Абылай Хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлемдік Тіл Университетіндегі білім беру бағдарламалары6B01701 Екі шет тілі мұғалімі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау

6B03102 Аймақтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B040 Саясаттану

6B04201 Құқықтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B11102 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

6B02302 Шетел филологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B036 Аударма ісі

6B04103 Менеджмент және маркетинг
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

6B04104 Маркетинг және бизнес коммуникациялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B047 Маркетинг және жарнама

6B03202 Қоғаммен байланыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B042 Журналистика және репортер ісі

6B11103 Қонақжайлылық индустриясындағы менеджмент
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

6B03201 Журналистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B042 Журналистика және репортер ісі

6B11101 Туризм
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B091 Туризм

6B02201 Шығыстану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B035 Түркітану және шығыстану

6B04101 Халықаралық бизнес
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6B04202 Халықаралық
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B023 01 Аударма ісі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B036 Аударма ісі

6B03101 Халықаралық қатынастар
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия

6B03202 Қоғаммен байланыс және адами ресурстар (PR&HR)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B042 Журналистика және репортер ісі

6B111 - 01 Мәдени мұра және сакралды туризм
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B091 Туризм

6B04102 Әлемдік экономика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6B04204 Кеден ісі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B04203 Құқық қорғау қызметі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

7M02316 Ілеспе аударма
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

7M01111 Педагогика және психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M001 Педагогика және психология

7M01711 Шетел тілі мұғалімдерін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау

7M11111 Туризм
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M147 Туризм

7M04113 Мемлекеттік және жергілікті басқару және басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару

7M04114 Мемлекеттік және жергілікті басқару және басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару

7M04214 Құқықтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04111 Экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M01713 Шет тілі мұғалімдерін даярлау (бейіндік бағыт)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау

7M01712 Шетел тілі мұғалімдерін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау

7M11112 Туризм
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M147 Туризм

7M04211 Халықаралық құқық
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M02311 Аударма ісі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

7M02312 Аударма ісі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

7M03111 Халықаралық қатынастар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M064 Халықаралық қатынастар

7M03112 Халықаралық қатынастар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M064 Халықаралық қатынастар

7M03113 Аймақтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M065 Аймақтану

7M04112 Экономика (ПБ)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M03211 Журналистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M067 Журналистика және репортерлық іс

6M04133 Стратегиялық менеджмент және бизнес-әкімшілік (ғылыми-педагогикалық бағыт)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару

7M04213 Құқықтану
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M03213 Қоғаммен байланыс
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M068 Қоғаммен байланыс

7M04212 Халықаралық құқық
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04119 Әлемдік экономика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M04120 Әлемдік экономика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M04121 Менеджмент және маркетинг
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M04122 Менеджмент және маркетинг
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M02211 Шығыстану
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M055 Шығыстану

7M11114 Мейманхана ісі және мейрамхана бизнесі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M149 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

7M01112 Педагогика және психология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M001 Педагогика және психология

7M02313 Шетел Филологиясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M059 Шетел филологиясы

7M03215 Журналистика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M067 Журналистика және репортерлық іс

7M111-02 Туризмді ұйымдастыру және басқару
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M147 Туризм

7M11113 Мейманхана ісі және мейрамхана бизнес
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M149 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі


Другие ВУЗы

Top