негізгі түсініктерімен және бағыттарымен, оның типтік міндеттерімен және оларды шешу тәсілдерін меңгереді. Сөйлеу, жазудың дыбыстар арқасында іске асатынын, дыбыстың тілдегі қызметін біледі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселесіндегі халықаралық тәжірибені саралап, айқындайды. Білім берудің жолдарын, талдаудың түрлерін үйренеді.

 • Код ON5

  Қазақтың төл әдебиетінің қалыптасу, даму жолын айқындайды. Жыраулық поэзияның өзіндік ерекшеліктері мен толғау жанрының өзгешеліктерін танысады. Жыраулар поэзиясының тақырыптық-идеялық және көркемдік негіздерін, тәрбиелік мәнін жете түсінеді, әлемдік сөз өнері дамуының тарихын әдеби шолу жасайды.

 • Код ON6

  Сөздік құрам мен негізгі сөздік қордың айырмасын ажыратылып, сөздердің стилистикалық қолданысы, фразеологизмдер мәселелері қарастырады. Сөз табиғатын ашып көрсетіп, түсінік қалыптастырады. Сөзжасам жүйесін, сөзжасамдық бірліктерді, сөзжасамдық заңдылықтарды, сөзжасамның амал-тәсілдерін, сөзжасамдық типтерін, туынды сөздердің түрлерін, сөзжасамдық мағына туралы ақпарат алады. Әдеби тіл анықтамасы, қызметі, оның жалпыхалықтық тілмен арақатынасы, әдеби тіл нормасы, әдеби тілдегі стильдер жүйесі саралана отырып, қазақ әдеби тілінің қалыптасу тарихында болған әр дәуірге тән тілдік үлгілер, оның ерекшеліктерін зерттейді. Оқытудың әдістерін, тәсілдерін меңгереді.

 • Код ON7

  Кәсіптік қызмет саласында АКТ қолдануға ие болады.Оқушылармен тәрбие жұмысының теориясы, әдістемесі мен техникасы саласында болашақ маманның кәсіби-педагогикалық білімі қалыптасады. Қазіргі қазақ әдебиетін меңгерту, ақын-жазушылар шығармаларының көркемдік-идеялық табиғатын, ақын-жазушылар талантының көркемдік-эстетикалық мәнін игерту жүзеге асырылады. Синтаксис теориясының лингвистикалық мазмұн-мәнін терең түсініп, жалпы тіл білімі мен қазақ тілі ғылымындағы грамматикалық теориялардың қалыптасуы мен даму кезеңдерінен мағлұмат алады.

 • Код ON8

  Оқытудың түрлерін, әдіс-тәсілдерін меңгереді. Қазіргі қазақ тілі салаларынан білім алады. Қазақ әдебиетіне қосылған жаңа есімдерді, тың проблема көтерген шығармаларды, поэзия, проза, драматургия, сын сияқты белді жанрлардың даму ерекшеліктерін айқындайды.

6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 6B01701-Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

Еуразия гуманитарлық институты

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімін даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушылары
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімдерін оқыту
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top