Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01101 Педагогика және психология в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

 • Педагогика және психология негіздері
  Несиелер: 4

  Педагогика және психология негіздері адамның психологиялық ерекшеліктері туралы оның қызметінің табыстылық факторлары және педагогикалық ғылым негіздері туралы тұтас түсініктерді қарастырады және зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиялық денсаулық және суицид превенцияcы
  Несиелер: 5

  Студенттерге психикалық денсаулық және суицидтік мінез-құлық әлеуметтік құбылыс ретінде, жеке психологиялық факторлар және балалар мен жасөспірімдерде суицидтік ниеттер мен іс-әрекеттерді тудыратын дағдарыстық жағдайлар туралы ғылыми түсініктер береді. Курс бағдарламасы балалар мен жасөспірімдер арасында психикалық денсаулықтың және суицидтік мінез-құлықтың білікті профилактикасын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін теориялық және практикалық білімді ұштастыруға бағытталады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік және бизнес негіздері пәні студенттерде бизнес түсінігін қалыптастырады. Экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-құқықтық нысандар, кәсіпкерлік қызметтің түрлері туралы түсінік береді. Фирманы ұйымдастыру және тіркеу, тарату, оның жойылуы, бизнес жүйесіндегі бәсекелестік мәселесін қарастырады. Коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы туралы түсініктерді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Коррекциялық педагогика және психология
  Несиелер: 5

  Коррекциялық педагогика және психология әр түрлі психо-дене кемістігі бар балаларға тұлғалық даму, білім беру және өзіндік ересек өмірге дайындық деңгейіне жету үшін қажетті оқыту және тәрбиелеу жағдайларын зерттейтін педагогика саласы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Конструктивті қарым қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  Конструктивті өзара қарым-қатынас психологиясы психологиядағы конструктивті қарым-қатынас ретінде адамдардың өзара іс-қимылы туралы түсініктерді қалыптастыруды, әңгімелесушілердің бір-бірінің пікірін түсінуінің мәнін, тыңдаудың мәнін түсінуді, даулы жағдайларды конструктивті шешуді, өз пікірін дәлелдеуді қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Эксперименталды психология
  Несиелер: 5

  Эксперименталды психология психологиядағы эксперименталды зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі принциптерін зерттейтін, психологиялық зерттеулерді жүргізудің әдіснамалық негіздерін зерттейтін және жинақтайтын ғылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 3

  Берілген курста қоғамдық қатынастар әлеуметтік нормалар ретінде, мемлекет қоғамның саяси ұйымдастырылуы ретінде зерттеле отырып, құқықтық нормалар мемлекеттік-құқықтық әрекет ету нәтижесі ретінде қарастырады. Берілген пән бір жағынан қандай да бір құқықтық нормалардың ролі туралы жалпы көріністер беретін, екінші жағынан әрбір адамның өмірінде қатар жүретін мәсллерді шешуде бағдар беру үшін қажетті білімдерді көрсететін құқықтың негізгі салаларының мәселелерін зерттейді. Құқық негіздерін оқу өмірлік маңызды ситуацияларды сауатты бағалауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қолданбалы педагогикадағы эксперименталды зерттеулер
  Несиелер: 5

  Қолданбалы педагогикадағы эксперименталды зерттеулер білім беру саласындағы ғылыми жұмыстың әдістемесі мен әдіснамасы қарастырылады, әңгімелесу, сұхбат, сауалнама, бақылау, тестілеу және педагогикалық эксперимент әдістерін жүргізеді. Зерттеу нәтижелерін жинақтау және өңдеу мәселелері, нәтижелерді шкалалау, өлшеу және психологиялық-педагогикалық интерпретациялау мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жас ерекшелік педагогикасы және жас ерекшелік психологиясы
  Несиелер: 5

  Жас ерекшелік педагогикасы мен психологиясы мектеп педагогикасы мен жоғары мектеп, мектеп педагогикасы мәселелерін қарастырады, әртүрлі жас кезеңдеріне сәйкес адамның психологиялық және тұлғалық даму деңгейін, олардың статистикалық жас ерекшелік даму нормаларына сәйкестігін, әртүрлі факторлардың психикалық әсерін анықтайды және басқа да мәселелерді зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Білім беру жүйесіндегі психологиялық-педагогикалық қызмет
  Несиелер: 5

  Білім беру жүйесіндегі психологиялық-педагогикалық қызмет білім беру саласындағы қызметті психологиялық қолдау жүйесін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі педагогиканың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазіргі педагогиканың өзекті мәселелері зерттейтін тәрбие заңдылықтары туралы ғылым. Оның негізінде әр түрлі жас топтары мен оқу-тәрбие мекемелерінің әртүрлі типтері үшін оқыту мен тәрбиелеудің нысандарын, принциптері мен әдістерін зерттеу мен ұйымдастырудың жиынтық міндеттерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Психотерапия және психокоррекция негіздері
  Несиелер: 3

  Психотерапия және психокоррекция негіздері бұл психикаға және психика арқылы адам ағзасына емдік әсер ету жүйесі, жиі адамды эмоционалдық, жеке тұлғалық, әлеуметтік проблемалардан арылуға бағытталған қызмет ретінде анықталады. Психологиялық түзету — психокоррекция) - бұл психологиялық әсердің арнайы құралдарының көмегімен оңтайлы үлгіге сәйкес келмейтін психологиялық даму ерекшеліктерін түзетуге бағытталған психологиялық көмек түрлерінің бірі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Психогенетика
  Несиелер: 3

  Психогенетика - психология мен генетиканың түйісуінде пайда болған психикалық және психофизиологиялық қасиеттердің тұқым қуалайтын және өзгермелі жағдайын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Отбасы психологиясы
  Несиелер: 5

  Курс студенттерге отбасы - жеке тұлғаны қалыптастырудың әлеуметтік институты; отбасының сипаттамасы, оның даму тенденциялары; отбасы тәрбиесінің психологиялық-педагогикалық негіздері туралы түсінік береді. Пәннің мазмұны келесі тақырыптардан тұрады: баланы отбасында тәрбиелеу, отбасы мен білім беру мекемелерінің өзара іс-қимылы, отбасын жүйелі түрде зерттеу, отбасы психологиясының функциялары мен міндеттерін отбасылық білім беру саласындағы теориялық және тәжірибелік біліммен қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік психология және педагогика -бұл тәрбие мекемелерінде, сондай-ақ ол жетекші қызмет болып табылмайтын әртүрлі ұйымдарда жүзеге асырылатын әлеуметтік тәрбиені зерттейтін педагогика саласы, адамдардың мінез-құлқы мен іс-әрекетінің заңдылықтарын зерттеумен айналысатын, оларды әлеуметтік топтарға енгізумен, сондай-ақ топтардың өздерінің психологиялық сипаттамаларын зерттеумен айналысады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Психологиялық диагностика
  Несиелер: 5

  Психологиялық диагностика-баланың психикалық даму ерекшеліктерін, белгілі бір психологиялық қасиеттердің қалыптасуын, іскерліктің даму деңгейінің, дағдылардың, тұлғалық қасиеттердің жас нормаларына сәйкестігін, жекелеген балаларды оқыту мен тәрбиелеуде қиындықтардың психологиялық себептерін анықтайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қазіргі білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Қазіргі білім берудегі менеджмент білім берудегі ұйымдастырушылық басқару қызметінде кәсіби шеберлік пен дағдыларды қалыптастырудағы негізгі болып табылады. Қазіргі білім берудегі менеджмент-бұл корпоративтік білім беруді басқару, оның мақсаты өмір бойы адамның білім алу белсенділігін дамытуға және үздіксіз білім беру жүйесін құруға ықпал ететін "білім алушы ұйымның" қалыптасуын қамтамасыз ету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қазіргі заман білім беру технологиялары
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы білім беру технологиялары техникалық, адами ресурстарды және олардың жоғары кәсіптік білім беру жүйесімен өзара іс-қимылын ескере отырып, оқытудың барлық оқу процесін құрудың, қолданудың және анықтаудың жүйелі әдісін зерттейді; қазіргі білім беру тәжірибесіндегі инновациялық білім беру технологияларының орнын анықтайды; білім беру саласындағы студенттердің мүмкіндіктерін, қажеттіліктерін, жетістіктерін зерделеуге және оларды оқытудың жеке бағыттарының алынған нәтижелері негізінде жобалауға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Оқытудағы жаңашыл әдіс-тәсілдер
  Несиелер: 5

  Оқытудың жаңашыл әдістері білім беру кеңістігінде болып жатқан процестерді, енгізілген инновацияларды, оқу процесінің формаларын, әдістерін, қазіргі заманғы білім беру технологиялары мен оқытудың әдістемелік формаларын қарастырады, болашақ студенттерді қазіргі кезеңде педагогикалық қызметке еркін қосылуға жақындатады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жанұя психологиясы мен педагогикасының негіздері
  Несиелер: 5

  Жанұя психологиясы мен педагогикасы негіздері отбасы құрылымын, негізгі заңдылықтарын, оның даму динамикасын, отбасындағы жеке тұлғаның дамуын, отбасының өмірлік циклінің әр түрлі сатыларында функционалдық-рөлдік құрылымының қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеуді, ерлі-зайыпты қарым-қатынастың психологиялық ерекшеліктерін, бала-ата-ана қатынастарының психологиялық ерекшеліктерін, баланың әр түрлі жас кезеңдеріндегі дамуындағы отбасылық тәрбиенің рөлін зерттеуді, отбасының нормаланбаған дағдарыстарын және оларды жеңу стратегиясын әзірлеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тұлғанының педагогикалық-психологиялық диагностикасы
  Несиелер: 5

  Тұлғаның педагогикалық-психологиялық диагностикасы студенттердің кәсіби міндеттерді шешу үшін психологиялық–педагогикалық диагностиканың заманауи бекітілген стандартты әдістері мен технологияларын қолдану қабілетін қалыптастыруды, әртүрлі жастағы балалардың дамуын, қарым-қатынасын, қызметін психологиялық-педагогикалық диагностикалау саласында кәсіби біліктерін дамытуды қарастырады, сондай-ақ оқу-тәрбие процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу дайындығын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Балалар пихологиясы мен оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Балалар психологиясы және оқушылардың даму физиологиясыбаланың психологиялық дамуының факторлары мен заңдылықтарын, оның қызметінің дамуын, психикалық процестер мен сапалардың ерекшеліктерін, сондай-ақ тұлғаның психологиялық ерекшеліктерін қалыптастыруды қарастырады. Психикалық дамудың маңызды аспектісі баланың психикалық процестері мен сапаларының, психикалық, эмоционалдық және мінез-құлық ерекшеліктері мен эмоциялардың пайда болуы, өзгеруі және дамуы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Білім беру саласындағы адами ресурстарды басқару
  Несиелер: 3

  Білім беру саласындағы адам ресурстарын басқаруды ұйымдастыру және оларды тиімді пайдалану үшін адам ресурстарын қалыптастыруды басқару туралы білім мен түсініктерді, дағдыларды қалыптастыру мүмкіндігін қарастырады, қызметкерлердің қабілеттерін барынша іске асыру және ұйымның мақсаттарына қол жеткізу үшін жағдайларды анықтауға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Психология және педагогика тарихы
  Несиелер: 5

  Психология және педагогика тарихы психологиялық білім мен психологиялық ғылымның қалыптасу және даму процесін зерттеумен айналысатын, оның табиғатын, функциялары мен генезисін түсінудің әртүрлі тәсілдерін талдау негізінде психикаға көзқарастың қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Шешендік өнер
  Несиелер: 5

  Шешендік өнер – сендіру мақсатында жария сөйлеу өнері: риторика, актерлік техника және психологиялық әдістердің үйлесімдік комбинациясы, анық мақсаты – қарсылас немесе аудитория алдында осы мақсатқа жету үшін сөйлеген адамның позициясын ұсыну, сөйлеу және сөйлеу әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Басқару психологиясы басқару жүйесіндегі жұмыстың тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында басқару қызметінің психологиялық заңдылықтарын қарастырады. Басқару процесі басшының қызметінде жүзеге асырылады, онда басқару психологиясы мынадай сәттерді бөледі: басқару кіші жүйесінің жай-күйін және өзгерістерін диагностикалау және болжау; берілген бағыттағы басқарылатын объектінің жай-күйін өзгертуге бағытталған бағыныштылардың қызмет бағдарламасын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қолданбалы конфликтология және эмоционалды интеллект
  Несиелер: 5

  Қолданбалы конфликтология–жанжалдың шығу себептерін, олардың пайда болуын, әлеуметтік жағымды, жағымсыз факторларын зерттейтін ғылым. Эмоционалды интеллект – практикалық негізде адамдардың жекелік қасиетін, ішкі эмоциясын, ішкі қалауын, сондай – ақ өзінің ерік-жігерін басқара алу және өзгенің жан –дүниесін түсіне білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Педагогика және психологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Педагогиканы және психологияны оқыту әдістемесі студенттердің педагогикалық кәсіпқойлықтың жалпы теориялық негіздерін қалыптастыруды, педагогикалық қызметке оң көзқарасты қалыптастыруды, психология бойынша сабақтарды өткізудің негізгі нысандары мен әдістерін меңгеруді, болашақ кәсіби қызмет шеңберінде оқыту мен тәрбиелеу практикасында психологиялық ғылымның жетістіктерін қолдануға дайындығын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Педагогика және психологиядағы статистикалық зерттеулер
  Несиелер: 5

  Педагогика және психологиядағы статистикалық әдістер-бұл фактілерді жинау, жинақтау және талдау бірыңғай бағдарлама бойынша ғылыми ұйымдастырылған, сондай-ақ негізінен эксперименталды нәтижелерді өңдеу үшін психологияда қолданылатын қолданбалы математикалық статистиканың кейбір әдістері. Статистикалық әдістер эксперименттік және қолданбалы психологияда, сондай-ақ педагогикалық практикумда белсенді қолданылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Конфликтология негіздері
  Несиелер: 5

  Конфликтология – жан-жалдың шығу себептерін, олардың пайда болу себептерін, әлеуметтік жағымды, жағымсыз факторларын зерттейтін ғылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Іс-әрекеттегі зерттеулер және бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы білім берудің негізгі міндеттерінің бірі пәндерді оқыту әдістерін жетілдіру, осы пәндер бойынша білікті кадрларды дайындау, студенттердің білімін объективті бағалау болып табылады. Сондықтан, соңғы жылдары мектептегі әдістемелік жұмыстың негізгі бағыттарының бірі оқу процесіне критериалды бағалауды енгізу болды. Критерийлерді бағалау технологиясы қазіргі заманғы оқыту әдістерінің бірі ретінде қазіргі заманғы білімнің көптеген мәселелерін шешуге тиіс.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Арнайы педагогика
  Несиелер: 5

  Арнайы педагогика тәрбиелеу мен оқытудың мамандандырылған жеке әдістерін қажет ететін денсаулық мүмкіндігі шектеулі баланың жеке тұлға мен жеке тұлғасын дамыту процесін басқару үрдісінің мәнін, заңдылықтарын, үрдісін зерттейтін ғылым

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Педагогикалық имиджелогия және корпоративті мәдениет
  Несиелер: 5

  Педагогикалық имиджология – бұл ғылыми сала, педагогикалық кадрлардың имиджін қалыптастыру теориясы мен практикасын жасаужәне пайдалану үшін қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Педагогикалық және психологиялық кеңес беру
  Несиелер: 5

  Педагогикалық және психологиялық кеңес беру балалар мен жасөспірімдерді психикалық дамыту, оқыту және тәрбиелеу мәселелерін қарастырады, жас ерекшелік психологиясының маңызды міндеттерін іс жүзінде шешуге, балалардың психикалық даму барысын жүйелі бақылауға, оны оңтайландыру және түзету мақсатында клиентке оның проблемалық жағдайын шешуге кәсіби көмек көрсетуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Креативті педагогика
  Несиелер: 5

  Креативті педагогика - бұл педагогика бөлімі, шығармашылық оқытудың ғылымы мен өнерін, шығармашылық және шығармашылық тұлғаны қалай қалыптастыру, дамыту және зерттеу, сондай-ақ бұл білімді қолдана білу мен өнер, яғни бұл математика, физика, тілдер, молекулалық биология немесе генетика сияқты кез келген оқу пәнінде шығармашылық жасау. Креативті педагогика білім алушыларға шығармашылық білім алуға, өзін-өзі жасампаз болуға және өз болашағын жасампаз болуға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесінің ғылыми-теориялық негіздері, оның мақсаттары, міндеттері, мазмұны, мәні қарастырылады. Пәннің мазмұнында келесі теориялық мәселелер қарастырылады: оқушыларды, сынып ұжымын және жалпы тәрбие үдерісін диагностикалау, мақсатты тұжырымдау, мектеп пен сыныпта тәрбие жұмысын жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Этнопсихология және этнопедагогика
  Несиелер: 5

  Этнопсихология және этнопедагогика-бұл әртүрлі ұлттар мен халықтар өкілдерінің этномәдени ерекшеліктерін, этностардың психологиялық сипаттамаларын, этникааралық қатынастар мәселелерін, ұлттық стереотиптерді, ұлттық мінез-құлықты, менталитетті, этникааралық қақтығыстардың өту ерекшеліктерін зерттейтін психология бөлімі. Бұл-халық педагогикасы, әлеуметтік, экономикалық және басқа да факторлардың ықпалымен тәрбиенің дәстүрлі мәдениетінің қалыптасуы мен даму заңдылықтары және оларды қазіргі тәрбие жүйесіндегі бейнелеу және қызмет ету тәсілдері болып табылатын ғылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Педагог-психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы
  Несиелер: 5

  Педагог-психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы-бұл әлеуметтік-философиялық зерттеулер саласы, оның аясында адам қарым-қатынасының биологиялық реттелуінің ерекше саласын және онымен байланысты жоғары құндылықтар мен борыштың идеалдарын, кәсіби қызметтің белгілі бір түрін меңгерудің жоғары және үнемі жетілдірілетін дәрежесін білдіретін мораль оқытылады; жұмыстың орындалу сапасымен, еңбектің жоғары өнімділігімен, кәсіби дербестігімен, еңбек мәдениетімен және еңбекке шығармашылық қатынасымен сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Психоанализ негіздері
  Несиелер: 5

  Психоанализ негіздері психоанализ теориясы мен практикасын қарастырады, адам өміріндегі бейсаналық процестердің пәрменділігін көрсету, балалық шақта пайда болатын және индивидтің әрі қарай мінез-құлқына әсер ететін типтік қорқыныштар мен үрейлерді түсіндіру, тұлғаның қалыпты және патологиялық қорғанысының түрлері мен тәсілдерін ашу, жеке тұлғааралық жанжалдар мен уайымдастар тұлғаның соматикалық, психосоматикалық және психикалық бұзылуларына әкелмейтіндей қиындықтар мен проблемаларды шешу мүмкіндігін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Әсер әту психологиясы
  Несиелер: 5

  Әсер ету психологиясының курсы психологиялық дүниетаныммен негізгі психологиялық ұғымдарды қалыптастыруға жағдай жасайды. Бұл курс психология туралы түсінік беріп қана қоймай, психологиялық ойлауын қалыптастырады, жас мамандарды кәсіби дайындауда маңызды орын алады. Қазақстан Республикасының нарықтық заман талаптарының қазіргі жағдайында түрлі экономикалық жүйелерде басқару қызметтерін тиімді жүзеге асыру үшін топ немесе жеке қызметтер іс- әрекетінің тиімділігін дамыту үшін жеке тұлға және жалпы социум дамуының психологиялық механизмдерін білу өте қажетті шарттардың бірі болып отыр. Тәжірибе көрсеткендей мамандардың менеджмент, маркетинг, қаржы және экономика салаларынан алған білімдері жалпы нарықтық жүйе жұмысының және ондағы тиімділік деңгейінің жоғарылауына ықпал ететінін дәлелдеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Психологиялық қызмет
  Несиелер: 5

  Психологиялық қызмет психологиялық сараптаманың, диагностиканың, басқару, өндіріс, көлік, білім беру, денсаулық сақтау, спорт салаларында кеңес берудің кешенді міндеттерін шешу үшін психологияны практикалық қолдану жүйесін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  «Инклюзивті білім беру» курсының негізгі мақсаттары мен міндеттері. Негізгі ұғымдар. ҚР-да инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық негіздері. Арнайы білім беру қажеттіліктері бар адамдар үшін инклюзивті білім беру негіздерін қалыптастыру. Аурулардың жіктелуі. Медициналық көмек берудегі негізгі модельдер.Кешенді пәнаралық психологиялық, медициналық және педагогикалық диагностика. Жалпы білім беретін мекемелерде денсаулығы мүмкіндігі шектеулі балаларға инклюзивті білім берудің негізгі принциптері: тәсілдері мен әдістері. Инклюзивті білім берудегі технологиялар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мектептегі медиация
  Несиелер: 5

  Мектептегі медиация баланың жеке басын тәрбиелеуге және қалыптастыруға қатысатын барлық институттарда – отбасынан және мектепке дейінгі мекемелерден жоғары мектепке дейін қолдануға есептелген инновациялық әдістерді, оқу технологияларын қарастырады, кәмелетке толмағандарды табысты әлеуметтендіру үшін жағдай жасау арқылы қақтығыстар санын азайтуды, мектеп ортасындағы жанжалды жағдайлардың алдын алу жүйесіне қалпына келтіру технологияларын іске асыру моделін енгізуді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дизайн ойлау
  Несиелер: 5

  Дизайн ойлау пайдаланушының мүдделеріне, шығармашылық тәсілге негізделген инженерлік, іскерлік және басқа да міндеттерді шешу әдіснамасына бағытталған міндеттерді шешуге жүйелік тәсілді қарастырады. Аналитикалық ойлаудан айырмашылығы, дизайн-ойлаудың басты ерекшелігі сыни талдау емес, кейде ең күтпеген идеялар проблеманы жақсы шешуге әкелетін шығармашылық үдеріс болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Психологиялық-педагогикалық практикум
  Несиелер: 3

  «Психологиялық-педагогикалық практикум» пәнінің мазмұны студенттерге психологиялық-педагогикалық міндеттерді қою, талдау және шешуде теориялық және практикалық білімдерді меңгеруге, кәсіби психологиялық-педагогикалық қызметті дұрыс құруға, психологиялық-педагогикалық қызметтің жеке және ұжымдық формаларын диагностикалауға, жоспарлау және жүргізу әдістерін қолдана отырып, педагогикалық жағдайларды шешуге, практикалық дағдылар мен іскерліктерді қалыптастыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жеке және топтық кеңес беру
  Несиелер: 5

  Жеке және топтық кеңес беру-бұл проблемалы жағдайды шешу үшін пациентке кәсіби көмек. Жеке және топтық консультация беру психологиялық диагностиканың (интервьюирлеу, эксперименталды-психологиялық зерттеу) әртүрлі әдістерін пайдалана отырып, клиенттің немесе пациенттің психикалық жай-күйіне талдау жүргізуді және оған объективті мәліметтер мен олардың нәтижелерінің ғылыми түсіндірмелерін ұсынуды қарастырады, олар адамның алдында тұрған психологиялық проблемаларды шешуге, оларды шешудің әр түрлі тәсілдері туралы жаңа түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Топ және тұлғаның әлеуметтік психологиясы
  Несиелер: 5

  Топ және тұлғаның әлеуметтік психологиясы адамдардың мінез-құлқы мен қызметінің заңдылықтарын, оларды әлеуметтік топтарға, сондай-ақ топтардың психологиялық сипаттамаларын зерттеумен айналысатын психология бөлімі ортақ мүдделермен, мақсаттармен және бірлескен қызметпен біріккен адамдардың әлеуметтік ұйымдастырылған қауымдастығын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіби іс-әрекеттегі педагогика және психология
  Несиелер: 5

  Педагогтың кәсіби өзін-өзі дамытудың негіздері кәсіби-педагогикалық пән, ол педагогикалық мамандықтың әлеуметтік маңыздылығын, оның қызметін, оған қойылатын талаптарды ашатын, педагогтың кәсіби қызметінің мазмұнын, оған дайындық жүйесін сипаттайды, теориялық білім мен кәсіби-педагогикалық іскерліктің шеңберін анықтайды, педагогикалық іс-әрекеттің мәнімен, оның құрылымымен, педагогтың заңнамалық негізгі іс-әрекетімен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Педагогикалық акмеология
  Несиелер: 5

  Педагогикалық акмеология педагогтың өз пәні мен кәсібилігінің деңгейі, кәсіби жетілу шыңына қол жеткізу шарттары мен заңдылықтары бар қолданбалы ғылым. Педагогикалық акмеология-бұл педагог еңбегінің кәсібилігі мен құзыреттілігіне қол жеткізу жолдары туралы ғылым. Кәсіби білім берудің қазіргі жүйесіндегі акмеологиялық тәсіл кәсіби уәждемені күшейтуді, шығармашылық әлеуетті іске асыруды ынталандыруды, педагогтың кәсіби қызметінде табысқа жету үшін жеке ресурстарды табуды және жемісті пайдалануды қамтамасыз ету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Когнитивті психология
  Несиелер: 3

  Когнитивті психология экспериментке және ойлауды математикалық үлгілеуге бағытталған курсты қарастырады танымдық процестерді-жадыны, зейінді, сезімді, ақпаратты ұсынуды, логикалық ойлауды, қиялды, шешім қабылдау қабілетін зерттеумен айналысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жеке тұлғаны зерттеудің жобалау әдістері
  Несиелер: 5

  Жеке тұлғаны зерттеудің жобалық әдістері жобалық зерттеудің теориясы мен әдіснамасын қарастырады, жобалық зерттеуді ұйымдастыруда және оның нәтижелерін талдауда бастапқы базалық дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Педагогтың кәсіби өзін-өзі дамытудың негізі
  Несиелер: 5

  Өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамыту проблемаларының талқылануы, жеке-дара дамуының әрқилы кезеңдерінде тұлғаға психологиялық-педагогикалық қолдаудың көрсетілуі жөніндегі жұмыстардың басым көпшілігі педагогикалық ұжымға және нақты педагогқа жұктеледі.Өзін-өзі жүйелі түрде танып, дамытып отыратын, өзін-өзі белсенді тәрбиелеп отыратын ұстаз ғана өзгелерге тиімді көмек көрсетіп, өзін-өзі тәрбиелеу мәдениетіне ықпал ететін ахуалды қалыптастыра алады. Олай болмаған жағдайда оның балаларды өзін-өзі дамытуға ынталандыру іс-әрекеті оның дербес тәжірибесімен бекітілмей тек баяндаушы сипатта болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Көшбасшылық психологиясы
  Несиелер: 5

  Көшбасшылық психологиясы топтың жекелеген мүшелерінің мінез-құлқының, басшылықтың, топтағы қарым-қатынастың, басқару және бағыну рөлдерінің бөлінуінің психологиялық сипаттамасын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тұлғаның өзін-өзі өзектендіру және өзін- өзі іске асыру негіздері
  Несиелер: 5

  Тұлғаның өзін-өзі өзектендіру және өзін – өзі іске асыру-адамның әлемдегі жаңа шындыққа деген қозғалысының анықтаушы процестерін қарастырады. Өзін-өзі жетілдіру, өз әлеуетін толық іске асыру қажеттілігін қарастырады, өзін-өзі өзектендіру барлық мүмкіндіктерді пайдаланатын жеке тұлға болуға мүмкіндік беретін өз әлеуетін ашу процесі ретінде көрінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тұлғаның өсу тренингі
  Несиелер: 3

  Тұлғалық өсу тренингі-бұл сапалы оң өзгерістерге бағытталған психологиялық тренингтер, адамның, оның жеке басының әлеуетін дамыту мен ашуды қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Арттерапия
  Несиелер: 5

  Арттерапия психотерапия әдісі болып табылады, бұл сурет салу, мүсіндеу, музыка, фотосурет, кинофильмдер, кітаптар, актерлік шеберлік, тарих құру және т.б. сияқты көркем тәсілдер мен шығармашылықты емдеу және психокоррекциялау үшін қолданатын арт-терапия техниктерімен адамның жеке мәселелерін диагностикалау және түзету әдістері мен тәсілдерін үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ақпараттық қоғам педагогикасы
  Несиелер: 5

  Ақпараттық қоғам педагогикасы ақпараттық қоғамның даму перспективасын және ақпараттық революция жағдайындағы педагогикалық қызметтің ерекшеліктерін қарастырады. Ақпараттық қоғам педагогикасы - бұл қазіргі білім беру үрдісінде бейне және киноматериалдарды құру және тиімді пайдалану бойынша кәсіби білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметтік психологиялық тренинг
  Несиелер: 3

  Әлеуметтік психологиялық тренинг–арнайы ұйымдастырылған қарым-қатынас формасын, онда психологиялық көмек және қолдау, араласушылық дағдыларының қалыптасуы, жеке тұлғаның дамуының ерекшеліктері жайлы сұрақтар шешіледі. Тренинг–қалыптасқан стереотиптерді және жекелей мәселелрді шешеді. ӘПТ–адамдық потенциалды ашады және ары қарай дамытады, өзінің эмоциялық және сезімдік қалпын вербальдық және вербальдық емес білдіру. Бұнда «тренинг» термині Ю.Н. Емельянованың ойынша, оқытудың әдістерін белгілеу үшін қолданылмауы керек, ал оқыту мен қабілеттіліктің даму әдістерін белгілейді немесе күрделі іс-әрекет түрін игеру, мысалы, оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 5

  Құқық пен мемлекеттің негізгі түсініктерін, мемлекет, құқық, демократия, адам құқықтары мен бостандықтарның негізгі идеялары мен проблемаларын ашатын сұрақтарды білу; − құқық саласындағы әдебиеттермен, заңдармен, өзге де нормативтік-құқықтық актілермен жұмыс істей білу; сондай-ақ жалпы Қазақстан Республикасының құқықтық актілерін талдау әдістемесін білу; − Қазақстанның қолданыстағы заңдары туралы жалпы мағлұматтарының болуы және олардың қоғамдық қатынастардағы орны мен қызметін білу. Игере білулері керек: - құқық салаларының негізгі ережелерін талдай алу; - оқып зерттелген нормативтік актілерді дұрыс қолдана білулері және түсіндіре білулері; - тәжірибеде заңнамалық нормаларды қолдана білулері. Машықтана білуі керек: - қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасын білудің теориялық, танымдық аспектілерін бөліп көрсете білулері, күнделікті өмірге де, кәсіби өмірге де байланысты тәжірибелік шешімдерді дәйектеу үшін оларды қолдана білулері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Практикалық психология
  Несиелер: 5

  Практикалық психология адамдарға психологиялық көмек көрсетеді, бұл психологиялық білім саласы, ол практикалық жұмыс тәжірибесінде оның білімін практикалық қолданумен айналысатын психологияның психологиялық бөлімін көрсетудің принциптері мен әдістерін зерттейді. Практикалық психология практикалық қызметке бағытталған және адаммен жұмыс істеуге, атап айтқанда, ағартушылық жұмыстарға, психологиялық қызмет көрсетуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардағы негізгі ілімдерді сипаттайды, білім жүйелерін қорытады және Қазақстанның мәдениетінің негізгі құндылықтарын, педагогика мен психология саласындағы табиғат пен қоғам арасындағы өзара әрекеттестіктің негізгі заңдарын біледі

 • Код ON2

  Педагог -психологтың білім беру қызметін ұйымдастыру кезінде құзыретті шешімдерді әзірлеу үшін білім беру саласындағы іргелі білім мен дағдыларды қолданады

 • Код ON3

  Гуманитарлық, әлеуметтік және саяси ғылымдарға жаңа білім мен дағдыларды салыстырады. Педагогикада және психологияда өз ісінің нәтижелерін , тың ойларды , идеяларды бағалауды және философиялық тұжырымдарды сипатауды, сондай ақ болашақ білім алу үшін қажетті материалдарды өз бетінше шешуді, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін бағалайды

 • Код ON4

  Білім беру, педагогика және психология саласындағы ғылыми мәтіндермен жұмыс істеу үшін қазақша (орысша) және шет тілдерінде сөйлеу және жазудағы білімді қалыптастырады

 • Код ON5

  Педагогика және психологияның білім беру жүйесінде ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерінің кәсіби қызметінде қолданудағы білім мен дағдыларды көрсетеді

 • Код ON6

  Пәндік және методологиялық білімдерді біледі, психотерапияның және психокоррекцияның жалпы принциптерін және психологиялық-педагогикалық ғылымдардағы тәжірибелік зерттеулерді сипаттайды

 • Код ON7

  Психокоррекциялық-диагностикалық жұмыстың заманауи әдістерін қолданады және практикада көрсетеді, практикалық психологияны оқыту саласындағы жас ерекшеліктерінің функциялары мен әдістерін зерттейді

 • Код ON8

  Критериалды бағалау, инклюзивті орта және педагогикалық процестегі педагог-психологтың цифрландыру мүмкіндігін болжайды

 • Код ON9

  Адамдармен үйлесімді қарым-қатынас әрекеттерінің тәртібін және адамдарға оң көзқараспен сипаттайды, қоғамдағы жеке тұлғаның іскерлік қарым-қатынасын модельдеу туралы қорытынды жасайды, педагог-психологтың кәсіптік қызмет саласындағы оқу-өндірістік топпен өзара қарым-қатынас орнатады

 • Код ON10

  Психологиялық- педагогикалық пәндердің теориялық негіздерін, оқу тәрбие процесінде конфликтілерді шешудің тәсілдері мен әдістерін, түрлерінің жиынтығын сонымен бірге психологиялық- педагогикалық мәселелерді креативті шешу жолдарын талқылау және талдайды

 • Код ON11

  Оқу процестірін жоспарлауда қойылған мақсаттар мен міндеттерге сәйкес психологиялық-педагогикалық пәндердің стандартты, қолданбалы, заманауи оқыту әдістерін және шығармашылық технологияларын көрсетеді және түсіндіреді

 • Код ON12

  Педагогика және психология білім беру салаларында нормативтік-құқықтық құжаттарды, оқу-әдістемелік құжаттарды түсіндіреді және талқылайды, ағымдағы білім беру және ұйымдастыру құжаттамаларын (дидактикалық, бақылау және өлшеу материалдары және т.б.) дамытады

6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Esil University

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 6B01101-Педагогика және психология
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 6B011 Педагогика және психология
Бакалавриат

Зулқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 6B01101 – Педагогика және психология
Бакалавриат

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Орталық Азия Инновациялық Университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Орталық Азия Инновациялық Университеті (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақстан Инновациялық Академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top