Абылай Хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлемдік Тіл Университетіндегі білім беру бағдарламалары6B01701 Екі шет тілі мұғалімі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау

6B03202 Қоғаммен байланыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B042 Журналистика және репортер ісі

6B11102 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

6B04104 Бухгалтерлік есеп, аудит және салық салу
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B045 Аудит және салық салу

6B04105 Қаржы және банк ісі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6B03201 Журналистика және жарнама
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B042 Журналистика және репортер ісі

6B02302 Тіл және әдебиет
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B037 Филология

6B04101 Экономика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

6B 041-0410-06 Маркетинг және бизнес коммуникациялар
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B047 Маркетинг және жарнама

6B111-03 қонақжайлылық индустриясындағы менеджмент
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

6B03101 Халықаралық қатынастар
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B040 Саясаттану

6B03202 Қоғаммен байланыс және адами ресурстар (PR&HR)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B042 Журналистика және репортер ісі

6B111 - 01 Мәдени мұра және сакралды туризм
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B091 Туризм

6B017 Мұғалімдерді тілдер мен әдебиет бойынша даярлау
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау

6B023 01 Аударма ісі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B036 Аударма ісі

6B023 04 Тіл және әдебиет (шығыс бағыт)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B037 Филология

6B04201 Құқықтану
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B023 02 - Переводческое дело (восточное направление) Кәсіби-салалық аударма маманы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B036 Аударма ісі

6B04103 Мемлекеттік басқару және менеджмент
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

6B04202 Халықаралық құқық
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B04102/B046 Әлемдік экономика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

7M11111 Туризм
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M147 Туризм

7M02311 Аударма ісі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

6M04133 Стратегиялық менеджмент және бизнес-әкімшілік (ғылыми-педагогикалық бағыт)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару

7M017 (профильная) Мұғалімдерді тілдер мен әдебиет бойынша даярлау (профильді) +
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау

7M023 01 Аударма ісі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

7M031. Халықаралық қатынастар
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M064 Халықаралық қатынастар

7M031. Халықаралық қатынастар
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M064 Халықаралық қатынастар

7M031 Аймақтану
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M065 Аймақтану

7M04213 Құқықтану
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M023 Тіл және әдебиет
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M059 Шетел филологиясы

ОП 7M11101. Туризм саласындағы инновациялық зерттеулер
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M147 Туризм

7M111 - 01 Туризм саласындағы инновациялық зерттеулер
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M147 Туризм

7M03213 Қоғаммен байланыс
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M068 Қоғаммен байланыс

7M04212 Халықаралық құқық
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04101 Экономика (НПН) Экономика (ҒП)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M04119 Әлемдік экономика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M02211 Шығыстану
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M055 Шығыстану

7M11114 Мейманхана ісі және мейрамхана бизнесі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M149 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

7M01112 Педагогика және психология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M001 Педагогика және психология

7M02212 Шығыстану
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M055 Шығыстану

7M03201 Журналистика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M067 Журналистика және репортерлық іс

7M02313 Шетел Филологиясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M059 Шетел филологиясы

7M023 Тіл және әдебиет
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M059 Шетел филологиясы

7M111-02 Туризмді ұйымдастыру және басқару
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M147 Туризм

7M017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау

7M03203 Халықаралық журналистика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M067 Журналистика және репортерлық іс

7M011 Педагогика және психология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M001 Педагогика және психология

7M03202 Қоғаммен байланыс (PR)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M068 Қоғаммен байланыс

M065 Аймақтану
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M065 Аймақтану

7M11113 Мейманхана ісі және мейрамхана бизнес
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M149 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

7M04101 Экономика (ПН) Экономика (ПБ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M017 (профильная) test spec
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау


Другие ВУЗы

Top