Нархоз университетіндегі білім беру бағдарламалары6B05401 Статистика және деректер ғылымы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B055 Математика және статистика

6B04105 Есеп және аудит
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B045 Аудит және салық салу

6B04106 Қаржы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6B04203 Құқықтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B11107 Мейрамхана және отель бизнесі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

6B11401 Әлеуметтік жұмыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B090 Әлеуметтік жұмыс

6B11106 Туризм және қонақжайлылық
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B091 Туризм

6B05201 Экология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B051 Қоршаған орта

6B04131 HR және бизнес жоспарлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B048 Еңбек дағдылары

6B04125 Мемлекеттік басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

6B04107 Экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6B04119 Есеп және аудит
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B045 Аудит және салық салу

6B04129 Маркетинг
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B047 Маркетинг және жарнама

6B04101 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

6B06102 Программалық инженерия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B04201 Құқықтану: бизнес құқық
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B03101 Халықаралық және салыстырмалы саясаттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B040 Саясаттану

6B04115 Менеджмент
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

6B04117 HR және бизнес жоспарлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B048 Еңбек дағдылары

6B04116 Маркетинг
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B047 Маркетинг және жарнама

6B11103 Туризм және қонақжайлылық
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B091 Туризм

6B04118 Қаржы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6B11104 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

6B04130 Менеджмент
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

6B03104 Халықаралық қатынастар
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия

6B06103 Digital Engineering
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B05202 Қоршаған орта және тұрақты даму
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B051 Қоршаған орта

6B03103 Әлеуметтану
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B038 Әлеуметтану

6B06104 Digital Management and Design
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B05402 Цифрлық экономикадағы қолданбалы математика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B055 Математика және статистика

6B03105 Саяси бұқаралық коммуникациялар
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B040 Саясаттану

6B06301 Киберқауіпсіздік
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B058 Ақпараттық қауіпсіздік

6B03102 Психологиялық кеңес беру
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B041 Психология

6B06105 Бизнестегі IT
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B04111 Қаржылық тәуекел менеджменті
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6B04124 Технологияларды және инновацияларды басқару
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

6B11105 Туризм және қонақжайлылық
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B091 Туризм

6B04121 Халықаралық есеп
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B045 Аудит және салық салу

6B04120 Қаржы және деректерді талдау
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6B04122 Маркетингті және PR басқару
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B047 Маркетинг және жарнама

6B04205 Құқық
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

7M04125 Есеп және аудит
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M073 Аудит және салық салу

7M04104 Жетекшілеріге арналған Іскерлік Әкімшілік
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M04101 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару

7M04116 Қаржы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M04117 Менеджмент
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M04114 Іскерлік әкімшілік жүргізу
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M05202 Экология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7M11401 Әлеуметтік жұмыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M146 Әлеуметтік жұмыс

7M04118 Маркетинг
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M075 Маркетинг және жарнама

7M04119 Экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M11103 Туризм және тұрақты даму
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M147 Туризм

7M06104 Интеллектуалды қосымшаларды әзірлеу
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M04134 Қолданбалы қаржы: Қаржылық тәуекел менеджменті
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M03103 Әлеуметтік зерттеулер
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M061 Әлеуметтану

7M11104 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M149 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

7M03101 Саяси үдерістер және қауіпсіздік
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M063 Саясаттану және конфликтология

7M04205 Бизнесті құқықтық сүйемелдеу
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04204 Ақпараттық технологиялар құқығы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04110 Қаржы талдаушысы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M04113 Макроаналитика және болжамдау
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M04201 Қаржы-экономикалық құқық бұзушылықтарды тергеу
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04112 Актуарий
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M04129 HR менеджмент
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M076 Еңбек дағдылары

7M06301 Киберқауіпсіздік
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M095 Ақпараттық қауіпсіздік

7M04111 Қаржылық тәуекел-менеджер
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M04124 Корпоративті басқару, сәйкестік және тиімділікті бағалау
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M073 Аудит және салық салу

7M06103 Data Engineering НПМ
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M04203 Европалық және халықаралық бизнес құқық
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

8D04106 Қаржы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

8D04107 Экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D070 Экономика

8D04104 Менеджмент
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D072 Менеджмент және басқару

8D04105 Есеп және аудит
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D073 Аудит және салық салу

8D04103 Маркетинг
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D075 Маркетинг және жарнама

8D04101 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D071 Мемлекеттік және жергілікті басқару

8D04109 Бизнес әкімшілік (DBA)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D072 Менеджмент және басқару

8D04110 Есеп, аудит және салық салу
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D073 Аудит және салық салу

8D04111 International DBA
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D072 Менеджмент және басқару

8D04108 Мемлекттік басқару
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D071 Мемлекеттік және жергілікті басқару


Другие ВУЗы

Top