Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01101 Педагогика және психология в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • психологиялық-педагогикалық ғылымдарды түсіну және игеру үшін іргелі әдіснамалық және теориялық маңызы бар іргелі ғылыми ұғымдарды тану және түсіну, педагогика мен психологияның жаһандық және жергілікті мәселелерін шешу үшін ғылымдардың басқа салаларынан білімді қолдану мен интеграциялаудың өзіндік ұстанымын дәлелдеу
 • табиғаттың бірлігі мен тұтастығы идеясын түсіндіру үшін педагогика мен психология саласында болып жатқан құбылыстар мен процестер арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды жалпылау және талдау;
 • әр түрлі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, педагогика мен психологияның озық тұжырымдамаларына негізделген теориялық білімді сыни тұрғыдан таңдау және білімді педагогика мен психологияны оқытуды және өзінің кәсіби өсуін жетілдіру үшін пайдалану;
 • қазақ халқының мемлекеттілігі мен өркениеті формаларының тарихының, эволюциясының негізгі кезеңдерін тұтас және объективті түрде жария ету, ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу, Академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну
 • мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру, одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру дағдыларын қолдану және педагогикалық және қоғамдық қызметте кәсіби өзара қарым-қатынастарды қалыптастыру; кәсіби қызметте денсаулықты сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін құралдар мен әдістерді мақсатты пайдалану;
 • Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, білімді қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру, өзінің құндылықтарын, көзқарастарын, этикалық принциптері мен оқыту әдістерін сыни тұрғыдан бағалау, өзінің педагогикалық дамуы үшін жаңа мақсаттар қою;
 • инклюзивті білім беру жағдайында мүмкіндігі шектеулі Білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық проблемаларын түсіну, оқу процесінде білім алушылардың әртүрлі қабілеттерін ескеру, өмірлік және оқу контекстінде олардың психологиялық әл-ауқатын этикалық тұрғыдан қолдау
 • педагог-психолог мамандығының ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіну;
 • қазіргі қоғамның психологиялық-педагогикалық дүниетанымын кеңейту және демонстрациялық эксперимент пен практикалық жұмыстарды әзірлеу үшін IT қолдану, аналитикалық және сыни ойлауды дамытуға арналған тапсырмаларды әзірлеу үшін студенттердің мәдениетаралық білімін кеңейте отырып, табиғи пәндерді пәндік-тілдік оқытудың CLIL технологияларын пайдалану
 • педагогикалық білім беру саласындағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану, заманауи педагогикалық технологияларды қолдана отырып, педагогика мен психологияны оқытудың белгіленген мақсаттарына сәйкес оқу іс-әрекетінің жағдайларын құру
 • оқу процесінде зерттеу жүргізу үшін фактілер мен әдістерді білу және түсіну және қолдану .практикалық мәселелерді шешудің психологиялық-педагогикалық әдістері
 • кәсіби қызметте мамандық бойынша алған білімдерін жүйелеу және жалпылау.

Ұқсас БББ

6B01101 Педагогика және психология

«Мирас» университеті (Мирас)

6B01101 Педагогика және психология

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

6B01101 Педагогика және психология

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

6B01101 Педагогика және психология

Шымкент университеті

6B01101 Педагогика және психология

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

6B01101 Педагогика және психология

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

6B01101 Педагогика және психология

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

6B01101 Педагогика және психология

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

6B01101 Педагогика және психология

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

6B01101 Педагогика және психология

Орталық Азия Инновациялық Университеті (ОАИУ)

6B01101 Педагогика және психология

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

6B01101 Педагогика және психология

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

6B01101 Педагогика және психология

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

6B01101 Педагогика және психология

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

6B01101 Педагогика және психология

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

6B01101 Педагогика және психология

Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

6B01101 Педагогика және психология

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

6B01101 Педагогика және психология

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

6B01101 Педагогика және психология

Астана халықаралық университеті

6B01101 Педагогика және психология

Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

6B01101 Педагогика және психология

Alikhan Bokeikhan University

6B01101 Педагогика және психология

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

6B01101 Педагогика және психология

Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

6B01101 Педагогика және психология

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

6B01101 Педагогика және психология

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

6B01101 Педагогика және психология

Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

6B01101 Педагогика және психология

«Мирас» университеті (Мирас)

6B01101 Педагогика және психология

Сулейман Демирель атындағы университеті

6B01101 Педагогика және психология

Қызылорда "Болашақ" университеті

6B01101 Педагогика және психология

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

6B01101 Педагогика және психология

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

Top