Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетіндегі білім беру бағдарламалары6B04103 Экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

6B02207 Шығыстану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B035 Түркітану және шығыстану

6B06103 Компьютерлік инженерия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B05202 Экология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B051 Қоршаған орта

6B11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

6B03205 Кітапханалық ақпарттық жүйелер
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B043 Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі

6B10103 Жалпы медицина
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B086 Жалпы медицина

6B03101 Әлеуметтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B038 Әлеуметтану

6B02209 Түркітану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B035 Түркітану және шығыстану

6B11301 Логистика (сала бойынша)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B095 Көлік қызметтері

6B05303 Техникалық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B054 Физика

6B05306 Физика және астрономия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B054 Физика

6B02204 Археология және этнология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B034 Тарих және археология

6B02303 Шетел филологиясы (батыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B036 Аударма ісі

6B06102 Ақпараттық жүйелер
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B07105 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B061 Материалтану және технологиялар

6B02202 Исламтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B033 Дінтану және теология

6B01101 Педагогика және психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B001 Педагогика және психология

6B05203 Гидрология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B052 Жер туралы ғылым

6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

6B02206 Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B034 Тарих және археология

6B07107 Электро энергетика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B062 Электр техникасы және энергетика

6B06104 Компьютерлік ғылымдар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B01704 Шетел тілі: екі шетел тілі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау

6B04201 Халықаралық құқық
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B07113 Интеллектуалды басқару жүйесі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

6B06101 Индустриалды ақпараттық жүйелер (ағылш.)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B11101 Туризм
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B091 Туризм

6B02301 Шетел филологиясы (шығыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B036 Аударма ісі

6B07303 Жерге орналастыру
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B075 Кадастр және жерге орналастыру

6B05204 Метеорология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B052 Жер туралы ғылым

6B05402 Математика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B055 Математика және статистика

6B03201 Журналистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B042 Журналистика және репортер ісі

6B06301 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B058 Ақпараттық қауіпсіздік

6B02205 Тарих
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B034 Тарих және археология

6B05103 Биотехнология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B07103 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B060 Химиялық инженерия және процестер

6B06105 Математикалық және компьютерлік модельдеу
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B04203 Кеден ісі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B07111 Ғарыштық техника және технологиялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B067 Әуе көлігі және технологиялары

6B06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар

6B03107 Психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B041 Психология

6B04105 Есеп және аудит
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B045 Аудит және салық салу

6B05101 Биологиялық инженерия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B07501 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

6B05307 Ядролық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B054 Физика

6B02307 Орыс филологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B037 Филология

6B07104 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B060 Химиялық инженерия және процестер

6B03105 Аймақтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B040 Саясаттану

6B02101 Баспа ісі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B029 Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс

6B03106 Саясаттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B040 Саясаттану

6B05205 География
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B052 Жер туралы ғылым

6B04104 Әлемдік экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

6B07112 Жылу энергетикасы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B062 Электр техникасы және энергетика

6B03203 Қоғаммен байланыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B042 Журналистика және репортер ісі

6B02102 Дизайн
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B031 Сән, дизайн

6B05304 Физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B054 Физика

6B01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

6B02201 Философия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B032 Философия және этика

6B07301 Геодезия және картография
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

6B05308 Ядролық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B054 Физика

6B03104 Халықаралық қатынастар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B040 Саясаттану

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B019 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау

6B04106 Қаржы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6B05403 Механика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B056 Механика

6B04101 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

6B03103 Аймақтану (шығыс елдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B040 Саясаттану

6B04205 Құқықтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B05102 Биология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B05301 Химия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B053 Химия

6B02302 Aударма ісі (шығыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B036 Аударма ісі

6B07108 Заттар интернеті мен Big Data
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

6B04102 Менеджмент
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

6B07304 Кадастр
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B075 Кадастр және жерге орналастыру

6B03102 Мәдениеттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B039 Мәдениеттану

6B02304 Аударма ісі (батыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B036 Аударма ісі

6B07106 Жылу энергетикасы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B162 Жылу энергетикасы

6B10201 Әлеуметтік жұмыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B090 Әлеуметтік жұмыс

6B04107 Маркетинг
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B047 Маркетинг және жарнама

6B10107 Қоғамдық денсаулық сақтау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B089 Қоғамдық денсаулық сақтау

6B02203 Дінтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B033 Дінтану және теология

6B03204 Мұрағаттану, құжаттану және құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B043 Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі

6B04204 Қаржы құқығы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B05309 Компьютерлік физика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B054 Физика

6B07201 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

6B07202 Тағамдық химия және технология (НКУ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

6B05305 Физика және нанотехнология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B054 Физика

6B07102 Химиялық инженерия
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B060 Химиялық инженерия және процестер

6B04206 Корпоративтік құқық
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B10105 Педиатрия
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B088 Педиатрия

6B07110 Робототехникалық жүйелер
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

6B05108 Биомедицина
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B08401 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B080 Балық шаруашылығы

6B12301 Құқық қорғау қызметі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B096 Құқық қорғау қызметі

6B05310 Ядролық медицина
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B054 Физика

6B05401 Актуарлық математика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B055 Математика және статистика

6B10101 Мейіргерлік іс
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B084 Мейіргер ісі

6B02208 Шығыстану
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B035 Түркітану және шығыстану

6B023010 Орыс тілі мен мәдениет аралық коммуникация
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B037 Филология

7M03206 Кітапханалық ақпарттық жүйелер
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M069 Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі

6B05106 Геоботаника
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B05107 Микробиология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B10104 Стоматология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B087 Стоматология

6B02306 Әдебиеттану
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B037 Филология

6B04202 Мемлекеттік қызмет
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B049 Құқық

6B10102 Фармация
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B085 Фармация

6B11103 Туризм және қонақжайлылық
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

6B02308 Шет тілдері және мәдениетаралық қарым-қатынас
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B036 Аударма ісі

6B05201 Геоэкология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B051 Қоршаған орта

6B07109 Өндірістік электроника және басқару жүйелері
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

6B05105 Генетика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B03202 Халықаралық журналистика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B042 Журналистика және репортер ісі

6B05104 Биофизика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B07101 Химиядағы наноматериалдар және нанотехнологиялар
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B060 Химиялық инженерия және процестер

6B02305 Қазақ филологиясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B037 Филология

6B05302 Киберфизика
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B054 Физика

6B05206 Табиғи-техногенді қауіпті-қатерлер
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B052 Жер туралы ғылым

6B11102 Спорттық және сауықтыру фитнес
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B092 Тынығу

6B06106 Жасанды интеллектcі бар жоғары жүктелген ақпараттық жүйелер
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

6B07302 Геоинформатика
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

7M07502 Стандарттау және сертификаттау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

7M11102 Туризм(РУДН)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M147 Туризм

7M07117 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

7M04106 EMBA-Іскерлік басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару

7M04107 МВА Іскерлік әкімшілік 2 г
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару

7M01101 Педагогика және психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M001 Педагогика және психология

7M01802 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M020 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша кадрларын даярлау

7M02205 Исламтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M052 Исламтану

7M03110 Саясаттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M063 Саясаттану және конфликтология

7M02203 Дінтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M051 Дінтану және теология

7M04101 Әлемдік экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M07305 Кадастр
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M128 Жерге орналастыру

7M05109 Биотехнология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M082 Биотехнология

7M03106 Мәдениеттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M062 Мәдениеттану

7M04217 Құқықтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M05301 Химия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M089 Химия

7M11203 Техносфералық қауіпсіздік
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M150 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

7M02312 Шетел филологиясы (батыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M059 Шетел филологиясы

7M01501 Физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M011 Физика педагогтерін даярлау

7M03101 Әлеуметтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M061 Әлеуметтану

7M04105 Кәсіпкерлік және құқық
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару

7M04103 Экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M01803 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M020 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша кадрларын даярлау

7M01504 Биология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M014 Биология педагогтерін даярлау

7M11301 Логистика (сала бойынша)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M152 Логистика (сала бойынша)

7M01503 Химия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M013 Химия педагогтерін даярлау

7M01502 Информатика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M012 Информатика педагогтерін даярлау

7M05212 Экология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7M02212 Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M053 Тарих және археология

7M01601 Тарих
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M016 Тарих педагогтерін даярлау

7M07116 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

7M07101 Мұнайхимия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M097 Химиялық инженерия және процесстер

7M04115 Жобаларды басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару

7M03118 Тұлға және ұйымдастырушылық психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M066 Психология

7M02311 Шетел филологиясы(шығыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M059 Шетел филологиясы

7M04112 Менеджмент
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару

7M02309 Әдебиеттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M058 Әдебиет

7M04130 Маркетинг( РХДУ)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M075 Маркетинг және жарнама

7M07114 Заттар интернеті
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M100 Автоматтандыру және басқару

7M02201 Философия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M050 Философия және әдеп

7M07121 Химиядағы наноматериалдар және нанотехнологиялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар (сала бойынша)

7M05312 Ядролық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M07128 Интеллектуалды басқару жүйелері
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M100 Автоматтандыру және басқару

7M05206 Гидрология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M085 Гидрология

7M05112 Геоботаника
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M083 Геоботаника

7M06104 Компьютер ғылымдары
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M07112 Электро энергетика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M099 Энергетика және электр техникасы

7M03114 Аймақтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M065 Аймақтану

7M07303 Картография
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M123 Геодезия

7M04123 Қаржы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M03204 Қоғаммен байланыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M068 Қоғаммен байланыс

7M04218 Құқықтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M06103 Компьютерлік инженерия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M07301 Геодезия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M123 Геодезия

7M03111 Саясаттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M063 Саясаттану және конфликтология

7M04127 Қаржы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M07122 Химиядағы наноматериалдар және нанотехнологиялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар (сала бойынша)

7M06301 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M095 Ақпараттық қауіпсіздік

7M04128 Қаржы (1 жыл)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M02207 Археология және этнология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M053 Тарих және археология

7M05302 Химия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M089 Химия

7M04117 Есеп және аудит 2 ж
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M073 Аудит және салық салу

7M06106 Математикалық және компьютерлік модельдеу
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M10104 Медицина (Дәрігер-зерттеуші)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M144 Медицина

7M02310 Шетел филологиясы (шығыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M059 Шетел филологиясы

7M05101 Биология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M080 Биология

7M03102 Еңбек әлеуметтануы және HR басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M061 Әлеуметтану

7M05304 Техникалық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M01702 Орыс тілі мен әдебиеті
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7M03119 Денсаулық сақтаудағы психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M066 Психология

7M03211 Big-data және журналистика(Ст.У)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M067 Журналистика және репортерлық іс

7M05207 Метеорология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M086 Метеорология

7M07201 Мұнай-газ ісі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M115 Мұнай инженериясы

7M04201 Халықаралық құқық
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M03103 Әлеуметтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M061 Әлеуметтану

7M11103 Туризм(БелГУ)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M147 Туризм

7M06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

7M07105 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M097 Химиялық инженерия және процесстер

7M03121 Экстремалды және төтенше жағдайлар психологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M066 Психология

7M02208 Дүние жүзі тарихы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M053 Тарих және археология

7M05310 Физика және астрономия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M07107 Органикалық материалдарды химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M097 Химиялық инженерия және процесстер

7M07102 Мұнайхимия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M097 Химиялық инженерия және процесстер

7M10202 Әлеуметтік жұмыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M146 Әлеуметтік жұмыс

7M05203 География
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M084 География

7M07501 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

7M05402 Математика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M092 Математика және статистика

7M02101 Баспа ісі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M038 Аудиовизуалды құралдар және медиа өндіріс

7M05205 География(Дипломатия энергоресурсов)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M084 География

7M05305 Техникалық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M07109 Жылу энергетикасы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M098 Жылу энергетикасы

7M04133 Әлемдік экономика(РУДН)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M03202 Журналистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M067 Журналистика және репортерлық іс

7M05307 Техникалық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M01801 Өзін-өзі тану және гуманды педагогиканың негіздері
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M020 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша кадрларын даярлау

7M02302 Aударма ісі (шығыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

7M07104 Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M097 Химиялық инженерия және процесстер

7M05306 Техникалық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару

7M03104 Мәдениеттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M062 Мәдениеттану

7M05315 Плазма физикасы(МИФИ)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M04112 Менеджмент
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару

7M03208 Мұрағаттану және құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M069 Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі

7M02102 Дизайн
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M035 Сән, дизайн

7M04202 Халықаралық құқық
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04113 Денсаулық сақтаудағы менеджмент (1 жыл)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару

7M05308 Физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M02315 Орыс филологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M060 Филология

7M02303 Аударма ісі (батыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

7M03210 Ғылыми журналистика және коммуникация(Ст.У)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M067 Журналистика және репортерлық іс

7M04226 Құқықтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04117 Жобаны басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару

7M03113 Халықаралық қатынастар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M064 Халықаралық қатынастар

7M05405 Механика және энергетика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M093 Механика

7M05303 Физика (РХДУ)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M02216 Түркітану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M054 Түркітану

7M07119 Ғарыштық техника және технологиялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M107 Ғарыштық инженерия

7?03109 Конфликтология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M063 Саясаттану және конфликтология

7M08401 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M134 Балық шаруашылығы

7M02307 Лингвистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M057 Лингвистика

7M07503 Метрология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

7M01804 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M020 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша кадрларын даярлау

7M01102 Педагогика және психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M001 Педагогика және психология

7M04109 Инновациялық менеджмент
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару

7M07106 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M097 Химиялық инженерия және процесстер

7M10201 Әлеуметтік жұмыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M146 Әлеуметтік жұмыс

7M03108 Конфликтология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M063 Саясаттану және конфликтология

7M04101 Экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M070 Экономика

7M02202 Философия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M050 Философия және әдеп

7M05404 Механика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M093 Механика

7M11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M150 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

7M06102 Ақпараттық жүйелер
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M03205 Мұрағаттану, құжаттану және құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M069 Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі

7M04129 Маркетинг
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M075 Маркетинг және жарнама

7M07110 Жылу энергетикасы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M098 Жылу энергетикасы

7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

7M07304 Жерге орналастыру
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M128 Жерге орналастыру

7M02210 Тарих
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M053 Тарих және археология

7M06113 Бизнес талдау мен Big Data
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M100 Автоматтандыру және басқару

7M02217 Шығыстану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M055 Шығыстану

7M03112 Халықаралық қатынастар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M064 Халықаралық қатынастар

7M05213 Экология және табигатты пайдалану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7M05313 Ядролық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M05211 Экология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7M05209 Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7M03203 Халықаралық журналистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M067 Журналистика және репортерлық іс

7M02308 Лингистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M057 Лингвистика

7M01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7M10102 Қоғамдық денсаулық сақтау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M140 Қоғамдық денсаулық сақтау

7M05309 Физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M10203 Денсаулық сақтаудағы әлеуметтік жұмыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M146 Әлеуметтік жұмыс

7M10103 Қоғамдық денсаулық сақтау (1 жыл)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M140 Қоғамдық денсаулық сақтау

7M10106 Қоғамдық денсаулық сақтау 1,5 жыл
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M140 Қоғамдық денсаулық сақтау

7M04219 Денсаулық сақтаудағы юриспруденция
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04118 Есеп және аудит 1 ж
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M073 Аудит және салық салу

7M03122 Спорт психологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M066 Психология

7M07120 Наноматериалдар және нанотехнологиялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар (сала бойынша)

7M05105 Генетика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M081 Генетика

7M02306 Компьютерлік лингвистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M057 Лингвистика

7M11101 Туризм
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M147 Туризм

7M04225 Компьютерлік технологиялар құралдарының сот сараптамасы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M079 Сот сараптамасы

7M10105 Мейіргерлік іс (Мейіргер-зерттеуші)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M141 Мейірбике ісі

7M10119 Гигиена 1 жыл
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M145 Медициналық-профилактикалық іс

7M05110 Тағамдық биотехнология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M082 Биотехнология

7M10118 Гигиена
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M145 Медициналық-профилактикалық іс

7M04124 Салықтар және салық салу
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M04214 Кеден ісі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M02316 Синхронды аударма (батыс тілдері)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

7M02204 Конфликтологиядағы діни бірегейлік
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M051 Дінтану және теология

7M04134 Білім берудегі менеджмент
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару

7M03117 Клиникалық психология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M066 Психология

7M01506 Информатика (1,5 ж.)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M012 Информатика педагогтерін даярлау

7M02314 Орыс филологиясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M060 Филология

7M04211 Халықаралық бизнес-құқық
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M11105 Туризм (1г)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M147 Туризм

7M11104 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M149 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

7M05403 Қолданбалы математика және басқару процестері
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M092 Математика және статистика

7M06101 Есептеуіш лингвистика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M04213 Сот-прокурорлық тергеу қызметі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M05406 Іргелі және қолданбалы математика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M092 Математика және статистика

7M04204 Мемлекеттік қызмет және кадрлық әлеует
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M02301 Аударматану және кәсіби коммуникация
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

7M04229 Кеден ісі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M07103 Химиялық инженерия
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M097 Химиялық инженерия және процесстер

7M05108 Фитобиотехнология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M082 Биотехнология

7M02305 Синхронды конференц-аударма
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

7M03213 Халықаралық медиа коммуникация(Ст.У)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M067 Журналистика және репортерлық іс

7M02214 Көпшілік тарихы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M053 Тарих және археология

7M03212 Сандық PR және коммуникация (Ст.У)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M068 Қоғаммен байланыс

7M02215 Физикалық антропология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M053 Тарих және археология

7M04119 Banking 2ж
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M02206 Ислам философиясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M052 Исламтану

7M04227 Сот-прокурорлық тергеу қызметі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M05208 Геоэкологиялық жобалау
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7M03107 Мемлекеттік басқару және қоғамдық қауіпсіздік
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M063 Саясаттану және конфликтология

7M07124 Күн энергетикасы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M099 Энергетика және электр техникасы

7M07302 Геоинформатика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M123 Геодезия

7M05107 Генетика (1,5 жыл)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M081 Генетика

7M03207 АТ-мұрағаттану және құжаттану
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M069 Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі

7M10111 Медициналық (клиникалық) психология 1 жыл
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M144 Медицина

7M04132 Денсаулық сақтаудағы менеджмент (1,5 жыл)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару

7M07126 Наноинженерия(ЛЭТИ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар (сала бойынша)

7M07111 Электр энергетикасындағы менеджмент
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M099 Энергетика және электр техникасы

7M03120 Діннің психологиясы және әлеуметтануы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M066 Психология

7M03116 Балалар психологиясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M066 Психология

7M07123 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы (МИФИ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

7M02219 Археология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M053 Тарих және археология

7M05106 Генетика (1 жыл)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M081 Генетика

7M10101 Денсаулық сақтау менеджменті
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M139 Денсаулық сақтау саласындағы менеджмент

7M04232 Экологиялық құқық
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04126 Сақтандыру ісі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M07202 Мұнай-газ ісі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M115 Мұнай инженериясы

7M01105 Педагогика. Білім берудегі менеджмент
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M001 Педагогика және психология

7M02213 Ұлттық тарих
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M053 Тарих және археология

7M01106 Инклюзивті білім беруді медициналық-педагогикалық сүйемелдеу
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M001 Педагогика және психология

7M04203 Спорт құқығы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04228 Спорт құқығы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04125 Салықтар және салық салу 1ж
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M03123 Әлемдік саясат (МГИМО)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M064 Халықаралық қатынастар

7M04108 ЕМВА- Денсаулық сақтаудағы іскерлік әкімшіліктендіру
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару

7M05111 Тағам өндірісіндегі биотехнология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M082 Биотехнология

7M04122 Исламдық қаржы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M04122 Есеп және аудит
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M073 Аудит және салық салу

7M06108 Программалық жобаларды басқару(МИФИ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M04215 Еңбек құқығы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04208 Азаматтық іс жүргізу құқығы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04222 Сот филологиялық сараптамасы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M079 Сот сараптамасы

7M01704 Шетел тілі: екі шетел тілі (1,5 ж.)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау

7M05316 Теориялық ядролық физика(МИФИ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M05319 Химиялық материалтану (ММУ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M089 Химия

7M05210 Табиғи-техногендік қауіпті-қатерлер
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7M05407 Математика(РШАУ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M092 Математика және статистика

7M01704 Шетел тілі: екі шетел тілі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау

7M01505 География
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M015 География педагогтерін даярлау

7M06202 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар(ЛЭТИ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

7M04209 Интеллектуалдық құқық
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04230 Сот психологиялық сараптамасы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M079 Сот сараптамасы

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7M02220 Этнология және антропология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M053 Тарих және археология

7M05314 Физика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M01103 Инклюзивті білім беру жағдайындағы заманауи технологиялар
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M001 Педагогика және психология

7M012301 Құқық қорғау қызметі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M12302 Құқық қорғау қызметі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04110 МВА- Денсаулық сақтаудағы іскерлік әкімшіліктендіру
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару

7M11202 Өнеркәсіптегі кешенді қауіпсіздік аудиті және басқару
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M150 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

7M06105 Математическое и компьютерное моделирование
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M05104 IT - Генетика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M081 Генетика

7M10115 Эпидемиология 1 жыл
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M145 Медициналық-профилактикалық іс

7M04131 Электрондық коммерция 1 ж
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M075 Маркетинг және жарнама

7M03100 Психология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M066 Психология

7M02209 Тарихи информатика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M053 Тарих және археология

7M04114 Спорт менеджменті
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару

7M04205 Мемлекеттік қызмет және әкімшілік қызмет
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M10113 Эпидемиология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M145 Медициналық-профилактикалық іс

7M05201 Қоршаған орта биотехнологиясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7M10114 Денсаулық сақтаудағы менеджмент
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M139 Денсаулық сақтау саласындағы менеджмент

7M05318 Химиялық физика (МИФИ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M089 Химия

7M02218 Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау (АлтайМУ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M053 Тарих және археология

7M05204 Қоршаған ортаны геокеңістік басқару
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M084 География

7M10117 Фармация
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M142 Фармация

7M01104 Педагогика және психология (УрФУ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M001 Педагогика және психология

7M10110 Биомедицина
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M143 Биомедицина

7M07115 Машиналық оқыту және дерек өңдеу
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M100 Автоматтандыру және басқару

7M05102 Биомедицина
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M080 Биология

7M04220 Криминалистик сараптамалар
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M079 Сот сараптамасы

7M03105 Мәдени антропология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M062 Мәдениеттану

7M02317 Әдебиет және мәдениетаралық коммуникация
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M058 Әдебиет

7M04210 Конституциялық және әкімшілік құқығы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M04223 Сот экономикалық сараптамасы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M079 Сот сараптамасы

7M05103 Биофизика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M080 Биология

7M10116 Фармация 1 жыл
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M142 Фармация

7M10112 Биомедицина 1 жыл
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M143 Биомедицина

7M03209 Журналистика(1 жыл)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M067 Журналистика және репортерлық іс

7M05401 Актуарлық математика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M092 Математика және статистика

7M04207 Азаматтық құқық
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M02304 Халықаралық және құқықтық қатынастар саласындағы аударма бизнесі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

7M03115 Аймақтану (шығыс елдері)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M065 Аймақтану

7M04224 Сот сараптамасы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M079 Сот сараптамасы

7M07125 Электроника және басқару жүйелері
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M100 Автоматтандыру және басқару

7M04206 Мемлекеттік құқық және конституциялық құрылыс
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M06107 Математикалық және компьютерлік пішіндеу (ХГУ)
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M094 Ақпараттық технологиялар

7M04216 Қаржы құқығы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M07118 Робототехникалық жүйелер
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M102 Роботты техника және мехатроника

7M02313 Қазақ филологиясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M060 Филология

7M03214 Бизнес-коммуникация
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M067 Журналистика және репортерлық іс

7M07306 Геоинформатика
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M123 Геодезия

7M01602 Тарих және география
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M016 Тарих педагогтерін даярлау

7M03201 Date-журналистика
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M067 Журналистика және репортерлық іс

7M04212 Құқықтану
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M078 Құқық

7M05317 Ядролық медицина (МИФИ)
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M05311 Ядролық медицина
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M090 Физика

7M07108 Баламалы энергетика
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M099 Энергетика және электр техникасы

7M07504 Техникалық реттеу және сапаны басқару
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

8D04106 Менеджмент
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D072 Менеджмент және басқару

8D03106 Аймақтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D065 Аймақтану

8D07113 Химиядағы наноматериалдар және нанотехнологиялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар

8D04201 Халықаралық құқық
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D078 Құқық

8D07105 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D097 Химиялық инженерия және процесстер

8D05301 Химия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D089 Химия

8D04110 Қаржы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

8D04108 Есеп және аудит
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D073 Аудит және салық салу

8D03205 Мұрағаттану, құжаттану және құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D069 Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі

8D06103 Компьютер ғылымдары
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D094 Ақпараттық технологиялар

8D05302 Физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D090 Физика

8D02207 Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D053 Тарих және археология

8D05105 Биотехнология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D082 Биотехнология

8D07111 Ғарыштық техника және технологиялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D107 Ғарыштық инженерия

8D07110 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

8D01703 Русская литература
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

8D04107 Жобаны басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D072 Менеджмент және басқару

8D07106 Жылу энергетикасы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D098 Жылу энергетикасы

8D03101 Әлеуметтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D061 Әлеуметтану

8D06101 Ақпараттық жүйелер
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D094 Ақпараттық технологиялар

8D01702 Русский язык
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

8D06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

8D02303 Лингвистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D057 Лингвистика

8D05401 Математика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D092 Математика және статистика

8D05308 Ядролық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D090 Физика

8D04103 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D071 Мемлекеттік және жергілікті басқару

8D01501 Физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D011 Физика педагогтерін даярлау

8D02206 Тарих
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D053 Тарих және археология

8D05304 Техникалық физика (КТУ)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D090 Физика

8D04102 Экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D070 Экономика

8D04104 Іскерлік әкімшілік жүргізу
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D072 Менеджмент және басқару

8D05303 Техникалық физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D090 Физика

8D07101 Мұнайхимия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D097 Химиялық инженерия және процесстер

8D11301 Логистика (сала бойынша)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D148 Логистика (сала бойынша)

8D03201 Журналистика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D067 Журналистика және репортерлық іс

8D07103 Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D097 Химиялық инженерия және процесстер

8D07502 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

8D03104 Саясаттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D063 Саясаттану және конфликтология

8D07301 Геодезия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D123 Геодезия

8D06301 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D095 Ақпараттық қауіпсіздік

8D03105 Халықаралық қатынастар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D064 Халықаралық қатынастар

8D05207 Экология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

8D05204 Метеорология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D086 Метеорология

8D05101 Биология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D080 Биология

8D01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D020 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша кадрларын даярлау

8D01704 Орыс тілі мен әдебиеті
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

8D02208 Түркітану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D054 Түркітану

8D01101 Педагогика және психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D001 Педагогика және психология

8D02304 Әдебиеттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D058 Әдебиет

8D05108 Геоботаника
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D083 Геоботаника

8D03102 Мәдениеттану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D062 Мәдениеттану

8D02204 Исламтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D052 Исламтану

8D02202 Философия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D050 Философия және әдеп

8D10201 Әлеуметтік жұмыс
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D142 Әлеуметтік жұмыс

8D05306 Физика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D090 Физика

8D04203 Құқықтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D078 Құқық

8D02302 Аударма ісі (батыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D056 Аударма ісі, ілеспе аударма

8D06102 Компьютерлік инженерия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D094 Ақпараттық технологиялар

8D05403 Механика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D093 Механика

8D11101 Туризм
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D143 Туризм

8D07108 Электро энергетика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D099 Энергетика және электр техникасы

8D07109 Автоматтандыру және Internet of things
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D100 Автоматтандыру және басқару

8D05202 География
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D084 География

8D05203 Гидрология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D085 Гидрология

8D07116 Интеллектуалды басқару жүйелері
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D100 Автоматтандыру және басқару

8D03107 Психология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D066 Психология

8D02301 Aударма ісі (шығыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D056 Аударма ісі, ілеспе аударма

8D07303 Картография
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D123 Геодезия

8D02306 Шетел филологиясы (батыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D059 Шетел филологиясы

8D07104 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D097 Химиялық инженерия және процесстер

8D05104 Генетика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D081 Генетика

8D02209 Шығыстану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D055 Шығыстану

8D02203 Дінтану
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D051 Дінтану және теология

8D06104 Математикалық және компьютерлік модельдеу
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D094 Ақпараттық технологиялар

8D05307 Физика және астрономия
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D090 Физика

8D02305 Шетел филологиясы (шығыс тілдері)
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D059 Шетел филологиясы

8D01401 Дене шынықтыру және спорт
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

8D10101 Қоғамдық денсаулық сақтау
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D139 Қоғамдық денсаулық сақтау

8D04105 Инновациялық менеджмент
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D072 Менеджмент және басқару

8D05205 Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

8D06105 Инженерлік жүйе
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D094 Ақпараттық технологиялар

8D02205 Археология және этнология
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D053 Тарих және археология

8D04101 Әлемдік экономика
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D070 Экономика

8D07112 Наноматериалдар және нанотехнологиялар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар

8D07116 Робототехникалық жүйелер
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D102 Роботты техника және мехатроника

8D05405 Есептеу ғылымдары және статистика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D092 Математика және статистика

8D05106 Тағам өндірісіндегі биотехнология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D082 Биотехнология

8D07305 Кадастр
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D128 Жерге орналастыру

8D07115 Электроника және басқару жүйелері
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D100 Автоматтандыру және басқару

8D01503 География
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D015 География педагогтерін даярлау

8D10104 Фармация
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D140 Фармация

8D05103 Биофизика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D080 Биология

8D05102 Биомедицина
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D080 Биология

8D07107 Баламалы энергетика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D099 Энергетика және электр техникасы

8D07501 Метрология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

8D04109 Исламдық қаржы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

8D05206 Табиғи-техногендік қауіпті-қатерлер
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

8D01705 Шетел тілі: екі шетел тілі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D019 Шет тілдері педагогтерін даярлау

8D03203 Халықаралық журналистика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D067 Журналистика және репортерлық іс

8D02307 Қазақ филологиясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D060 Филология

8D06114 Медицина саласындағы жасанды интеллект
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D094 Ақпараттық технологиялар

8D02210 Археология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D053 Тарих және археология

8D02211 Этнология және антропология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D053 Тарих және археология

8D04112 Денсаулық сақтаудағы іскерлік әкімшілендіру DBA
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D072 Менеджмент және басқару

8D03206 Кітапханлық ақпараттық жүйелер
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D069 Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі

8D03204 Қоғаммен байланыс
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D068 Қоғаммен байланыс

8D05404 Іргелі және қолданбалы математика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D092 Математика және статистика

8D10103 Мейіргерлік іс
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D141 Медицина

8D05107 Фитобиотехнология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D082 Биотехнология

8D03103 Конфликтология
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D063 Саясаттану және конфликтология

8D03202 Медиа және коммуникациялар
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D067 Журналистика және репортерлық іс

8D02201 Саяси философия
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D050 Философия және әдеп

8D04202 Кеден ісі
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D078 Құқық

8D08401 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D134 Балық шаруашылығы

8D05201 Қоршаған орта биотехнологиясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

8D10102 Медицина
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D141 Медицина

8D02308 Орыс филологиясы
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D060 Филология

8D04111 Маркетинг
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D075 Маркетинг және жарнама

8D07102 Химиялық инженерия
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D097 Химиялық инженерия және процесстер

8D07304 Жерге орналастыру
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D128 Жерге орналастыру

8D01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

8D01502 Информатика
Жаңа білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D012 Информатика педагогтерін даярлау

8D07302 Геоинформатика
Инновациялық білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: D123 Геодезия


Другие ВУЗы

Top