Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті в Қазақстан-Американдық еркін университеті

 • Нормативті қазақ тілі
  Несиелер: 4

  Пән болашақ филолог-мамандардың негізгі кәсіби құзіреттіліктерін анықтайтын нормативті пән болып табылады. Студенттердің мектеп бағдарламасы көлемінде қазақ тілінен меңгерілген білім, білік дәрежелерін жүйелі түрде тиянақтап, сатылай комплексті талдауды терең игерту, студенттердің жазу сауаттылығын, ауызша сөйлеу мәдениетін жетілдіріп, жоғары курстарда оқылатын қазіргі қазақ тілінің теориялық курсын жоғары деңгейде меңгертуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән экономикалық ғылымның даму кезеңдерін, меншіктің формалары мен заңды аспектілерін, баға қалыптастырудың тетіктерін, шағын кәсіпкерліктің рөлі және экономиканың дамуын қарастырады. Ерекше назар кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру және кәсіпкерлердің несиелік мекемелермен арақатынасына аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән адам мен биосфера өзегі болатын жалпы экологиялық мәселелерді қарастырады. Білім алушыларда экологиялық ойлауды қалыптастыруға бағытталған экологиялық қауіпсіздік, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі, биосфераның ластану көздері мен деңгейлері, халықты қорғау тәсілдері, құтқару жұмыстарын ұйымдастыру, төтенше жағдайларда олардың жұмысының тұрақтылығын арттыру жөніндегі іс-шаралар, халықтың іс-әрекеттері, азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары мен олардың құрылғылары, халықты Азаматтық қорғаныс бойынша оқыту бөлімдері не бағыт береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздер
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлықтың пайда болу себептерін, мәнін және түсінігін қалыптастырады; сыбайлас жемқорлық қылмыс үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары туралы білім қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән құқық ұғымдарын, қайнар көздерін, субъектілерін, әдістерін зерттеуге арналған. Қазақстан Республикасы құқығындағы жауапкершілік институтына сипаттама беріледі. ҚР Ұлттық құқығының конституциялық құқық, Әкімшілік құқық, қылмыстық құқық, Азаматтық құқық, Отбасы құқығы, еңбек құқығы, Халықаралық құқық салалары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 4

  Пән оқу, ғылыми және қолданбалы міндеттерді көздейді. Курс қазақ тілі мұғалімінің филологиялық ғылым қолданыланылатын барлық терминологиялық базасын бере отырып, болашақ ғылыми-тәжірибелік қызметіне қажетті тіл білімінің зерттеу әдістерімен терең қаруландырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халық ауыз әдебиеті
  Несиелер: 3

  Бұл пән халқымыздың сан ғасыр бойына жасаған рухани мәдениеті-фольклорлық мұраларды терең, жан-жақты таныстыруды мақсат етеді.Фольклордың тарихы мен теориясы, фольклорды тегі мен жанрына жіктеу, тарихи зерттеу принциптерімен, өзіне тән ерекшеліктерімен таныстырады. Басқа оқу пәндерінің қатарында фольклор (фольклористика) туралы ғылым жалпы филологиялық дайындық негіздерін салады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 4

  Пән болашақ педагогты кәсіби оқуға және балалар әдебиетінің шығармаларын талдауға дайындайды. Курс студенттің негізгі ұғымдық аппаратын қалыптастыруға, әдебиет, оның пәні - көркем шығарма туралы ғылымның ерекшелігін түсінуді дамытуға, әдеби шығарманы талдау мен түсіндірудің бастапқы дағдыларын қалыптастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиет теориясының негіздері
  Несиелер: 4

  Пән әдебиеттің түп-тегі және оның өзге өнер түрлерінен дағдылығын, көркемдік таным мен ғылыми таным ерекшеліктерін, эстетикалық білім тарихы мен теориясын, көркем әдебиеттің басты сипаттарын, өлең тілі мен қара сөз тілінің табиғатын, жазушы дүниетанымы мен творчестволық еңбек процесін пайымдау, әдеби ағымдар мен бағыттар, әдебишығарманыталдауды үйретуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шығыс Қазақстан өңірінің фольклоры
  Несиелер: 3

  Бұл пән Шығыс Қазақстан өңірінің фольклорын жеке пән ретінде оқыту арқылы жергілікті халықтың ғасырлар бойында пайда болған фольклорлық мұраларын оқытуды мақсат етеді. ШҚО фольклорын зерттеген, жинаған ғалымдар еңбектерімен таныс болады, өңір фольклорының өзіндік ерекшеліктері мен жанрлары туралы терең білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көне түркі әдебиеті
  Несиелер: 3

  Пән көне түркі әдебиетінің өзіндік мазмұны мен оны көрсететін пішіндердің даму заңдылықтары мен ерекшеліктерін түсіндіру үшін көне тарихты зерттеу, сондай-ақ бүкіл түркі халықтарына ортақ әдебиеттің көп ғасырлық түрлеріне, қыр-сырына үңілуге мүмкіндік береді. Көне түркі әдебиеті – бертін келе қазақ халқының этникалық құрамына енген тайпалардың көне дәуірдегі әдебиеті, олардың ежелгі ру-ұлыстармен бірге жасаған көркем сөз өнері ретінде қарауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби орыс тілі
  Несиелер: 3

  Пән студенттерді болашақ мамандық бойынша кәсіби-бағдарлы оқытуды жүзеге асырады. Оқытудың кәсіби бағыттылығы принципін жүзеге асыру, студенттердің болашақ мамандығы үшін коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, орыс тілінде барабар кәсіби қызмет үшін қажетті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ жазуының тарихы және латын графикасы
  Несиелер: 3

  Пән студенттерге қазіргі қазақ әдеби тілінің жай-күйіне түсініктеме беретін ауқымдыақпаратты меңгеруге мүмкіндік береді; Қазақ жазуының тарихы және латын графикасындағы ең маңызды фактілерді және онымен байланысты теориялық мәселелерді көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ежелгі дәуір әдебиеті
  Несиелер: 3

  Пән жоғары адамгершілік құндылықтарға бағдарланумен көркем шығарманың мәтініне кәсіби қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыруға, жоғары дәрежелі филолог-маманды, ұлттық және әлемдік мәдениет жүйесіне интеграцияланған шығармашылықпен ойлайтын тұлғаны тәрбиелеуге бағытталған. Пән көне түркілік әдебиет, ислам дәуірі әдебиеті және Алтын Орда дәуіріндегі әдебиетті қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы жаңа технологиялар
  Несиелер: 3

  Пән студенттерді инновациялық технологиялар эволюциясының қазіргі кезеңімен және олардың білім беру үдерісінде пайдалану мүмкіндіктерімен, ақпараттық технологияларды қолдана отырып, филологиялық міндеттерді шешу әдістері мен құралдарымен, шығармашылық ойлауды дамытуда инновациялық технологиялардың рөлі мен таныстыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: оқушыларды тәрбиелеу және оқыту үрдісі; педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері; тұтас педагогикалық үрдістің формалары, әдістері, құралдары; педагогикалық үрдістің мәні мен құрылымы; педагогикалық үрдісті жоспарлау және ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 4

  Пән балалар мен жасөспірімдердің физикалық даму ерекшеліктеріне, қазіргі кезеңдегі жеке жас кезеңдеріне, ағзаның жас ерекшеліктерін білуге, оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру бойынша гигиеналық ұсыныстар мен оқыту-тәрбие үрдісі кезеңдерін қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет тілі: тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Пән білім алушылардың коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілігін дамытуға және күнделікті және кәсіби-бағытталған қарым-қатынас жағдайында тілдік қарым-қатынастың мәдени-барабар стратегиясы мен тактикасын қалыптастыруға ықпал етеді, студенттердің мәдениетаралық қарым - қатынас субъектісі ретінде шет тілде сөйлеу мәдениетінің дағдыларын қалыптастырады, сөздік қорын кеңейтеді, тіл тасымалдаушылармен және басқа да мәдениет өкілдерімен қарым-қатынаста тілдік кедергінің алынуына ықпал етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында педагогиканың келесі аспектілері қарастырылады: жалпы білім беретін мектепте тәрбие үдерісін жоспарлау, ұйымдастыру және жүзеге асыру, сынып жетекшісінің қызметі мен міндеттері, тәрбие әдістері мен формаларын таңдау, тәрбие үрдісін ұйымдастырушылардың мектеп құжаттарын жүргізуі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағдарланған шет тілі
  Несиелер: 3

  Бұл пән білім берудің мәдениетаралық және кәсіби бағыттылығын жетілдіруді, қарым-қатынасты�� кәсіби саласында коммуникация дағдыларын қалыптастыруды, шет тілінде кәсіби маңызы бар ақпаратты іздеу және ауызша және жазбаша беру, тілдік дайындықтың жалпы танылған жалпы ғылыми және кәсіби деңгейіне қол жеткізуді көздейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жыраулар поэзиясы
  Несиелер: 3

  «Жыраулар поэзиясы» пәнін бакалаврда оқытудың негізгі мақсаты – жыраулар поэзиясының өзіндік мазмұны мен оны көрсететін пішіндердің даму заңдылықтары мен ерекшеліктерін түсіндіру үшін көне тарихты зерттеу, сондай-ақ жыраулар поэзиясының қыр-сырына үңілуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • қазақ тілінің дыбыстық жүйесі
  Несиелер: 4

  Пән қазақ тілінің дыбыстық жүйесін акустика-артикуляциялық, коммуникативтік аспектіден меңгеріп, әдеби тілдің орфоэпиясы мен орфографиясын, дыбыстардың үндесіп қатар тұру заңдылықтарын ғылыми-теориялық және практикалық жақтан игеруге бағытталған. Пәннің негізгі зерттеу нысанына дыбыс, әріп және фонеманың арақатынасымен қоса, негізгі үндесім заңдылықтары алынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әдеби аударма негіздері
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде көркем аударманың негізгі теориялық модельдері туралы, тілдің лексикалық және грамматикалық жүйелерінің арақатынасы туралы, көркемдік жанрына байланысты әртүрлі тілдік деңгейлердегі аударма тәсілдері типологиясы туралы түсініктерді қалыптастыруға арналған; Көркем аударма бойынша студенттердің аудармашылық құзыреттілігін дамытуға бағытталған дағдыларды меңгеруге бағытталған аударма құзыреттілігінің мәдениетаралық компонентін қалыптастыруға арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім беру құқығы
  Несиелер: 3

  Пән білім беру құқығы ұғымы,әдістері, дереккөздері, ұстанымдары туралы оқытады.Білім беру қатынастары туралы сипаттама береді. Білім беру үрдісіне қатысушылардың құқықтық мәртебесі, олардың құқықтары мен міндеттері ашылады.Білім беру құқығын бұзушылық бойынша жауапкершілік талданады. Халықаралық келісімдер мен институционалдық халықаралық білім беру стандарттары туралы айтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аударма негіздері
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде аударманың негізгі теориялық үлгілері туралы, тілдердің лексикалық және грамматикалық жүйелерінің арақатынасы туралы, мәтіннің түрі мен стиліне байланысты әр түрлі тілдік деңгейлердегі аударма жасаудың типологиясы туралы түсініктерді қалыптастыруға; аударма бойынша студенттердің аудару құзыреттіліктерін дамытуға бағытталған дағдыларды меңгеруге; аударма құзырының мәдениаралық компонентін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Хандық дәуір әдебиеті
  Несиелер: 3

  Пән қазақ әдебиеті тарихының 15-18 ғасырлардағы кезеңін қамтиды. Жырау, жыраулық поэзия, толғау түсініктерін меңгертуді көздейді.Осы кезеңде өмір сүрген Асан қайғы, Қазтуған, Доспамбет, Жиембет, Бұқар жырау, Ақтамберді жырау, Тәтіқара, Көтеш ақын және т.б. шығармашылығымен таныстырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: білім беру саласында мақсатты қою,жоспарлау немесе басқару шешімдерін қабылдау, ұйымдастыру, бақылау, реттеу (немесе түзету). Пәннің негізгі мақсаты студенттерді білім беру менеджментінің негізгі түсініктерімен және бағыттарымен, оның типтік міндеттерімен және оларды шешу тәсілдерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілі фонетикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пән сауатты жазу мен дұрыс сөйлеу заңдылықтарының негізінде студенттерге тілдің дыбыстық жүйесінен, дауысты, дауыссыз дыбыстардан, қазақ тілінің дыбыстық кұрамы мен ерек-шеліктерінен, үндестік заңынан, орфоэпия мен орфографиядан, сонымен қатар қазақ тілінің фонетикалық даму заңдылықтары туралы теориялық тұрғыдан жүйелі білім беруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 3

  Пән студенттер бойынан ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу саласында білім, білік және дағды жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Бұл пәнді оқу нәтижесінде студенттер курстық жұмыстарды, қорытынды ғылыми дипломдық жұмысты жазуға қабілетті болуы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тілдік қатынас негіздері
  Несиелер: 5

  Пән психолингвистика және ақпарат құралдарының тілдік қатынас негіздерін қамтиды. Сөйлесім-адамның руханиятын, дүниетанымын танытудың құралына айналу машығы екенін түсіндіреді. Пән теориялық дәлелдемелерді практикалық дәлелдей білуге машықтандыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  ХІХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті-ұлттық сөз өнері тарихының елеулі бір кезеңін қамтитын пән. Студенттерге кезең әдебиетінің қоғамдық-әлеуметтік оқиғалары жайында,ауызша дәстүрлі жыраулық және ақындық поэзияның табиғи сабақтастығы,көркемдік,стильдік жалғастығы,әлемдік озық үлгілерімен үндестігінен түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ тілі мен әдебиетіндегі бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл пән оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау процесін зерттейді, сондай-ақ, тәсілдерін, критериалды бағалаудың енгізу технологиясының әдіс-тәсілдерін, білім беру мекемелерінде тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілікке бағытталған әдістердің аспектілерін зерттейді, болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің болашақтағы педагогтың тәжірибелік қызметіне дайындайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білім берудегі IT технологиялар
  Несиелер: 5

  Бұл пән оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды қолдану мәселелерін қамтиды; қазіргі білім беруде ақпараттық технологияларды қолдану бағыттары мен мүмкіндіктерін ашады; оқытудың дәстүрлі әдістерімен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануды қарастырады. Оқушылар мен мұғалімдердің функционалдық сауаттылығын жетілдіру үшін әлеуметтік желілер мен электрондық оқытуды пайдалана білуді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Бұл пән мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеудің жалпы сипаттамасын, олармен педагогикалық үрдісті жоспарлау мен ұйымдастырудың ерекшеліктерін, сондай-ақ білім беру мекемелеріндегі түзету-дамыту жұмыстарын қамтиды. Пәнді оқу барысында «ерекше» балалардың психикалық және физикалық жағдайы, түрлері туралы толық түсінік беріледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазақ тіл білімінің лексикология және фразеология са-ласы бойынша тыңдаушыларға жүйелі ғылыми-теориялық білім беру, алған білімдерін практикалық және лабораториялық дәрежеде пысықтап, толықтырып бекітуді көздейді. Лексикологияның міндеттері мен зерттеу нысаны және лексикологияның бөлімдері: ономосиология, семасиология, фразеология, этимология, лексикография бойынша білім береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балалар әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пән халықтың көркем мәдениетінің ажырамас бөлігі болып табылатын балаларға, жасөспірімдерге және жастарға арналған әдебиетті зерттейді. Студент-филологтар балаларға арналған әлемдік классикалық және қазіргі заманғы әдебиетті де оқиды. Курстың тағы бір маңызды бөлігі жасөспірімдерге арналған әдебиетті оқыту.Себебі студенттер осы жастағы балалармен жұмыс істеуге тура келеді

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХІХ ғасырдағы ағартушылық-демократтық әдебиет
  Несиелер: 5

  ХIХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің әлемдік озық көркемдік әдістермен, жанрлық, стильдік шеберлік үлгілерімен үндестігіне айрықша назар аудару мақсат етіледі. Әлемдік әдеби дамудың ортақ заңдылықтарын игерген, жаңашылдықпен түлеген реалистік әдебиетіміздің алыптары шығармаларындағы көркемдік шеберлік сырларын тереңдетіле оқыту көзделеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Абайтану
  Несиелер: 5

  Пән абайтану тарихын зерттеу мәселелерінің ерекшеліктерімен таныстырады, студенттерге абайтану тарихын теориялық және практикалық тұрғыдан меңгертеді.Абай өлеңдерінің, қара сөздерінің, поэмаларының және көркем аудармаларының ішкі табиғатының тарихына үңілу арқылы оларғаұлы ақын талантының көркемдік –эстетикалық мәнін жан-жақты игертеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Түркі халықтарының әдебиеті
  Несиелер: 3

  Пән тарихи тағдырлас, түркі тілдері халықтар әдебиетінің өзара байланысын, сан ғасырлар бойы бір үзілмей келе жатқан дәстүр жалғастығын, олардың бір – біріне әсерін шығармалардың идеялық, көркемдік ерекшелігін, жалпы даму заңдылығын студенттерге танытуға, түркі халықтарының ғасырлар бойы жасаған тарихын, әдебиетін, мәдениетін байланыстырып сабақтастыра отырып оқытуға бағытталған. Түркі халықтарының оқымыстылары мен атақты шайырларының шығармаларымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өлкетану
  Несиелер: 5

  Пән белгілі бір өлкенің тарихи, әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени дамуын, табиғи жағдайларын жан-жақты зерттейді. Пәнді оқыту қоғам дамуын, өлке тарихын жалаң зерттемей, қоғам мен қоршаған тарихи ортаның географиялық, топонимикалық, экологиялық жағымен байланысты зерттеу қажеттілігін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ тілінің грамматикасы
  Несиелер: 5

  Пән болашақ филолог-мамандардың негізгі кәсіби құзіреттіліктерін анықтайтын нормативті пән болып табылады. Мұнда қазақ грамматикасының морфология, сөзжасам, синтаксис, пунктуация салалары жан-жақты әрі өзара байланыста қарастырылады. Грамматикалық форма, грамматикалық мағына, грамматикалық категориялар негізгі нысанға алынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орыс әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 3

  Пән студенттерге орыс әдебиетінің тарихын меңгертуге арналған.Классицизм, сентиментализм, романтизм сияқты бағыттар қалыптасып дамитын кезең ерекше назарға алынады, әдеби процестің негізгі үрдістері қалыптасқан кезең және қазіргі орыс әдебиетінің озық үлгілері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шәкәрімтану
  Несиелер: 5

  Аталмыш пән Шәкәрім шығармаларынын рухани қуатын зерделей отырып бүкіл бір ұлттың болмысын, көркемдік дүниетанымын саралауға жол ашуымен құнды. Шәкәрімнің шығармашылық мұрасын зерттеу, талдау жасауда ғалымдардың пікірлерін үнемі дәйектеуден гөрі студенттің ой-тұжырымдар жасауы өзіндік ғылыми құндылық болып табылады. Бұл орайда студенттерге қойылар талап–шәкәрімтану турасындағы әр алуан пікірлерді бір жүйеге келтіріп, бүгінгі ұлттық мүдде тұрғысынан қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді сөзжасам мен морфология салалары бойынша тыңдаушыларға жүйелі ғылыми-теориялық білім беру, қазақ тіліндегі сөздердің тұлғалық өзгеруі, сөз бен оның формалары, оны қарастырудың жолдары мен тәсілдері, амалдары туралы және сөз атаулының әлденеше рет өзге-ріске ұшыраған түрлері мен олардың топтарға бөлінуі, әр топқа енген сөздердің өзіне тән грамматикалық сыр-сипаты жөнінде студенттерге терең теориялық білім беру мақсатын көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ХХ ғасыр басындағы әдебиет
  Несиелер: 5

  ХХғ басындағы қазақ әдебиеті-ұлттық сөз өнері тарихының елеулі бір кезеңін қамтитын пән. Студенттерге кезең әдебиетінің қоғамдық-әлеуметтік оқиғалары жайында,көркемдік,стильдік жалғастығы,әлемдік озық үлгілерімен үндестігінен түсінік береді. Пәнде ХХ ғасыр басындағы діни-ағартушылық, ағартушы-демократтық және демократ-төңкерісшілдік бағыт оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пән болашақ мұғалімдердің қазақ тілін оқыту барысы туралы іргелі ғылыми-әдістемелік білімдерін қалыптастыруға, қазіргі заманғы мектеп оқу үдерісін тиімді ұйымдастыруға үйретуге бағытталған. Пәнді оқу барысында студенттер орта білім беру жүйесі жағдайындағы практикалық жұмысқа дайындалады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің жалпы білім беру мекемелерінде және орта кәсіптік білім беру мекемелерінде қазақ әдебиетін оқыту ұстанымдарын,формаларын, әдістерін, тәсілдерін түсіне білулерін, қазақ әдебиеті мұғалімінің практикалық жұмыс дағдыларын қалыптастыруды жүзеге асырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Қазіргі дәуірдегі әдеби процесті қамтитын бұл пәннің аясында осынау кезеңде қазақ даласында қалыптасқан саяси және қоғамдық ахуал жайындағы әлеуметтік, мәдени үдерістер, қазақ халқының рухани өміріндегі әрқилы өзгерістер, тақырыптық, жанрлық, көркемдік тұрғыдан жаңа биіктерге көтерілу құбылыстары жайлы сөз болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 4

  Пән оқу, ғылыми және қолданбалы міндеттерді көздейді. Жалпы тіл білімі курсы қазақ тілі мұғалімінің практикалық іс-әрекетінде одан әрі ғылыми жұмыс істеу үшін қажетті барлық филологиялық ғылымда, зерттеу әдістерінде қолданылатын терминологиялық базамен студенттерді қаруландырады. Жалпы тілдің даму, қалыптасу, өмір сүру үрдістерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетел әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 4

  Пән шетел әдебиетін оқып-үйренудің негізі болып табылады, олардың ішінде бірінші кезекте мәтіндерді интерпретациялау және филологиялық талдау саласындағы қажетті мәліметтер ғана емес, сонымен қатар туынды мәтіндерін, шетелдік әдебиеттің іргелі шығармалары авторларының өмірбаяндық мәліметтерін талдау ерекшеліктерін меңгертеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ әдеби сынының тарихы
  Несиелер: 3

  Пән әдеби үдеріс, баспа сыны, әдеби-баспа сынының көрнекті шеберлері туралы, көркем шығармаларды талдаудың әртүрлі тәсілдері мен принциптері туралы түсініктерді қалыптастыруға, әдеби-сыни шығармалардың идеялық-теориялық, жанрлық және стилистикалық өзіндік ерекшелігін анықтауға және талдауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ әдеби тілінің тарихы
  Несиелер: 3

  Пән теориялық пәндер арасында маңызды орын алады. Лингвистикалық көзқарасты қалыптастыруға, тілдің өмір сүру және даму заңдарын түсінуге ықпал етеді. Пән студенттерге қазақ әдеби тілінің жай-күйіне түсініктеме беретін ауқымдыақпаратты меңгеруге мүмкіндік береді.Қазақ әдеби тілінің тарихындағы ең маңызды фактілерді және онымен байланысты теориялық мәселелерді көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Когнитивтік лингвистика
  Несиелер: 4

  Пән когнитивті лингвистиканың негізгі теориялық аспектілерін, оның пәнаралық когнитивті ғылымдағы орнын, тіл мен сананың өзара байланысын, әлемнің концептуализациясын, тілдің көмегімен білімді ментальды репрезентациялау тәсілдерін үйретеді. Болашақ қазақ тілі мұғалімдеріне арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдеби шығармашылық
  Несиелер: 3

  Пән студенттердің рухани дүниесін байытып, көркем сөзбен қаруландырады. Студенттерге эстетикалық, интелектуалдық, көркемдік, сезімдік, адамгершілік, азаматтық тәрбие береді.Оқырманның жеке шығармашылығының ұштасуынаәсер етіп, жағдай туғызады. Әдеби – теориялық және тілдік – эстетикалық білімге сәйкес көркем мәтінді талдау және бағалауға дағдыландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілі синтаксисі
  Несиелер: 4

  Пән болашақ қазақ тілі мұғалімдерінің кәсіби дайындығын анықтайды. Осы оқу пәнінің мазмұнында синтаксис бірлігін тілдің жоғары деңгейі - синтаксис, сөз тіркесі, сөйлем ретінде қарастырады. Оны зерттеу барысында негізгі синтаксистік ұғымдар қарастырылады: синтаксистік бірліктер жүйесі, синтаксистік қатынастар және олардың арасындағы байланыстар..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдебиет теориясы
  Несиелер: 4

  Пән болашақ педагогты кәсіби оқуға және әдеби шығармаларды талдауға дайындайды. Әдебиеттің түп-тегі және оның өзге өнер түрлерінен дағдылығын, көркемдік таным мен ғылыми таным ерекшеліктерін, эстетикалық білім тарихы мен теориясын, көркем әдебиеттің басты сипаттарын, өлең тілі мен қара сөз тілінің табиғатын, жазушы дүниетанымы мен творчестволық еңбек процесін пайымдауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ диалектологиясы
  Несиелер: 4

  Пән студенттерді жалпыхалықтық қазақ тілінің бір түрімен таныстырады, ол әдеби тілмен қатар халықтың көпшілігінің күнделікті қарым-қатынас құралы ретінде қызмет ететін диалектизмдер. Бұл пән диалект тілінің фонетикасы мен грамматикасының көптеген вариативті элементтерімен, диалектілердің лексикалық қорының әртүрлілігімен, жеке диалект жүйелерінің көптілігімен ерекшеленетін қазақ тілінің байлығы туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Тәуелсіздік жылдарындағы әдеби процесті қамтитын бұл пәннің аясында осынау кезеңде қазақ даласында қалыптасқан саяси және қоғамдық жағдайдағы әлеуметтік, мәдени үдерістер, қазақ халқының рухани өміріндегі әрқилы өзгерістер, тақырыптық, жанрлық, көркемдік тұрғыдан жаңа биіктерге көтерілу құбылыстары жайлы сөз болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ТМД халықтарының әдебиеті
  Несиелер: 4

  Пән ТМД халықтарының әдебиетіндегі негізгі мәселелерімен, ғалымдар еңбектерімен таныстырады, түркі тілдері туралы мәлімет береді, олардың тарихи кезеңдерін және классификациясын ұғындырады. Мектептегі ТМД әдебиетінің курсын тиімді оқыту жолдарын қайталай отырып, бұл ТМД әдебиетін сатылай талдау үлгілерін жетік меңгеруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдеби үрдіс
  Несиелер: 4

  Әдеби үрдіс» – әдебиеттің әлемдік, аймақтық, ұлттық көлемдегі белгілі бір кезеңін, сондай-ақ тұтастай тарихын қамтитын туу, қалыптасу және дамуын қарастыратын пән. Әдеби үрдіс әр түрлі әдеби кезеңдерден құралады. Пәнді оқыту барысында әдеби үрдістің ажырамас бір саласы халықаралық әдебиеттер байланысы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ тілінің тарихи грамматикасы
  Несиелер: 3

  Пән теориялық пәндер арасында маңызды орын алады. Лингвистикалық көзқарасты қалыптастыруға, тілдің өмір сүру және даму заңдарын түсінуге ықпал етеді. Студенттерге қазақ тілінің тарихи грамматикасына түсініктеме беретін ауқымдыақпаратты меңгеруге мүмкіндік береді. Қазақ тілінің тарихи грамматикасындағы ең маңызды фактілерді және онымен байланысты теориялық мәселелерді көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  1. осы саладағы озық білімге негізделген әдеби және тілдік материалдарды құрайтын ұғымдар мен категорияларды саралауда білімі мен түсініктерін көрсету;

 • Код ON2

  2. пәндерді оқыту әдістемесінің теориялық негіздері, сабақтарда заманауи технологиялар мен әдіс-тәсілдерді пайдалану, педагогиканың әдіснамасы мен категорияларын, ұжым мен тұлғаны психологиялық-педагогикалық диагностикалаудың нақты әдістемесін кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және оқылатын мәселелерді шешу

 • Код ON3

  3.тілдік және әдеби категориялардың ішкі, сыртқы аспектілерін саралап, түрлі қырынан талдауда, пәндердің қалыптасып, даму принциптері бойынша ғылыми зерттеулер мен академиялық хаттардың әдістерін білу және оларды оқылатын салада қолдану;

 • Код ON4

  4. әдебиет туралы теориялық, ғылыми ой- пікірлерді талдау, көркем әдебиеттің табиғатын, қаламгердің өмір құбылыстарын бейнелеу принциптері, балалар ақын-жазушылары шығармаларының ішкі, сыртқы аспектілерін саралап, аударманың негізгі ұғымдары мен категориялары, стилистикалық нормалар, олардың тарихи өзгермелілігі, әлемдік тіл білімі бойынша әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру;

 • Код ON5

  5. оқылатын салада шығармашылық еңбек процесін зерттеу, сын жанрының өзекті мәселелері, сыни ойлауды, көшбасшылық сапаларды, қарым-қатынас, төзімділікті, креативтілікті, жинақылықты қалыптастыруда олардың арасындағы күрделі тәуелділік, құбылыстар, теориялар мен фактілерді түсіну және білімін қолдану;

 • Код ON6

  6. оқылатын салада тілдің нормаларына сәйкес дұрыс грамматикалық формаларды қолдану және сөйлеуді синтаксистік құру дағдыларына сүйене отырып, сөйлеу тәсілін таңдауды жүзеге асыру, сөйлеу тәртібін жоспарлау және күнделікті және кәсіби қарым-қатынас жағдайларына қажетті ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді (қазақ, орыс және шет тілдерінде), оқу - практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану;

 • Код ON7

  7. жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық, рухани және мәдени құндылықтарын қалыптастыру, отансүйгіштік, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, әр түрлі мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету рухында тәрбиелеу мақсатында академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің мәнін түсіну;

 • Код ON8

  8.оқылатын салада теориялық білімді практикада қолдана білудің, оқу ақпаратын іздеу, талдау және өңдеу тәсілдерін меңгеру бойынша икем, дағдыларын, тәсілдер мен дағдыларды дербес анықтау, жалпы оқу іскерліктерін, зерттелетін салада қосымша білім алуды, одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары

 • Код ON9

  9.кәсіби қарым-қатынас, экологиялық, дене, этикалық, құқықтық, ақпараттық, экономикалық мәдениетті және ойлау мәдениетін қалыптастыруға, сондай- ақ кәсіби қызметте ары қарай білім алуды өзіндік жалғастыру үшін қажетті оқу дағдылары мен іскерлігі.

6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 6B01701-Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

Еуразия гуманитарлық институты

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімін даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушылары
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімдерін оқыту
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top