Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетіндегі білім беру бағдарламалары6B04203 Кеден ісі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B07113 Интеллектуалды басқару жүйесі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

6B06301 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B058 Ақпараттық қауіпсіздік

6B06107 Деректер туралы ғылым
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B06104 Компьютерлік ғылымдар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B06103 Компьютерлік инженерия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B06102 Ақпараттық жүйелер
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B12301 Құқық қорғау қызметі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B096 Құқық қорғау қызметі

6B04205 Құқықтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B05401 Актуарлық математика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B055 Математика және статистика

6B03204 Архивтану, құжаттану және құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B043 Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі

6B07104 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B060 Химиялық инженерия және процестер

6B07102 Химиялық инженерия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B060 Химиялық инженерия және процестер

6B05311 Наноматериалдар және нанохимия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B053 Химия

6B05301 Химия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B053 Химия

6B11301 Логистика (сала бойынша)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B095 Көлік қызметтері

6B05105 Генетика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B02209 Түркітану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B035 Түркітану және шығыстану

6B05305 Физика және нанотехнология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B054 Физика

6B07501 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

6B07112 Жылу энергетикасы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B062 Электр техникасы және энергетика

6B07109 Өндірістік электроника және басқару жүйелері
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

6B07107 Электр энергетикасы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B062 Электр техникасы және энергетика

6B07105 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B061 Материалтану және технологиялар

6B06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар

6B05310 Ядролық медицина
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B054 Физика

6B05306 Физика және астрономия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B054 Физика

6B04107 Маркетинг
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B047 Маркетинг және жарнама

6B05304 Физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B054 Физика

6B05303 Техникалық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B054 Физика

6B07111 Ғарыштық техника және технологиялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B067 Әуе көлігі және технологиялары

6B06105 Математикалық және компьютерлік модельдеу
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B05404 Есептеу ғылымдары және статистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B055 Математика және статистика

6B05403 Механика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B056 Механика

6B05402 Математика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B055 Математика және статистика

6B07303 Жерге орналастыру
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B075 Кадастр және жерге орналастыру

6B05107 Микробиология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B02311 Халықаралық қатынастар және құқық саласындағы аударма
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B036 Аударма ісі

6B03104 Халықаралық қатынастар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия

6B05108 Биомедицина
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B05109 Нейроғылым
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B08402 Аквакультура және су биологиялық ресурстары
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B080 Балық шаруашылығы

6B05202 Экология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B051 Қоршаған орта

6B03105 Аймақтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия

6B05203 Гидрология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B052 Жер туралы ғылым

6B05204 Метеорология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B052 Жер туралы ғылым

6B04104 Әлемдік экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

6B05205 География
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B052 Жер туралы ғылым

6B04201 Халықаралық құқық
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B07301 Геодезия және картография
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

6B04101 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

6B11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

6B04109 Цифрлық экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6B02307 Орыс филологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B037 Филология

6B04106 Қаржы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6B02306 Әдебиеттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B037 Филология

6B02305 Қазақ филологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B037 Филология

6B02304 Аударма ісі (батыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B036 Аударма ісі

6B02303 Шетел филологиясы (батыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B036 Аударма ісі

6B04105 Есеп және аудит
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B045 Аудит және салық салу

6B07304 Кадастр
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B075 Кадастр және жерге орналастыру

6B04103 Экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

6B11103 Туризм және қонақжайлылық
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

6B11101 Туризм
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B091 Туризм

6B04102 Менеджмент
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

6B07108 Заттар интернеті мен Big Data
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

6B07106 Жылу энергетикасы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B162 Жылу энергетикасы

6B10103 Жалпы медицина
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B086 Жалпы медицина

6B10107 Қоғамдық денсаулық сақтау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B089 Қоғамдық денсаулық

6B10104 Стоматология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B087 Стоматология

6B01101 Педагогика және психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B001 Педагогика және психология

6B07201 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

6B02207 Шығыстану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B035 Түркітану және шығыстану

6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

6B02204 Археология және этнология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B034 Тарих

6B07103 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B060 Химиялық инженерия және процестер

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

6B01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

6B04206 Корпоративтік құқық
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B05307 Ядролық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B054 Физика

6B06101 Индустриалды ақпараттық жүйелер (ағылш.)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B01704 Шетел тілі: екі шетел тілі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау

6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

6B08401 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B080 Балық шаруашылығы

6B07202 Тағамдық химия және технология (НКУ)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

6B05308 Ядролық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B054 Физика

6B03201 Журналистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B042 Журналистика және репортер ісі

6B03202 Халықаралық журналистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B042 Журналистика және репортер ісі

6B02104 Кино&Медиа
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B029 Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс

6B02101 Баспа ісі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B029 Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс

6B02102 Дизайн
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B031 Сән, дизайн

6B02103 Медиадизайн
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B031 Сән, дизайн

6B03203 Қоғаммен байланыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B042 Журналистика және репортер ісі

6B03206 Медиакоммуникациялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B042 Журналистика және репортер ісі

6B02301 Шетел филологиясы (шығыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B036 Аударма ісі

6B02302 Aударма ісі (шығыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B036 Аударма ісі

6B02201 Философия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B032 Философия және этика

6B02205 Тарих
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B034 Тарих

6B02202 Исламтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B033 Дінтану және теология

6B02203 Дінтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B033 Дінтану және теология

6B03101 Әлеуметтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B038 Әлеуметтану

6B02206 Музей ісі және ескерткіштерді қорғау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B034 Тарих

6B03102 Мәдениеттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B039 Мәдениеттану

6B02211 Этнология және антропология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B134 Археология және этнология

6B03106 Саясаттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B040 Саясаттану

6B03107 Психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B041 Психология

6B11401 Әлеуметтік жұмыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B090 Әлеуметтік жұмыс

6B02210 Археология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B134 Археология және этнология

6B05101 Биологиялық инженерия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B03205 Кітапханалық ақпараттық жүйелер
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B043 Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі

6B05102 Биология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B05103 Биотехнология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B03208 Сандық архивтану және құжаттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B043 Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі

6B11202 Экологиялық инженерия
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

6B07204 Тағамдық химия және технология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

6B04202 Мемлекеттік қызмет
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B05309 Компьютерлік физика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B054 Физика

6B10105 Қоғамдық денсаулық
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B089 Қоғамдық денсаулық

6B07110 Робототехникалық жүйелер
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

6B05312 Өндірістің химиялық сараптамасы және аналитикалық бақылауы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B053 Химия

6B02313 Қолданбалы қазақ тіл білімі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B037 Филология

6B02312 Орыс тілі шет тілі ретінде
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B037 Филология

6B02208 Шығыстану
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B035 Түркітану және шығыстану

6B10101 Мейіргерлік іс
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B084 Мейіргер ісі

6B10102 Фармация
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B085 Фармация

6B05201 Геоэкология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B051 Қоршаған орта

6B07101 Химиядағы наноматериалдар және нанотехнологиялар
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B060 Химиялық инженерия және процестер

6B04204 Қаржы құқығы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B10111 Жалпы медицина (Молекулалық медицина)
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B086 Жалпы медицина

6B06106 Жасанды интеллектcі бар жоғары жүктелген ақпараттық жүйелер
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B05302 Киберфизика
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B054 Физика

6B05206 Табиғи-техногенді қауіпті-қатерлер
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B052 Жер туралы ғылым

6B07302 Геоинформатика
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

7M02310 Шетел филологиясы (шығыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M059 Шетел филологиясы

7M04132 Денсаулық сақтаудағы менеджмент (1,5 жыл)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M04102 Экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M03106 Мәдениеттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M062 Мәдениеттану

7M03105 Мәдени антропология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M062 Мәдениеттану

7M05302 Химия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M089 Химия

7M05407 Математика(РШАУ)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M092 Математика және статистика

7M02208 Дүние жүзі тарихы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M053 Тарих

7M01702 Орыс тілі мен әдебиеті
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7M04226 Құқықтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M02202 Философия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M050 Философия және этика

7M11401 Әлеуметтік жұмыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M146 Әлеуметтік жұмыс

7M04106 Іскерлік әкімшілендіру
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M04107 Іскерлік әкімшілендіру
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M02201 Философия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M050 Философия және этика

7M02103 Баспа менеджменті және типографика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M036 Полиграфия

7M02105 Креативті индустриялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M032 Аудиовизуалды өнер және медиа өндіріс

7M02102 Дизайн
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M035 Сән, дизайн

7M02104 Медиадизайн
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M035 Сән, дизайн

7M03204 Қоғаммен байланыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M068 Қоғаммен байланыс

7M03203 Халықаралық журналистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M067 Журналистика және репортерлық іс

7M02217 Шығыстану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M055 Шығыстану

7M02302 Aударма ісі (шығыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

7M03115 Аймақтану (шығыс елдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M065 Аймақтану

7M10117 Фармация
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M142 Фармация

7M03117 Клиникалық психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M066 Психология

7M02203 Дінтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M051 Дінтану және теология

7M03125 Психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M066 Психология

7M03118 Тұлға және ұйымдастырушылық психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M066 Психология

7M05102 Биомедицина
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M080 Биология

7M05114 Вирусология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M080 Биология

7M05112 Геоботаника
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M083 Геоботаника

7M05113 Нейроғылым
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M080 Биология

7M05105 Генетика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M081 Генетика

7M02316 Синхронды аударма (батыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

7M02303 Аударма ісі (батыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

7M02313 Қазақ филологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M060 Филология

7M01107 Педагогикалық өлшемдер
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M001 Педагогика және психология

7M01505 География
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M015 География педагогтерін даярлау

7M05204 Қоршаған ортаны геокеңістік басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M084 География

7M05206 Гидрология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M085 Гидрология

7M05207 Метеорология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M086 Метеорология

7M02216 Түркітану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M054 Түркітану

7M02320 Лингвистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M057 Лингвистика

7M02312 Шетел филологиясы (батыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M059 Шетел филологиясы

7M02319 Қазақ филологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M060 Филология

7M05210 Табиғи-техногендік қауіпті-қатерлер
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7M11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M150 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7M05101 Биология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M080 Биология

7M01504 Биология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M014 Биология педагогтерін даярлау

7M02205 Исламтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M052 Исламтану

7M07304 Жерге орналастыру
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M128 Жерге орналастыру

7M07302 Геоинформатика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M123 Геодезия

7M07301 Геодезия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M123 Геодезия

7M03101 Әлеуметтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M061 Әлеуметтану

7M03102 Еңбек әлеуметтануы және HR басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M061 Әлеуметтану

7M03108 Конфликтология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M063 Саясаттану және конфликтология

7M03110 Саясаттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M063 Саясаттану және конфликтология

7M02321 Әдебиеттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M058 Әдебиет

7M02309 Әдебиеттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M058 Әдебиет

7M04205 Мемлекеттік қызмет және әкімшілік қызмет
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04207 Азаматтық құқық
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04213 Сот-прокурорлық тергеу қызметі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04214 Кеден ісі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04216 Қаржы құқығы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04217 Құқықтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04224 Сот сараптамасы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M079 Сот сараптамасы

7M04220 Криминалистик сараптамалар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M079 Сот сараптамасы

7M06101 Есептеуіш лингвистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M06103 Компьютерлік инженерия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M06104 Компьютер ғылымдары
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M07113 Бизнес талдау мен Big Data
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M100 Автоматтандыру және басқару

7M06301 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M095 Ақпараттық қауіпсіздік

7M07128 Интеллектуалды басқару жүйелері
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M100 Автоматтандыру және басқару

7M05401 Актуарлық математика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M092 Математика және статистика

7M05408 Есептеу ғылымдары және статистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M092 Математика және статистика

7M11404 Әлеуметтік саясат және басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M146 Әлеуметтік жұмыс

7M01503 Химия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M013 Химия педагогтерін даярлау

7M07106 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M097 Химиялық инженерия және процесстер

7M07104 Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M097 Химиялық инженерия және процесстер

7M07101 Мұнайхимия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M097 Химиялық инженерия және процесстер

7M07103 Химиялық инженерия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M097 Химиялық инженерия және процесстер

7M03114 Аймақтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M065 Аймақтану

7M02304 Халықаралық қатынастар және құқық саласындағы аударма
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

7M05406 Іргелі және қолданбалы математика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M092 Математика және статистика

7M05404 Механика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M093 Механика

7M07119 Ғарыштық техника және технологиялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M107 Ғарыштық инженерия

7M01501 Физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M011 Физика педагогтерін даярлау

7M07203 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M119 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

7M04144 Ақылды қала
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M04143 Цифрлық экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M04127 Қаржы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару

7M04109 Инновациялық менеджмент
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M03206 Кітапханалық ақпараттық жүйелер
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M069 Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі

7M03207 IT Архивтану және құжаттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M069 Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі

7M04117 Есеп және аудит 2 ж
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M073 Аудит және салық салу

7M07105 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M097 Химиялық инженерия және процесстер

7M02220 Этнология және антропология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M153 Археология және этнология

7M02210 Тарих
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M053 Тарих

7M02219 Археология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M153 Археология және этнология

7M01601 Тарих
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M016 Тарих педагогтерін даярлау

7M02222 Тарих
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M053 Тарих

7M01105 Педагогика. Білім берудегі менеджмент
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M001 Педагогика және психология

7M05109 Биотехнология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M082 Биотехнология

7M07305 Кадастр
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M128 Жерге орналастыру

7M01103 Инклюзивті білім беру жағдайындағы заманауи технологиялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M001 Педагогика және психология

7M11104 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M149 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

7M05310 Физика және астрономия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M05312 Ядролық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

7M07112 Электр энергетикасы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M099 Энергетика және электр техникасы

7M07124 Күн энергетикасы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M099 Энергетика және электр техникасы

7M07125 Электроника және басқару жүйелері
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M100 Автоматтандыру және басқару

7M07120 Наноматериалдар және нанотехнологиялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар (сала бойынша)

7M07503 Метрология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

7M04218 Құқықтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

7M01502 Информатика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M012 Информатика педагогтерін даярлау

7M07303 Картография
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M123 Геодезия

7M05301 Химия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M089 Химия

7M07501 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

7M04112 Менеджмент
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M04129 Маркетинг
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M075 Маркетинг және жарнама

7M04101 Әлемдік экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M07201 Мұнай-газ ісі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M115 Мұнай инженериясы

7M04201 Халықаралық құқық
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M03112 Халықаралық қатынастар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M064 Халықаралық қатынастар

7M04219 Денсаулық сақтаудағы юриспруденция
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M03119 Денсаулық сақтаудағы психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M066 Психология

7M05213 Экология және табигатты пайдалану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7M05211 Экология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7M05203 География
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M084 География

7M04116 Жобаларды басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M11402 Әлеуметтік жұмыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M146 Әлеуметтік жұмыс

7M05205 География (Энергиялық ресурстар дипломатиясы)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M084 География

7M04202 Халықаралық құқық
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M05209 Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7M04111 Менеджмент(РХДУ)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M03208 Архивтану және құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету (РМГУ)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M069 Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі

7M02315 Орыс филологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M060 Филология

7M01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7M11103 Туризм(БелГУ)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M147 Туризм

7M03113 Халықаралық қатынастар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M064 Халықаралық қатынастар

7M05303 Физика (РХДУ)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M01102 Педагогика және психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M001 Педагогика және психология

7M03122 Спорт психологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M066 Психология

7M04115 Жобаларды басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M04103 Экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M05405 Механика және энергетика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M093 Механика

7M04130 Маркетинг( РХДУ)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M075 Маркетинг және жарнама

7M10104 Медицина (Дәрігер-зерттеуші)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M144 Медицина

7M07121 Химиядағы наноматериалдар және нанотехнологиялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар (сала бойынша)

7M07116 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

7M04133 Әлемдік экономика(РУДН)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M03202 Журналистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M067 Журналистика және репортерлық іс

7M05315 Плазма физикасы(МИФИ)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M05308 Физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M06102 Ақпараттық жүйелер
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M05304 Техникалық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M05402 Математика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M092 Математика және статистика

7M05305 Техникалық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M07109 Жылу энергетикасы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M098 Жылу энергетикасы

7M05307 Техникалық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M05306 Техникалық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M03104 Мәдениеттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M062 Мәдениеттану

7M08401 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M134 Балық шаруашылығы

7M07110 Жылу энергетикасы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M098 Жылу энергетикасы

7M11403 Денсаулық сақтаудағы әлеуметтік жұмыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M146 Әлеуметтік жұмыс

7M02306 Компьютерлік лингвистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M057 Лингвистика

7M11101 Туризм
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M147 Туризм

7M11102 Туризм(РУДН)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M147 Туризм

7M01101 Педагогика және психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M001 Педагогика және психология

7M01802 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M020 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша кадрларын даярлау

7M02212 Музей ісі және ескерткіштерді қорғау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M053 Тарих

7M02207 Археология және этнология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M053 Тарих

7M02307 Лингвистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M057 Лингвистика

7M03205 Архивтану, құжаттану және құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M069 Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі

7M04128 Қаржы (1 жыл)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M06106 Математикалық және компьютерлік модельдеу
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M05309 Физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M04118 Есеп және аудит 1 ж
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M073 Аудит және салық салу

7M07502 Стандарттау және сертификаттау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

7M01803 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану (ОрФУ)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M020 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша кадрларын даярлау

7M11301 Логистика (сала бойынша)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M152 Логистика (сала бойынша)

7M10102 Қоғамдық денсаулық сақтау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M140 Қоғамдық денсаулық сақтау

7M10103 Қоғамдық денсаулық сақтау (1 жыл)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M140 Қоғамдық денсаулық сақтау

7M07122 Химиядағы наноматериалдар және нанотехнологиялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар (сала бойынша)

7M05104 IT - Генетика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M081 Генетика

7M04108 Денсаулық сақтаудағы іскерлік әкімшілендіру
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M04110 Денсаулық сақтаудағы іскерлік әкімшілендіру
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M02204 Конфликтологиядағы діни бірегейлік
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M051 Дінтану және теология

7M03107 Мемлекеттік басқару және қоғамдық қауіпсіздік
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M063 Саясаттану және конфликтология

7M03116 Балалар психологиясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M066 Психология

7M04222 Сот филологиялық сараптамасы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M079 Сот сараптамасы

7M05208 Геоэкологиялық жобалау
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7M11202 Өнеркәсіптегі кешенді қауіпсіздік аудиті және басқару
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M150 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

7M07111 Электр энергетикасындағы менеджмент
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M099 Энергетика және электр техникасы

7M06105 Математическое и компьютерное моделирование
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M05110 Тағамдық биотехнология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M082 Биотехнология

7M07202 Мұнай-газ ісі (Л-гия Ун.)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M115 Мұнай инженериясы

7M10101 Денсаулық сақтау менеджменті
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M139 Денсаулық сақтау саласындағы менеджмент

7M01704 Шетел тілі: екі шетел тілі (1,5 ж.)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау

7M05316 Теориялық ядролық физика(МИФИ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M07123 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы (МИФИ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

7M02213 Ұлттық тарих
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M053 Тарих

7M03123 Әлемдік саясат (МГИМО)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M064 Халықаралық қатынастар

7M05319 Химиялық материалтану (ММУ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M089 Химия

7M04134 Білім берудегі менеджмент
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M02314 Орыс филологиясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M060 Филология

7M01106 Инклюзивті білім беруді медициналық-педагогикалық сүйемелдеу
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M001 Педагогика және психология

7M01704 Шетел тілі: екі шетел тілі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау

7M05318 Химиялық физика (МИФИ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M089 Химия

7M10115 Эпидемиология 1 жыл
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M145 Медициналық-профилактикалық іс

7M10113 Эпидемиология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M145 Медициналық-профилактикалық іс

7M10112 Биомедицина 1 жыл
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M143 Биомедицина

7M10116 Фармация 1 жыл
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M142 Фармация

7M03129 Әлемдік саясат
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M063 Саясаттану және конфликтология

7M03215 Медиакоммуникациялар
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M067 Журналистика және репортерлық іс

7M11106 Қонақ үй және мерамхана бизнесін басқару(БелМУ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M149 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

7M07307 Геодезияғы Big Data
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M123 Геодезия

7M05216 Экологиялық топырақтану
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7M06302 Ақпараттық қауіпсіздік аудиті
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M095 Ақпараттық қауіпсіздік

7M04235 Халықаралық құқық
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M03126 Халықаралық қатынастар
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M064 Халықаралық қатынастар

7M04145 Мемлекеттік саясат
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару

7M06109 1Ақпараттық жүйелер (КМККАУ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M04146 Мемлекеттік басқару
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару

7M05214 Геоақпараттық картография
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M084 География

7M05219 Геоматика және кеңістіктік жобалау
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M084 География

7M04133 Іскерлік әкімшілендіру Персоналды басқару
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M02322 Шетел филологиясы (шетел тілдері) (Қырғ.ҰУ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M059 Шетел филологиясы

7M04135 Білім берудегі іскерлік әкімшілендіру
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M07129 Энергетикадағы менеджмент
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M099 Энергетика және электр техникасы

7M11302 Халыкаралық логистика(РХДУ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M152 Логистика (сала бойынша)

7M01705 Шетел тілі:екі шетел тілі(РХДУ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау

7M05320 Химиялық физика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M089 Химия

7M03218 Цифрлы медиакоммуникациялар(СПбМУ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M067 Журналистика және репортерлық іс

7M07130 Жылуэнергетика (МИФИ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M098 Жылу энергетикасы

7M05115 Биомедициналық инженерия(КБТУ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M082 Биотехнология

7M10122 Мейіргер ісі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M141 Мейірбике ісі

7M10121 Мейіргер ісі (Сапаны басқару)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M141 Мейірбике ісі

7M04140 Туризмдегі іскерлік әкімшілендіру
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M04139 Туризмдегі іскерлік әкімшілендіру
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M04137 Спорттағы iскерлік әкімшілендіру
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M04138 Спорттағы iскерлік әкімшілендіру
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент

7M06114 Жүйелік инженерия
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M01507 Физика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M011 Физика педагогтерін даярлау

7M02323 Қолданбалы қазақ тіл білімі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M060 Филология

7M02324 Түркі филологиясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M060 Филология

7M06113 IT-менеджмент
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M07115 Машиналық оқыту және дерек өңдеу
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M100 Автоматтандыру және басқару

7M07118 Робототехникалық жүйелер
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M102 Роботты техника және мехатроника

7M04142 Әлемдік экономика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M04141 Экономика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M08402 Аквакультура және су биологиялық ресурстары
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M134 Балық шаруашылығы

7M10123 Денсаулық сақтаудағы сапаны басқару
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M139 Денсаулық сақтау саласындағы менеджмент

7M012301 Құқық қорғау қызметі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M154 Құқық қорғау қызметі

7M05317 Ядролық медицина (МИФИ)
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M05311 Ядролық медицина
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M03214 Бизнес-коммуникация
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M067 Журналистика және репортерлық іс

7M01602 Тарих және география
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M016 Тарих педагогтерін даярлау

7M03201 Date-журналистика
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M067 Журналистика және репортерлық іс

7M04212 Теңіз және энергетикалық құқық(БМУ)
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

8D06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

8D03201 Журналистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D067 Журналистика және репортер ісі

8D05101 Биология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D080 Биология

8D05306 Физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D090 Физика

8D05104 Генетика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D081 Генетика

8D02203 Дінтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D051 Дінтану және теология

8D05307 Физика және астрономия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D090 Физика

8D07113 Химиядағы наноматериалдар және нанотехнологиялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар

8D07105 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D097 Химиялық инженерия және процесстер

8D04110 Қаржы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

8D04108 Есеп және аудит
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D073 Аудит және салық салу

8D02303 Лингвистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D057 Лингвистика

8D05401 Математика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D092 Математика және статистика

8D05308 Ядролық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D090 Физика

8D01501 Физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D011 Физика педагогтерін даярлау

8D05303 Техникалық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D090 Физика

8D07101 Мұнайхимия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D097 Химиялық инженерия және процесстер

8D07103 Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D097 Химиялық инженерия және процесстер

8D07502 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

8D07301 Геодезия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D123 Геодезия

8D02208 Түркітану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D054 Түркітану

8D05108 Геоботаника
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D083 Геоботаника

8D05205 Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

8D04101 Әлемдік экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D070 Экономика

8D04106 Менеджмент
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D072 Менеджмент және басқару

8D03106 Аймақтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D065 Аймақтану

8D02207 Музей ісі және ескерткіштерді қорғау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D053 Тарих

8D03101 Әлеуметтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D061 Әлеуметтану

8D06101 Ақпараттық жүйелер
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D094 Ақпараттық технологиялар

8D02206 Тарих
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D053 Тарих

8D03104 Саясаттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D063 Саясаттану және конфликтология

8D02302 Аударма ісі (батыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D056 Аударма ісі, ілеспе аударма

8D02306 Шетел филологиясы (батыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D059 Шетел филологиясы

8D11301 Логистика (сала бойынша)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D148 Логистика (сала бойынша)

8D03205 Архивтану, құжаттану және құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D069 Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі

8D01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D020 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

8D01101 Педагогика және психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D001 Педагогика және психология

8D03102 Мәдениеттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D062 Мәдениеттану

8D02204 Исламтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D052 Исламтану

8D02202 Философия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D050 Философия және этика

8D11401 Әлеуметтік жұмыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D142 Әлеуметтік жұмыс

8D04203 Құқықтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D078 Құқық

8D03107 Психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D066 Психология

8D02301 Aударма ісі (шығыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D056 Аударма ісі, ілеспе аударма

8D02209 Шығыстану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D055 Шығыстану

8D02305 Шетел филологиясы (шығыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D059 Шетел филологиясы

8D10101 Қоғамдық денсаулық сақтау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D139 Қоғамдық денсаулық сақтау

8D05105 Биотехнология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D082 Биотехнология

8D07110 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

8D04102 Экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D070 Экономика

8D04201 Халықаралық құқық
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D078 Құқық

8D06103 Компьютер ғылымдары
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D094 Ақпараттық технологиялар

8D07111 Ғарыштық техника және технологиялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D107 Ғарыштық инженерия

8D07106 Жылу энергетикасы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D098 Жылу энергетикасы

8D06301 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D095 Ақпараттық қауіпсіздік

8D03105 Халықаралық қатынастар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D064 Халықаралық қатынастар

8D05207 Экология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

8D05204 Метеорология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D086 Метеорология

8D06102 Компьютерлік инженерия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D094 Ақпараттық технологиялар

8D11101 Туризм
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D143 Туризм

8D07108 Электр энергетикасы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D099 Энергетика және электр техникасы

8D05202 География
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D084 География

8D05203 Гидрология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D085 Гидрология

8D07116 Интеллектуалды басқару жүйелері
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D100 Автоматтандыру және басқару

8D07303 Картография
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D123 Геодезия

8D07104 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D097 Химиялық инженерия және процесстер

8D04105 Инновациялық менеджмент
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D072 Менеджмент және басқару

8D06105 Жүйелік инженерия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D094 Ақпараттық технологиялар

8D05301 Химия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D089 Химия

8D04107 Жобаларды басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D072 Менеджмент және басқару

8D04103 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D071 Мемлекеттік және жергілікті басқару

8D01704 Орыс тілі мен әдебиеті
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

8D02304 Әдебиеттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D058 Әдебиет

8D06104 Математикалық және компьютерлік модельдеу
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D094 Ақпараттық технологиялар

8D02205 Археология және этнология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D053 Тарих

8D05403 Механика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D093 Механика

8D02307 Қазақ филологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D060 Филология

8D07112 Наноматериалдар және нанотехнологиялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар

8D01703 Русская литература
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

8D10104 Фармация
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D140 Фармация

8D01401 Дене шынықтыру және спорт
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

8D07109 Автоматтандыру және Internet of things
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D100 Автоматтандыру және басқару

8D04104 Iскерлік әкімшілендіру
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D072 Менеджмент және басқару

8D02311 Филология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D060 Филология

8D04113 Білім берудегі іскерлік әкімшілендіру
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D072 Менеджмент және басқару

8D02310 Инновациялық әдебиеттану
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D058 Әдебиет

8D06302 Криптология және ақпараттық қауіпсіздік (Ғылым Ордасы)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D095 Ақпараттық қауіпсіздік

8D04116 Аудит және бақылау
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D073 Аудит және салық салу

8D04118 Ғылыми сыйымды экономика және инновациялық саясат 4.0 трендтері
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D070 Экономика

8D02213 Еуразия археологиясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D053 Тарих

8D02214 Тарихи демографиядағы инновация
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D053 Тарих

8D05210 Геоматика және кеңістіктік жобалау
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D084 География

8D04119 Жаһандану векторлары және әлемдік экономиканың жаңа трендтері
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D070 Экономика

8D05309 Ядролық медицина
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D090 Физика

8D05406 Материалдар мен құрылымдарының механикасы (Ғылым Ордасы)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D093 Механика

8D07503 Стандартизация және сертификациялау (КУ, Испания)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

8D05310 Техникалық физика(АТМО)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D090 Физика

8D07119 Инттеллектуалды басқару жүйелері(ISCTE)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D100 Автоматтандыру және басқару

8D04115 Туризмдегі іскерлік әкімшілендіру
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D072 Менеджмент және басқару

8D04114 Спорттағы iскерлік әкімшілендіру
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D072 Менеджмент және басқару

8D05103 Биофизика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D080 Биология

8D03202 Медиа және коммуникациялар
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D067 Журналистика және репортер ісі

8D01705 Шетел тілі: екі шетел тілі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D019 Шет тілдері педагогтерін даярлау

8D03203 Халықаралық журналистика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D067 Журналистика және репортер ісі

8D08401 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D134 Балық шаруашылығы

8D01503 География
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D015 География педагогтерін даярлау

8D02210 Археология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D153 Археология және этнология

8D02211 Этнология және антропология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D153 Археология және этнология

8D03206 Кітапханалық ақпараттық жүйелер
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D069 Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі

8D05404 Іргелі және қолданбалы математика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D092 Математика және статистика

8D04111 Маркетинг
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D075 Маркетинг және жарнама

8D03103 Конфликтология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D063 Саясаттану және конфликтология

8D02201 Саяси философия
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D050 Философия және этика

8D10102 Медицина
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D141 Медицина

8D05102 Биомедицина
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D080 Биология

8D10103 Мейіргерлік іс
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D151 Медбикелік ғылым

8D02308 Орыс филологиясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D060 Филология

8D04109 Исламдық қаржы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

8D05206 Табиғи-техногендік қауіпті-қатерлер
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

8D07102 Химиялық инженерия
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D097 Химиялық инженерия және процесстер

8D07304 Жерге орналастыру
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D128 Жерге орналастыру

8D01502 Информатика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D012 Информатика педагогтерін даярлау

8D06114 Медицина саласындағы жасанды интеллект
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D094 Ақпараттық технологиялар

8D01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

8D07117 Робототехникалық жүйелер
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D102 Роботты техника және мехатроника

8D05405 Есептеу ғылымдары және статистика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D092 Математика және статистика

8D04112 Денсаулық сақтаудағы іскерлік әкімшілендіру
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D072 Менеджмент және басқару

8D02212 Классикалық шығыстану (Ғылым ордасы)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D055 Шығыстану

8D06106 Ақпараттық жүйелер (Ғылым Ордасы)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D094 Ақпараттық технологиялар

8D07118 Технология және робототехника (Ғылым ордасы)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D102 Роботты техника және мехатроника

8D05109 Нейроғылым
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D080 Биология

8D05110 Вирусология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D080 Биология

8D03109 Мемлекеттік басқару және қоғамдық қауіпсіздік
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D063 Саясаттану және конфликтология

8D02217 Дінтанудың өзекті мәселелері
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D051 Дінтану және теология

8D02216 Қазіргі заманғы исламтанулық зерттеулер
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D052 Исламтану

8D02215 Мәдениеттер диалогындағы философия
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D050 Философия және этика

8D03108 Cаяси жүйелер модернизациясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D063 Саясаттану және конфликтология

8D11102 Туризм және қонақжайлық
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D145 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

8D02309 Лингвистика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D057 Лингвистика

8D07302 Геоинформатика
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D123 Геодезия


Другие ВУЗы

Top