Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01101 Педагогика және психология в "Сырдария" университеті

 • Этнопсихология және ұлттық сана
  Несиелер: 6

  Әртүрлі этностардың өзіне тән ұлттық мінезін, этностардың өзіне тән психологиялық ерекшеліктерін қарастырады. Әрбір халықтыңрухани әрекетін сол халықтың психологиясын, сана-сезімін көрсететін негізгі өлшемдерді сипаттайды. Әртүрлі халықтар мен мәдениеттер өкілдерінің психикалық ерекшеліктерін, ұлттық дүниетанымын, өздік сана мен этникалық стереотиптердің міндеттерін, қалыптасу заңдылықтарын, ұлттық қоғамдастықтар мен қоғамның қалыптасуын меңгертуді көздейді. Этнопсихологияның қарастыратын негізгі категориялары: этностереотип, этноцентризм, ұлттық тұрпат, халық рухы, ұлттық намыс, ұлттық сана, салт-дәстүр және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика және тәрбие жұмысының әдістемесі
  Несиелер: 5

  Педагогика ғылымының негізінде анықталған оның мақсат-міндет-тері, категориялары, құрылымы, әдіснамалық негіздері, негізгі даму кезеңдері, педагогикалық процестің түсініктері, оқу-тәрбие жұмыстарының формалары, әдіс-тері, құралдары қарастырылады. Педагогика ғылымының өзекті мәселелері, ҚР қазіргі заманауи тәрбие тұжырымдамалары, мектеп пен сыныптың тәрбиелік жүйесі, тәрбие жұмысының диагностикасы сипатталады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 4

  «Бағалаудың өлшемдік технологиялары» білім алушылардың жетістіктерін бағалау жүйесі, процедурасы, құралдары, бағалау және оның түрлері жайлы, білім беру үдерісіндегі бағалаудың орнымен рөлін, критериалды бағалаудың мәні мен мақсатын, жиынтық және қалыптастырушы бағалауды жүзеге асыру жолдарын, өзін-өзі бағалау мен өзара бағалау, сапалы критерийлерді құрастыруды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Логопедия
  Несиелер: 4

  Пән логопедияның принциптері және әдістерімен, басқа ғылымдармен байланысымен,сөйлеу тілінің анатомиялық-физиологиялық механизмімен,артикуляциялық аппараттың ақауларының түрлерімен,сөйлеу тілінің даму кезеңдерімен ,сөйлеу тілі кемістіктерінің жіктелуімен таныстырады. Сөйлеу тілінің бұзылуын анықтайды. Балалардың сөйлеу тіліндегі кемшіліктерді анықтаудың тәсілдерін үйретеді. Сөздің буындық құрылысын тексеруді,фонематикалық қабылдауын тексеруді меңгертеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дефектология негіздері
  Несиелер: 4

  Дефектология – педагогиканың көру, есту, сөйлеу мүшелерінде, ақыл-ойының дамуында табиғи кемістігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелерін зерттейтін ғылымның арнаулы саласы. Дефектология коррекцияны талап ететін балаларды оқыту, тәрбиелеу, коррекциялау әдістерін, құралдарын жасайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиялық-педагогикалық диагностика
  Несиелер: 4

  Психодиагностикадағы психикалық дамудың белгілі бір заңдылықтарын анықтайды, белгілі бір психикалық құбылыстың себебін табады, дарындылық деңгейін, зеректілігін, зейіннің қасиетін, танымдық процестерін зерттейді. Тұлғаны психологиялық диагностикалайды, психологиялық кеңес беру аясындағы кәсіби біліктілік пен дағдыларды игертеді және мінез-құлқын талдау дағдысын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқыту нәтижелерін диагностикалау
  Несиелер: 4

  «Оқыту нәтижелерін диагностикалау» пәні бақылау және бағалаудың жаңа тәсілдерін, оқыту нәтижелерін диагностикалауды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  Іскерлік қарым-қатынас мәдениетінің дамуы мен қалыптасуы, түрлері мен этикасы, ережелері мен нормалары, талаптары мен принциптерін, әдіс-тәсілдері мен формаларын зерттеудіқарастырады.Іскерлік қарым-қатынаста техникалық іскерлік қатынас, психикалық іскерлік қатынас, іскерлік қатынас этикасы, қызметтік этиканың психологиялық ерекшеліктерін анықтайды. Қазіргі іскерлік қарым-қатынас жағдайында құқықтық және этикалық ережелерді психологиялық тұрғыдан талдаулар жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Коррекциялық педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пән педагогикалық коррекция(түзетулер енгізу)қызметінің негіздерімен,дамудағы ауытқушылықтардың классификациясымен, дамудағы ауытқушылықтардың шығу себептері мен механизмдерімен таныстырады, психикасының дамуы тежелген, тірек-қимыл аппараты, есту қабілеті нашар оқушыларды коррекциялық оқыту әдістерімен түзетеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық және психологиялық дамуы
  Несиелер: 5

  Оқушылардың физиологиялық- психологиялық тұрғыдан даму заңдылықтарының негізінде ба-лалар, жасөспірімдердің анато-мия-физиологиялық, психология-лық ерекшеліктеріне, жеке басы-ның қалыптасуына, денсаулығын сақтауға, нығайтуға қатысты мәсе-лелер қарастырылады. Оқушылар-дың қабілеттерін айқындау мен дамыту, оқытушы мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты бекіту біліктілігін қалыптастыру-дың, балалардың денсаулығын қорғау, дене шынықтыру, еңбекке баулу жұмыстарын ұйымдастыру-дың әдіс-тәсілдері сипатталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Этнопедагогика
  Несиелер: 6

  Этнопедагогика дегеніміз – этникалық қауым педагогикасының дамуын зерттейтін педагогикалық білімдердің жаңа саласы, белгілі бір халықтың, тайпаның өзіне тән ерекшелігі бар дүниетанымдық, тәрбиелік мәдени мұрасы. Ол халықтың ұрпақ тәрбиелеудегі озат тәжірибесінің мазмұны мен әдіс-тәсілдерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, басқару және кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау, кәсіпкерлік тәуекелді басқару, бизнес-жоспар әзірлеу ерекшеліктерін меңгеру, кәсіпкерлікті жүзеге асыру кезінде еңбек ресурстарын басқару және басқа да мәселелер жөнінде теориялық және тәжірибелік дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Конструктивті қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  Конструктивтік қарым-қатынастың ерекшеліктерін, коммуникация және тұлғааралық қатынастың түрлерін, функционалды міндеттерін сипаттайды. Психологиядағы эффективті қарым-қатынастың теориялық ережелерін, қарым-қатынас барысындағы өзара іс-әрекет ерекшелігін; жанжалды шешу жолдарын, мәдени іс-әрекет пен қарым-қатынас, пікірталас жүргізу, өзін-өзі бағалау және өзін-өзі талдау қызметі мен мінез-құлық, психологиялық қызметте ғылыми негізделген әдістер мен технологияларды пайдалануды үйретеді. Эффективті қарым-қатынас әдістері, іскерлік келіссөздерді жүргізу ережесі, іскерлік этикет пен имидж түсінігі, жанжалтану негізі, қарым-қатынас жанжалынан шығу ��дістері, лидерлік және басқару стилі, лидерлік теориясы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Қатынастық-дискурстық аспектідегі қазақ (орыс) тілі, кәсіп пен мамандықтың негіздері, іскерлікқатынас мәдениеті. Ғылыми мәтіндермен жұмыс істеуге және көпшілік алдында сөз сөйлеуге арналған қазақ/орыс тілдеріндегі ауызша және жазбаша тіл. Алуан түрлі мәдени ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Тілдерді меңгеру деңгейі - В1-В2. Мамандықтың пәндік саласына шет тілінің кәсіби-бағдарланған тілінде кіріспе. Базалық категориялық ұғымдық аппарат және оның шет тіліндегі нұсқалары. Кәсіби және ғылыми терминология. Арнайы кәсіби-бағдарланған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда пайдалану. Мамандық бойынша пәндік сала мазмұнының шет тіліндегі сипаттамасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогика тарихы
  Несиелер: 6

  Педагогика тарихы дүние жүзіндегі педагогика тарихын зерттейді. Тәрбие, оқыту және білім беру тәжірибесінің пайда болып дамуы және әр тарихи дәуірдегі тәлімдік ой-пікірлер мен теорияларды жүйелеп талдайды. Әр тарихи дәуірдегі, әлеуметтік-экономикалық жағдайларды, педагогикалық идеялар мен ойларды, жас ұрпақты тәрбиелеу мен білім берудегі мектеп тарихының дамуын, өзара ықпалын, кемшіліктері мен жетістіктерін, жеткіншектерді дамыту үрдісіндегі мақсатты ұйымдастырылған қисынды шаралар мен шарттарын, белгілері мен заңдылықтарын талдау негізінде жүйеленіп, болашақ мұғалімдердің педагогикалық дүниетанымын және шығармашылық ойлау қабілеттерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектептегі психологиялық қызмет
  Несиелер: 7

  Мектеп психологының құжаттамаларын, әр жастағы бала деңгейлерімен жұмыс жүргізуді, психологиялық қызметтің негізгі бағыттарын үйретеді. Мектеп оқушыларының толыққанды психикалық дамуына ықпал жасау, оқу-тәрбие үдерісінде кездесетін нақты психологиялық мәселелерді шешу, әр оқушыны жеке тұлға ретінде қарау, оның даму жолындағы қиындықтардың себебін және оларды жеңу жолдарын анықтау, оның мүддесін, мүмкіндігін, қабілетін дамытуға бағытталған. Оқушылардың әлеуметтік-психологиялық портретін жасау, оқуда, қарым-қатынаста кездесетін қиындықтарды жеңу, психикалық өзін-өзі нашар сезінетін оқушыларға көрсетілетін көмектің жолдары мен түрлерін анықтау, оқушылардың оқу және қарым-қатынас жасау ерекшеліктеріне сәйкес психологиялық көмек көрсетудің тәсілдері мен түрлерін таңдау, оқушыларға, ата-аналарға, педагогтарға психологиялық кеңес беруді үйретеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектептану
  Несиелер: 5

  «Мектептану» пәні мектептегі жаңашылдықты басқаруды,педагогикалық қарым-қатынасты және басқару этикасын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогикалық тренингтер
  Несиелер: 6

  Педагогикалық тренингтер – оқу сапасын арттыруда студенттердің білік пен дағдысын қалыптастыру мен жетілдіруді көздейтін, жоспарлы бағдарламамен жүргізілетін әр түрлі жаттығулар жүйесі. Тренинг түрлері: оқу-жаттығу,белсенді оқыту,кәсіби-педагогикалық тренинг.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дау-дамай психологиясы
  Несиелер: 5

  «Дау-дамай психологиясы»қарым - қатынастың деңгейлері, түрлерін,дау - дамай (конфликт) - әрқилы мүддеге бағытталған тараптардың қарама - қайшылықты тайталасын, дау - дамай типтерін, дау - дамай (конфликт) себептерін, психологиялық, физиологиялық, материалдық, әлеуметтік жақтарын қарастырады, дау - дамайдан шығу жолдарын көрсетеді, дау - дамайды болдырмауға арналған ұсыныстар береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі психология тарихы
  Несиелер: 3

  Психология ғылымының даму тарихындағы кезеңдерді: жан туралы ғылым, сана туралы ғылым, жүріс-тұрыс туралы ғылым, психика туралы мәселелерді қарастырады. Шетелдердегі психологиялық ағымдар (мектептер): бихевиоризм, гештальтпсихология, фрейдизм немесе психоанализ, генетикалық психология, гуманистік психологияның ерекшеліктері, теориялары, даму бағыттарын қамтиды. Антикалық дәуірдегі ғалым-ойшылдардың психологиялық ілімдерінің дамуынан бастап, күні бүгінгі дейінгі кезеңдегі ғылымның өркендеуіндегі заманауи жан қуаттары туралы ерекшеліктерді талдауға үйретеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстандағы педагогикалық ойлардың даму тарихы
  Несиелер: 6

  Бұл пән Қазақстандағы мектеп тарихының дамуын, педагогикалық идеялар мен ойларды талдап,зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби кеңес беру психологиясы
  Несиелер: 5

  Адамның жеке өмірінде, кәсіби іс-әрекетінде, оқуында және басқа да жағдайларда кездескен психологиялық проблемаларын шеше алуы үшін мінез-құлықтың бейімсіз тәсілдерін, психологиялық қиыншылықтарды түсіндіреді. Адамның жеке өмірлік мәелелерін зерттеуге, кикілжіңдерін түсінуге, жағдайды меңгерудің жаңа тәсілдерін іздестіруге көмектеседі. Психолог жағдайды өзгерту процесін тікелей басқара алмайтын, бірақ өзгертуге әрекеттенгенде кеңес беру жүргізіледі. Психологиялық кеңес берудің: клиникалық, басқарушы, ұйымдастырушы, педагогикалық сынды адамдардың тәжрибенің қандай саласында психологтың кеңесіне мұқтаж болуларына байланысты көптеген түрлерін үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Практикалық психология
  Несиелер: 5

  Практикалық психология – психикалық қасиеттердің көрініс беруін, даму ерекшеліктерінің сандық және сапалық көрсеткіштерін зерттеп, дамуында ауытқуы бар қасиеттерді өңдеу жолдарын анықтайтын психологиялық ғылымдардың бір саласы. Практик-психолог іс-әрекетінің ерекшеліктері, оның психиатр және психотерапевт іс-әрекетінен өзгешелігі қарастырылады. Практик-психолог маманның негізгі мақсаттары мен міндеттері, кәсіби қызметінің үш түрі: ғылыми-зерттеу, тәжірибелік (диагностикалық, консультация беру, түзету-тренигтік) және ағарту жұмыстары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Коррекциялық психология
  Несиелер: 5

  Коррекциялық психология психокоррекцияның негізгі міндеттерімен,коррекцияның түрлерімен,психокоррекциялық жұмыс кезеңдерімен, бағыттарымен,психокоррекцияны жүргізуге қойылатын талаптармен таныстырады, ауытқушылығы бар балалармен қалай жұмыс істеу керек екенін үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Инклюзивті білім беру жүйесінің негізгі ұғымдары, білім беру қыз-метінде инклюзивті білім берудің ерекшеліктері, инклюзивті білім беру жағдайында оқу-тәрбие процесінде психологиялық-педа-гогикалық қолдау көрсетудің заманауи моделдері мен оны іске асыруы жолдары қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогикалық менеджмент
  Несиелер: 5

  Оқу-тәрбие жүйесі мен іскерлік әлемде қарым-қатынас жүйесін басқарудың педагогикалық заңдылықтары, даму салалары,басқарушылық қызметтің функционалдық құрылымы, әдістері, басқарушылық шешімдерді қабылдаудың психологиялық аспектілері және басқарушылық қатынас, стильдері, көшбасшылықтың және сәттілікке жетудің жолдары, мамандарды іріктеу мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  «Психологияны оқыту әдістемесі»студенттерді колледжде психологияны оқытудың заңдылықтарымен, принциптерімен, әдістерімен, құралдарымен таныстырады, лекция оқу, семинар, практикалық сабақтарды жүргізу әдістемелерін меңгертеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік топтардағы адамдардың қызметі мен пәнінің заңдылықтарын, ол топтардың рухани ерекшеліктерін қарастырады. Отбасының, ұжымның, таптың, ұлттың, тағы да басқа адамдардың тұрған жеріне, кәсібіне, қоғамдағы алатын орнына қарай жіктелетін топтарының психологиясын сипаттайды. Қоғамда болып жатқан саяси-әлеуметтік құбылыстардың сырын түсінуге, олардан қорытынды шығарып, қоғамның даму бағытын айқындауға, ірі топтарды және тұтас қоғамды басқаруға, бағыттарды, шараларды айқындай отырып, оны стратегиялы түрде дұрыс жолға салып отыруға көмектеседі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби бағыттылықты қалыптастыру
  Несиелер: 4

  «Кәсіби бағыттылықты қалыптастыру» пәні оқу орындарындамамандықтың қыр-сырын терең меңгеруге көмектеседі, студенттерді кәсіби бағыттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 4

  «Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі»пәні ғылыми-педагогикалық іс-әрекеттің мәнімен, ғылыми –педагогикалық зерттеу және оның әдіснамалық принциптерімен таныстырады. Қазіргі педагогикалық зерттеудің мәселелерін, теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістерді, педагогикалық эксперименттің түрлерін, ғылыми зерттеудегі олардың қызметін қарастырады. Пән студенттерді ғылыми-зерттеу жұмысына баулиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби педагогика
  Несиелер: 5

  Кәсіби педагогика–педагогика ғылымының бір тармағы мен оқу пәні.Пән кәсіби педагогиканың негізгі категорияларымен, педагогикалық жүйе мен оның құрылымдық компоненттерімен, кәсіптік білімді басқару теориясымен таныстырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Бұл пән студенттерді колледжде педагогиканы оқытудың заңдылықтарымен, принциптерімен,әдістерімен,құралдарыментаныстырады. Лекция оқу,семинар, практикалық сабақтарды жүргізу әдістемелерін меңгертеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік педагогика
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік педагогика – жеке тұлғаның тәрбиесі мен қалыптасуына әлеуметтік ортаның әсерін зерделейтін, әлеуметтік ораның нақты шарттары�� есепке ала отырып жеке тұлғаға тәрбие беруін оңтайландыру бойынша іс-шаралар жүйесін әзірлейтін педагогиканың бір саласы. Әлеуметтік педагогика тәрбиелеудің әлеуметтану мәселелерін, әлеуметтік-педагогикалық , және әлеуметтік тәрбие мәселелерін зерделейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми - психологиялық зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 4

  «Ғылыми-психологиялық зерттеу әдістемесі» пәніәлемдік және отандық психологиялық ғылымдардың жетістіктерін зерттеу, қазіргі заманғы психологиялық ғылымның негізгі бағыттары мен принциптерін, психологиялық теория мен тәжірибенің қазіргі жағдайын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психотерапия
  Несиелер: 5

  Адам ауруының себебін болжамдайтын психикалық тәсілдерді және оны емдеу әдістерін, психология мен медицина арасындағы емдік тәжірибе түрін зерттеуді қарастырады. Адам әр түрлі психикалық ауруға, жүйке ауруына және т.б. эмоциялық тұрақсыздық күйіне ұшырағанда, оның көмескіленген ойлау жүйесі мен сана-сезімін ауызша және әсерлі қимыл-әрекетпен ықпал ету арқылы емдеудің жүйесін сипаттайды. Ауруға ұшыраған адамның өзіне және қоршаған ортасына деген дұрыс қатынасты қалыптастыруға бағытталады. Психотерапияның қазіргі бағыттары мен әдіснамалық негіздерін: топтық психотерапия, когнитивті психотерапия, гуманистік клиентке бағытталған терапия, дене психотерапиясы, трансактілі анализ, гештальт-терапия. экзистенционалды терапия, транстық және медиациялық терапияны үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Логотерапия
  Несиелер: 5

  Логотерапия – психотерапияның В. Франкл талдап – тұжырымдаған теориясы мен практикасы. Логотерапия тұлғаның мінез- құлқындағы және оның дамуындағы негізгі қозғаушы күш адамның өз өмірінің мән- мағынасын іздеу мен жүзеге асыруға ұмтылысы болып табылатынын негізге алады. Адамдардағы неогендік невроздарды емдеу жолдарын ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектептегі оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері
  Несиелер: 5

  «Мектептегі оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері» пәнімектептегі қазіргі қолданып жүрген жаңа әдіс-тәсілдерді пайдалану жолдарын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Білім берудегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  «Білім берудегі инновациялық технологиялар» пәні педагогикалық технология ұғымымен,педагог ғалымдардың «педагогикалық технология» ұғымына берген анықтамаларыментаныстырады,бастауыш мектептің оқу пәндерінің негізінде оқыту технологияларына сипаттама береді. Пән студенттерді оқытудың инновациялық технологияларын қалай қолдану керектігін үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Креативті тәрбие
  Несиелер: 6

  «Креативті тәрбие» пәні баланы жан-жақты, шығармашылықпен жұмыс істеуге үйрету әдістерін оқытады,шығармашылық тұлға қалыптастыру мүмкіндіктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балалар психологиясы
  Несиелер: 6

  Балалар психология төмендегі сұрақтарды қарастырады: балалар психологиясын зерттеу әдістері, биологиялық және әлеуметтік факторлардың рөлі,психикалық дамыту және үйрету,психикалық дамытуды кезеңге бөлу,балалардың психикалық дамуының ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сурдопедагогика,тифлопедагогика
  Несиелер: 4

  Сурдопедагогика – есту кемістіктері бар балаларды тәрбиелеу және оқыту туралы ғылым, дефектологияның бөлімі. Есту анализаторының қалыпты қызмет етуі баланың жалпы дамуына ерекше маңызы бар. Есту қабілетінің жағдайы баланың сөйлеу тіліне және психикасына әсер етеді. Есту анализаторының бұзылысында ең бірінші сөйлеу тіліндегі ауытқулар болса, екіншілік кемістік таным әрекетінің төмендеуі. Сурдопедагогиканың міндеттері: естуінде ауытқуы бар балаларды оқуға, білім алуға, дамуға ынталандыру;естімейтін және нашар еститін тұлғалардың ойлауын дамыту үшін қажетті жағдайлармен қамтамасыз ету; педагогикалық жағдайда оқу әрекетін ұйымдастыру үшін қажетті икемділ��к пен дағдыларды қалыптастыру, ауызша және жазбаша сөйлеу тілін дамыту, таным процестерін белсендіру; қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайды ескере отырып кәсіби енбек ету үшін қажетті білім, икемділікпен дағдыларды қалыптастыру.Тифлопедагогика – педагогика ғылымының көру қабілеті бұзылған балаларды оқыту және тәрбиелеу жөніндегі саласы. Тифлопедагогика ғылымының міндеттері: көру қабілеті бұзылған тұлғаларды психологиялық-педагогикалық және клиникалық тұрғыдан зерттеу; көру қабілеті бұзылу кезіндегі психологиялық, физикалық даму аномалиясының типологиясын анықтау; көру кемістігі салдарынан дамымаған немесе бұзылған функцияларды түзету, жетілдіру, орнын толтыру жолдары мен жағдайларын қарастыру; көру қабілеті бұзылу түрлеріне байланысты тұлғаны жан-жақты дамыту, қалыптастыру жағдайларын анықтау, зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиялық менеджмент
  Несиелер: 4

  Басқарушылық қызметтің функционалдық құрылымы, психологиялық әдістері, басқарушылық шешімдерді қабылдаудыңпсихологиялық аспектілері және басқарушылық қатынас, стильдері, көшбасшылықтың және сәттілікке жетудің жолдары, мамандарды іріктеу мәселелері қарастырылады.Оқыту,тәрбие және мұғалім психологиясының ерекшеліктері мен принциптерін, психологиялық қарым-қатынастың ережелері мен технологиясын сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арттерапия
  Несиелер: 5

  Арттерапия кәсіби іс-әрекеттің ерекше түрі ретіндепсихотерапиямен тығыз байланысты. Арттерапиядағы процес бейсаналы қақтығыстар және мазасызданулар вербалды психотерапиядағы сөйлеуге қарағанда, көру бейнелері көмегімен жеңіл көрінеді. Психологиядағы арт-терапевтік өзара қарым-қатынасты нығайтуға көмектеседі. Айқындау және дамыту нәтижесінде пайда болатын қанағаттану арт-терапияның қосалқы нәтижесі болып табылады. Арттерапия тиімділігін аталған көрсеткіштерді қоса отырып анықтауда, топтық жұмыста шығармашылық тәсілдерді ерекшелеу қажет, сонымен қатар терең фантазиялау мен қиялдауға, топ мүшелері арасындағы қақтығыстарды шешуге және үйлесімділікке жетуге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиялық тренингтер
  Несиелер: 5

  «Психологиялық тренингтер» пәні бойынша психологиялық тренингтің теориялық және әдістемелік негіздері, топтық психологиялық жұмыстың жалпы теориялық негіздері, тренингтік топтар түрлері сипатталады. Психологиялық тренингтерді өткізудің жалпы негізін, әлеуметтік психологтың практикада қолданылатын негізгі теориялары мен тәсілдерін, топтық жұмыста қолданылатын жаттығуларды, әдістемелер мен техникаларды, оқу сабақтарының реттеу технологиясын, топпен жұмыс істеу үшін техника, негізгі оқу жаттығуларын, тренингтік сабақтарды өткізудің технологиялық ережелерін, топпен жұмыс істеу үшін техника мен негізгі тренингтік жаттығуларды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Конфликтология
  Несиелер: 5

  Конфликттердің мәселесі - әлеуметтік психологиялық мәселе. Адам мен қоғам конфликтінің байланысы ежелгі әлеуметтік философиядан бастау алады. Конфликттің түрлері:ашық және жабық конфликт, мотивациялық конфликт,коммуникация (қарым-қатынас) конфликті, мақсатқа жету жолындағы конфликт, статустық конфликт. Бұл пән конфликтті шешу жолдарын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 4

  Оқу-тәрбие қызметінің, білім беру процесінің әртүрлі жағдайларында адамның интеллектуалдық және тұлғалық дамуының психологиялық ерекшеліктері мен заңдылықтарын жүйелеп, баяндап, зерттейді. Оқыту психологиясы, тәрбие беру психологиясы, мұғалім психологиясы атты үш саланың мазмұндық құрамын қарастырады. Педагогикалық психологияның құрылымы: білім беруші қызметтің психологиясы; оқу қызметінің және оның субъекті – оқушының психологиясы; педагогикалық қызметтің психологиясы; педагогикалық іс-әрекет және қарым-қатынас психологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Отбасы психологиясы
  Несиелер: 6

  Отбасы психологиясы– психологиядағы неке және отбасы проблемаларын зерттейтін пәнаралық бағыт. Отбасы–некелесуден, туыстық байланыстард��н тұратын шағын топтар, жеке өмірді ұйымдастырудың маңызды формасы және әлеуметтік қоғамдастық түрі.Отбасы психологиясы жинақтаған мәліметтер отбасына көмектесуге бағытталған әр алуан әлеуметтік және психологиялық бағдарламалар мен ұсыныстар қалыптастыру үшін негіз болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Отбасы педагогикасы
  Несиелер: 6

  «Отбасы педагогикасы» қоғамның даму тарихында отбасы мен некенің өрістеуі, қазақ халқындағы отбасы мен неке құрудыңерекшеліктері, қазіргі отбасының құрылымы мен дамуы, қызметтері, отбасының әр түрлі кезеңдерде қызмет ету ерекшеліктерімен таныстырады, отбасында баланы тәрбиелеу жолдарын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Пәндік және пәнаралық саланың негізгі бөлімдері бойынша білімді түсіну және интеграциялауды көрсету

 • Код ON2

  Берілген ақпаратқа сүйене отырып, білімін практикада қолдана алу

 • Код ON3

  Оқушыларды сыни ойлауға, проблеманы шығармашылықпен бірлесе шешуге тарту мақсатында пәннің негізгі концепциялары мен зерттеу құралдарын және құрылымын айқындай білу

 • Код ON4

  Пәнді оқытуда АКТ-ны және цифрлық білім ресурстарын пайдалану

 • Код ON5

  Пән бойынша таңдалған мақсатқа сәйкес оқу жетістіктерін критериалды бағалауды және диагностикалауды қолдана білу

 • Код ON6

  Оқушының тұлғалық дамуын қалыптастыру мен өзінің кәсіби деңгейін көтеру мақсатында өмір бойы білім алуға мән беру

 • Код ON7

  Командада, тұлғааралық қарым-қатынаста, көшбасшылыққа тиімді жұмыс істеуде коммуникативтілік және креативтілік көрсете білу

 • Код ON8

  Педагогикалық инновациялық технологияларды оқыту мен тәрбиелеудің мақсат-міндеттеріне, күтілетін нәтижелеріне және оқушылардың физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес қолдана білу

 • Код ON9

  Кәсіптік саладағы проблемалардың шешімін және қорытындылардың тұжырымдарын талдау, педагогикалық процесті модельдей білу

 • Код ON10

  Өзінің және басқалардың идеялары, әрекеттері мен пайымдауларына қызығушылық таныту негізінде сыни және жүйелі ойлауын дамыту

 • Код ON11

  Ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізе білу

 • Код ON12

  Педагогикалық және психологиялық пәндерді жетік меңгеру, педагогикалық – психологиялық проблемаларды талдап, шеше білу, кәсіби кеңес беру.

6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 6B01101-Педагогика және психология
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 6B011 Педагогика және психология
Бакалавриат

Зулқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 6B01101 – Педагогика және психология
Бакалавриат

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top