Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау в Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • ортақ мақсатқа жету үшін командада, көшбасшылықта креативтілік көрсете білу
 • командада, тұлғааралық қарым-қатынаста, тиімді жұмыс істеуде коммуникативтілік көрсете білу
 • кәсіптік саладағы проблемалардың шешімін және қорытындылардың тұжырымдарын талдау
 • педагогикалық инновациялық технологияларды оқыту мен тәрбиелеудің мақсат-міндеттеріне, күтілетін нәтижелеріне және оқушылардың физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес қолдана білу
 • оқушыларды сыни ойлауға, проблеманы шығармашылықпен бірлесе шешуге тарту мақсатында пәннің негізгі концепциялары мен зерттеу құралдарын және құрылымын айқындай білу
 • пәнді оқытуда АКТ-ны және цифрлық білім ресурстарын пайдалану
 • өзінің және басқалардың идеялары, әрекеттері мен пайымдауларына қызығушылық таныту негізінде сыни және жүйелі ойлауын дамыту
 • тілдік фактілер мен әдебиетті жетік меңгеру, талдау, қолдану, өзіндік ізденіс пен шығармашылық қабілеттерін дамыта білу
 • пәндік және пәнаралық саланың негізгі бөлімдері бойынша білімді түсіну және интеграциялауды көрсету
 • берілген ақпаратқа сүйене отырып, білімін практикада қолдана алу
 • пән бойынша таңдалған мақсатқа сәйкес оқу жетістіктерін критериалды бағалауды және диагностикалауды қолдана білу
 • оқушының тұлғалық дамуын қалыптастыру мен өзінің кәсіби деңгейін көтеру мақсатында өмір бойы білім алуға мән беру
Top