Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық Институтындағы білім беру бағдарламалары6B01503 Информатика мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B011 Информатика мұғалімдерін даярлау

6B01502 Физика мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B010 Физика мұғалімдерін даярлау

6B01401 Бастапқы әскери дайындық мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B004 Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

6B01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

6B01505 Биология мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B013 Биология мұғалімдерін даярлау

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану маманын даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

6B01510 Физика-Информатика мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B010 Физика мұғалімдерін даярлау

6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

6B01704 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

6B01507 Химия - Биология мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

6B01509 Математика-Информатика мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

6B01706 Өзбек тілі мен әдебиеті мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

6B01101 Педагогика және психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B001 Педагогика және психология

6B01601 Тарих мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау

6B01504 Химия мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

6B01602 Тарих-Дінтану мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау

6B01402 Дене шынықтыру және спорт мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

6B01901 Арнайы педагогика маманын даярлау (Логопед)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B020 Арнайы педагогика

6B01404 Көркем еңбек және сызу мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

6B01506 География мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B014 География мұғалімдерін даярлау

6B01405 Құқық және экономика негіздері мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B008 Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау

6B01511 География-Тарих мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B014 География мұғалімдерін даярлау

6B02101 Дизайн
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B031 Сән, дизайн

6B02301 Аударма ісі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B036 Аударма ісі

6B01406 Кәсіптік оқыту мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

6B02302 Филология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B037 Филология

6B05101 Биология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B01703 Шетел тілі:екі шетел тілі мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау

6B01508 Математика-Физика мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

6B01501 Математика мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

6B01403 Музыка мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B006 Музыка мұғалімдерін даярлау

6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

6B01705 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

7M01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M003 Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді даярлау

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7M01901 Арнайы педагогика мамандарын даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M021 Арнайы педагогика

7M01506 География педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M015 География педагогтерін даярлау

7M01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

7M01406 Кәсіптік оқыту педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау

7M01403 Музыкалық білім педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M006 Музыка педагогтерін даярлау

7M01505 Биология педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M014 Биология педагогтерін даярлау

7M01402 Дене шынықтыру және спорт педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

7M01502 Физика педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M011 Физика педагогтерін даярлау

7M01504 Химия педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M013 Химия педагогтерін даярлау

7M01407 Бейнелеу өнері және сызу педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M007 Көркем еңбек, графика және жобалау педагогтерін даярлау

7M05101 Биология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M080 Биология

7M01405 Құқық және экономика негіздері педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M009 Құқық және экономика негіздері

7M02101 Дизайн
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M035 Сән, дизайн

7M01601 Тарих педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M016 Тарих педагогтерін даярлау

7M01503 Информатика педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M012 Информатика педагогтерін даярлау

7M01501 Математика педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M010 Математика педагогтерін даярлау

7M01702 Орыс тілі мен әдебиеті педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7M01401 Бастапқы әскери дайындық педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M004 Бастапқы әскери дайындық педагогтерін даярлау

7M01703 Шетел тілі: екі шетел тілі педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау

7M01404 Көркем еңбек және сызу педагогін даярлау
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M007 Көркем еңбек, графика және жобалау педагогтерін даярлау

7M01704 Шетел тілі: екі шетел тілі педагогін даярлау (1,5 жыл)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау

8D01702 Орыс тілі мен әдебиеті педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

8D01601 Тарих педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D016 Тарих педагогтерін даярлау

8D01703 Шетел тілі: екі шетел тілі педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D019 Шет тілдері педагогтерін даярлау

8D01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D003 Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау

8D01502 Физика педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D011 Физика педагогтерін даярлау

8D01503 Информатика педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D012 Информатика педагогтерін даярлау

8D01701 Қазақ тілі мен әдебиеті педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

8D01407 Бейнелеу өнері және сызу педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D007 Көркем еңбек, графика және жобалау педагогтерін даярлау

8D01505 Биология педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D014 Биология педагогтерін даярлау

8D01406 Кәсіптік оқыту педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау

8D01501 Математика педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D010 Математика педагогтерін даярлау

8D01504 Химия педагогін даярлау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D013 Химия педагогтерін даярлау


Другие ВУЗы

Top